heart

listen to the pronunciation of heart
Englisch - Türkisch
kalp

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

Tom kırık bir kalpten öldü. - Tom died of a broken heart.

{i} kâlp

Biz, birbirlerimizle kalp-kalbe bir konuşma yaptık. - We had a heart-to-heart talk with each other.

Tom kırık bir kalpten öldü. - Tom died of a broken heart.

yürek

O, yürek parçalayan bir hikaye idi. - It was a heartbreaking story.

O konuklarını yürekten ağırladı. - She gave her guests a hearty reception.

{i} gönül

Ben seni gönülden destekliyorum. - I heartily support you.

Gözden ırak olan, gönülden ırak olur. - Far from eye far from heart.

merkez
{i} kasap. yürek
{i} cesaret

Beklenildiği gibi, Yeni Yıl Arefesinde Tom cesaret buldu ve topallayarak partiye yürüyebildi. - Tom took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party.

Cesaretini kaybetme, Tom. - Don't lose heart, Tom.

{i} göbek
iskambil kupa
heart disease : kalp hastalığı
{i} vicdan
{i} can

Cheesecake Factory'de canımın istediği kadar peynirli kek yemek istiyorum. - I'd like to eat cheesecake to my heart's content at The Cheesecake Factory.

Gitmek istediğin her yere seni götüreceğim ve canının istediği her şeyi sana alacağım. - I'll take you wherever you want to go and buy you whatever your heart desires.

koçan
ciğer
(Bilgisayar) kupa (iskambilde)
(Tıp) kor

Bu, korkaklara göre değil. - It's not for the faint of heart.

Bende korkunç mide yanması var. - I have horrible heartburn.

cücük
(Tıp) cor
göbek (marul/enginar vb'nde)
üzgün

Çok üzgündü ve kendini astı. - He was heartbroken and hanged himself.

Çok sayıda destek mektubu üzgün kalbimi rahatlattı. - Many letters of encouragement refreshed my sad heart.

yüreklilik
kararlılık
{i} (marul, enginar v.b.'nde) göbek
kupa

Bende kupa valesi var. - I've got the jack of hearts.

Benim bir kupa kızım var. - I've got a queen of hearts.

azim
can damarı
{i} orta kısım
aşk

I heart you (I love you).

Sadece aşk kalbini kırabilir. - Only love can break your heart.

Ama aşk kalbinizi kırabilir. - But love can break your heart.

{i} merkez, orta
{i} kuvvet, enerji
{i} öz, can damarı
(Tıp) Kalb, cor. cordis
kalpe
heart attack
kâlp krizi

Tom bir kalp krizi geçirdi. - Tom had a heart attack.

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

heart attack
kalp krizi

Babam dün bir kalp krizi geçirdi fakat yakınlarda bir kliniğe sahip olduğu için şanslıydı. - My father had a heart attack yesterday, but he was lucky to have a clinic close at hand.

Tom Mary'nin çatının kenarında durduğunu gördüğü zaman neredeyse kalp krizi geçirmişti. - Tom nearly had a heart attack when he saw Mary standing on the edge of the roof.

heartless
kalpsiz

Fadıl, Dania'yı kontrol etmek için her zaman kalpsiz korkutma taktiklerini kullandı. - Fadil always used his heartless scare tactics to control Dania.

Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsun? - How can you be so heartless?

heart beat
kalbi atmak
heart of gold
altın yürekli

Tom altın yüreklidir. - Tom has a heart of gold.

heart of gold
altın kalpli
heart and soul
can ve gönülden
heart beating
kalp atışı
heart beatings
kalp atışları
heart block
kalp bloğu
heart disease
kalp hastalığı

Haftada bir ya da iki porsiyon balık yemenin kalp hastalığına yakalanma olasılığınızı azaltacağını duydum. - I've heard that eating one or two servings of fish a week will reduce your chances of getting heart disease.

Sağlıklı bir şekilde yemek yemek kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. - Eating healthfully can help prevent heart disease.

heart failure
kalp yetmezliği

Leyla kalp yetmezliği için kritik bir riskteydi. - Layla was at a critical risk of heart failure.

Kalp yetmezliğinden aniden öldü. - He died quite suddenly of heart failure.

heart rate
kalp hızı
heart sound
kalp sesi
heart specialist
kalp uzmanı
heart surgeon
kalp cerrahı
heart throb
kalp çarpıntısı
heart transplant
kalp nakli
heart whole
gönlü serbest
heart's to one's heart's content
doya doya
heart-free
âşık olmayan
heart-to-heart
içten
heart-to-heart
saklısız
heart-to-heart
samimi

Bir şeyler hakkında kızımla samimi olarak konuşmak zorunda kalacağım. - I'll have to talk to my daughter about things heart-to-heart.

heart-to-heart
açık
heart to heart
samimi
heart and hand
kalp ve el
heart block
kalp blogu
heart blood
kalp kan
heart break
kalp kırmak
heart breaker
kalp kırıcı
heart breaking
kalp kırma
heart breaks
kalbini kırar
heart burn
Bkz. heartburn
heart defect
kâlp rahatsızlığı
heart diseases
kalp hastalıkları
heart felt
kalp keçe
heart flutter
kalp çarpıntı
heart line
el falında, avuç içinde bulunan bir çizgiye verilen ad
heart melting
Dokunaklı, acıklı

This music is soulful and heart melting.

heart murmur
kalp üfürümü
heart of
kalp
heart of darkness
karanlığın kalp
heart of flint
çakmaktaşı kalp
heart of steel
çelik kalp
heart of stone
(deyim) Taş yürek, taş kalp
heart of the matter
maddenin kalp
heart palpitation
kalp çarpıntı
heart palpitations
kalp sorunu
heart rate
Kâlp atış hızı

Kalp atış hızın neydi? - What was your heart rate?

Mary kalp atış hızının arttığını hissetti. - Mary felt her heart rate increase.

heart rending
kalp paralayan
heart replacement
Kâlp nakli

Dr. Öz's research interests include heart replacement surgery, etc.

heart rot
öz çürüklüğü
heart shaped
kalp şeklinde
heart skip a beat
kalbin atmaya atlamak
heart sore
kalp yarası
heart surgeon
kalp cerrahi
heart surgery
kalp cerrahisi

Kalp cerrahisinde en önde gelen otoritedir. - He is the foremost authority on heart surgery.

heart thief
kalp hırsızı
heart throb
kalp çarpıntı
heart to heart talk
kalp, kalp konuşmak
heart tone
kalp sesi
heart valve
kalp kapakçığı
heart wrenching
kalp wrenching
heart's content
kalp içeriği
heart's ease
kalbin kolaylığı
heart-breaker
kalp kırıcı
heart-broken
kalp kırık
heart-healthy
kalp-sağlıklı
heart-rate monitoring
kalp atış ölçümükalp
heart-shatteringly
kalp parçalanırcasına
heart-stopping
Yürekleri durduran
heart-warming
heyecanlandırıcı

O heyecanlandırıcıydı. - It was heart-warming.

heart-wrenching
Yürek sızlatan, yürek burkan
heart to heart
candan
heart to heart
içten
heartless
insafsız
heartlessness
kalpsizlik
hearts
kupa

Bende kupa valesi var. - I've got the jack of hearts.

Benim bir kupa kızım var. - I've got a queen of hearts.

heart disease
kalp

Onun kalp hastalığı var. - He has a heart disease.

Çok fazla yağ yemek kalp hastalığına sebep olmalı. - Eating too much fat is supposed to cause heart disease.

heartless
katı yürekli

Tom nasıl bu kadar katı yürekli olabilir? - How could Tom be so heartless?

Dan katı yürekli görünmek istemiyor. - Dan doesn't want to look heartless.

heartless
acımasız
heartless
şefkatsiz
heartless
zalim
heartlessness
şefkatsizlik
a heart
kaip
heart disease
kalp hastalıkları
hearts
kalpler

Kalplerimiz kırık ama ruhumuz değil. - Our hearts are broken, our spirit is not.

O her zaman kalplerimizde yaşayacak. - She will live forever in our hearts.

hearts
kalbler
heart disease
kâlp rahatsızlığı
heart disease
kâlp hastalığı

Onun kalp hastalığı var. - He has a heart disease.

Sağlıklı bir şekilde yemek yemek kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. - Eating healthfully can help prevent heart disease.

heart failure
kâlp yetmezliği

Leyla kalp yetmezliği için kritik bir riskteydi. - Layla was at a critical risk of heart failure.

Kalp yetmezliğinden aniden öldü. - He died quite suddenly of heart failure.

heart failure
kâlp rahatsızlığı
heart failure
kâlp sektesi
heart failure
apopleksi
hearted
kalpli

Sen iyi kalpli bir çocuksun. - You are a good hearted child.

hearted
yürekli
heartless
hevessiz
heartless
uyuz
heartless
cansız
heartless
heartlessness kalpsizlik
heartless
yüreksiz
heartless
sönük
heartless
heartlessly kalpsizce
heartless
merhametsizlik
heartless
merhametsizce
heartless
{s} kalpsiz, acımasız, merhametsiz
heartlessness
merhametsizlik
Englisch - Englisch
A conventional shape or symbol used to represent the heart, love, or emotion: ♥ or sometimes <3

Aw. Thank you. The Cherub kissed the air between them and sent a small cluster of tiny red hearts at her.

To form a dense cluster of leaves, a heart, especially of lettuce or cabbage
Emotions, kindness, moral effort, or spirit in general

We provided a lot of brains and a lot of heart to the response when it was needed, says Sandra Sanchez, director of AFSC's Immigrants' Voice Program in Des Moines.

A playing card of the suit hearts featuring one or more heart-shaped symbols
A muscular organ that pumps blood through the body, traditionally thought to be the seat of emotion
To encourage
The centre, essence, or core

At last she spoke in a low voice, hesitating slightly, nevertheless going with incisive directness into the very heart of the problem.

To fill an interior with rubble, as a wall or a breakwater
To be fond of. Often bracketed or abbreviated with a heart symbol

The further we delve into this story, the more convinced we become of one thing: We heart the Goss.

{n} the organ which propels the blood, chief or inner parts, feat of love, affection
If someone has a change of heart, their attitude towards something changes. Several brokers have had a change of heart about prospects for the company
Your heart is the organ in your chest that pumps the blood around your body. People also use heart to refer to the area of their chest that is closest to their heart. The bullet had passed less than an inch from Andrea's heart
If you say that someone has a broken heart, you mean that they are very sad, for example because a love affair has ended unhappily. She never recovered from her broken heart
a firm rather dry variety meat (usually beef or veal); "a five-pound beef heart will serve six"
If you say something from the heart or from the bottom of your heart, you sincerely mean what you say. He spoke with confidence, from the heart = sincerely
The core of a perfume composition which gives it its character
the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story"
Courage; courageous purpose; spirit
A shape or symbol approximately in the shape of a heart (♥)
Those who join a Community Group and commit to find their service niche in the ministry are considered to be a part of the HEART of WBCC A special worship, visioning and teaching service is held on the second Sunday evening of every month that is also called HEART The HEART service is open to to all but geared for those who are a part of the HEART of WBCC
The crest that is given to a team to signify winning a provincial/territorial championship
approval You use heart when you are talking about someone's character and attitude towards other people, especially when they are kind and generous. She loved his brilliance and his generous heart
The human heart is sometimes borne A case in point is the arms of the Douglas family in allusion to the mission of James Lord Douglas to the Holy Land with the heart of Robert Bruce Douglas: "Argent, a man's heart gules, ensigned by a royal crown proper, on a chief azure two mullets of the first "
Vital part; secret meaning; real intention
Organ that pumps blood
If you want to do something but do not have the heart to do it, you do not do it because you know it will make someone unhappy or disappointed. We knew all along but didn't have the heart to tell her
covers blood circulation, brain and nervous system as well as spiritual and mental health
One of a series of playing cards, distinguished by the figure or figures of a heart; as, hearts are trumps
If you take something to heart, for example someone's behaviour, you are deeply affected and upset by it. If someone says something critical I take it to heart. Organ that pumps blood, circulating it to all parts of the body (see circulation). The human heart is a four-chambered double pump with its right and left sides fully separated by a septum and subdivided on both sides into an atrium above and a ventricle below. The right atrium receives venous blood from the superior and inferior venae cavae (see vena cava) and propels it into the pulmonary circulation. The left atrium takes in blood from the pulmonary veins and sends it into the systemic circulation. Electrical signals from a natural pacemaker cause the heart muscle to contract. Valves in the heart keep blood flowing in one direction. Their snapping shut after each contraction causes the sounds heard as the heartbeat. See also cardiovascular system. heart clam artificial heart bleeding heart congenital heart disease congestive heart failure coronary heart disease ischemic heart disease heart attack heart disease heart failure heart transplant open heart surgery pulmonary heart disease
If you know something such as a poem by heart, you have learned it so well that you can remember it without having to read it. Mack knew this passage by heart
The four-chambered, muscular organ found behind the breastbone and between the lungs The four chambers include the right and left atria and the right and left ventricles Blood enters the right half of the heart and is pumped into the lungs to obtain oxygen Oxygen-rich blood returns from the lungs into the left side of the heart where it is pumped out to the rest of the body
If you say that someone is a particular kind of person at heart, you mean that that is what they are really like, even though they may seem very different. He was a very gentle boy at heart
Emotions, kindness, or spirit in general (but like above, people only have one heart)
A hollow, muscular organ, which, by contracting rhythmically, keeps up the circulation of the blood
To form a compact center or heart; as, a hearting cabbage
n [part of your body which moves blood (My ~ is beating too fast )] jantung
That which resembles a heart in shape; especially, a roundish or oval figure or object having an obtuse point at one end, and at the other a corresponding indentation, used as a symbol or representative of the heart
the locus of feelings and intuitions; "in your heart you know it is true"; "her story would melt your bosom"
If your heart isn't in the thing you are doing, you have very little enthusiasm for it, usually because you are depressed or are thinking about something else. I tried to learn some lines but my heart wasn't really in it
Hearts is one of the four suits in a pack of playing cards. Each card in the suit is marked with one or more red symbols in the shape of a heart. A heart is a playing card of this suit
You can refer to someone's heart when you are talking about their deep feelings and beliefs. Alik's words filled her heart with pride
a playing card in the major suit of hearts; "he led the queen of hearts"
that which is vital; the center or core of a person or thing Expressing one's innermost thoughts and feelings is termed "speaking from the heart," and it is the basis of credibility and trust
a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the affection he felt"; "the child won everyone's heart"
A muscular organ that pumps blood through the body
An organ positioned centrally in the chest, with the right margin directly underneath the right side of the sternum, or breastbone The rest of the heart points to the left, with the lowest point located directly underneath the left nipple
The centra portion of a log including the pith and adjacent wood
A muscular organ that pumps blood through the body The heart can be donated and transplanted
A four chamber, muscular organ that pumps blood through the body
If something gives you heart, it makes you feel more confident or happy about something. It gave me heart to see one thug get what he deserves
The nearest the middle or center; the part most hidden and within; the inmost or most essential part of any body or system; the source of life and motion in any organization; the chief or vital portion; the center of activity, or of energetic or efficient action; as, the heart of a country, of a tree, etc
If someone breaks your heart, they make you very sad and unhappy, usually because they end a love affair or close relationship with you
If you say that someone has your interests or your welfare at heart, you mean that they are concerned about you and that is why they are doing something
The mind in its role as will and intention
If your heart is in your mouth, you feel very excited, worried, or frightened. My heart was in my mouth when I walked into her office
a plane figure with rounded sides curving inward at the top and intersecting at the bottom; conventionally used on playing cards and valentines; "he drew a heart and called it a valentine
the hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs; its rhythmic contractions pump blood through the body; "he stood still, his heart thumping wildly"
a playing card in the major suit of hearts; "he led the queen of hearts" an inclination or tendency of a certain kind; "he had a change of heart" the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk"; "you haven't got the heart for baseball" the hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs; its rhythmic contractions pump blood through the body; "he stood still, his heart thumping wildly" the locus of feelings and intuitions; "in your heart you know it is true"; "her story would melt your bosom" a firm rather dry variety meat (usually beef or veal); "a five-pound beef heart will serve six" a plane figure with rounded sides curving inward at the top and intersecting at the bottom; conventionally used on playing cards and valentines; "he drew a heart and called it a valentine
emphasis If you feel or believe something with all your heart, you feel or believe it very strongly. My own family I loved with all my heart
If you take heart from something, you are encouraged and made to feel optimistic by it
the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk"; "you haven't got the heart for baseball"
If you say that someone's heart is in the right place, you mean that they are kind, considerate, and generous, although you may disapprove of other aspects of their character. He is a bit of a tearaway but his heart is in the right place
The limbic system, or old mammalian brain Thinks in sequences of emotions, experiences itself in the center of the chest
If you can do something to your heart's content, you can do it as much as you want. I was delighted to be able to eat my favorite dishes to my heart's content
"The very center of our personality which is the source and essence of life our real selves where decisions are made and directions given to the thought processes, actions, and experiences that follow " (Gordon C Olson, The Moral Government of God) "The seat of the affections, desires and appetites; that which influences the will in making moral choices which in turn directs the mind to institute the chosen action; the ability to choose; the ability to know what to choose; the control center of one's life; the motivating purpose of one's life " (Harry Conn, from the Glossary of Finney's Systematic Theology,1976 edition)
If you lose heart, you become sad and depressed and are no longer interested in something, especially because it is not progressing as you would like. He appealed to his countrymen not to lose heart
This is the muscle in the body that pumps blood around the body
Aiaenglish | adronato
an area that is approximately central within some larger region; "it is in the center of town"; "they ran forward into the heart of the struggle"; "they were in the eye of the storm"
To give heart to; to hearten; to encourage; to inspirit
heart attack
An acute myocardial infarction caused by the sudden occurrence of coronary thrombosis, which obstructs the blood supply to the heart and leads to necrosis of heart muscle tissue. It is characterised by sudden severe chest pain often radiating to the shoulder, arm, or jaw, shortness of breath, nausea, and loss of consciousness, and is sometimes fatal
heart attacks
plural form of heart attack
heart block
A disease in the electrical system of the heart, opposed to coronary artery disease, which is disease of the blood vessels of the heart
heart blocks
plural form of heart block
heart failure
The chronic inability of the heart to pump a sufficient amount of blood throughout the body, leading to a pooling of blood and shortness of breath
heart failure
The cessation of the heartbeat; cardiac arrest
heart line
A line on the palm of the hand from below the index finger to below the pinky, supposed to indicate, by its form or position, one's love life
heart of glass
A very fragile romantic state
heart of gold
a kind, compassionate, or caring attitude; kindheartedness

Don't let her rough exterior fool you; underneath that grumpy disposition beats a heart of gold.

heart rate
The number of heart beats per unit of time, usually expressed as beats per minute
heart rate monitor
A wearable device that allows a user to measure their heart rate in real time, usually consisting of a chest strap transmitter and a wrist receiver
heart to heart
Sincere, serious, or personal

a heart-to-heart talk.

heart to heart
A sincere, serious, or personal conversation

They sat down and had a long overdue heart to heart about the future of their relationship.

heart valve
The valves in heart which prevent blood from moving wrong direction
heart-breaking
That causes extreme sorrow or grief
heart-pounding
Causing the heart to pound; dramatically exciting or shocking

In the early days, you may even experience a heart-pounding nightmare or two about being separated from your baby or your baby falling off a balcony.

heart-rending
Having a strong effect upon the emotions, inclining one to sadness or pity; heart-breaking
heart-shaped
Having the traditional shape of a heart, that is pointed at one end and indented at the opposite side
heart-warming
Eliciting tenderness and sympathy

It was a heartwarming movie about a child overcoming adversity.

heart balm statute
(Kanun) Legislation which abolishes causes of action for alienation of affections, breach of promise to marry, criminal conversation, or seduction. Clark, The Law of Domestic Relations in the United States vol. I, 659 (2d ed. 1988)
heart chamber
(Tıp, İlaç) Heart chamber is a general term used to refer to any of the four of the mammalian heart
heart skip a beat
(deyim) The heart leaves out or seems to leave out a beat; the heart beats hard or leaps from excitement or strong feeling. Often considered trite. : When Paul saw the bear standing in front of him, his heart skipped a beat
heart skip a beat
(deyim) To be startled or excited from surprise, joy. or fright: When Linda was told that she had won, her heart missed a beat
heart to heart
(deyim) (adjective) (of a conversation) intimate and personal
heart to heart
(deyim) (noun) an intimate and personal conversation
heart valve
(Anatomi) In anatomy, the heart valves are valves in the heart that maintain the unidirectional flow of blood by opening and closing depending on the difference in pressure on each side. The mechanical equivalent of the heart valves would be the reed valves
heart to heart
face to face, intimate and candid
heart to heart talk
frank discussion, sincere talk
heart-to-heart
A heart-to-heart is a conversation between two people, especially close friends, in which they talk freely about their feelings or personal problems. I've had a heart-to-heart with him. a conversation in which two people say honestly and sincerely what they really feel about something
heart-to-heart
an intimate talk in private; "he took me aside for a little heart-to-heart
hearting
Material used as fill between walls of greater structural integrity, especially in masonry

The masons used rubble from their trimming of the face rocks as some of the hearting for the wall.

hearts
plural form of heart
hearts
A trick-taking card game in which players are penalized for taking hearts and (especially) the queen of spades
hearts
One of the four suits of playing cards, in red, marked with the symbol ♥
hearts
Third-person singular simple present indicative form of heart
heartless
{a} spiritless, void of courage, uneasy
A heart
herte
Heart Rate
hr
Heart attack
myocardial infarction
The heart
pump
The heart
ticker
The heart
cardia
heart attack
a sudden loss of blood supply to an area of heart muscle usually due to a blockage in a coronary artery This lack of blood causes that area of heart muscle to die
heart attack
-A medical emergency that occurs when a blood clot forms suddenly in a heart artery and causes a blockage, usually after the surface of cholesterol plaque in the artery breaks A heart attack, also called a myocardial infarction, usually produces chest pain and shortness of breath It may also cause sudden death If nothing is done to reopen the blocked artery, the heart muscle will die and be replaced by scar tissue More than one million heart attacks occur every year in the United States; it is the leading cause of death from heart disease Most of these deaths occur outside the hospital
heart attack
It is currently believed that when an arteriosclerotic plaque ruptures, it may cause the blood in a coronary artery to clot on the surface of the plaque If the clot is large enough, it will occlude the artery and block the flow of blood to the heart muscle This will damage or even destroy the heart muscle if there are not enough collateral blood vessels to carry the blood around the occluded vessel
heart attack
A heart attack occurs when the heart does not get enough blood flow leading
heart attack
Damage to heart muscle caused by disruption of blood flow usually due to atherosclerosis Also called myocardial infarction
heart attack
also called myocardial infarction; damage to the heart muscle due to insufficient blood supply
heart attack
Heart attacks occur when a coronary artery is completely blocked and a portion of the heart muscle is left without a supply of oxygenated blood If the portion is large enough, the heart attack may be deadly
heart attack
A lack of blood and oxygen causes death of a portion of the heart muscle The damaged area can be very small or very extensive
heart attack
(sometimes called a "coronary"): this is what happens when the supply of oxygen-rich blood flowing through one or more of the coronary arteries to the heart muscle is cut off If the oxygen supply is severely reduced the heart can malfunction or cut out
heart attack
A heart attack occurs when one of the arteries that supplies blood to the heart muscle becomes suddenly blocked Symptoms are usually severe and sudden in onset They may include fullness, discomfort or squeezing in the chest area radiating to the arms, throat , neck or jaw, followed by nausea and sweating Rapid presentation to the hospital usually by ambulance can be life saving with the implementation of medical and emergent angioplasty procedures to reestablish blood flow to the heart muscle Implantable Defibrillator -- For patients with life threatening heart rhythm abnormalities an implantable defibrillator can be life saving The defibrillator is a surgically implantable electronic device designed to provide an electric shock at the appropriate time to regularize abnormal heart rhythms Incentive Spirometer -- (IS) A device used to measure the volume of air inhaled into the lungs
heart attack
A sudden decrease in the flow of blood to the heart muscle resulting in impaired heart functioning Can result in death
heart attack
Technically known as an acute myocardial infarction (AMI), damage to the heart muscle as a result of insufficient oxygen and nutrients Heart attacks are frequent consequences of coronary heart disease
heart attack
A heart attack occurs when the heart does not get enough blood flow leading to the death of the heart muscle This event is also known as a myocardial infarction
heart attack
Permanent damage to the heart muscle caused by a lack of blood supply to the heart for an extended time period The severity of damage varies from normal, mild, to severe
heart attack
occurs when one of more regions of the heart muscle experience a severe or prolonged decrease in oxygen supply caused by a blocked blood flow to the heart muscle
heart attack
The medical term for heart attack is myocardial infarction A heart attack occurs when the blood supply to part of the heart muscle itself the myocardium is severely reduced or stopped This occurs when one of the coronary arteries that supply blood to the heart muscle is blocked The blockage is usually from the buildup of plaque (deposits of fat-like substances) due to atherosclerosis The plaque can eventually tear or rupture, triggering a blood clot to form that blocks the artery and leads to a heart attack Such an event is sometimes called a coronary thrombosis or coronary occlusion
heart attack
The death of heart muscle due to the loss of blood supply The loss of blood supply is usually caused by a complete blockage of a coronary artery, one of the arteries that supplies blood to the heart muscle
heart attack
Sudden, severe chest pain that occurs when a portion of the heart no longer receives oxygen-rich blood, usually due to total or near-total blockage of a coronary artery by a blood clot formed in an area already narrowed by plaque The surrounding heart muscle dies and the heart stops working effectively Also called a myocardial infarction (MI) Heart attacks are part of the acute coronary syndrome
heart attack
(Also called myocardial infarction ) - occurs when one of more regions of the heart muscle experience a severe or prolonged decrease in oxygen supply caused by a blocked blood flow to the heart muscle
heart attack
Death of or death to part of the heart muscle (myocardium) due to an insufficient blood supply, caused by blockage of one or more of the coronary arteries (infarction)
heart attack
a sudden severe instance of abnormal heart function
heart attack
A sudden closure or blockage of one or more blood vessels to the heart, cutting off the oxygen supply and causing damage to part of the heart The term specifically refers to death of heart muscle cells, which is usually due to the blockage of a coronary artery
heart attack
also called myocardial infarction - Damage to the heart muscle due to insufficient blood supply
heart attack
If someone has a heart attack, their heart begins to beat very irregularly or stops completely. He died of a heart attack brought on by overwork. Sudden interruption or insufficiency of the supply of blood to the heart, typically resulting from occlusion or obstruction of a coronary artery and often characterized by severe chest pain. Also called myocardial infarction. or myocardial infarction Death of a section of heart muscle when its blood supply is cut off, usually by a blood clot in a coronary artery narrowed by atherosclerosis. Hypertension, diabetes mellitus, high cholesterol, cigarette smoking, and coronary heart disease increase the risk. Symptoms include severe chest pain, often radiating to the left arm, and shortness of breath. Up to 20% of victims die before reaching the hospital. Diagnosis is done by electrocardiography and by analysis for enzymes in the blood. Treatment aims to limit the area of tissue death (infarct) and prevent and treat complications. Thrombolytic (clot-dissolving) drugs may be administered. Beta-blockers alleviate pain and slow the heart rate. Angioplasty or coronary bypass restores blood flow to heart muscle. Follow-up may include drugs, exercise programs, and counseling on diet and lifestyle changes
heart attack
(Myocardial Infarction) The death of a portion of heart muscle as a result of inadequate blood supply to the relevant area The diagnosis must be based on: - new electrocardiographic changes indicative of a myocardial infarction, and - elevation of cardiac enzymes If you suffer a heart attack, you will have damage to the heart muscle, which causes changes in the electrocardiogram (ECG) and elevation of cardiac (heart) enzymes The chance finding of ECG changes suggestive of a previous silent heart attack is not covered
heart attack
A heart attack occurs when part of the blood circulation that feeds the heart is blocked This blockage starves that part of the heart muscle of oxygen, causing it to become damaged This damaged area pumps less efficiently The remainder of the heart muscle pumps normally, but may not fully compensate for the part that doesn’t This results in less efficient pumping, sometimes causing heart failure
heart attack
heart failure, sudden cessation of heart activity
heart disease
takes many forms Usually, heart disese occurs due to inadequate blood flow to the hear muscle This occurs when the arteries that supply the heart muscle (the coronary arteries) become partially or completely blocked Obese people are at increased risk of heart disease due to their higher rates of hypercholesterolemia, diabetes and hypertension
heart disease
Heart disease refers to any disease or condition of the heart, including coronary heart disease, heart failure, hypertensive heart disease, congenital heart disease, disorders of the heart valves, infections of the heart, cardiomyopathy, conduction disorders, and rhythm disorders
heart disease
{i} cardiopathy
heart disease
an abnormal condition of the heart
heart disease
a disease of the heart
heart disease
A structural or functional abnormality of the heart, or of the blood vessels supplying the heart, that impairs its normal functioning. an illness which prevents your heart from working normally. Any disorder of the heart. Examples include coronary heart disease, congenital heart disease, and pulmonary heart disease, as well as rheumatic heart disease (see rheumatic fever), hypertension, inflammation of the heart muscle (myocarditis) or of its inner or outer membrane (endocarditis, pericarditis), and heart valve disease. Abnormalities of the heart's natural pacemaker or of the nerves that conduct its impulses cause arrhythmias. Some connective tissue diseases (notably systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and scleroderma) can affect the heart. Heart failure may result from many of these disorders
heart disease
disease which affects the heart's ability to function
heart disease
coronary disease
heart failure
The job of the heart is to pump blood and oxygen to all of the cells in the body If the heart cannot pump vigorously enough to accomplish this, it is called heart failure If blood is not being pumped well, but instead congesting in abnormal places, the clincal signs of edema and JVD (jugular venous distension) are seen The patient often feels tired and short of breath There are many causes of heart failure and the treatment depends of the underlying cause For example, some people have systolic heart failure where their heart is not able to pump strongly Fewer people have a different type of heart failure called diastolic failure because their hearts cannot relax and allow blood to return
heart failure
After multiple heart attacks, the heart becomes very enlarged and stretched out and loses its elasticity It becomes so weak it cannot function or contract enough to supply the body's needs When this happens the patient is said to be in heart failure
heart failure
inability of the heart to maintain adequate circulation resulting in a syndrome of weakness, shortness of breath, pitting edema, pulmonary edema and distended neck veins
heart failure
a condition caused by weakening of the heart muscle The heart is strained and can not pump enough blood Fluid can build up in the lungs and other parts of the body Symptoms can include shortness of breath and swelling of the legs, ankles and feet
heart failure
Heart failure is a degenerative condition that occurs when the heart muscle weakens and the ventricle no longer contracts normally The heart can then no longer pump enough blood to the body This may limit exercise tolerance, or may cause fluid retention with swelling of the feet or shortness of breath
heart failure
-See congestive heart failure
heart failure
inability of the heart to pump enough blood to sustain normal bodily functions
heart failure
A condition that causes the heart to pump blood less effectively than normal As a result, fluid often collects in the lungs, leading to breathlessness and swelling of the legs and ankles Common causes include chronic hypertension and heart attack
heart failure
inability of the heart to function properly
heart failure
Heart failure is a degenerative condition that occurs when the heart muscle
heart failure
Heart failure is a serious medical condition in which someone's heart does not work as well as it should, sometimes stopping completely so that they die. a serious medical condition in which someone's heart stops working properly, often resulting in death = heart attack. Inability of one or both sides of the heart to pump enough blood for the body. Causes include pulmonary heart disease, hypertension, and coronary atherosclerosis. A person with left-sided heart failure experiences shortness of breath after exertion, difficulty in breathing while lying down and night breathlessness, and abnormally high pressure in the pulmonary veins. A person with right-sided failure experiences abnormally high pressure in the systemic veins, liver enlargement, and accumulation of fluid in the legs. A person with failure of both ventricles has an enlarged heart and a three-beat heartbeat. Treatment includes bed rest, medications such as digitalis, control of excess salt and water retention, and elimination of the underlying cause. See also congestive heart failure
heart failure
The failure of the heart to pump well enough to supply blood to the rest of the body
heart failure
The result of weakening of heart muscle from one of many causes which results in inadequate supply of blood to the body and often build-up of fluid in the lungs
heart failure
A condition where the heart muscle weakens and cannot pump blood efficiently Fluid accumulates in the lungs, hands, ankles, or other parts of the body
heart failure
Death of heart muscle, causing loss of blood circulation and possibly death
heart rate
the rate at which the heart beats; usually measured to obtain a quick evaluation of a person's health
heart rate
Heart rate is the number of heart beats per unit time, usually expressed as beats per minute
heart rate
The number of heartbeats per unit of time, usually expressed as beats per minute
heart rate
If you have a pulse of 65 as you read this, that is probably the same rate that your heart is beating and pumping blood out to be felt as a pulse Heart rate = pulse rate = ventricular rate in people with normal heart rhythms
heart rate
The number of pulses of the heart in one minute
heart rate
The number of beats (contractions) of the heart per minute
heart rate
The number of heart beats per unit time, usually per minute The heart rate is based on the number of contractions of the ventricles (the lower chambers of the heart) The heart rate may be too fast (tachycardia) or too slow (bradycardia)
heart rate
The number of times the heart beats in a minute
heart rate
The rate at which the heart completes a cardiac cycle
hearted
{s} having a certain kind of heart
hearted
Shaped like a heart; cordate
hearted
Having, or shaped like, a specified form of heart
hearted
(used only in combination) having a heart as specified; "gave pleasure to lighter-hearted members of the staff"
hearted
Seated or laid up in the heart
hearted
past of heart
hearted
(used only in combination) having a heart as specified; "gave pleasure to lighter-hearted members of the staff
hearted
(Suffix used in combination) having a certain kind of heart
hearted
Having a heart; having (such) a heart (regarded as the seat of the affections, disposition, or character)
hearting
present participle of heart
heartless
lacking in feeling or pity or warmth
heartless
devoid of courage or enthusiasm
heartless
If you describe someone as heartless, you mean that they are cruel and unkind, and have no sympathy for anyone or anything. I couldn't believe they were so heartless = cruel, callous kind, kind-hearted. cruel and not feeling any pity
heartless
marked by lack of heart or feeling; "a heartless tyrant"; "heartless words"
heartless
{s} merciless; cruel; hard, unsympathetic
heartless
Without a heart; specifically, without feeling, emotion, or concern for others; uncaring
heartless
marked by lack of heart or feeling; "a heartless tyrant"; "heartless words" devoid of courage or enthusiasm
heartless
Destitute of courage; spiritless; despondent
heartless
Destitute of feeling or affection; unsympathetic; cruel
heartless
Without a heart
heartlessly
cruelly, mercilessly, in an unsympathetic manner
heartlessly
In a heartless manner
heartlessly
in a heartless manner; "she behaves rather heartlessly toward her admirers
heartlessness
The characteristic of being heartless
heartlessness
an absence of concern for the welfare of others
heartlessness
{i} lack of sympathy, cruelty, mercilessness, hardness
hearts
A trick-taking card game
hearts
plural noun, plural of heart
hearts
One of the four suits of playing cards, marked with the symbol ♥
hearts
third-person singular of heart
hearts
a form of whist in which players avoid winning tricks containing hearts of the queen of spades
hearts
Amphetamines
hearts
The second-highest suit in the bidding (excluding no-trump)
Türkisch - Englisch

Definition von heart im Türkisch Englisch wörterbuch

heartlessness
zulüm
heart
Favoriten