aşk

listen to the pronunciation of aşk
Türkisch - Englisch
love

Love is seeing her in your dreams. - Aşk onu rüyalarında görmektir.

They say love is blind. - Aşkın kör olduğunu söylüyorlar.

amorous
crush

She has a secret crush on her sister's boyfriend. - Kız kardeşinin erkek arkadaşına karşı gizli bir aşkı var.

Tom married his high school crush Mary. - Tom lise aşkı Mary ile evlendi.

gallantry
passion

Love is only one of many passions. - Aşk birçok tutkudan sadece biridir.

It was a very passionate love affair. - Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı.

adoration
amour
heart

seni seviyorum.

Only love can break your heart. - Sadece aşk kalbini kırabilir.

But love can break your heart. - Ama aşk kalbinizi kırabilir.

Love, amour, adoration, crush, passion, gallantry
love; passion
flame

She gave herself to flames of love. - O kendini aşk ateşinin kollarına bıraktı.

adore
romance

You should stop reading romance novels. - Aşk romanları okumayı durdurmalısın.

What's your favorite romance novel? - Favori aşk romanın nedir?

the love
love of
of love
aşk hikâyesi
romance
aşk ilişkisi
affair
aşk dolu
loving
aşk esprileri
love jokes
aşk esprileri
jokes of love
aşk hikayesine
love story
aşk romanı
love novel, romance
aşk sınır tanımaz
love has no limits
aşk temelli
love-based
aşk u
love u
aşk-ı memnu
forbidden love
aşk-ı memnu
liaison
aşk-ı memnu
i love satisfied
Aşk tanrısı
Eros
Aşk tanrısı
Cupid
Aşk tanrıçası
Aphrodite
aşk acısı
pangs of love
aşk büyüsü
love charm
aşk dolu
amative
aşk dolu
amatory
aşk dolu
adoring
aşk etmek
to slap, to strike, to land
aşk etmek
to land (a blow) on (someone's face)
aşk evliliği
love match
aşk hastası
lovesick
aşk hayatı yaşamak
shack up with
aşk hikâyesi
love story

A true love story never ends. - Gerçek bir aşk hikayesi asla bitmez.

aşk hikâyesi anlatmak
romance
aşk iksiri
philtre [Brit.]
aşk iksiri
philter
aşk ile
eagerly, zealously
aşk ile
with great zeal
aşk ilişkisi
love affair

He confided in me about his love affair. - Aşk ilişkisi hakkında bana güvendi.

Sami had a love affair online. - Sami'nin online bir aşk ilişkisi vardı.

aşk ilişkisi
affaire
aşk macerası
amour
aşk macerası
love affair

It was a very passionate love affair. - Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı.

aşk mektubu
billet-doux
aşk olsun
that takes the cake
aşk romanı
romance

Can you recommend a romance novel for me? - Benim için bir aşk romanı tavsiye edebilir misin?

I think you've read too many romance novels. - Sanıyorum çok sayıda aşk romanı okudun.

aşk yapmak
make love

I want to make love with you. - Seninle aşk yapmak istiyorum.

aşk yapmak
to make love
aşk çekmek
colloq . to suffer the pangs of love
aşk üçgeni
the eternal triangle
aşk şiiri
madrigal
ilk aşk
calf love
kusursuz aşk
perfect love
ilan-ı aşk
declaration of loveprofession of love
ilan-ı aşk
Declaration of love
ilk bakışta aşk
Love at the first sight
ilk görüşte aşk
love at first sight
saf aşk
pure love
ateşli aşk
ardent love
duygusal aşk şarkısı
torch song
gerçek aşk
true love

It's a story about a man who dies without ever finding true love. - Bu şimdiye kadar gerçek aşkı bulmadan ölen bir adam hakkındaki bir hikayedir.

Tom wanted to marry his true love. - Tom gerçek aşkı ile evlenmek istiyordu.

ihtiraslı aşk
blind love
ilanı aşk
declaration of love
ilanı aşk etmek
to declare one's love (to)
karşılıklı aşk
mutual love
karşılıksız aşk
unrequited love
melankolik aşk şarkısı
torch song
saf aşk
idyl
sevişme sonrası aşk oyunu
afterplay
temiz aşk
idyll
umutsuz aşk
hopeless love
yasak aşk
liaison
yasak aşk yaşmak
have it off
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) İttibâ'. Alâka.İnsanın mahiyeti ulviye; fıtratı, câmia olduğundan; binler envâ-ı hâcât ile binbir esmâ-i İlâhiyyeye herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülâtına göre merâtib-i muhabbet, meratib-i esmâya göre inkişaf eder. Bütün esmâya muhabbet dahi -çünki o esmâ Zât-ı Zülcelâl'in ünvanları ve cilveleri olduğundan- muhabbet-i zâtiy
(Osmanlı Dönemi) (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi: "Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi."- Yunus Emre
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
amor
sevi
heva
aşk-ı memnu
Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in realist-natüralist bir romanıdır. Aşk-ı memnu, 'yasak aşk' demektir
aşk-ı memnu
yasak aşk
aşk etmek
Tokat atmak
aşk olsun
Beğenilmeyecek bir davranış, bir tutum karşısında kınama, sitem bildiren söz
aşk olsun
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildiren söz
aşk olsun
Dervişler arasında kullanılan selâm sözü
HÜSN Ü AŞK
(Osmanlı Dönemi) Güzellik ve muhabbet
HÜSN Ü AŞK
(Osmanlı Dönemi) şeyh Galib'in manzum hikâyesi
yasak aşk
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
Englisch - Türkisch

Definition von aşk im Englisch Türkisch wörterbuch

aşk mektubu
love letter
aşk
Favoriten