öfkeyle

listen to the pronunciation of öfkeyle
Türkisch - Englisch
hot
angrily

Tom angrily closed the door. - Tom öfkeyle kapıyı kapattı.

He angrily tore up the letter from her. - Ondan gelen mektubu öfkeyle yırttı.

angry

Tom left the room angry. - Tom odayı öfkeyle terk etti.

in a rage
furiously

The dogs barked furiously at the intruder. - Köpekler zorla giren kişiye öfkeyle havladı.

The enemy attacked furiously. - Düşman öfkeyle saldırdı.

in anger

He went out in anger. - Öfkeyle dışarı çıktı.

He banged the door in anger. - O, öfkeyle kapıyı çarptı.

irefully
heatedly
rampageously
indignantly
öfke
anger

He recoiled before his master's anger. - O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi.

He could no longer contain his anger. - O artık öfkesini tutamadı.

öfke
rage

Tom cried tears of rage. - Tom öfke gözyaşlarıyla ağladı.

The child is helpless in his rage. - Çocuk öfkesinde çaresizdir.

öfkeyle bağırma
falsetto
öfkeyle burnundan solumak
snort
öfkeyle kalkan ziyanla/zararla oturur
(Atasözü) One often repents of that which one does in a fit of anger
öfkeyle saçmalama
splutter
öfkeyle şikâyet etmek
declaim against
öfke
{i} fury

Music gives sound to fury, shape to joy. - Müzik öfkeye ses, eğlenceye şekil verir.

The storm remitted its fury. - Fırtına onun öfkesini azalttı.

öfke
{i} exasperation
öfke
indignation
öfke
temper

He couldn't hold his temper any longer. - O artık öfkesini tutamadı.

Cathy has a hot temper. - Cathy'nin öfkesi var.

öfke
pet
öfke
{i} ire
öfke
vehemence
öfke
{i} huff
öfke
irritation
öfke
storm

Tom stormed into his office and slammed the door. - Tom ofisine öfkeyle girdi ve kapıyı çaptı.

The storm remitted its fury. - Fırtına onun öfkesini azalttı.

öfke
dander
öfke
furiousness
öfke
{i} wrath
öfke
exasperate

Sami was exasperated by Layla's behavior. - Sami, Leyla'nın davranışlarından öfkelendi.

öfke
{i} steam
öfke
berserker rage
öfke
{i} choler
öfke
{i} spunk
öfke
(Tekstil) distaff
öfke
{i} Passion
öfke
{i} displeasure

A frown may express anger or displeasure. - Kaş çatma öfke ya da hoşnutsuzluk ifade edebilir.

öfke
{i} fume
öfke
{i} dudgeon
öfke
{i} frenzy
öfke
{i} huffiness
öfke
{i} flare
öfke
wax
öfke
sound and fury
öfke
bate
öfke
heat
öfke
paddy
öfke
flare up
öfke
paddywhack
öfke
{i} pash
öfke
anger, rage, fury
Türkisch - Türkisch

Definition von öfkeyle im Türkisch Türkisch wörterbuch

öfke
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
öfke
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap: "Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı."- Ö. Seyfettin
öfkeyle
Favoriten