içinde

listen to the pronunciation of içinde
Türkisch - Englisch
within

Within hours, many of the other banks had to close. - Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı.

Truman arrived at the White House within minutes. - Truman, Beyaz Saray'a dakikalar içinde ulaştı.

in
aboard
including
contained

The boy found the big box contained nothing but old newspapers. - Çocuk, içinde eski gazetelerden başka hiçbir şey içermeyen büyük bir kutu buldu.

The box Tom gave me contained potatoes. - Tom'un bana verdiği kutunun içinde patates vardı.

wherein
inclusive of
deep down

He'll never show it, but I think that deep down, he's seriously worried. - Hiçbir zaman bunu belli etmeyecek ama içinden ciddi bir şekilde endişeli olduğunu düşünüyorum.

inly
intro-
from within
withinside
intra-
on
hence
sub

We are in agreement on this subject. - Bu konuda anlaşma içindeyiz.

This substance is not poisonous in itself. - Bu madde kendi içinde zehirli değildir.

inside of

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır.

You really have to control your jealousy. It's like a beast inside of you. - Gerçekten kıskançlığını kontrol etmek zorundasın. O senin içindeki bir canavar gibidir.

inside, within, in: Evin içinde saklandı. He hid inside the house. Kütüphane içinde ıslık çalınmaz! You don't whistle in a library! Bahçe içinde, güzel bir ev. It's a beautiful house, set in a garden
therein
in; within; included, including; aboard, on
among: Misafirlerin içinde üç psikiyatr vardı. Among the guests were three psychiatrists. Böyle insanlar içinde yaşamak onların hoşuna gidiyor. They like living among such people
among

I lost him among the crowd. - Onu kalabalığın içinde kaybettim.

Our governments have become space aliens living among a human population. - Hükümetlerimiz insan nüfusu içinde yaşayan uzaylılar haline geldi.

inside

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır.

There are two zombies inside my house. - Evimin içinde iki tane zombi var.

included

We are all witnessed the unlucky incident included Tom. - Tom’un da içinde olduğu talihsiz bir olaya hepimiz tanık olduk.

within, in the space of, before the end of, inside, inside of (a period of time): Bu iş bir yıl içinde bitmez. This job won't finish within a year
under, given: Bu şartlar içinde başka ne yapabilirim? Given these conditions, what else can I do?
amongst
full of: Yollar çamur içinde. The roads are very muddy. Eşyalar toz içindeydi. The furniture was thick with dust
ben

She bent her head in shame. - O utanç içinde başını eğdi.

is in
in the

The nervous girl is in the habit of chewing the end of her pencil. - Yaramaz kız kaleminin sonunu çiğneme alışkanlığı içinde.

Once upon a time, there was a man and his wife. They had no house. They were living in the fields and sleeping at the foot of a tree. - Vaktiyle bir adam ve karısı vardı. İçinde oturacak evleri yoktu. Tarlalarda yaşıyorlardı ve bir ağacın dibinde uyuyorlardı.

ınside

Tom felt comfortable inside his sleeping bag. - Tom uyku tulumunun içinde rahat hissetti.

Yuriko, a marine biology grad student, fell asleep inside a fish tank and awoke covered in octopuses and starfish. - Yuriko deniz biyolojisinden mezun bir öğrenci, bir balık tankının içinde uykuya daldı ve ahtapotlar ve deniz yıldızları ile kaplı olarak uyandı.

endo
interior

He studied interior decoration. - O, iç dekorasyon eğitimi aldı.

She has aspirations to become an interior decorator. - Onun iç dekaratör olma özlemleri var.

{s} domestic

I prefer to buy domestic rather than foreign products. - Yabancı ürünler yerine yerli ürünler almayı için tercih ederim.

Do you have a cheap flight ticket on a domestic line? - İç hatlarda ucuz bir uçak biletiniz var mı?

inner

He looked confident but his inner feelings were quite different. - Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı.

Music is inner life, and he will never suffer loneliness who has inner life. - Müzik iç yaşamdır. İç yaşamı olan asla yalnızlık çekmeyecek.

{s} internal

The ministry administers the internal affairs. - Bakanlık iç işlerini yönetir.

Tom is bleeding internally. - Tom'un iç kanaması var.

içinde
(Bilgisayar) open in
içinde bul
(Bilgisayar) find in
içinde bulunan
(İnşaat) intrinsic
içinde bulunma
(Felsefe) inclusion
içinde bulunmak
be included
içinde bulunmak
included
içinde kalmak
(deyim) engulf in
içinde olmak
be included
içinde olmak
included
içinde olmak
be implicit in
içinde ortala
(Bilgisayar) selection
içinde yaşanmaz
uninhabitable
içinde yüzmek
wallow in
içinde bulunduğumuz günde
we are in a day
içinde bulunma
in the presence
içinde bulunulan zaman
within the time
içinde fırtına kopmak
there is a a storm inside of me
içinde fırtına kopmak
feel enthusiasm
içinde kalmak
stuck in

i am stuck in the elevator - asansörün içinde kaldım.

içinde maya bulunmayan
not found in yeast
içinde boğulmak
be swamped with
içinde kaybolmak
1. to vanish within (a place). 2. to be practically unnoticeable in. 3. (for an article of clothing) to be much too big for, swallow: Servet, Semih'in eski trençkotu içinde kayboldu. Semih's old trench coat swallowed Servet
içinde kısayol
(Bilgisayar) shortcut to in
içinde mevcut
inherent
içinde olmak
come to
içinde olmak
to be included
içinde oturulabilir
inhabitable
içinde var olan
in-built
içinde yaşanabilir
livable in
içinde yuvarlanmak
welter
içinde yüzmek
1. to be full of; to be covered in or with, be thick with: Şakir bit içinde yüzüyor. Şakir's covered with lice. 2. to have a great deal of, wallow in, swim in (wealth): Nazlı para içinde yüzüyor. Nazlı's wallowing in money. 3. (for an article of clothing) to be far too big for, swallow: O ceketin içinde yüzüyorsun. That sports coat swallows you
içinde yüzmek
roll in
içinde, içerisinde
(Hukuk) within
{i} inside

There are two zombies inside my house. - Evimin içinde iki tane zombi var.

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır.

intrinsic
merak içinde
anxious
kanlar içinde kalmak
be drenched in blood
gizlilik içinde
under wraps
hepsi içinde
(Ticaret) all-inclusive
interrior
refah içinde
affluent
telaş içinde
in a hurry
zaman içinde
(deyim) in due course
beklenti içinde olmak
anticipate
-in içinde
inside of
-ki içinde
in what
-ki içinde
of what
acele içinde olan
hurried
adres içinde
(Bilgisayar) inside address
ahenk içinde
in harmony
alevler içinde
afire
anlaşma içinde
concurrent
aralık içinde
(Bilgisayar) in range
az zaman içinde
soon
barış içinde
in peace
barış içinde
peacefully
beklenti içinde olmak
hope
beklenti içinde olmak
expect
birlik içinde
in concert
bu hafta içinde
later this week
bu süre içinde
in the meantime
bu yıl içinde
later this year
bunların içinde
among these
cam içinde
(Gıda) in vitro
canlı içinde
(Gıda) in vivo
dehşet içinde
in dismay
dehşet içinde
aghast
dehşet içinde
with dismay
durgunluk içinde enflasyon
stagflation
duvarlar içinde
intramural
endişe içinde
in a sweat
endişe içinde
on tenterhooks
ev içinde olan
indoor
evin içinde
in the house
eşgüdüm içinde
in coordination
gemi içinde
on ship
gemi içinde
shipboard
gemi içinde
amidships
gereksinim içinde olmak
be in need of
grup içinde
in group
gölgeler içinde
shady
gün içinde
today
hafta içinde
during the week
hakaret etmek herkesin içinde
affront
hepsi içinde
in all
heyecan içinde
astir
huzur içinde
at peace
ilişki içinde
of relevance
in içinde
inside of
interior equipment
indoor

I stayed indoors because it rained. - Yağmur yağdığı için evde kaldım.

Keep the kids indoors. - Çocukları içeride tutun.

stomach

The doctor used X-rays to examine my stomach. - Doktor midemi incelemek için X-ışınları kullandı.

The stomach is one of the internal organs. - Mide iç organlardan birisidir.

offal
internus
intestines
içinde sikiş
(Ev ile ilgili) diverting the conversation with an off-topic subject
içinde sikiş
(Ev ile ilgili) not relevant to the topic at hand
içinde sikiş
(Ev ile ilgili) subject is not pertinent to the conversation
kan ter içinde
in a sweat
kendi içinde
in itself

Playing cards is not in itself harmful. - İskambil oynamak kendi içinde zararlı değildir.

This substance is not poisonous in itself. - Bu madde kendi içinde zehirli değildir.

ki içinde
wherein
kist içinde bulunan tümör
(Tıp) encysted tumor
kriz içinde
crisis ridden
merak içinde bırakmak
worry
merak içinde olan
worried
mücadele içinde
in struggle
nur içinde yat
rest in peace
patlama içinde olmak
boom
saygı içinde
reverentially
sefalet içinde
wretchedly
servet içinde yüzmek
wallow in wealth
stres içinde
tense
süresi içinde
within
süreç içinde
(Ticaret) in process
tepsi içinde
(Bilgisayar) in tray
ter içinde kalmak at
lather
tereddüt içinde
reluctantly
tereddüt içinde
undecided
tümü içinde
(Bilgisayar) all in
uygunluk içinde
(Kanun) in conformity with
uyum içinde
accordantly
uyum içinde
compatible
uyum içinde
harmonizingly
uyum içinde
in accord
uyum içinde
in concert
uyum içinde
harmonizing
yoksulluk içinde
in poverty
yurt içinde üretilen
(Gıda) home-grown
ülke içinde
(Ticaret) domestically
ızdırap içinde
in pain
şüphe içinde
suspicious
şüphe içinde
skeptical
{f} swig

If I don't drink a swig of water, I can't swallow these tablets. - Eğer bir yudum su içmezsem bu hapları yutamam.

He drank a great swig from the bottle. - O, şişeden büyük bir yudum içti.

in
inland
knock back
{i} within

I will answer within three days. - Üç gün içinde cevap vereceğim.

She will be back within a week. - O bir hafta içinde geri dönecek.

drank

John drank many bottles of wine. - John birçok şişe şarap içti.

To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have. - Hastanedeki kötü deneyimlerini telafi etmek için, Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

endo-
{f} drinking

Too much drinking will make you sick. - Çok fazla içmek seni hasta edecek.

He began his meal by drinking half a glass of ale. - Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı.

intra

We have to measure your intraocular pressure. Please open both eyes wide and look fixedly at this object here. - Göz merceğiniz içindeki baskıyı ölçmeliyiz. Lütfen iki gözünüzü genişçe açın ve sabit bir şekilde buradaki bu objeye bakın.

quaff
{f} drink

Do you have alcohol-free drinks? - Alkolsüz içecekleriniz var mı ?

Most Japanese drink water from the tap. - Çoğu Japon, suyu musluktan içer.

bowels
stuffing
arayış içinde
In pursuit of ..., in search of ..., in quest for
kan revan içinde
bleeding profusely
kan revan içinde
covered with blood
panik içinde
panic
su içinde easily
at least
uzun zaman içinde gerçekleşen
to take place over a period of timeto develop graduallygradual developmentslow progress/to progress slowly
şatafatla, lüks içinde
with luxury, in luxury
aracın içinde olan, aracın içinde olma hali
(Askeri) inboard
gelecek ay içinde
(Ticaret) proximo
gözyaşları içinde
in tears
iki gün içinde
within the next two days
inland (as opposed to coastal)
the interior, the inside, the inner part or surface
inner, inside; interior; internal
domestic, internal (as opposed to foreign)
core
(a person's) true self, heart, soul: Merak etme, Safigül'ün içi temiz. Don't worry, Safigül's a good soul at heart. Eğer içinde varsa, bir yolunu bulup üniversiteyi bitirir. He'll find a way to finish university, if he really wants to do so
inward

A ghost is an outward and visible sign of an inward fear. - Bir hayalet içe dönük bir korkunun dışa dönük ve görünür işaretidir.

We have become an intolerant, inward-looking society. - Biz hoşgörüsüz, içe dönük bir toplum olduk.

intestine
stuffing, filling (material used to stuff or fill something)
inside, interior; stomach, intestines, offal; heart, mind; internal, interior, inner, inside; domestic, home
guts

No one seems to have the guts to do that anymore. - Artık hiç kimsenin onu yapmak için cesareti var gibi görünmüyor.

Tom doesn't have the guts to do that. - Tom'un onu yapmak için cesareti yok.

{s} civil

There was a danger of civil war. - Bir iç savaş tehlikesi vardı.

The civil war in Greece ended. - Yunanistan'da iç savaş sona erdi.

nucleus

Helium is the second simplest atom. It consists of a nucleus containing 2 protons and two neutrons. Around the nucleus orbits 2 electrons. - Helium ikinci en basit atomdur. O, iki proton ve iki nötron içeren bir çekirdekten oluşur. Çekirdek etrafında 2 elektron döner.

juvenilia
breast

I'd like to have a test for breast cancer. - Göğüs kanseri için bir test yaptırmak istiyorum.

Smoking can cause breast cancer. - Sigara içmek meme kanserine neden olabilir.

inset
inner part (of a nut or seed), kernel; inner part (of a fruit), meat, flesh
{i} refill

Tom held out his cup for a refill. - Tom yeniden doldurulması için fincanını uzattı.

Tom grabbed his mug and walked into the kitchen to get a refill. - Tom kupasını aldı ve yeniden doldurmak için mutfağa gitti.

knockback
biennial
entrails
{i} kernel

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

endo
inside , internal , intrinsic
(Hukuk) domestic, inner, internal
inlying
insides, innards (internal organs of a person or animal)
Türkisch - Türkisch
Süresince, zarfında
Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay
Kendisinden önceki söze "çok" anlamını katar
Ortamında
Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç
içinde patlamak
(Ev ile ilgili) (Argo) Planlanan birşey yolunda gitmemek, başarısız olmak
kan ter içinde kalmak
(deyim) Yaptığı iş nedeniyle çok yorulmak ve ter içinde kalmak
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
derun
Ten ile dış giysiler arası
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı: "Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir."- Ç. Altan
Bir ülkede, şehirde, toplulukta vb.de olan veya yapılan
Toplu bir durumda bulunan kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne: "Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde?"- O. V. Kanık
Ten ile dış giysiler arası: "Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum."- E. Bener
Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu
Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım
Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan: "İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı."- P. Safa. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
Harem dairesi
İnsanın manevî varlığıyla ilgili olan
Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan
Mide, bağırsak, karın
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri: "İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?"- S. F. Abasıyanık
Kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne
Dolma yapmak için hazırlanan karışım
İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
Muhteva

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

Portakallar yüksek vitamin muhtevasına sahiptir. - Portakalların yüksek vitamin içeriği vardır.

Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm
Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Harem dairesi
İÇ
(Osmanlı Dönemi) t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Karın, mide
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Kalb, vicdan, gönül
İç
(Osmanlı Dönemi) ZAMİR
İçinde
içre
İçinde
(Hukuk) ZARFINDA
içinde
Favoriten