interior

listen to the pronunciation of interior
Englisch - Türkisch

O, iç dekorasyon eğitimi aldı. - He studied interior decoration.

O, evinin içini yeniletti. - He made over the interior of his house.

{s} dahili
{s} içten
{i} içerisi

Evin içerisi çok cazipti. - The interior of the house was very attractive.

içerde
içerisinde
{i} iç dünya
{s} ülke içi
{s} içerideki, iç, dahili
interior decoration iç dekorasyon
(Tıp) İç tarafta, içte
(Diş Hekimliği) iç,içinde, iç tarafında
{i} iç yerler, iç kısım
(Tıp) İç, dahili
{i} iç, dahil
iç yerlere ait
{s} içteki
sahil veya huduttan uzak
{i} içişleri
interior planet güneş ile dünya arasında bulunan gezegen
(Tıp) interior
enteriyör
interior architect
(Mimarlık) İç mimar
interior accessory bars
(Otomotiv) iç aksesuar çubukları
interior air temp sensor
(Otomotiv) iç hava sıcaklık müşiri
interior alternate angles
(Matematik) iç terseş açılar
interior angles
(Matematik) iççapraz açılar
interior architectur
(Eğitim) iç mimarlık
interior architecture
iç mimari
interior architecture
(Mimarlık) iç mimarlık
interior architecture
(Mimarlık) içmimarlık
interior auditory duct
(Anatomi) iç işitme yolu
interior ballistic
(Askeri) iç balistik
interior ballistics
(Askeri) iç balistik
interior beam
iç kiriş
interior climate
oda iklimi
interior climate
iç mekan iklimi
interior communication
iç iletişim
interior controls
(Otomotiv) iç kontroller
interior decoration design
(Mimarlık) iç mimari tasarımı
interior decoration rendering
iç dekorasyon sunuş tekniği
interior design
iç tasarım
interior distribution system
iç dağıtım sistemi
interior dome light
kabin aydınlatma lambası
interior door lamps
(Otomotiv) iç kapı lambaları
interior hung scaffold
(İnşaat) içe asılı çıkma iskele
interior lamp
iç lamba
interior lamp switches
(Otomotiv) iç lamba anahtarları
interior lighting subsystem
(Otomotiv) iç aydınlatma tali sistemi
interior lingual muscle
(Anatomi) alt dil kası
interior lining
(İnşaat) iç kaplama
interior lot
(İnşaat) tek cepheli arsa
interior lot
(İnşaat) üç yanı kapalı arsa
interior minister
içişleri bakanı
interior ministry
içişleri bakanlığı
interior of a set
(Matematik) kümenin içi
interior of an angle
(Matematik) açının içi
interior organs
(Anatomi) bağır
interior partition framing
(İnşaat) iç bölme çatkısı
interior rendering
(İnşaat) iç sıva
interior roof lining
(İnşaat) tavan levhası
interior span
orta açıklık
interior span
(İnşaat) iç açıklık
interior stringer
iç boylama
interior stringer
iç kiriş
interior surface
iç yüzey
interior trim
iç bitiriş
interior varnish
(İnşaat) iç verniği
interior wall
(İnşaat) iç duvar
interior wall
(İnşaat) bölme duvarı
interior wall
(İnşaat) iç cephe
interior wood door frame
ahşap içi kapı kasası
interior alternate angle
iç terseş açı
interior angle
iç açı
interior decoration
iç dekorasyon
interior decoration
içmimarlık
interior decorator
içmimar
interior design
iç dizayn
interior door
iç kapı
interior drainage
iç drenaj
interior fitting
mefruşat
interior fittings
mefruşat
interior light
iç ışık
interior monologue
iç konuşma
interior planet
iç gezegen
interior point
iç nokta
interior surface
iç yüz
interior wiring
iç tesisat
interior alternate angle
iç ters açı
interior architecture
(Mimarlık) İç mimarlık
interior architecture
İç mimari
interior decoration
iç dekarasyon
interior goods
tüketicinin geliri arttıkça talebi azalan mallar
interior minister
İçişleri bakanı
interior organs
iç organlar
interior painting
iç mekan boyama işi
interior space
İç mekan

The basic components of interior space.

interior to
için iç
interior angle
(Matematik) içaçı
interior ballistics
(Askeri) İÇ BALİSTİK: Balistiğin; mermilerin kinetik enerjisiyle ilgili hadiseleri tetkik eden bir şubesi. Bak. "ballistics"
interior decoration
iç mimari
interior decorator
dekoratör
interior decorator
(Mimarlık) iç süsleyici
interior decorator
iç dekoratör,içmimar
interior design
iç dekorasyon
interior design
iç mimari
interior designer
dekoratör
interior designer
içmimar
interior fittings
(Tekstil) iç donanımlar
interior guard
(Askeri) iç karakol
interior guard
(Askeri) İÇ KARAKOL: Bir tesisin sınırları içinde düzeni muhafaza etmek, inzibati yönetmelikleri uygulamak, komutanlık mallarını ve personelini korumak maksadıyla tesis edilmiş karakol. İç karakol; bir nizam karakolu (main guard) ile bir özel karakolu (special guard) ihtiva edebilir
interior point
(Matematik) içnokta
interior security
(Askeri) İç güvenlik (Birlik, bölge)
interior view
iç görünüş
interior view
içerden görünüş
interior wiring
(İnşaat) iç elektrik kablo işleri
alternate interior
(Matematik) içters
alternate interior angle
iç ters açı
department of interior
iç bölüm
alternate interior angles
(Geometri) iç ters acılar
consecutive interior angles
(Geometri) karşıt durumlu acılar
department of the interior
bölümü iç
minister of the interior
bakanı içişleri
secretary of interior
İçişleri Bakanı
department of the interior
içişleri bakanlığı
glazed interior tile
(İnşaat) iç kullanım çinisi
interiorly
dahili bir şekilde
interiors
(Bilgisayar) evin içindekiler
minister of interior
içişleri bakanı
minister of the interior
(Ticaret) dahiliye vekili
ministry of interior affairs
içişleri bakanlığı
vehicle interior
(Otomotiv) aracın içi
zone of interior
(Askeri) İÇ BÖLGE: Milli toprakların, harekat alanı dışında kalan kısmı
Englisch - Englisch
having to do with the inner part of something
having to do with the inland parts of a country far from the coasts
The set of all interior points of a set
The inside regions of a country, distanced from from the borders or coasts

Sir Richard Burton explored far into the African interior.

The inside of a building, container, cavern, or other enclosed structure
situated within or suitable for inside a building; "an interior scene"; "interior decoration"; "an interior bathroom without windows
The inland part of a country, state, or kingdom
The interior of something is the inside part of it. The boat's interior badly needed painting
That which is within; the internal or inner part of a thing; the inside
located inward; "Beethoven's manuscript looks like a bloody record of a tremendous inner battle"- Leonard Bernstein; "she thinks she has no soul, no interior life, but the truth is that she has no access to it"- David Denby; "an internal sense of rightousness"- A R Gurney,Jr
inside the country; "the British Home Office has broader responsibilities than the United States Department of the Interior"; "the nation's internal politics"
the inner or enclosed surface of something
the region that is inside of something
{i} internal part, inside; inside of a building; country's internal affairs; inland section of a country
{s} internal, inner, inside; of something which is inside; inland; of a country's domestic affairs; of an individual's inner life
of or coming from the middle of a region or country; "upcountry districts"
situated within or suitable for inside a building; "an interior scene"; "interior decoration"; "an interior bathroom without windows"
the United States federal department charged with conservation and the development of natural resources; created in 1849
The area that is completely enclosed by a building
the inside or inner part
the backcountry section of the park
inside and toward a center; "interior regions of the earth"
Remote from the limits, frontier, or shore; inland; as, the interior parts of a region or country
Denotes that an item (e g , link, node, or reachable address) is inside of a PNNI routing domain
Inside of anything
of or coming from the middle of a region or country; "upcountry districts" inside and toward a center; "interior regions of the earth" situated within or suitable for inside a building; "an interior scene"; "interior decoration"; "an interior bathroom without windows
A country's minister or ministry of the interior deals with affairs within that country, such as law and order. An official from the Ministry of the Interior said six people had died. inside or indoors   exterior
You use interior to describe something that is inside a building or vehicle. The interior walls were painted green
The interior of a country or continent is the central area of it. The Yangzi river would give access to much of China's interior
Being within any limits, inclosure, or substance; inside; internal; inner; opposed to exterior, or superficial; as, the interior apartments of a house; the interior surface of a hollow ball
A country's interior minister, ministry, or department deals with affairs within that country, such as law and order. The French Interior Minister has intervened in a scandal over the role of a secret police force
interior angle
The inner angle between two sides of a polygon
interior decoration
The decoration of the inside homes and buildings, such as the decor and furnishings
interior design
The design of space inside homes and buildings, such as choice of decor and furnishings
interior designer
A home decor designer; a person in the business of interior design
interior point
A point in a set S that has a neighbourhood which is contained in S
interior points
plural form of interior point
interior orientation
(Fotoğrafçılık) Interior orientation is the reconstruction of a bundle of image rays with respect to the projection center
interior angle
the angle inside two adjacent sides of a polygon
interior angles
angles within a geometrical figure
interior ballistics
study of the flight of bullets or shells inside the gun barrel
interior decoration
Interior decoration is the decoration of the inside of a house. The planning and execution of the layout, decoration, and furnishing of an architectural interior. Also called interior design.interior decorator n
interior decoration
the trade of planning the layout and furnishings of an architectural interior decoration consisting of the layout and furnishings of a livable interior
interior decorator
one who deals with the business of decorating and furnishing interiors (of homes, offices, etc.)
interior decorator
An interior decorator is a person who is employed to design and decorate the inside of people's houses. an interior designer decorating interior decoration
interior department
Department of the Interior: the United States federal department charged with conservation and the development of natural resources; created in 1849
interior design
{i} branch of architecture that deals with the design or decoration of the interior (of a building, homes, rooms, etc.)
interior design
the branch of architecture dealing with the selection and organization of furnishings for an architectural interior
interior design
Interior design is the art or profession of designing the decoration for the inside of a house. Design of interior spaces, closely related to architecture and sometimes including interior decoration. The designer's goal is to produce a coordinated and harmonious whole in which the architecture, site, function, and visual aspects of the interior are unified, pleasing to mind and body, and appropriate to the activities to be pursued there. Design criteria include harmony of colour, texture, lighting, scale, and proportion. Furnishings must be in proportion to the space they occupy and to the needs and lifestyles of the residents. The design of such nonresidential spaces as offices, hospitals, stores, and schools places clear organization of functions ahead of purely aesthetic concerns
interior design
the trade of planning the layout and furnishings of an architectural interior
interior designer
a person who specializes in designing architectural interiors and their furnishings
interior designer
An interior designer is a person who is employed to design the decoration for the inside of people's houses. someone whose job is to plan and choose the colours, materials, furniture etc for the inside of buildings, especially people's houses design
interior door
a door that closes off rooms within a building
interior live oak
medium-small shrubby evergreen tree of western North America similar to the coast live oak but occurring chiefly in foothills of mountain ranges removed from the coast; an important part of the chaparral
interior monologue
A passage of writing presenting a character's inner thoughts and emotions in a direct, sometimes disjointed or fragmentary manner
interior monologue
a literary genre that presents a fictional character's sequence of thoughts in the form of a monologue
interior room
room within a structure, room that has no exterior walls
ınterior
{n} the inland part of a country, the inside or parts within
department of the interior
the United States federal department charged with conservation and the development of natural resources; created in 1849
interiorly
In the interior part; internally; inwardly
interiorly
Internally; inwardly
interiorly
from within, within
interiors
plural of interior
secretary of the interior
the position of the head of the Department of the Interior; "the position of Interior Secretary was created in 1849"
secretary of the interior
the person who holds the secretaryship of the Interior Department; "President Taylor appointed Thomas Ewing as the first Secretary of the Interior
zone of interior
the part of the theater of war not included in the theater of operations
Türkisch - Englisch
(Tıp) interior
interior
Favoriten