hot

listen to the pronunciation of hot
Englisch - Türkisch
sıcak

Bugün hava çok sıcak. - It is very hot today.

Yazın, güney İspanya'da hava çok sıcaktır. - In the summer it's very hot in southern Spain.

{s} acı

Tom pizzasına çok fazla acı sos koydu. - Tom put too much hot sauce on his pizza.

Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma. - Never rub your eyes after cutting a hot pepper.

{s} kızgın

Tom muhtemelen kızgın olacak. - Tom is likely to be hot.

ateşli

Tom Mary'ye onun ateşli olduğunu söyledi. - Tom told Mary that she was hot.

Biraz ateşli değil misin? - Aren't you a little hot?

{s} radyoaktif
{s} acılı
(Argo) kaçak
(Argo) çalıntı mal
(Argo) kaçak mal
(Gıda) acı baharatlı
şehvetli
taze

Taze çilekler sıcak kekler gibi gitti. - The fresh strawberries went like hot cakes.

ıssı
ilgili

Rehberimiz bize otelin yeriyle ilgili yanlış bilgi verdi. - Our guide misinformed us about the location of the hotel.

(haber) sıcak
isti

Hava kararmadan otele varmak istiyorum. - I want to reach the hotel before it gets dark.

İçmek için sıcak bir şey istiyorum. - I want something hot to drink.

bilgili
azgın
biberli
{s} şiddetli
{s} çalıntı
{s} iletken
yakıcı şiddetli
{s} seksi

Sen inanılmaz seksisin. - You're incredibly hot.

Çok seksi olduğunu düşünüyorsun. - You think you're so hot.

taze polisçe aranmakta olan
ateşli olarak
ısınmak
{s} yüksek gerilimli akım taşıyan (tel)
{s} rahatsız edici
{s} yeni, taze haber
{s} yeni

Bu köri yenilmeyecek kadar sıcaktır. - This curry is too hot to eat.

Burada önümüzdeki yıl yeni bir otel inşa edilmiş olacak. - A new hotel will be built here next year.

öfkeyle
şiddetle
hiddetli
{s} heyecanlı
{s} acı (biber v.b.)
{s} sert
ısıtmak
yüksek gerilimli akım taşıyan tehlikeli miktarda radyoaktivite ihtiva eden
{s} baharatlı

Bir yemek sıcak olmadan baharatlı olabilir. - A dish can be spicy without being hot.

Acı ve baharatlı olmayan bir şey yemek istiyorum. - I want to eat something that's not hot and spicy.

acı (biber)
(Muzik) caz müziğinde bir yöntem
taze (haber vb)
biber gibi
hot
hot air balloon
sıcak hava balonu
hot dog
bir çeşit sosis
hot dog
sosisli sandviç

Tom, benim yiyebileceğimden daha çok sosisli sandviç yiyebileceğine benimle elli dolara bahse girdi. - Tom bet me fifty dollars that he could eat more hot dogs than I could.

Ben öğle yemeği için bir sosisli sandviç yedim. - I ate a hot dog for lunch.

hot rolled
sıcak haddeli
hot air
havagazı
hot air
havacıva
hot blood
(deyim) ateşli
hot bread
sıcak ekmek
hot cake
(Gıda) gözleme
hot dog
bu sosisle yapılan sandviç
hot drink
sıcak içecek
hot key
(Bilgisayar) kısayol tuşu
hot link
geçiş bağı
hot link
(Bilgisayar) dinamik link
hot list
(Bilgisayar) popüler liste
hot milk
(Gıda) sıcak süt
hot mix
sıcak karışım
hot place
sıcak yer
hot plate
elektrik ocağı
hot plate
elektrikli ocak
hot rod
(Otomotiv) yarış otosu
hot rod
(Otomotiv) yarış arabası
hot rod
(Otomotiv) yüksek performans
hot spring
(Coğrafya) sıcak kaynak suyu
hot spring
sıcak kaplıca
hot spring
çermik
hot start
(Bilgisayar) otomatik başlatma
hot start
(Bilgisayar) sıcak başlatma
hot tempered
çabuk sinirlenen
hot up
kızışmak
hot up
hareketlenmek
hot air
hava cıva
hot air
boş laf
hot air
sıcak hava

Hiç sıcak hava balonunda bulundunuz mu? - Have you ever been up in a hot air balloon?

Sen hiç sıcak hava balonuna bindin mi? - Have you ever ridden in a hot air balloon?

hot air
anlamsız konuşma
hot air chamber
sıcak hava odacığı
hot air drying
sıcak havayla kurutma
hot air engine
sıcak hava makinesi
hot blast stove
sıcak hava fırını
hot blooded
öfkeli
hot briquetting
sıcak briketleme
hot cake
kek

Taze çilekler sıcak kekler gibi gitti. - The fresh strawberries went like hot cakes.

hot cathode
sıcak katot
hot cathode reclifier
sıcak katotlu doğrultucu
hot cathode tube
sıcak katotlu tüp
hot climate
sıcak iklim
hot cross bun
çörek
hot deformation
sıcak deformasyon
hot deformed steel
sıcak deforme çelik
hot dip aluminium coating
sıcak daldırmalı alüminyum örtü
hot dip coat
sıcak daldırmalı örtü
hot dip tin plate
sıcak daldırılmış teneke plaka
hot dipping process
sıcak daldırma işlemi
hot dissolving method
sıcak çözme yöntemi
hot dog
sıcak sosisli sandviç
hot dog bun
sosisli sandviç
hot electron
sıcak elektron
hot enough
yeterince sıcak
hot foot it out of somewhere
bir yerden çekip gitmek
hot hardness
sıcak sertlik
hot harm a hair of sb's head
birinin kılına bile dokunmamak
hot headed
öfkeli
hot iron saw
sıcak testere
hot line
kırmızı hat
hot link
sıcak bağ
hot mercerization
sıcak merserizasyan
hot money
sıcak para
hot oil dyeing
kızgın yağda boyama
hot pants
çok kısa kadın şortu
hot pepper
çok acı biber
hot plate
kızgın levha
hot plate
ısıtıcı
hot plate
ısıtma ocağı
hot pot
güveç
hot press
sıcak pres
hot quenching
sıcak su verme
hot quenching bath
sıcak suverme banyosu
hot rod
yarış otomobili
hot rod
hızlı yarış otomobili
hot rolled alloy
sıcak haddeli alaşım
hot rolled asphalt
sıcak silindirlenmiş asfalt
hot rolled steel
sıcak haddeli çelik
hot rolling
sıcak haddeleme
hot saw
sıcak testere
hot seat
pilot fırlatma iskemlesi
hot seat
çıngılı sandalye
hot spot
kızgın çekit
hot spot
kızgın nokta
hot spring
kaplıca

Tesadüfen, bir kaplıca buldum. - By chance, I found a hot spring.

Kasaba kaplıcası ile ünlüdür. - The town is famous for its hot spring.

hot under the collar
kavgaya hazır
hot under the collar
kızgın
hot under the collar
kızışmış
hot water
sıcak su

Sıcak suyun tümünü kullanma. - Don't use all the hot water.

Tom bütün sıcak suyu tüketti. - Tom used up all the hot water.

hot water boiler
sıcak su kazanı
hot water bottle
sıcak su torbası
hot water fastness
sıcak su haslığı
hot water heating
sıcak sulu ısıtma
hot water retting
sıcak suda havuzlama
hot wave
sıcak dalgası
hot welding
sıcak kaynaklama
hot well
sıcak su deposu
hot wind
sıcak rüzgar
hot wire
kızgın tel
hot wire ammeter
kızgın telli ampermetre
hot wire analyzer
sıcak telli analizör
hot wire anemometer
sıcak telli anemometre
hot wire instrument
ısıl aygıt
hot wire meter
kızgın telli sayaç
hot wire microphone
ısıl mikrofon
hot wire relay
kızgın telli röle
hot wire test
sıcak tel deneyi
hot work alloy
sıcak işlenmiş alaşım
hot work steel
sıcak işlenmiş çelik
hot work tool steel
sıcak iştenmiş takım çeliği
hot workability
sıcak işlenebilme
hot worked
sıcak işlenmiş
hot working
sıcak işleme
hot working temperature
sıcak işleme sıcaklığı
hot zone
sıcak kuşak
hot-blooded
tutkulu
hot-blooded
atılgan
hot-blooded
öfkeli
hot-blooded
ihtiraslı
hot-blooded
hiddetli
hot-cathode tube
sıcak katotlu tüp
hot-press
sıcak pres
hot-press
ütülemek
hot-short
sıcakta kırılır
hot-short
sıcak tez
hot-shortness
sıcak tezlik
hot-shortness
sıcakta kırılırlık
hot-work
sıcak işlemek
hot-working
haddeleme
hot-working
sıcak işleme
hot cathode reclifier
sıcak katotlu dogrultucu
hot chick
sıcak piliç
hot chocolate
Sıcak çikolata
hot cross bun
(Gıda) Paskalya çöreği
hot dogs
sosisli sandviç

Hardallı ve ketçaplı iki sosisli sandviç alacağım. - I'll have two hot dogs with mustard and ketchup.

Biz kesinlikle bir sürü sosisli sandviç yedik. Yaşadığım sürece asla bir tane daha sosisli sandviç görmek istemiyorum. - We sure ate a lot of hot dogs today. I never want to see another hot dog as long as I live.

hot flush
sıcak floş
hot fudge sundae
Soslu dondurma
hot glue
sıcak tutkal
hot money
Parasal kaynak, sıcak para
hot off the press
(deyim) Yeni baskı
hot on
sıcak
hot on the heels
(deyim) Bir şeyin gelmesi başka bir şeyden hemen sonra ise, bunu anlatmak için kullanılan deyim
hot pants
(Argo) Vücudu sıkıca kavrayan bayan şortu
hot pursuit
Sıkı takip, yakın takip
hot seat
elektrikli sandalye
hot selling
peynir-ekmek gibi satılan
hot spot
TEHLİKELİ SAHA: Nükleer kirletilmiş bir bölgede diğer komşu sahalara nazaran daha çok radyo aktif kirlenmenin olduğu saha
hot strip mill
(Teknoloji) Sıcak haddehane
hot tear
gözyaşı sıcak
hot topic
konu
hot type
sıcak yazın
hot-button
hot-düğme
hot-melt
Sıcak yapışkan
hotness
sıcaklık
hottest
en sıcak

Bugün, bu yılın en sıcak günüdür. - Today is the hottest day this year.

Yaz, en sıcak mevsimdir. - Summer is the hottest season.

hot dog
(Gıda) sosis

Ben öğle yemeği için bir sosisli sandviç yedim. - I ate a hot dog for lunch.

Hardallı ve ketçaplı iki sosisli sandviç alacağım. - I'll have two hot dogs with mustard and ketchup.

hot dog
sosisli

Hardallı ve ketçaplı iki sosisli sandviç alacağım. - I'll have two hot dogs with mustard and ketchup.

Ben öğle yemeği için bir sosisli sandviç yedim. - I ate a hot dog for lunch.

hot spot
(Askeri) tehlikeli saha
hot spot
(Bilgisayar) etkin nokta
hot tempered
aceleci
hot tempered
hiddetli
hot up
(Dilbilim) kuvvetlendirmek
hotly
öfke ve kaba kuvvetle
hotly
kızgınlıkla
hotly
peşinde
hotter
sıcak
hotly
yakından ve hevesle
hotness
hararet
hotter
{f} daha sıcak
hot dip
Sıcak daldırma
hot spot
Eğlence yeri, gece kulübü gibi mekânlar
Englisch - Englisch
Hybrid orientation technique
High-output turbo
Popular; in demand

His new pickup is hot!.

Electrically charged

a hot wire.

Stolen

hot merchandise.

Fresh; just released

Some of these publications show signs of hasty production, indicating that they were written while the news was hot.

Feverish
Very good, remarkable, exciting
Of the weather, causing the air to be hot
Performing strongly; having repeated successes

The ball lands on the fairway, just a couple of yards in front of the green. Nice shot Sarah! You're hot today! Jenny says.

Of food, spicy
To heat, or to become hot
To become lively or exciting
Of a person or animal, feeling the sensation of heat, especially to the point of discomfort
Very close to finding or guessing something to be found or guessed

Am I warm yet? — You're hot!.

Of a person, very physically or sexually attractive

That girl is hot!.

Of an object, having a high temperature
Radioactive
{a} having heat, furious, eager, keen, lustful
sexually excited or exciting; "was hot for her"; "hot pants"
Something that is hot has a high temperature. When the oil is hot, add the sliced onion What he needed was a hot bath and a good sleep cold, cool
A wine that is very high in alcohol to the point where it is unbalanced, although it is acceptable in Port wines
If someone blows hot and cold, they keep changing their attitude towards something, sometimes being very enthusiastic and at other times expressing no interest at all. The media, meanwhile, has blown hot and cold on the affair
performed or performing with unusually great skill and daring and energy; "a hot drummer"; "he's hot tonight"
of a seeker; near to the object sought; "you're getting warm"; "hot on the trail"
You can use hot to describe something that is very exciting and that many people want to see, use, obtain, or become involved with. The hottest show in town was the Monet Exhibition at the Art Institute
Acronym for Hawaii Ocean Time-series, a program for making repeated observations of the hydrography, chemistry and biology at a station north of Hawaii since October 1988 The objective of this research is to provide a comprehensive description of the ocean at a site representative of the central North Pacific Ocean See Karl and Lukas (1996) [http: //hahana soest hawaii edu/hot/hot_jgofs htmlhttp: //hahana soest hawaii edu/hot/hot_jgofs html
A hot contest is one that is intense and involves a great deal of activity and determination. It took hot competition from abroad, however, to show us just how good Scottish cashmere really is. = fierce
A hot issue or topic is one that is very important at the present time and is receiving a lot of publicity. The role of women in war has been a hot topic of debate in America since the Gulf conflict
(color) bold and intense; "hot pink
If you are hot and bothered, you are so worried and anxious that you cannot think clearly or behave sensibly. Ray was getting very hot and bothered about the idea
You can use hot to describe something that no one wants to deal with, often because it has been illegally obtained and is very valuable or famous. If too much publicity is given to the theft of important works, the works will become too hot to handle and be destroyed
– A term used to describe a cigar that is under filled and has a quick, loose draw Can cause harsh flavors
(adjective) Usually used to describe the overall manner of the audience at a live event If the crowd is vocal, excited, and into the action, it is said to be a "hot" crowd On the other hand, if the audience is disinterested or lethargic, it is said to be a "dead" crowd Often a crowd will start off "hot" but be "killed" by a series of dull matches House show - (noun) Any non-televised event
Defines a wine high in alcohol and giving a prickly or burning sensation on the palate Accepted in fortified wines, but not considered as a particularly desirable attribute in Cabernet Sauvignon or Chardonnay Positively undesirable in light, fruity wines, (eg: Moselle Rieslings)
Used in the context of general equities Active, usually with positive price implications
having or dealing with dangerously high levels of radioactivity; "hot fuel rods"; "a hot laboratory"
If you say that one person has the hots for another, you mean that they feel a strong sexual attraction to that person. I've had the hots for him ever since he came to college. adj. hot rod hot spot hot spring Hot Springs National Park
very good; often used in the negative; "he's hot at math but not so hot at history"
Someone who has a hot temper gets angry very quickly and easily. His hot temper was making it increasingly difficult for others to work with him. see also hot-tempered
Refers to a material being radioactive
When a bowler or team starts lining up strikes
connected, alive, energized
very unpleasant or even dangerous; "make it hot for him"; "in the hot seat"; "in hot water"
You can describe a situation that is created by a person's behaviour or attitude as hot when it is unpleasant and difficult to deal with. When the streets get too hot for them, they head south in one stolen car after another
of Hote
(color) bold and intense; "hot pink"
Current is present A hot lead is the one carrying current along a circuit It usually has black or red insulation A hot circuit is one in which the breaker is closed and current is present Back to alphabetical list
air-to-ground antitank missile, also called Euromissile Hot Full name is "hautsubsonique optiquement teleguide tire d'un tube"
very fast; "a blistering pace"; "got off to a hot start"; "in hot pursuit"; "a red-hot line drive"
very popular or successful; "one of the hot young talents"; "cabbage patch dolls were hot last season"
Acrid; biting; pungent; as, hot as mustard
I'll make the place too hot to hold him (See Talus ) I'll give it him hot and strong I'll rate him most soundly and severely Liquor very hot and strong takes one's breath away, and is apt to choke one
marked by excited activity; "a hot week on the stock market" charged or energized with electricity; "a hot wire"; "a live wire" having or dealing with dangerously high levels of radioactivity; "hot fuel rods"; "a hot laboratory" having or showing great eagerness or enthusiasm; "hot for travel" capable of quick response and great speed; "a hot sports car" newly made; "a hot scent" very good; often used in the negative; "he's hot at math but not so hot at history" used of physical heat; having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning; "hot stove"; "hot water"; "a hot August day"; "a hot stuffy room"; "she's hot and tired"; "a hot forehead" extended meanings; especially of psychological heat; marked by intensity or vehemence especially of passion or enthusiasm; "a hot temper"; "a hot topic"; "a hot new book"; "a hot love affair"; "a hot argument" recently stolen or smuggled; "hot merchandise"; "a hot car" having or bringing unusually good luck; "hot at craps"; "the dice are hot tonight" newest or most recent; "news hot off the press"; "red-hot information" very unpleasant or even dangerous; "make it hot for him"; "in the hot seat"; "in hot water" very popular or successful; "one of the hot young talents"; "cabbage patch dolls were hot last season" sexually excited or exciting; "was hot for her"; "hot pants" performed or performing with unusually great skill and daring and energy; "a hot drummer"; "he's hot tonight" characterized by violent and forceful activity or movement; very intense; "the fighting became hot and heavy"; "a hot engagement"; "a raging battle"; "the river became a raging torrent" wanted by the police; "a hot suspect" (color) bold and intense; "hot pink
You can say that food is hot when it has a strong, burning taste caused by chillies, pepper, or ginger. hot curries. a dish that's spicy but not too hot. = spicy mild
used of physical heat; having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning; "hot stove"; "hot water"; "a hot August day"; "a hot stuffy room"; "she's hot and tired"; "a hot forehead"
Hot is used to describe the weather or the air in a room or building when the temperature is high. It was too hot even for a gentle stroll It was a hot, humid summer day chilly, cold
Usually in reference to a microphone meaning it's "on " I
High alcohol wines that tend to burn on the finish are called hot Can be acceptable in fortified wines
If you are hot, you feel as if your body is at an unpleasantly high temperature. I was too hot and tired to eat more than a few mouthfuls cold
-Refers to an energized conductor or apparatus
having or showing great eagerness or enthusiasm; "hot for travel"
Describes a cigar that is under filled and has a quick, loose draw Can cause harsh flavors
(High Occupancy Toll) are new HOV lanes that allow single occupant vehicles access for a fee
with excitement, enthusiastically
newly made; "a hot scent"
newest or most recent; "news hot off the press"; "red-hot information"
the roofing term for hot bitumen
Slang term for a good quality wave
Having much sensible heat; exciting the feeling of warmth in a great degree; very warm; opposed to cold, and exceeding warm in degree; as, a hot stove; hot water or air
hot Jupiter
A planet of mass similar to or exceeding that of Jupiter but which orbits its parent star much more closely
hot Jupiters
plural form of hot Jupiter
hot air
Air that has been heated, especially so as to function as the lifting agent of a hot-air balloon

The balloon was equipped with a burner to create hot air for lift.

hot air
Empty, confused or exaggerated talk having no meaning or substance

After the parade, Phil said he was going to enlist in the army, but I could tell it was just hot air, so I didn't worry.

hot air balloon
Alternative spelling of hot-air balloon
hot and bothered
aroused, especially sexually
hot and bothered
aggravated or irritated
hot and cold
Ambivalent; having conflicting emotions
hot and cold
Ambivalently; with conflicting emotions

They went hot and cold about the proposal for a whole year, before finally saying no.

hot and heavy
Passionately; lustily

They were in the back seat of the car going at it hot and heavy.

hot and heavy
Passionate

They had a hot and heavy love affair during the Summer.

hot and heavy
Enthusiastic

The argument was hot and heavy.

hot and heavy
Enthusiastically

They were arguing hot and heavy.

hot and sour soup
any one of several soups, served in various Asian cuisines, which are both spicy and sour
hot as hell
A colloquial phrase used to describe anything in that could be described as hot in the extreme. Used to describe a wide variety of factors, exempli gratia temperature, spiciness of a food or aesthetically pleasing members of the opposite sex
hot bed
Reusing sleeping quarters in shifts

The crew of the submarine quickly got used to hot bedding.

hot bed
A central point of activity, relating to a specific task
hot blast
preheated air blown into a blast furnace
hot bottle
A hot water bottle
hot bottle
A hottle
hot box
To smoke a cigarette or drug within a sealed tent in order to heat it up, or in the case of drugs, keep the fumes in. e.g: Jane hotboxed the tent earlier
hot box
To smoke a cigarette vigorously and rapidly
hot bulb
An internal combustion engine in which the fuel is ignited by hot, compressed gas rather than a spark
hot burglaries
plural form of hot burglary
hot burglary
The burglary of a dwelling while it is occupied
hot button
a central issue, concern or characteristic, especially one that motivates people to make a choice
hot button
the principal desire that a salesman needs to "hit" in order to make a sale
hot buttons
plural form of hot button
hot cathode
The heated cathode of a thermionic valve
hot chair
hot seat
hot chat
A form of safe sex which precludes the transmission of virus and disease
hot chat
Communication with the intent to cause sexual arousal
hot chat
Heavy flirting with elements of reality or fantasy to induce orgasm
hot check
A check with non-sufficient funds|non-sufficient funds]] (not enough money in the bank to back it up), written fraudulently

And you don’t go writing hot checks down in Mississippi,.

hot chips
french fries
hot chisel
A chisel designed to cut metal that has been heated in a forge
hot chocolate
A warm beverage made of chocolate and water or milk, often drunk during cold weather
hot closet
An enclosure, once attached to a stove, used to keep food warm
hot cockles
a children's game in which a blindfolded person had to guess who was hitting them
hot cocoa
hot chocolate
hot coppers
a hangover
hot corner
Third base

Jones plays the hot corner.

hot cross bun
A bun, made with yeast and containing spices, currants and candied fruit, with a cross marked on the top, traditionally eaten on Good Friday in Christian countries
hot cross buns
plural form of hot cross bun
hot cupboard
A container, normally of stainless steel, and sometimes portable, in which cooked food may be kept warm until being served; sometimes fitted with a bain marie
hot dark matter
Dark matter traveling at ultra-relativistic velocities
hot date
a social outing with a current or potential lover which holds the possibility for a sexual encounter
hot dates
plural form of hot date
hot desk
a desk, or workstation, shared between employees
hot desk
to use a shared desk or workstation
hot desker
an employee who uses a shared desk or workstation
hot desking
The working practice of sharing desks or workstations between workers, as a means of saving space and resources
hot diggety
form of hot diggety dog
hot diggety dog
a cry of delight or enthusiasm
hot diggity
Alternative spelling of hot diggety
hot diggity dog
Alternative spelling of hot diggety dog
hot dipping
galvanising by means of the hot-dip process
hot dippings
plural form of hot dipping
hot dog
A sausage of the type used as a general ingredient in sense 1 (above)
hot dog
An expression of delight or enthusiasm

Hot dog! I said.

hot dog
A food consisting of a frankfurter, or wiener, in a bread roll, usually served with ketchup, mustard, relish, etc
hot dog
A show-off or daredevil, especially in such sports as surfing, skateboarding, or skiing
hot dog
To perform a dangerous or difficult act or stunt as a display of skill or daring
hot dog bun
A type of bun shaped specifically to contain a hot dog sausage
hot dogs
plural form of hot dog
hot extraction
A military slang term meaning the extraction of military forces by longer range vehicles (helicopter, boat, armoured personnel carrier) from an extraction point whilst under fire from enemy forces. It comes from the term "hot", meaning to be under fire and "extraction" from extraction point
hot favorite
The one of a group that is favored greatly above any of the others
hot favourite
Alternative spelling of hot favorite
hot flash
A sudden, but brief, sensation of heat over the entire body; a common symptom of the menopause
hot flashes
plural form of hot flash
hot flush
A sudden, but brief, sensation of heat over the entire body; a common symptom of the menopause
hot flushes
plural form of hot flush
hot from the press
hot off the press
hot glue
hot melt adhesive
hot gospeler
Alternative spelling of hot gospeller
hot gospeling
Alternative spelling of hot gospelling
hot gospeller
A person who proclaims his religious faith in a loud or dynamic manner
hot gospellers
plural form of hot gospeller
hot gospelling
the activities of a hot gospeller
hot hatch
a high-performance hatchback motor car
hot iron test
a supposed test for witchcraft in which a hot iron was applied to the skin (or the tongue) - the skin of a witch would be unharmed
hot key
a keyboard shortcut
hot laboratory
a laboratory designed for use with radioactive substances
hot lines
plural form of hot line
hot lips
a term of affection for someone
hot lunch
a sexual act in which a pouch of clingfilm or similar material filled with faeces is placed in one of the participants' mouth and subsequently penetrated by the second participant
hot lunches
plural form of hot lunch
hot melt adhesive
A solvent-free, solid adhesive that is melted by heating for use
hot melt glue
hot melt adhesive
hot mess
A person, thing, or situation in such a state of disarray or disapproval by peers, often in reference to physical appearance, perceived to be disastrously embarrassing, pitiful, or beyond repair

She looked a hot mess, with bloodshot red eyes and mascara running down her face.

hot mess
A warm meal, usually cooked in a large pot, often similar to a stew or porridge; or, service of such a heated meal to soldiers

The men there would have settled for a Coleman stove and a hot-mess line, but the greatest contribution to their spirits, plus or minus, was mail call.

hot metal
hot metal typesetting
hot metal
printing type cast from molten metal
hot metal typesetting
any method of typesetting that involves injecting a molten metal alloy into a matrix to form a relief printing surface
hot money
stolen currency that can be easily traced via serial numbers
hot money
money, or other financial instruments, that move regularly between different markets in search of the best interest rates
hot money
the largest total of money staked on a race etc

The hot money is on Fishface to win the 3:30.

hot off the press
so interesting or sensational that its publication cannot be delayed
hot off the press
freshly printed
hot off the presses
Freshly printed, minted, written, or created
hot on
skilled at

He is hot on mental arithmetic.

hot on
enthusiastic for

He is hot on white-water rafting.

hot on
knowledgeable about

He is hot on Anglo-Saxon history.

hot on somebody's heels
Close behind; pursuing or following closely

She left the restaurant with him hot on her heels.

hot pants
Very brief and tight legless shorts for women and girls

Her hot pants were so short, I could see her butt cheeks.

hot pink
A bright vibrant pink colour

hot pink (neon or shocking pink) colour:.

hot pink
Of a bright vibrant pink colour
hot pint
a drink made from boiling beer to which is added nutmeg, eggs, sugar and whiskey; drunk during first-footing
hot pot
A stew of beef or lamb and potatoes
hot pot
A communal meal, popular in China, wherein diners share a hot bowl of broth or stock into which uncooked foods such as mushrooms, vegetables, and cuts of meat are dipped until they are cooked enough to be eaten
hot pot
A jacuzzi or hot tub
hot potato
A child's game in which players pass a ball or other item between them, with the object of avoiding being left holding the item when time expires
hot potato
An awkward or delicate problem with which nobody wants to be associated

The politician hastened to distance himself from that political hot potato.

hot potatoes
plural form of hot potato
hot pots
plural form of hot pot
hot press
An enclosed storage space, typically with slatted shelving and built around a house's hot water system to generate a low dry heat, used to dry damp clothing
hot presses
plural form of hot press
hot pursuit
pursuit of someone in order to apprehend him, especially across a border
hot rod
A car modified to run faster, especially one based on a pre-1960s model
hot rods
plural form of hot rod
hot sauce
Any liquid spicy condiment or cooking ingredient made from chile peppers
hot sauces
plural form of hot sauce
hot saw
A saw with a continuously rotating circular blade; used for cutting trees
hot seal
A method of applying a piece of embroidered or printed fabric (i.e. a patch) to another piece of fabric by using a heat activated adhesive

Little Johnnie's mother hot sealed his merit badge to his uniform.

hot seal
The adhesive backing itself

It was easy add his the new merit badge to his uniform because the patch had a hot seal backing.

hot seat
any stressful situation
hot seat
the electric chair

With deep creases slanting across the jowls of his dark bony face from the corners of his wide full mouth, and his sunken dark eyes, he was certainly a prime subject for the artists who sketch candidates for the hot seat for the tabloids, and for three days they had been making the most of it.

hot seats
plural form of hot seat
hot set
A film set in which furniture and props have been positioned for an imminent shoot, so labeled to prevent said items from being moved and thus compromising continuity in the finished product
hot sheet
A list of items of high current interest

The brokers worked initially from a hot sheet of new listings.

hot sheets
plural form of hot sheet
hot shift
An early mechanism that synchronized the speeds of gear wheels when changing gear in an automobile
hot shit
An exceptionally impressive person or thing

You think you're pretty hot shit, don't you?.

hot shoe
The point on a camera at which a flash unit is attached
hot short
Of metal which is brittle at high temperatures
hot spell
A (usually) short period of hot weather. Sometimes a heat wave
hot spot
the surface manifestation of a plume that rises from deep in the Earth’s mantle
hot spot
the region of a gene in which there is higher than normal rate of mutation
hot spot
a location in which WiFi Internet access is available
hot spot
a lively and entertaining place, such as a nightclub
hot spot
a dangerous place of violent political unrest
hot spot
Part of a control that responds dynamically as the user moves the pointer over it, as for example in an image map
hot spot
a part of an application that consumes a significant amount of execution time
hot spot
an area of radioactive contamination
hot spots
plural form of hot spot
hot spring
A natural spring producing water whose temperature is greater than about 20°C (68°F)
hot springs
plural form of hot spring
hot squat
The electric chair
hot stamp
An impression made in a hot metal forging
hot stove
A relatively low-powered kitchen appliance used in lieu of a proper stove

You can try boiling water for that spaghetti on the hot stove, but it might take a few hours.

Türkisch - Englisch

Definition von hot im Türkisch Englisch wörterbuch

hot-flue
hot flue
hot’-flue
(Tekstil) hotflue
hot
Favoriten