exterior

listen to the pronunciation of exterior
Englisch - Türkisch
dış
dış görünüş/dış
(Tıp) Dışta (dışında) bulunan
dış görünüş
dışyüz
(Tıp) eksterior
dışsal
(Havacılık) haric
yabancı
diş
görünüş
dışarıda olan
hariç
dış taraf
dışardan gelen
harici
(Sosyoloji, Toplumbilim) dış(sal)
dış taraf dış
exterior planets dünyanın yörüngesi dışında kalan gezegenler
{s} dış ülkelerle olan
zahiri
yabancı memleketlere ait
{i} dış çekim
hariçten gelen
exterior angle dış açı
{s} dış kaynaklı
gösteriş
{i} dış ilişkiler
{i} dışarı
dış sahne
exterior lighting
(Otomotiv,Teknik) dış aydınlatma
exterior ballistics
(Askeri) dış balistik
exterior surface
dış yüzey
exterior angle
dış açı
exterior door
dış kapı
exterior wall
dış duvar
exterior advertising
taşıt üzerine konulan reklamlar
exterior illumination
(Elektrik, Elektronik) Dış aydınlatma
exterior label
dış etiket
exterior lighting
dış aydınlatması
exterior point
dış nokta
exterior region
dış bölge
exterior space
dış mekan
exterior angle
(Matematik) dışaçı
exterior angles
(Matematik) dışçapraz açılar
exterior auditory duct
(Anatomi) dış işitme yolu
exterior ballistic table
(Askeri) dış balistik çizelgesi
exterior ballistic table
(Askeri) DIŞ BALİSTİK ÇİZELGESİ: Mermilerin, değişik şartlar altında izledikleri yollara ait bilgileri ihtiva eden çizelge. Ayrıca bakınız: "ballistic table"
exterior ballistics
(Askeri) DIŞ BALİSTİK: Balistik biliminde, mermilerin aerodinamik performansına ait olaylarla meşgul olan bölüm. Bak. "ballistics", "performance"
exterior decoration
dış dekorasyon
exterior guard
(Askeri) Dış karakol
exterior guard
(Askeri) DIŞ KARAKOL: Bir mevki veya kampın sınırları dışına yerleştirilen nöbetçi. Dış karakol; mevki veya kampta bulunan kuvvetlerin casusluk, sabotaj vesaire tehlikelere karşı emniyetini sağlamak için dikilir. Bu terimi; bir ileri karakol tertibinin emniyet unsurlarından biri olan dış posta (outguard) ile karıştırmamalıdır
exterior lighting system
(Askeri) harici aydınlatma sistemi
exterior lines of support
(Askeri) harici destek hatları
exterior paint
dış yüzey boyası
exterior panel
dışla kullanılır levha
exterior pleat
(Tekstil) dış pile
exterior product
(Matematik) dış çarpım
exterior shooting
(Sinema) dış çekim
exterior stairs
dış merdiven
exterior trim
dış bitiriş
exterior varnish
dış verniği
outdoors
dışarıya

Herkes dışarıya koştu. - Everyone rushed outdoors.

Dışarıya çıkmadan önce güneş kremi sürün. - Apply sunscreen before you go outdoors.

alternate exterior angle
dış ters açı
alternate-exterior angles
dışters açılar
outdoors
açık hava

Tom açık havayı çok seviyor. - Tom loves being outdoors.

Genelde çocuklar açık havada oynamayı sever. - Generally speaking, children like to play outdoors.

outdoors
açık havada

Gençken açık havada olmayı severdim. - I loved being outdoors when I was younger.

Tom açık havada olmaktan hoşlanıyor gibi görünüyor. - Tom seems to enjoy being outdoors.

outdoors
dışarısı
alternate exterior angles
Dış-ters acılar
exteriors
dış
on the outside, outer, exterior
Doğum dışında, dış dış
alternate exterior angle
dıştersaçı
balcony exterior exit
(İnşaat) balkon dışı çıkışı
outdoors
dışarıda

Bugün, dışarıda uyumak zorundayız. - Today, we have to sleep outdoors.

Hiç kimse soğuk bir günde dışarıda çalışmak istemez. - Nobody wants to work outdoors on a cold day.

outdoors
dışarıda, açık havada. i. açık hava
vehicle exterior
(Otomotiv) araç dış
Englisch - Englisch
outdoors
being from outside a country, foreign
foreign lands

She is our new minister of the exterior.

relating to the outside parts or surface of something
the outside part, parts or surface of something

It was written on the exterior.

that which is outside
{a} outward, eEternal, foreign
{n} the outside, that which appears
A setting depicting an outdoor scene
outdoor
Outer, outward, external
situated in or suitable for the outdoors or outside of a building; "an exterior scene"; "exterior grade plywood"; "exterior paints
External; on the outside; without the limits of; extrinsic; as, an object exterior to a man, opposed to what is within, or in his mind
the outer side or surface of something
You can refer to someone's usual appearance or behaviour as their exterior, especially when it is very different from their real character. According to Mandy, Pat's tough exterior hides a shy and sensitive soul. = facade
outside the park interior; includes campsites for car camping
Outward or external deportment, form, or ceremony; visible act; as, the exteriors of religion
The area not completely enclosed by a building
Denotes that an item (e g , link, node, or reachable address) is outside of a PNNI routing domain
The exterior of something is its outside surface. In one ad the viewer scarcely sees the car's exterior The exterior of the building was elegant and graceful. = outside
You use exterior to refer to the outside parts of something or things that are outside something. The exterior walls were made of pre-formed concrete. = outer, outside
situated in or suitable for the outdoors or outside of a building; "an exterior scene"; "exterior grade plywood"; "exterior paints"
{i} outer part, outer layer
External; outward; pertaining to that which is external; opposed to interior; as, the exterior part of a sphere
Relating to foreign nations; foreign; as, the exterior relations of a state or kingdom
the outside parts or surface of something
{s} outer, external, surface
the region that is outside of something
The outward surface or part of a thing; that which is external; outside
exterior angle
An angle formed between one side of a polygon and an extension of an adjacent side
exterior angles
plural form of exterior angle
exterior-angle
Attributive form of exterior angle

exterior-angle formula.

exterior angle
the supplement of an interior angle of a polygon
exterior angle
angle with a vertex common to a geometrical shape located outside of it
exterior ballistics
study of the motion of projectiles after they leave the barrel of a gun
exterior door
a doorway that allows entrance to or exit from a building
exterior shot
photograph taken outdoors
exteriorly
on the exterior, outside
exteriorly
from the exterior, from outside
exteriorly
externally, on the outside
exteriorly
Outwardly; externally; on the exterior
exteriors
plural of exterior
exterior
Favoriten