drinking

listen to the pronunciation of drinking
Englisch - Türkisch
{i} içki içme

Sigara içmeyi ve içki içmeyi bıraktım. - I stopped smoking and drinking.

O, ona içki içmeyi bırakmasını tavsiye etti. - He advised her to stop drinking.

drinking bout içki âlemi
içen

O, İçki içen kocasını evden attı. - She threw her drinking husband out of the house.

İçen kocasını evden attı. - She turfed her drinking husband out of the house.

içerek

Tom tek başına içerek barda oturdu. - Tom sat at the bar drinking by himself.

Tom bir su şişesinden su içerek kapının yanında durdu. - Tom stood by the gate, drinking from a water bottle.

{f}

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı. - He began his meal by drinking half a glass of ale.

içme

Çok fazla içmek tehlikelidir. - Drinking much is dangerous.

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

içki

Tom'a sigara içmekten ve içki içmekten sakınması söylendi. - Tom was told to abstain from smoking and drinking.

Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı? - Did Mike stop drinking alcoholic drinks?

içki iptilâsı
drinking fountain bardaksız içilen içme suyunu yukarı doğru fışkırtan bir çeşit musluk
drinking song içki içilirken sö
{i} içki alışkanlığı
{i} kafayı çekme
{i} içki içmek

Tom'a sigara içmekten ve içki içmekten sakınması söylendi. - Tom was told to abstain from smoking and drinking.

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

drinking horn boynuzdan yapılmış kadeh
{i} içmek

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

Sadece susadığında su iç; bir günde 8 bardak içmek efsanedir. - Drink water only when you are thirsty; drinking 8 glasses a day is only a myth.

gereken şekilde
drinking water
içme suyu

Tom şişeyi içme suyuyla doldurdu. - Tom filled the bottle with drinking water.

Kirli içme suyu hastalığa neden olabilir. - Dirty drinking water can cause sickness.

drink
içmek

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

Çok fazla içmek seni hasta edecek. - Too much drinking will make you sick.

drink
içki

Canım içki içmek istiyor. - I feel like having a drink.

Ben size bir içki ısmarlayabilir miyim? - Can I buy you a drink?

drinking den
Alkollü içki içilen yer
drinking house
Meyhane

Meyhane mukassi görünür taşradan amma, bir başka ferah, başka letafet var içinde. (Meyhane uzaktan sıkıcı görünürsede içaçıcı güzellikleri vardır).

drinking basin
yalak
drinking bout
çilingir sofrası
drinking cup
su bardağı
drinking cup
içme kabı
drinking cup
kadeh
drinking horn
boynuz kadeh
drinking horn
boynuzdan yapılmış kadeh
drinking problem
içki problemi
drinking straw
içme kamışı
drinking water
iyi su
drinking chocolate
içme çikolata
drinking companion
içme arkadaşı
drinking patterns
içme alışkanlıkları
drinking song
içki alemi şarkısı
drinking bout
içki alemi
drinking cup
içme kupası,kadeh
drinking fountain
çeşme

Tenis kortu yanında bir çeşme var. - There's a drinking fountain by the tennis court.

drinking of alcholic beverages
alkollü içkilerin içimi
drinking place
(Arılık) içme yeri
drinking straw
kamış
drinking water cooler
içme suyu soğutucusu
drinking water exposure
(Çevre) içme suyundan radyasyon alma
drinking water pump
içme suyu pompası
drinking water system
içme suyu sistemi
drink
içkiye harcamak
drink
içecek

Alkolsüz içecekleriniz var mı ? - Do you have alcohol-free drinks?

Lütfen bana bir içecek verin. - Give me a drink, please.

drink
bitirmek
drink
{i} içki içmek

Tom'a sigara içmekten ve içki içmekten sakınması söylendi. - Tom was told to abstain from smoking and drinking.

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

drink
deniz

Leyla deniz suyu içemedi. - Layla couldn't drink seawater.

Deniz suyu içmek insanlar için ölümcül olabilir. - Drinking seawater can be deadly to humans.

drink
meşrubat

Davetiye patlamış mısır ve meşrubat hizmeti verileceğini söylüyordu. - The invitation said that popcorn and soft drinks would be served.

Meşrubat otomatı nerede var? - Where is there a soft drink vending machine?

drink
alkollü içki içmek
drink
çekmek

İnternette bilgi çekmek yangın musluğundan su içmek gibidir. - Absorbing information on the internet is like drinking water from a fire hydrant.

drink
emmek
drink
(Gıda) ağzını ıslatmak
drink
{i} bir

Buzdolabında içilebilecek herhangi bir şey var mı? - Is there anything to drink in the refrigerator?

Biz genellikle bir öğünden sonra çay içeriz. - We generally drink tea after a meal.

drink
kafayı çekmek
drink
dem çekmek
drink
mazot
drink
su içmek

Su içmek için uygun değildir. - The water is not fit to drink.

Bu su içmek için güvenli mi? - Is this water safe to drink?

drink
bir içimlik miktar
drink
nuş
drink
buyurmak
drink
demlenmek
drink
gördün mü?
drink
okyanus
drink
içki düşkünlüğü
drink
(in ile) içinde hissetmek
drink
içilecek şey

Tom Mary'den içilecek şeyler istedi. - Tom asked Mary for something to drink.

drink
(alkollü) içki
drink
{f}

Çoğu Japon, suyu musluktan içer. - Most Japanese drink water from the tap.

Sana bir içecek ısmarlayacağım. - I'll buy you a drink.

drink
içki içme

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

O içtiğinde farklı bir kişi oluyor, bu yüzden onunla içki içmeyi sevmiyorum. - He's a different person when he's drunk, so I don't like to drink with him.

drink
(to ile) kimese/neyese içmek
binge drinking
aşırı içme
drink
içel
drink
içimlik
flat out like a lizard drinking
(deyim) Çok meşgul, başını kaşıyacak zamanı olmayan
drink
drinker içki içen kimse
drink
şerefine içmek
drink
çekmek aImak kana kana içmek
drink
ayyaş veya sarhoş kimse
drink
in ile zevk duyarak doya doya seyretmek veya dinlemek
drink
to ile şerefine içmek
drink
{f} to -in şerefine içmek
drink
{f} (drank, drunk)
drink
{f} in büyük bir zevkle seyretmek/dinlemek
heavy drinking
içki alışkanlığı
in drinking milk use
(Tıp) süt içinde uygulama
in drinking water use
(Tıp) su içinde uygulama
where can i get some drinking water
İçme suyu nereden bulabilirim
Englisch - Englisch
{n} the act of swallowing liquors
Someone's drinking friends or companions are people they regularly drink alcohol with. see also drink. the activity of drinking alcohol
the act of consuming liquids
The practice of partaking to excess of intoxicating liquors
present participle of drink
{i} consumption of a liquid
An entertainment with liquors; a carousal
The act of one who drinks; the act of imbibing
On the evil effects of drinking intoxicants, s surámeraya, etc
the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was his downfall"
Drinking in my artwork is used to establish a mood of revelry and show a lifestyle of pleasure Though there are certainly consequences to drinking like nausea and foolish acts, these situations are the type of story that I most enjoy telling They add an absurd element to normal situations and heighten the drama of the mundane There is also an art to drinking with its own vocabulary and traditions that I find interesting From the particular types of glasses to be used with drinks to the exotic recipes used for cocktails In my own experiences I have been drawn to the low end of this culture and I tend to focus on sort of sophomoric aspects like drinking straight from bottles and twist-off caps I have used drinks in several real object pieces from small cocktails to repackaged liquors
drinking age
A two and an ace as a starting hand in Texas hold 'em
drinking bouts
plural form of drinking bout
drinking fountain
A device that is used to provide water to drink
drinking fountains
plural form of drinking fountain
drinking game
A game (often a logic or memory game) which involves the drinking of alcohol, usually as a penalty for making mistakes, as the intoxication makes the game harder to play
drinking games
plural form of drinking game
drinking man's degree
A lower second class honours or 2.2 degree
drinking song
a song which celebrates or accompanies drinking
drinking straw
A long plastic or paper tube through which a drink is drunk by suction
drinking straws
plural form of drinking straw
drinking water
Water that is intended to be ingested by humans

US standard of identity Water intended to be ingested by humans, sealed in a container, having no added ingredients except perhaps antimicrobial agents and/or fluoride, and passing certain tests for color, odor, turbidity, and presence of various microorganisms and chemicals.

drinking waters
plural form of drinking water
drinking-bout
A period of drinking, especially one involving intensive alcohol consumption

The poet Dylan Thomas, a regular, died after a drinking bout there in 1953.

drinking-horn
A drinking-vessel made from the horn of an animal

He put down his sword and helmet and took the drinking-horn that was served to him, and finished it.

drinking-up time
the time when customers in a public house should finish their drinks, before closing time
drinking chocolate
Hot chocolate, hot cocoa or drinking chocolate is a beverage, usually served hot, typically consisting of chocolate or cocoa powder, milk, and sugar. While nomenclature varies, drinks described as hot cocoa generally do not contain cocoa butter, while drinks described as hot chocolate may contain cocoa butter
drinking age
the age at which is legal for a person to buy alcoholic beverages
drinking bottle
bottle for drinking out of
drinking bout
a long period of drinking
drinking fountain
a public fountain to provide a jet of drinking water
drinking fountain
A drinking fountain is a device which supplies water for people to drink in places such as streets, parks, or schools. a piece of equipment in a public place that produces a stream of water for you to drink from
drinking fountain
fixture which provides drinking water
drinking problem
alcoholism, inability to control one's consumption of alcoholic beverages
drinking song
a song celebrating the joys of drinking; sung at drinking parties
drinking song
song that is popular among drunkards
drinking vessel
a vessel intended for drinking
drinking water
water that is safe and purified for human consumption
drinking water
Drinking water is water which it is safe to drink. water that is pure enough for you to drink
drinking water
water suitable for drinking
drinking-up time
the time when people are allowed to finish their drinks in a pub, but cannot buy any more drinks
binge drinking
The consumption of excessive amounts of alcohol in a short period of time

Fights caused by binge drinking are a major problem in Cardiff.

drink
(the drink; colloquial) Any body of water

If he doesn't pay off the mafia, he’ll wear cement shoes to the bottom of the drink!.

drink
The action of drinking, especially with the verbs take or have

He was about to take a drink from his root beer.

drink
To consume (a liquid) through the mouth

He drank the water I gave him.

drink
To consume liquid through the mouth

You can lead a horse to water but you can't make him drink.

drink
A served alcoholic beverage

Can I buy you a drink?.

drink
Alcohol beverages in general

She has a problem with the drink.

heavy drinking
Excessive drinking to the point of drunkenness
drink
{v} to swallow, liquors, to suck up or in, to practice drinking to excess
drink
{n} liquor to be drank, any liquor, beer
binge drinking
Consumption of too much alcohol in a short time, esp. in order to get very drunk
flat out like a lizard drinking
(deyim) Very busy
abandon oneself on drinking
{f} become addicted to drinking, drink too much alcohol
abstain from drinking
avoid drinking; refrain from drinking alcohol
drink
propose a toast to; "Let us toast the birthday girl!"; "Let's drink to the New Year"
drink
a single serving of a beverage; "I asked for a hot drink"; "likes a drink before dinner"
drink
To consume alcoholic beverages
drink
Any body of water
drink
Liquid to be swallowed; any fluid to be taken into the stomach for quenching thirst or for other purposes, as water, coffee, or decoctions
drink
feelings People say `I'll drink to that' to show that they agree with and approve of something that someone has just said
drink
A served beverage
drink
{f} consume liquids; consume alcoholic beverages; absorb moisture; eagerly absorb through the senses; honor with a toast, participate in a toast
drink
A drink is an amount of a liquid which you drink. I'll get you a drink of water
drink
A drink is an alcoholic drink. She felt like a drink after a hard day
drink
any large deep body of water; "he jumped into the drink and had to be rescued"
drink
To swallow anything liquid, for quenching thirst or other purpose; to imbibe; to receive or partake of, as if in satisfaction of thirst; as, to drink from a spring
drink
To swallow (a liquid); to receive, as a fluid, into the stomach; to imbibe; as, to drink milk or water
drink
The drinks of the Hebrews were water, wine, "strong drink," and vinegar Their drinking vessels were the cup, goblet or "basin," the "cruse" or pitcher, and the saucer
drink
consume alcohol; "We were up drinking all night"
drink
To quaff exhilarating or intoxicating liquors, in merriment or feasting; to carouse; to revel; hence, to lake alcoholic liquors to excess; to be intemperate in the &?;se of intoxicating or spirituous liquors; to tipple
drink
Specifically, intoxicating liquor; as, when drink is on, wit is out
drink
To take in; to receive within one, through the senses; to inhale; to hear; to see
drink
the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was his downfall" a single serving of a beverage; "I asked for a hot drink"; "likes a drink before dinner" any large deep body of water; "he jumped into the drink and had to be rescued" take in liquids; "The patient must drink several liters each day"; "The children like to drink soda" consume alcohol; "We were up drinking all night" drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The husband drinks and beats his wife
drink
When you drink a liquid, you take it into your mouth and swallow it. He drank his cup of tea He drank thirstily from the pool under the rock
drink
be fascinated or spell-bound by; pay close attention to; "The mother drinks in every word of her son on the stage"
drink
(v ) glas, glahs
drink
drinkie
drink
drinky
drink
{i} beverage
drink
a dose of any alcoholic beverage that delivers 1/2 ounce of pure ethanol
drink
{i} beverage, liquid which is swallowed to quench one's thirst; alcoholic beverage
drink
drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The husband drinks and beats his wife
drink
To take in (a liquid), in any manner; to suck up; to absorb; to imbibe
drink
any liquid suitable for drinking; "may I take your beverage order?"
drink
To drink means to drink alcohol. He was smoking and drinking too much + drinking drink·ing She had left him because of his drinking
drink
the act of swallowing; "one swallow of the liquid was enough"; "he took a drink of his beer and smacked his lips"
drink
A type of beverage (usually mixed)
drink
the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was his downfall"
drink
To smoke, as tobacco
drink
Drink is alcohol, such as beer, wine, or whisky. Too much drink is bad for your health. see also drinking
drink
A sizable body of water
drink
take in liquids; "The patient must drink several liters each day"; "The children like to drink soda"
drink
n [a liquid which you swallow (I need a ~ )] minuman (minum) 2 n [alcohol (Let's go to the bar for a ~ )] minuman keras (minum) 3 v [to swallow a liquid (~ your milk )] minum
drink
drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The husband drinks and beats his wife"
fluoridation of drinking water
addition of fluoride to drinking water in order to reduce tooth decay
hard-drinking
If you describe someone as a hard-drinking person, you mean that they frequently drink large quantities of alcohol. a hard-drinking person drinks a lot of alcohol
heavy drinking
drinking great quantities of alcohol, boozing, tippling, carousing
started drinking
became an alcoholic, became addicted to alcohol
Türkisch - Englisch

Definition von drinking im Türkisch Englisch wörterbuch

rakı âlemi drinking party
(with raki as the main drink)
drinking

  Silbentrennung

  drink·ing

  Türkische aussprache

  drîngkîng

  Aussprache

  /ˈdrəɴɢkəɴɢ/ /ˈdrɪŋkɪŋ/

  Etymologie

  [ 'dri[ng]k ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English drincan; akin to Old High German trinkan to drink.

  Videos

  ... And he wrote me up for drinking in my room. ...
  ... They were drinking their daily green juice. ...

  Wort des Tages

  pariah
Favoriten