lock

listen to the pronunciation of lock
Englisch - Türkisch
kilitlemek

Tom her zaman kapısını kilitlemek için dikkat eder. - Tom is always careful to lock his door.

Bu kapıyı kilitlemek zorundayım. - I have to lock this door.

kilit

Tom kapıyı kilitli buldu. - Tom found the door locked.

Tom ofis kapısını kilitli buldu. - Tom found the office door locked.

{i} bukle

Mary'nin saçının her buklesi yerindeydi. - Every lock of Mary's hair was in place.

kanal içinde gemileri bir yüzeyden diğerine yükseltmek veya alçaltmak için kullanılan havuz
kapanmak
bağlamak
(Avcılık) ateşleme tertibatı
sarılmak
(Ticaret) para bağlamak
kapalı büğet
yükseltme havuzu
(Bilgisayar) kilitli

Evdeki her kapı kilitlidir. - Every door in the house is locked.

Tom kilitli olduğundan emin olmak için kapısını iki kez kontrol etti. - Tom double-checked his door to make sure it was locked.

örülmek
(Tıp) meç
(Avcılık) çakmak
hapsetmek
kilitlenmek
hareketli arna seddi
{f} kilitle

O, kapıyı kilitlemeyi unuttu. - He forgot to lock the door.

Gerçekten mi? Ben gitmeden önce onu kilitlemiştim. - Really? I had locked it up before I went out.

{f} (Bilgisayar) kilitlenmek
{i} güreş birkaç çeşit yakalama yöntemi
{i} silah çakmağı
seçilen nesneyi kilitle
(Askeri) KİLİTLİ DURUM: Bir silahtaki emniyet tertibatının ateşlemeye engel olan kilitli durumu
{i} saç lülesi
{f} durdurmak
(Askeri) Nehir havuzu
{f} birbirine geçirmek
{f} birbirine geçmek, kenetlenmek
{f} bağlamak (para)
{i} kilitlenme

Tom daima kilitlenmeli. - Tom should be locked up forever.

Odana gitmeni ve kapıyı kilitlenmeni istiyorum. - I want you to go to your room and lock the door.

{f} takılmak
stock and barrel başta
{i} kıvırcık sakal
yokuşu inerken tekerleği tutan zincir
{i} çoğ. saçlar
{f} birbirine geçmek
{i} boyunduruk
{f} kanal havuzuna sokmak
{i} lüle
güreşte birkaç çeşit yakalama usulü
{i} kanal havuzu
{f} bloke etmek
kilitli şey
kitlemek
kilit vurmak
kapatmak
kapak
havuz kapağı
lok
locked
{s} kilitli

Evdeki her kapı kilitlidir. - Every door in the house is locked.

Evden ayrılmadan önce kapının kilitli olduğunu görün. - See that the door is locked before you leave.

lock up
hapsetmek
lock in
hapsetmek
lock in
içeri kilitlemek
lock cell
(Bilgisayar) hücreyi kilitle
lock in
kapamak
lock jaw
(Tıp) tetanos
lock nut
kilitli somun
lock nut
(Mekanik) kontra somunu
lock on
(Askeri) radar kilitlemesi
lock out
eşzamanlama yitimi
lock up
kilit altında tutmak
lock up
(Kanun) tevkifhane
lock up
hapse atmak
lock up
karşılıklı ketlenme
lock up
bağlamak
lock up
(para) yatırmak
lock word
(Avcılık) mekanizma grubu
lock away
saklamak
lock away
gizli tutmak
lock bolt
kilit sürgüsü
lock bolt
kilit dili
lock chamber
oda kilidi
lock frame
kilit şasisi
lock horns with
ağız dalaşı yapmak
lock in
kapatmak
lock jaw
kazıklıhumma
lock nut
emniyet somunu
lock nut
kontra somun
lock nut
kilitleme somunu
lock on
{f} hedefe kilitlen
lock out
dışarıda bırakmak
lock out
lokavt yapmak
lock out
dışarda bırak
lock stock and barrel
başdan başa
lock stock and barrel
ne var ne yok hepsi
lock stock and barrel
tamamen
lock up
kilitlemek
lock up
kapatmak
lock up
içeri tıkmak
lock up
kilit altında tut
lock up
kilitlen
lock up
tutuklamak
lock washer
kilit pulu
lock washer
yaylı rondela
lock washer
tırtırlı pul
lock-on
kilitlenme
Lock-Out
Lokavt: İşveren tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir işveren kuruluşun kararına uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılması
lock and load
İnsanlara bir hareket, bir eylem için hazır olmasını belirten uyarı
lock and load
kilidi ve yük
lock and load
Eskiden ABD ordusunda kullanılan bir emir(Aslen bu emir, M1 Garand tüfeği ile ilgilidir). Bu ibare mermi şarjörünü tüfeğe takmayı, mermiyi silahın ağzına vermeyi ve ateşleme iğnesini ileriye döndürmeyi tarif eder(bu da mermi yatağına bir mermiyi yerleştirip, ateşe hazır hale getirir)
lock away
hapis
lock away
hapishane
lock down
bir şeyi iyi korunaklı hale getirmek
lock horns
(deyim) Begin to argue or fight

The mayor and her deputy locked horns over plans for the new road.

lock horns
(deyim) Tartışmaya başlamak; kavgaya tutuşmak
lock in
(Ekonomi) Çıkmaza girmek
lock nut
kilit somunu
lock of
kilitleme
lock on
hedefe kilitlenme
lock picking
toplama kilit
lock rail
kilit boylaması, kilit kuşağı
lock ring
jant kilit halkası, çember kilit halkası
lock smith
kilit smith
lock washer
Kilitli rondela
lock washer
tirtirli pul
lock#up
kilitlen
lock, stock and barrel
kilidi, stok ve varil
lock-in
kilitlemek
lock-in effect
(Ekonomi) Bir şirketin müdavim müşterisini prim,indirim veya benzer ‘hediyelerle’ mükafatlandırması ve böylece kendine daha çok bağlaması
lock and trip relay
kapama veya açma rölesi
lock away
kilitleyip kaldırmak
lock away
kilitleyip saklamak
lock bar
kilitleme çubuğu
lock blue
(Bilgisayar) kilit mavi
lock cap
kilit örtme sacı
lock cap
kilit başlığı
lock case
kilit kasası
lock clip
tesbit klipsi
lock field
(Keyname) ALAN KİLİTLE
lock field
(Bilgisayar) alan kilitle
lock for annotations
Sadece ek açıklamaya izin ver
lock fork
tesbit çatalı
lock frame
(Askeri) KİLİT ŞASİSİ: Bazı ateşli silahlarda mekanik bir parça. Bu parça, geri tepme başladıktan sonra, kapak veya mekanizmanın namludan ayrılmasına yardım eder
lock gate
kanal havuzu kapağı
lock gate
eklüz kapağı
lock half
yarım kilit
lock hook
kilit kancası
lock hook
tesbit kancası
lock hub
göbek kilidi (tekerde)
lock in
üzerine kapıyı kilitlemek
lock key
kilit anahtarı
lock kit
kilit kiti
lock lever
(Tekstil) emiş klapesi
lock nut
(Tekstil) karşı somun
lock of hair
kâkül
lock of hair
saç buklesi
lock on
hedefe kilitlenmek
lock on
üstüne düşmek
lock on
takılmak
lock on
(Askeri) HEDEFE KİLİTLENMEK: Bir hedef izleme veya arama sisteminin sürekli olarak ve otomatik bir şekilde bir hedefi bir veya daha fazla koordinatta izlemesi anlamına gelir. (Ör. menzil, istikamet, irtifa)
lock on
radarla takip etmek
lock out
içeri sokmamak
lock out
toplu olarak işten çıkarmak
lock out
(Fiili Deyim ) 1- kapıyı kilitleyip (birini) dışarıda bırakmak 2- (işçileri) işyerine sokmamak
lock pages i
Bellekteki Kilitli Sayfalar
lock piece of a yoke
zelve
lock pin types
Kilit İğnesi Türleri
lock plate
(İnşaat) kilit sacı
lock result
(to) Alan güncelleştirilemesin
lock ring
kilit halkası
lock ring
(Otomotiv) çember kilit halkası
lock ring
tespit segmanı
lock ring
(Otomotiv) kilit segmanı
lock ring
tespit çemberi
lock ring
(Otomotiv) jant kilit halkası
lock rod
kilitleme düğmesi
lock s.o. in
kapıyı kilitleyerek birini (bir yere) hapsetmek; birinin üzerine kapıyı kilitlemek
lock s.o. out
kapıyı kilitleyerek birini dışarıda bırakmak; of kapıyı kilitleyerek birinin (bir yere) girmesini engellemek
lock s.o. up
birini hapse tıkmak
lock s.o. up
birini tımarhaneye kapatmak
lock s.t. up/away
bir şeyi kilit altında tutmak
lock screw
(Tekstil) sıkıştırma civatası
lock somebody up
içeri tıkmak
lock someone down
kodese atmak
lock someone up
birini tımarhaneye kapatmak
lock someone up
birini hapse tıkmak
lock stitch
mekik dikişi
lock stock and barrel
(deyim) lock,stock and barrel topu birden,tumu,ne var ne yok,hepsi
lock tab
kilit şeridi
lock text
(Bilgisayar) metni kilitle
lock up
kilit altında saklamak
lock up
(Fiili Deyim ) 1- kilitle kapatmak 2- hapsetmek , kapatmak 3- (sermayeyi) bloke etmek
lock up
kapıyı/kapıları kilitlemek
lock up
bağlamak (para)
lock up
bloke etmek
lock, stock and barrel
baştan başa, tamamen
lock in
kenetlenme
adjusting lock bolt
(Otomotiv) ayar kilit cıvatası
exclusive lock
(Bilgisayar) dışlayıcı kilit
exclusive lock sql
(Bilgisayar) dışlayıcı kilit
exposure lock
(Fotoğrafçılık) pozlama kilidi
exposure lock
(Bilgisayar) pozlandırma kilidi
floor lock
(Askeri) yerde emniyetleme
having a lock
kilitli
hood lock
kaput mandalı
key lock
tuş kilidi
lock up
(Kanun) tutukevi
lock up
(Bilgisayar) kilitlenmek
locked
kilitlenmek
locked
kilitlenmiş
locking
kenetleme
locking
sürgüleme
locks
saçlar
locks
(Bilgisayar) kilitler

Tom tüm kapılara yeni kilitler koymayı planlıyor. - Tom plans to put new locks on all the doors.

Tom bütün kapılarına yeni kilitler taktı. - Tom put new locks on all his doors.

locks
(Bilgisayar) kilit sayısı
nut lock
(Otomotiv) kontra somun
puff lock
(Tekstil) nakış
record lock
(Bilgisayar) kayıt kilitle
remove lock
(Bilgisayar) kilidi kaldır
reverse lock
geri vites kilidi
reverse lock cam
(Otomotiv) geri vites kilitleme kamı
swing lock
döner kilit
tension lock
germe kilidi
wheel lock
(Avcılık) çarklı ateşleme düzeni
wire lock
(Havacılık) emniyet teliyle bağlamak
wire lock
(Havacılık) emniyetlemek
adjusting lock bolt
kontralı ayar cıvatası
after lock journalizing
işlem sonrası günlükleme
air lock
hava kilidi
Englisch - Englisch
To freeze one's body or a part thereof in place

a pop and lock routine.

A mutex or other token restricting access to a resource

the application must first acquire a lock on a file or a portion of a file before reading data and modifying it.

To become fastened in place

If you put the brakes on too hard, the wheels will lock.

tuft or length of hair

If I consent to burn them, will you promise faithfully neither to send nor receive a letter again, nor a book (for I perceive you have sent him books), nor locks of hair, nor rings, nor playthings?.

To fasten with a lock

Remember to lock the door when you leave.

Something used for fastening, which can only be opened with a key or combination

Give me the key, said my mother; and though the lock was very stiff, she had turned it and thrown back the lid in a twinkling.

The firing mechanism of a gun

I never saw such a gun in my life, replied poor Winkle, looking at the lock, as if that would do any good.

A player in the scrum behind the front row, usually the tallest members of the team
Something sure to be a success

Brian thinks she's a lock to get a scholarship somewhere.

A segment of a canal or other waterway enclosed by gates, used for raising and lowering boats between levels

Here the canal came to a check, ending abruptly with a large lock.

To be capable of becoming fastened in place

This door locks with a key.

To intertwine or dovetail

We locked arms and stepped out into the night.

Complete control over a situation

Even though he had not yet done so, Jack felt he had a lock on the game.

On a canal or river, a lock is a place where walls have been built with gates at each end so that boats can move to a higher or lower section of the canal or river, by gradually changing the water level inside the gates
{v} to fasten with a lock, grapple, fix, unite, form locks for inland navigation
{n} part of a door or gun, a tuft, hug, place, a barrier in a canal
A written agreement from the lender guaranteeing the interest rate and the amount of points to be paid at closing to the home buyer This happens after an offer has been made, preventing the lender from raising the interest rate before the closing day
a fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed
A lock of hair is a small bunch of hairs on your head that grow together and curl or curve in the same direction. She brushed a lock of hair off his forehead
To freeze ones body or a part thereof in place
{i} fastening mechanism which is opened with a key or other device; section of a waterway which is closed off by gates at either end; device in a firearm which explodes the charge; wrestling hold; secure grip; portion of hair, curl of hair
fasten with a lock; "lock the bike to the fence"
Lender's guarantee that the mortgage rate quoted will be good for a specific number of days from the day of application
An inclosure in a canal with gates at each end, used in raising or lowering boats as they pass from one level to another; called also lift lock
If you lock something in a particular position or if it lock there, it is held or fitted firmly in that position. He leaned back in the swivel chair and locked his fingers behind his head There was a whine of hydraulics as the undercarriage locked into position
In databases, a restriction of access to a table, portion of a table, or data item imposed to maintain data integrity of a database Locks may be shared (more than one user can access the locked element or elements) or exclusive (the user with the exclusive lock prevents other users from creating simultaneous shared or exclusive locks on the element or elements)
This prevents the locked item from being changed You can lock disks, files and programs
a restraint incorporated into the ignition switch to prevent the use of a vehicle by persons who do not have the key
Used in the context of general equities Make a market both ways (bid and offer) either on the bid, offering, or an in between price only Locking on the offering is done to attract a seller, since the trader is willing to pay (and ask) the offering side when others only ask it Locking on the bid side attracts buyers for similar reasons Typically, sell side requires a plus tick to comply with short sale rules
One of two forwards, who usually wear Nos 4 and 5, and generally the two largest players on a team
Depending on the loan program, the borrower may ask the lender to guarantee the interest rate quoted for the loan for a specific period of time, e g 30 days
A place from which egress is prevented, as by a lock
Anything that fastens; specifically, a fastening, as for a door, a lid, a trunk, a drawer, and the like, in which a bolt is moved by a key so as to hold or to release the thing fastened
become engaged or intermeshed with one another; "They were locked in embrace"
To fasten with a lock, or as with a lock; to make fast; to prevent free movement of; as, to lock a door, a carriage wheel, a river, etc
enclosure consisting of a section of canal that can be closed to control the water level; used to raise or lower vessels that pass through it
a mechanism that detonates the charge of a gun
A device for keeping a wheel from turning
If you lock something or someone in a place, room, or container, you put them there and fasten the lock. Her maid locked the case in the safe They beat them up and locked them in a cell
Lender's guarantee that the mortgage rate quoted will be good for a specific number of days home | contact us | about us | privacy | affiliates This Entire Publication is ©2001 iCredit Central All Rights Reserved
build locks in order to facilitate the navigation of vessels
pass by means through a lock in a waterway
A lock is a hand guaranteed to win at least part of the pot In a high-low split game, for example, the lock low is the best possible low hand See also nuts
any wrestling hold in which some part of the opponent's body is twisted or pressured
A data structure used to synchronize access to a shared resource The most common use for a lock is in multithreaded programs where multiple threads need access to global data Only one thread can hold the lock at a time; this thread is the only one that can modify the data during this period
To link together; to clasp closely; as, to lock arms
place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape; "The parents locked her daughter up for the weekend"; "She locked her jewels in the safe"
[BSG] A 36-bit word used as a semaphore to protect data base integrity by serializing access, almost all of which are in the Multics supervisor because the user-ring block/wakeup facility is ill-suited to this use (the supervisor wait/notify protocol is used ) Multics locks are "locked" with the STAC instruction and "unlocked" with the STACQ instruction; zero means "clear", the 36-bit process-ID of the process "holding" the lock means "locked"
keep engaged; "engaged the gears"
any wrestling hold in which some part of the opponent's body is twisted or pressured a fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed a restraint incorporated into the ignition switch to prevent the use of a vehicle by persons who do not have the key enclosure consisting of a section of canal that can be closed to control the water level; used to raise or lower vessels that pass through it a mechanism that detonates the charge of a gun a strand or cluster of hair become rigid or immoveable; "The therapist noticed that the patient's knees tended to lock in this exercise"
A lock is something that will prevent changes from taking place in the Version Control Systems* system In all Version Control Systems*, a lock can be placed upon a checked out file to prevent more than one person changing it at a time In ClearCase, the concept of the lock is extended to include almost anything in the Source Archive including non-source objects such as version labels, etc
To furnish with locks; also, to raise or lower (a boat) in a lock
become rigid or immoveable; "The therapist noticed that the patient's knees tended to lock in this exercise"
{f} fasten shut with a lock; confine by means of a lock; make immovable, fix in place; intertwine, link firmly together; move through a lock or locks (of a vessel); be fastened shut; become immobile; be held in place
A grapple in wrestling
An option exercised by the borrower, at the time of the loan application or later, to "lock in" the rates and points prevailing in the market at that time The lender and borrower are committed to those terms, regardless of what happens between that point and the closing date
To seize, as the sword arm of an antagonist, by turning the left arm around it, to disarm him
hold in a locking position; "He locked his hands around her neck"
That part or apparatus of a firearm by which the charge is exploded; as, a matchlock, flintlock, percussion lock, etc
A lender's guarantee of an interest rate and related points for a set period of time, usually between loan application and loan closing Protects borrower against rate increases during that time
To fasten in or out, or to make secure by means of, or as with, locks; to confine, or to shut in or out often with up; as, to lock one's self in a room; to lock up the prisoners; to lock up one's silver; to lock intruders out of the house; to lock money into a vault; to lock a child in one's arms; to lock a secret in one's breast
A hand that is guaranteed to win at least part of the pot
lock, stock, and barrel: see barrel. Mechanical or electronic device for securing a door or receptacle so that it cannot be opened except by a key or a code. The lock originated in the Middle East; the oldest known example was found near Nineveh. Possibly 4,000 years old, it is of the pin tumbler type, otherwise known as an Egyptian lock. The Romans were the first to use metal locks and to make small keys for them. They also invented wards, projections in the keyhole that prevent a key from turning unless it has slots that avoid the projections. Probably the most familiar lock today is the cylinder lock, a pin tumbler lock opened by a flat key with a serrated edge; the serrations raise pins in the cylinder to the proper heights, allowing the cylinder to turn. Also common are the unit lock, housed within a rectangular notch cut into the edge of a door, and the mortise lock, housed in a mortise cut into the door edge, the lock mechanism being covered on both sides. Other types include lever and combination locks. Electronic locks that open with a magnetic card key are popular for banks, hotel rooms, and offices
a mental image picture of a nonpainful but disturbing experience the person has had, which depends for its force on earlier secondaries and engrams which the experience has restimulated (stirred up) See also engram; mental image picture; secondary
To become fast, as by means of a lock or by interlacing; as, the door locks close
build locks in order to facilitate the navigation of vessels hold fast (in a certain state); "He was locked in a laughing fit"
hold fast (in a certain state); "He was locked in a laughing fit"
A construction for navigating between different water levels on rivers and canals using controlled changes in water levels to float the boat to its new level See also Flash Lock and Pound Lock
The lock on something such as a door or a drawer is the device which is used to keep it shut and prevent other people from opening it. Locks are opened with a key. At that moment he heard Gill's key turning in the lock of the door An intruder forced open a lock on French windows at the house
a strand or cluster of hair
lock and load
To prepare for an imminent event
lock and load
A slang military command to prepare weapons for battle. No US weapon includes "lock and load" as one of the commands related to that weapon, nor is it a recognized range command

Lock and load, boy, lock and load.

lock away
to lock up; to lock in a safe place
lock horns
to come into conflict
lock in
To secure someone or something in a locked enclosure
lock in
To fix the value of something potentially variable

I've locked in a rate of 5%.

lock in
A sleepover party in a public place, such as a church

The youth group will have their annual lock-in this weekend.

lock ins
plural form of lock in
lock key
Any of certain keys of a computer keyboard that switch between certain states and are represented by LEDs
lock keys
plural form of lock key
lock lips
To kiss on the lips; to engage in a French kiss
lock out
An event in which an employer bars employees from working as a tactic in negotiating terms of employment, particularly in response to a strike or threat to strike
lock out
To prevent from accessing a data structure

The synchronize keyword locks out all other threads trying to access the object.

lock out
To prevent from entering a place, particularly oneself, inadvertently

I've locked myself out of my room again.

lock pick
A person who picks locks
lock pick
Any device used to unlock a lock without use of a key
lock pick
To use tools to unlock locks without a key, to pick locks
lock picked
Simple past tense and past participle of lock pick
lock picking
The action of using tools to unlock a lock without a key to that lock
lock picks
plural form of lock pick
lock picks
Third-person singular simple present indicative form of lock pick
lock time
The time, measured in milliseconds, from when the trigger is pulled until the firing pin strikes the primer
lock up
to cease responding, to freeze
lock up
to invest in something long term
lock up
to imprison or incarcerate someone
lock up
to close all doors and windows of a place securely
lock, stock and barrel
A thing in its entirety, with nothing omitted

They want to buy the whole thing, lock, stock and barrel.

lock-in
Alternative spelling of lock in
lock-in
A situation in which members of an industry have agreed to adopt a certain standard and have retooled their production to meet this standard, thus making it very costly to change to a different standard
lock-in
An illegal but widely-tolerated invitation-only gathering in a British pub or ale-house, after the end of licensing hours, to allow regular customers the opportunity to enjoy further drinking time
lock-pick
Alternative spelling of lock pick
lock-picked
Alternative spelling of lock picked
lock-picking
Alternative spelling of lock picking
lock-picks
plural form of lock-pick (alternative spelling of lock picks)
lock-picks
Alternative spelling of lock picks
lock and load
A military command in the United States. (Originally, this order referred to the operation of the M1 Garand rifle). The phrase describes the insertion of a clip of ammunition into the rifle, loading the clip, and locking the bolt forward (which forces a round into the chamber, readying the rifle for use)
lock and load
"Load and lock" was a military command in the United States. Originally, this order referred to the operation of the M1 Garand rifle. The phrase describes the insertion of a clip of ammunition into the rifle, loading the clip, and locking the bolt forward (which forces a round into the chamber, readying the rifle for use). Thus the phrase is an example of the rhetorical device hysteron proteron
lock and load
Warning people to get ready for action
lock and tag
Lockout-Tagout (LOTO) or lock and tag is a safety procedure which is used in industry and research settings to ensure that dangerous machines are properly shut off and not started up again prior to the completion of maintenance or servicing work
lock picking
Lock picking is the act of unlocking a lock by analysing and manipulating the components of the lock device, without the original key. Although lock picking can be associated with criminal intent, it is an essential skill for a locksmith. Lock picking is the ideal way of opening a lock without the correct key, while not damaging the lock, allowing it to be rekeyed for later use, which is especially important with antique locks that would be impossible to replace if destructive entry methods are used
lock something on
(deyim) Attach or fix something onto someone or something
lock something onto
(deyim) Attach or fix something onto someone or something
lock the barn door after the horse is gone
(Atasözü) Try to deal with something after it is too late

Now my friend wants to fix his house but it is like locking the barn door after the horse is gone. There was a flood and the damage is already done.

lock the barn door after the horse is gone
(Atasözü) To be careful or try to make something safe when it is too late

After Mary failed the examination, she said she would study hard after that. She wanted to lock the barn door after the horse was stolen.

lock away
If you lock yourself away, you go somewhere where you can be alone, and do not come out or see anyone for some time. I locked myself away with books and magazines. = hide away, shut away
lock away
lock up in a hidden or secure place, shut up, shut away
lock away
To lock someone away means to put them in prison or a secure mental hospital. Locking them away is not sufficient, you have to give them treatment
lock away
place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape; "The parents locked her daughter up for the weekend"; "She locked her jewels in the safe"
lock away
If you lock something away in a place or container, you put or hide it there and fasten the lock. She meticulously cleaned the gun and locked it away in its case He had even locked away all the videos of his previous exploits
lock hospital
A hospital for the treatment of venereal diseases
lock hospital
{i} hospital for treating venereal diseases
lock in
Used in the context of general equities Assures that an individual contracts all his or her business with a sole broker by providing superior services, such as accommodating block buy and sell needs or preparing excellent research (soft dollar lock) This usually guarantees a certain volume of business
lock in
A period of time during which a potential borrower and a lender have agreed to a specific interest rate M Maintenance Fee A monthly assessment paid by members of a homeowners' association for repair and maintenance of common areas
lock in
If you lock someone in, you put them in a room and lock the door so that they cannot get out. Manda cried out that Mr Hoelt had no right to lock her in
lock in
place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape; "The parents locked her daughter up for the weekend"; "She locked her jewels in the safe"
lock in
Prior to closing, allows the borrower to be assured a given rate of interest for a mortgage This usually involves paying a fee to the lender Mortgage rates not "locked in" are subject to changing market conditions
lock in
Guarantee of a given interest rate Generally most locks are from 30 to 45 days If you lock your rate, you are protected from a spike in the interest rates Under some conditions, if you lock and the rates drop, the better rate can be obtained
lock in
close with or as if with a tight seal; "This vacuum pack locks in the flavor!
lock in
close with or as if with a tight seal; "This vacuum pack locks in the flavor!"
lock in
The interest rate and fees have been agreed upon by both the lender and the borrower
lock in
A period of time during which a potential borrower and a lender have agreed to a specific interest rate
lock in
A guarantee the lender will extend the buyer a certain interest rate for a stated period of time
lock in
Allows the borrower to be assured a given rate of interest for a mortgage This usually involves paying a fee to the lender Mortgage rates not "locked in" are subject to changing market conditions
lock in
A specific guaranteed interest rate provided the loan is closed within a designated period of time
lock keeper
{i} worker who is in charge of a lock on a waterway (canal, river, channel, etc.), lockmaster
lock keeper
someone whose job is to open and close the gates of a lock on a canal
lock nut
A nut used in combination with a lock washer to hold a bearing in place on a shaft
lock nut
A nut which is tightened against another nut to keep it from loosening up Often, but not always, there will be a key washer between the lock nut and the cone or other part it secures Lock nuts are used to secure bearing adjustment of most hubs, headsets, pedals and sidepull brakes Most hubs use lock nuts to secure the cones so that they will stay in adjustment These lock nuts are the outermost parts which are screwed onto the axle, and their outer surfaces press against the insides of the fork ends of the frame The lock nuts are therefore the reference point by which axle width and dishing are measured
lock nut
There are two common usage's of this term
lock nut
thin nut which is screwed up tightly on another nut in order to prevent it from getting loose
lock of hair
curl of hair
lock on
condition in which radar positively identifies an object and tracks its movements so that it cannot escape
lock out
Partial repetition of an exercise by pushing the weight through only last few inches of movement
lock out
Description of an accommodation unit which can be divided into two independent units, each with their own access More common in the US than Europe
lock out
prevent employees from working during a strike
lock out
A positive method for disconnecting power or making something inoperative by using a physical lock to eliminate movement or operation
lock out
In an industrial dispute, if a company locks its workers out, it closes the factory or office in order to prevent the employees coming to work. The company locked out the workers, and then the rest of the work force went on strike
lock out
If you lock yourself out of a place, such as your house, you cannot get in because the door is locked and you do not have your keys. The new tenants locked themselves out of their apartment and had to break in There had been a knock at the door and when she opened it she locked herself out The wind had made the door swing closed, and she was now locked out
lock out
If someone locks you out of a place, they prevent you entering it by locking the doors. They had had a row, and she had locked him out of the apartment My husband's locked me out
lock step
marching style in which soldiers are very close to one another so that each soldier's steps correspond exactly to the those of the soldier preceding him; any rigid or inflexible procedure
lock step
A mode of marching by a body of men going one after another as closely as possible, in which the leg of each moves at the same time with the corresponding leg of the person before him
lock stitch
Formed by three or four consecutive short, tight threads stitched at end of embroidery to prevent raveling
lock stitch
1) Commonly referred to as a lock-down or tack-down stitch, a lock stitch is formed by three or four consecutive stitches of at least a 10-point movement  It should be used at the end of all columns, fills and at the end of any element in your design where jump stitches will follow, such as color changes or the end of a design  May be stitched in a triangle, star or in a straight line  2) Lock stitch is also the name of the type of stitch formed by the hook and needle of home sewing machines, as well as computerized embroidery machines
lock stitch
A stitch made on a sewing machine by the interlocking of the upper thread and the bobbin thread
lock stitch
A peculiar sort of stitch formed by the locking of two threads together, as in the work done by some sewing machines
lock stock and barrel
every single thing, in totality
lock up
When you lock up a building or car or lock up, you make sure that all the doors and windows are locked so that nobody can get in. Don't forget to lock up Leave your car here and lock it up
lock up
To lock someone up means to put them in prison or a secure psychiatric hospital. Mr Milner persuaded the federal prosecutors not to lock up his client
lock up
A sudden failure in the operation of a program or hard disk Lock ups (also called crashes) can result in the loss of any data entered prior to the last save, but a hard disk crash is much more serious, resulting in extensive loss of data and nearly always requiring reformatting of the disk The most effective way to guard against data loss from lock ups is to back up important files regularly Related terms: Crash, Data, Disk, File, Program, Reformatting, Disk crash
lock up
If you lock something up in a place or container, you put or hide it there and fasten the lock. Give away any food you have on hand, or lock it up and give the key to the neighbours Control of materials could be maintained by locking up bombs
lock up
The point at which a car's tires start to skid
lock up
imprison, put in jail
lock up
Disproportionate amount of droop that occurs during the first few hundred cc’s of flow
lock up
place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape; "The parents locked her daughter up for the weekend"; "She locked her jewels in the safe"
lock up
secure by locking; "lock up the house before you go on vacation
lock up
secure by locking; "lock up the house before you go on vacation"
lock, stock and barrel
the whole thing, the complete thing, everything
lock-gate
a gate that can be locked
lock-in
The process by which a lender commits to lend at a particular rate as long as the mortgage transaction closes within a specified time period The document which specifies the terms of the lock-in is called a rate commitment or lock-in agreement
lock-in
- The guarantee of a specific interest rate and/or points for a specific period of time Some lenders will charge a fee for locking in an interest rate
lock-in
A guarantee - for which you are usually charged a fee - that you will receive a specific rate when you close your mortgage BACK TO TOP
lock-in
An agreement in which the lender guarantees a specified interest rate for a certain amount of time at a certain cost
lock-in
A written agreement guaranteeing the home buyer a specified interest rate provided the loan is closed within a set period of time The lock-in also usually specifies the number of points to be paid at closing
lock-in
A written agreement in which the lender guarantees a specified interest rate if a mortgage goes to closing within a set period of time
lock-in
A written agreement in which the lender guarantees a specified interest rate if a mortgage goes to closing within a set period of time The lock-in also usually specifies the number of points to be paid at closing
lock-in
An agreement by the lender at the time of mortgage application or shortly thereafter, to write the mortgage at a specific interest rate, whether rates rise or fall up to the date of closing Obviously a good move if rates are rising, not so good if they are falling Lock-ins have specific expiration dates, such as 30, 60 or 90 days in the future
lock-in
A written agreement in which the lender guarantees a specified interest rate if a mortgage closes within a set period of time The lock-in also usually specifies the number of points to be paid at closing See rate lock
lock-in
Also called a rate lock, A lock-in is commitment by a lender to make a loan at a guaranteed interest rate for a specific period of time Also known as rate lock A lock-in protects the borrower against interest rate increases and shifts the risk of changes in market interest rates to the lender
lock-in
Written agreement in which a lender guarantees a specific interest rate if a loan closes within a set period of time The lock-in may also specify the number of points to be paid at closing Also called a rate lock, or rate commitment
lock-in
A written agreement guaranteeing the homebuyer a specified interest rate provided the loan is closed within a set period of time
lock-in
a guaranteed specified interest rate to the borrower provided that the loan is paid within a period of time You might end up paying higher interest rate to obtain a lock-in
lock-in
A written agreement guaranteeing the homebuyer a specified interest rate provided the loan is closed within a set period of time The lock-in also usually specifies the number of points to be paid at closing
lock-in
An agreement between buyer and lender for a specified period of time in which lender will hold a specific interest rate, loan fee and discount points This is the opposite of a float – see Float
lock-in
since interest rates can change frequently, many lenders offer an interest rate lock-in that guarantees a specific interest rate if the loan is closed within a specific time
lock-in
refers to a written agreement guaranteeing a home buyer a specific interest rate on a home loan provided that the loan is closed within a certain period of time, such as 60 or 90 days Often the agreement also specifies the number of points to be paid at closing
lock-in
The guarantee of a specific interest rate and/or points for a specific period of time Some lenders will charge a fee for locking in an interest rate
lock-in
A written agreement between the buyer and the lender specifying the interest rate on a loan, provided the loan is closed within a predetermined time period (usually 60 or 90 days)
lock-in
A mortgage lender's written commitment to guarantee a specified interest rate to the mortgage borrower provided that the loan is closed within a set period of time
lock-in
A written agreement guaranteeing the home buyer a specified interest rate provided the loan is closed with that buyer within a set period of time The lock-in also specifies the points to be paid at closing as well
lock-in clause
Clause in a loan agreement that states that the borrower cannot repay a loan prior to a specified date
lock-in clause
A condition in a promissory note that prohibits prepayment of the note
lock-in clause
A clause which restricts prepayment of a loan during a specified period of the whole term of the mortgage This ensures that the lender receives a stipulated return on his investment and discourages "shopping around" for another loan
lock-keeper
A lock-keeper is a person whose job is to be in charge of and maintain a lock or group of locks on a canal
lock-out
lock-out lock-outs in AM, use lockout A lock-out is a situation in which employers close a place of work and prevent workers from entering it until the workers accept the employer's new proposals on pay or conditions of work
lock-out
With P A C bond C M O classes, the period before the P A C sinking fund becomes effective With multifamily loans, the period of time during which prepayment is prohibited
lock-out
With PAC bond CMO classes, the period before the PAC sinking fund becomes effective With multifamily loans, the period of time during which prepayment is prohibited
lock-up
A lock-up is the same as a jail
lock-up
A lock-up is a garage that is used by someone, but is not next to their house. Lock-up is also an adjective. a lock-up garage
lock-up option
an option to buy the crown jewels offered to a white knight in order to forestall a hostile takeover
-lock
action or proceeding, practice, ritual
Caps Lock
A lock key on a computer keyboard, which when pressed causes all subsequently typed letters to be capitalised on the screen
Num Lock
A key on a standard extended keyboard which, when pressed, toggles the keys of the numeric keypad between cursor control functions and numeric input functions
Scroll Lock
A key on a standard extended keyboard, originally causing the arrow keys to scroll a window rather than moving a cursor, now sometimes used for other purposes
ankle lock
A police, military, wrestling, general fighting and martial arts technique of twisting the ankle of someone already down, in order to keep them down, under the painful threat of an injury to their ankle that will mar them for life
anti-lock
Preventing from becoming stuck or jammed (i.e. locked). Especially applies to anti-lock brakes which are designed to continue rotating for better steering control while slowing the vehicle, rather than "locking" and causing the car to skid
caps lock
Alternative spelling of Caps Lock
double lock standing seam
A standing seam that uses a double overlapping interlock between two metal panels
flash lock
A simple single gate lock on a river or canal
flat lock
a method of interlocking metal panels in which one panel edge is folded back on top of itself and the other panel is folded under, after which the two panels are hooked together
locked
Of a door, etc, that has been locked (with a key)
locked
Simple past tense and past participle of lock
locks
Third-person singular simple present indicative form of lock
locks
plural form of lock
num lock
Alternative spelling of Num Lock
rim lock
A lock and plate fixed to the surface of a door rather than morticed within the door
scroll lock
Alternative spelling of Scroll Lock
staircase lock
A set of locks on a waterway canal which rise steeply, and consisting of lock gates where the top gate of one lock is also the bottom gate of the next lock, not having a pound between each level
tide lock
A lock situated between an enclosed basin or a canal and the tide water of a harbor or river, when they are on different levels, so that craft can pass either way at all times of the tide
time lock
a lock, typically in on a door in a bank vault, that cannot be unlocked before a specified time
time-lock
Alternative form of time lock
lock
Favoriten