in itself

listen to the pronunciation of in itself
Englisch - Türkisch
başlı başına
özünde
bağımsız olarak
(Felsefe) kendinde

Güzellik kendinde güzeldir. - Beauty is beautiful in itself.

bizatihi
kendisi
kendi içinde

Teknoloji insanlığa hizmet etmedikçe kendi içinde anlamsızdır. - Technology is in itself meaningless unless it serves mankind.

İskambil oynamak kendi içinde zararlı değildir. - Playing cards is not in itself harmful.

başlıbaşına
aslında

Yarışma aslında ne iyi ne de kötü. - Competition is neither good nor evil in itself.

Rekabet aslında ne iyi ne de kötü. - Competitiveness is neither good nor bad in itself.

by itself
kendi kendine

Sadece kapıyı kapamak için çekin. O kendi kendine kitlenecektir. - Just pull the door shut. It'll lock by itself.

Deniz kendi kendine derinleşecek. - The sea will turn deep by itself.

by itself
(yardım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. O kedi pencereyi kendi başına açabilir
by itself
kendiliğinden: The
Englisch - Englisch
by itself
in itself

  Silbentrennung

  in it·self

  Türkische aussprache

  în îtself

  Aussprache

  /ən ətˈself/ /ɪn ɪtˈsɛlf/

  Videos

  ... your body is going to heal itself. ...
  ... my webcam switches itself on. If I want to be sure that you aren't capturing my passwords ...

  Wort des Tages

  picaresque
Favoriten