azim

listen to the pronunciation of azim
Türkisch - Englisch
resolution
determination

I admire your perseverance and determination. - Ben senin azim ve kararlılığına hayranım.

{i} tenacity

I admire Tom's tenacity. - Tom'un azimliliğine hayranım.

perseverance

Perseverance, it is often said, is the key to success. - Azim, genellikle söylenir, başarının anahtarıdır.

Learning a foreign language requires perseverance. - Bir yabancı dil öğrenmek azim gerektirir.

determination, resolution, firm intention
will

Faith will move mountains. - Azimli insan duvarı deler.

Patience and hard work will conquer all. - Azim ve sabır her kapıyı açar.

steadfastness
strength of purpose
determination, resolution, resolve, perseverence
mettle
constancy
resolve; tenacity; zeal
resoluteness
doggedness
firm intention
purpose
devoutness
setting out on a journey to, setting out for
strenght of purpose
perseverence
{i} zeal
inflexibility
grit
guts
heart
ardour
{i} resolve
oomph
resolute
sedulous
pertinacity
large
{i} pep
Türkisch - Türkisch
Bir işteki engelleri yenme kararı
(Osmanlı Dönemi) çok büyük, en büyük, en yüce, çok ileri
tulpar
AZÎM
(Osmanlı Dönemi) Azimet eden. Gidici
ÂZİM
(Osmanlı Dönemi) Bir yere gitmeğe karar veren. Bir iş hakkında kat'i karar ve niyet sahibi
azim
Favoriten