hang

listen to the pronunciation of hang
Englisch - Türkisch
asmak

Mandallar kıyafet asmak için kullanılır. - Clothespins are used to hang up clothes.

Tom ceketini asmak için dolabı açtı. - Tom opened the closet to hang up his coat.

{f} sarkmak
{i} kullanış biçimi
{f} takmak
{i} manâ
asarak idam etmek
umursamamak
get the hang of usulünü öğr
not give a hang aldırmamak
(Bilgisayar) asılı

Dükkânda birçok resim asılıdır. - Many paintings hang in the shop.

Masanın üzerinde asılı bir lamba vardı. - There was a lamp hanging above the table.

eğmek
asıllı durmak
sallandırmak
döküm
yapışmak
asılmak
as
kavrama

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

duvar kâğıdı kaplamak
asılı durmak
idam etmek
kapma
(Muzik) Hang, ilk kez 2000 yılında İsviçre'de üretilen bir müzik aletidir. "Hipnotik bir çalgı" olarak nitelendirilen Hang, Bern dilinde ve Macarca'da "el" anlamına gelmektedir. Hang'i iki İsviçre vatandaşı, Sabina Schärer ile Felix Rohner, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri uzun araştırma ve incelemeler sonucunda bir perküsyon enstrümanı olarak üretmişlerdir. Tamamen çelikten üretilen Hang, kucağa yerleştirilip, el ve parmaklar kullanılarak çalınır. İdiofon'lar grubuna giren enstrümanın, arp, gong ya da armonik tınıları andıran bir sesi vardır. Yüzeyinde bulunan küçük çukurlara vurularak titreşim yoluyla farklı sesler ve notalar elde edilir
(Bilgisayar) (Bilgisayar) Kilitlenmek ya da donmak
{f} bağlanmak
{i} sarkma, asılış
{f} kaplamak (duvar kâğıdı)
{f} eğilmek
{i} anlam

Her zaman onunla niye takılıyorsun anlamıyorum. - I don't understand why you hang out with her all the time.

Her zaman Tom'la niye takıldığını anlamıyorum. - I don't understand why you hang out with Tom all the time.

hang asıl/as
{f} sarkıtmak
{f} batmak
{f} dayanmak
manasını kavramak
{f} (başını) eğmek
duvar kağıdı kaplamak
{f} kaplamak, yapıştırmak
{f} (hung)
{i} duruş
{i} sarkma
kullanılış tarzı
duruş anlam
(Askeri) KAPAK TAKIMINI GERİDE TUTMAK: Bir silahın mekanizma yatağını veya kapak takımını açık bir vaziyette tespit etmek
{f} bağlı olmak
{f} ipe çekmek
ertelemek
idam edilmek
adam asmak
hang out
takılmak

Tom'un muhtemelen bizimle takılmaktan yapacağı daha iyi şeyleri vardır. - Tom probably has better things to do than hang out with us.

Tom sigara içen insanlarla takılmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like to hang out with people who smoke.

hang over
(Fiili Deyim ) 1- eğilmek 2- üzerinde asılı kalmak
hang down
sarkıtmak
hang on
{f} bekletmek (telefon)
hang on
{f} tutunmak
hang around
(Dilbilim) sağda solda oyalanmak
hang out
(Fiili Deyim ) dışarıya sarkmak
hang gliding
(Pisikoloji, Ruhbilim) Yelken kanat ya da delta kanat denen kanatlarla yapılan bir hava sporu
hang it all
Lanet olsun!
hang tag
Sallama etiket, ürün bilgisi etiketi
hang out
oturmak
hang about
(Fiili Deyim ) bir yerin etrafında avare avare dolaşmak
hang around
{k} başıboş gezerek beklemek
hang around
{k} (deyim) oyalanmak

İstemiyorsan oyalanmak zorunda değilsin. - You don't have to hang around if you don't want to.

hang around
aylak aylak dolaşmak
hang in the balance
belirsiz olmak
hang on
{f} beklemek (telefon)
hang out
vakit öldürmek
hang out
(Dilbilim) bir ortama takılmak
hang out
çamaşır asmak
hang over
{f} üzerine çökmek
hang over
{f} eğilmek
hang over
aban
hang over
{f} üstüne gelmek
hang over
abanmak
hang up
-e kafasını takmak
hang up
-e tutulmak
hang up
(Konuşma Dili) saplantılı
hang on
{f} asmak
hang out
oyalanmak
hang up
telefonu kapatmak
hang around
sürtmek (argo)
hang around
(Dilbilim) amaçsızca ortalarda dolanmak
hang around
başıboş gezerek oyalanmak
hang it
(deyim) canı cehenneme
hang on
(deyim) telefonda beklemek
hang on
sarılmak
hang on
(deyim) yavaş ilerlemek
hang on
(deyim) sonuna kadar dayanmak
hang on
yapışmak
hang on
katlanmak
hang on
(deyim) sürüncemede bırakmak
hang on
(deyim) ucunu bırakmamak
hang on
(deyim) peşini bırakmamak
hang on somebody's lips
can kulağıyla dinlemek
hang on someone's every word
can kulağıyla dinlemek
hang on to
yapışmak
hang on to
sıkı tutunmak
hang one on
(Konuşma Dili) sarhoş olmak
hang out
(Dilbilim) sürekli bir yere takılmak
hang out the laundry
çamaşır asmak
hang over one's head
(deyim) başına bela olmak
hang up
(Bilgisayar,Teknik) takılı kalma
hang up
çamaşır asmak
hang up
-i çok beğenmek
hang up
-e bayılmak
hang up
(Bilgisayar) kapat

Telefonu henüz kapatmayın, lütfen. - Don't hang up yet, please.

Telefonu kapatmadan önce Ryoko ile tekrar konuşabilir miyim? - Can I talk to Ryoko again before you hang up?

hang up
meşgule almak
hang up
elbise asmak
hang up
(Bilgisayar) bağlantıyı kes
hang up
(Konuşma Dili) saplanıp kalmış
hang up
(Konuşma Dili) kafasını takmış
hang up
(Konuşma Dili) saplantı yapmış
hang up
(Bilgisayar,Teknik) takılıp durma
hang up
için yanıp tutuşmak
hang up
kapamak

Tom Mary'nin çığlık attığını duyduğunda telefonu kapamak üzereydi. - Tom was just about to hang up when he heard Mary scream.

hang up on me
(telefonu) yüzüme kapattılar
hang up one's boots
(Konuşma Dili) işten ayrılmak
hang uphang up
(Bilgisayar) kapat
hang up
asmak

Mandallar kıyafet asmak için kullanılır. - Clothespins are used to hang up clothes.

Tom ceketini asmak için dolabı açtı. - Tom opened the closet to hang up his coat.

Hang on to your hat
Sıkı dur!
hang about
sürtmek
hang about
başıboş gezmek
hang around
sürtmek
hang around
başıboş gezmek
hang around
oyalan

İstemiyorsan oyalanmak zorunda değilsin. - You don't have to hang around if you don't want to.

Herkes gittikten sonra biz konuşabilelim diye neden bir süre oyalan mıyorsun? - Why don't you hang around a while after everyone else leaves so we can talk?

hang back
tereddüt etmek
hang back
tereddüt et
hang back
çekinmek
hang back
duraksamak
hang by a hair
sallantıda kalmak
hang by a thread
pamuk ipliğiyle bağlanmak
hang by a thread
tehlikede olmak
hang fire
gecikmek
hang fire
zamanında ateş almamak
hang gliding
uçma sporu

Bazı insanlar uçma sporunun tehlikeli bir spor olduğunu düşünüyor. - Some people think that hang gliding is a dangerous sport.

Tom uçma sporuna gidecekti ama sonra korkup vazgeçti. - Tom was going to go hang gliding, but then he chickened out.

hang in the air
havada asılı kal
hang in the balance
muallakta olmak
hang it!
lanet olsun!
hang on
sıkı tut
hang on
beklemek
hang on
tutmak
hang on
bağlı olmak
hang on by one's eyelids
pamuk ipliğiyle bağlı olmak
hang on sb's every word
can kulağıyla dinlemek
hang on sb's lips
birinin ağzının içine bakmak
hang on the lips of
can kulağıyla dinlemek
hang onto
korumaya çalışmak
hang onto
tutmaya çalış
hang out
asılmak
hang out
asmak
hang out
sarkıtmak
hang out
sarkmak
hang over
sarkmak
hang over
başında olmak (iş)
hang the flag at half mast
bayrağı yarıya indirmek
hang together
birbirinden ayrılmamak
hang together
birbirini tutmak
hang up
(çınkayı) kapamak
hang up
tehir etmek
hang up
telefonu kapa

Biraz bekle, hemen döneceğim. Telefonu kapatma! - Hold on a second, I'll be right back. Don't hang up!

Tom Mary'nin çığlık attığını duyduğunda telefonu kapamak üzereydi. - Tom was just about to hang up when he heard Mary scream.

hang up
ertelemek
hang up one's hat
ununu eleyip eleğini asmak
Hang on to your hat!
Sıkı dur!
hang about, around
oyalanmak, yavaş hareket etmek, sallanmak, kıçını sallamak
hang about, around
başıboş gezerek oyalanmak, sürtmek
hang around with
birisiyle gezmek, dolaşmak, takılmak
hang around with somebody
Biriyle vakit geçirmek, beraber gezip dolaşmak
hang by
tarafından aşmak
hang by a thread
pamuk ipliğiyle bağlanmak, tehlikede olmak
hang down
sarkmak
hang glide
glide aşmak
hang glider
(Havacılık) Planöre bağlı uçan kimse, pilotun bağlanarak uçtuğu planör
hang head
başını aşmak
hang in the smoke
duman asılı
hang in there
Zorluklara rağmen bırakma! Sebat et! Dayan! Gayret et!
hang it!
asın!
hang loose
aşmak gevşek
hang off
asılı kalmak
hang on
hatta kalmak
hang on
(to) (-e) sıkı tutunmak
hang on a minute
Bir dakika bekle! Biraz bekle!
hang on a sec
Bir saniye bekle/dur
hang on by thread
thread aşmak
hang on hand
taraftan aşmak
hang on s.o.´s every word
k. dili birinin her dediğini can kulağıyla dinlemek
hang on so.'s lips
bu kadar bekleyiniz. 'dudaklar s
hang on so.'s words
bu kadar bekleyiniz. 'kelimeler
hang on the wall
duvara aşmak
hang on to
sıkıca tutmak
hang one on so.
böylece bir aşmak
hang out
aylak aylak dolaşmak
hang out
bir yere takılmak
hang out
(deyim) dışarda arkadaşla takılmak, beraber gezmek. You wanna hang out tonight?
hang out with
Biriyle birlikte zaman geçirmek; beraber takılmak
hang out/up one´s shingle
k. dili (tıp doktoru) özel muayenehanesini açmak; (avukat) kendi yazıhanesini açmak
hang tag
tag aşmak
hang the head
başını aşmak
hang the over
yere aşmak
hang tough
Kaba takılıyorum
hang up card
kart aşmak
hang washing on the line
hatta çamaşır aşmak
hang-up
Takıntı

Every person has hang-ups about their appearence.

Onun benim mükemmel olmam hakkında bir takıntısı var. - She's got a hang-up about me being perfect.

hang up
telefonu kapamak

Tom Mary'nin çığlık attığını duyduğunda telefonu kapamak üzereydi. - Tom was just about to hang up when he heard Mary scream.

hang out
ikamet etmek
hanging
asma

Ben düşmanlarımı kendilerini asmaktan asla engellemem. - I never prevent my enemies from hanging themselves.

Babil, asma bahçeleriyle ünlüydü. - Babylon was famous for its hanging gardens.

hang on
bekle

Şimdi, bir saniye bekle. - Now, hang on a second.

Şu anda biraz meşgulüz. Bir dakika bekleyebilir misiniz? - We're a bit busy at the moment. Can you hang on a minute?

hung
askıda duran
hang around
sallanmak
hang around
gezinmek
hang on
dayan
hang on
asılmak
hang on
asılı durmak
hang on
dayanmak
hang back
(Dilbilim) geciktirmek
hang on
sıkı tutmak
hang on
(deyim) sürdürmek
hang on
(deyim) bekletmek
hang on
(deyim) ertelemek
hang on to
(Dilbilim) sımsıkı tutmak
hang up
sermek
hanging
(Kanun) asarak idam etme
Türkisch - Türkisch
Yapılmakta olan bir çalışmanın, program ya da sistemce kilitlenmesi(Bils.)
Bilgisayar ekranında herşey normal gibi görülmesine karşın, yapılmakta olan çalışmanın program ya da sistemce kilitlenmesi
Englisch - Englisch
A musical instrument in the idiophone class, made from two deep drawn nitrided steel sheets that are attached together in a 'UFO shape'
To execute (someone) by suspension from the neck

The culprits were hanged from the nearest tree.

To float, as if suspended

The smoke hung in the room.

To cause (a program or computer) to stop responding

The program has a bug that can hang the system.

To apply (wallpaper or drywall to a wall)

Let's hang this cute animal design in the nursery.

To be executed by suspension by one's neck from a gallows, a tree, or other raised bar, attached by a rope tied into a noose

You will hang for this, my friend.

To exhibit (an object)
A grip, understanding

He got the hang of it after only two demonstrations.

To be vulnerable to capture

In this standard opening position White has to be careful because the pawn on e4 hangs.

To be or remain suspended

The lights hung from the ceiling.

To cause (something) to be suspended, as from a hook, hanger, or the like

Hang those lights from the ceiling.

To decorate (something) with hanging objects
To stop responding to manual input devices such as keyboard or mouse

When I push this button the program hangs.

The way in which something hangs

This skirt has a nice hang.

An instance of ceasing to respond to input devices

We sometimes get system hangs.

To loiter, hang around, to spend time idly

I didn't see anything, officer. I was just hanging.

To hold or bear in a suspended or inclined manner or position instead of erect

He hung his head in shame.

To cause (a piece) to become vulnerable to capture

If you move there, you'll hang your queen rook.

Cheap, processed ham (cured pork), often made specially for sandwiches
{v} to fix upon, put choke, adorn, float, drag
To suspend; to fasten to some elevated point without support from below; often used with up or out; as, to hang a coat on a hook; to hang up a sign; to hang out a banner
let drop or droop; "Hang one's head in shame"
If someone is hanged or if they hang, they are killed, usually as a punishment, by having a rope tied around their neck and the support taken away from under their feet. The five were expected to be hanged at 7 am on Tuesday It is right that their murderers should hang He hanged himself two hours after arriving at a mental hospital. + hanging hangings hang·ing Four steamboat loads of spectators came to view a hanging in New Orleans
to place on a hook
To play the sixth domino of a suit when the double has not yet been played, because the person holding the double will never be able to play it This is a devestating play which is quite fun to make, and is the reason beginners are urged to get rid of their doubles as soon as possible
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
bent: a special way of doing something; "he had a bent for it"; "he had a special knack for getting into trouble"; "he couldn't get the hang of it"
In a handy manner; skillfully; conveniently
To hold for support; to depend; to cling; usually with on or upon; as, this question hangs on a single point
A handkerchief
If something such as someone's breath or smoke hangs in the air, it remains there without appearing to move or change position. His breath was hanging in the air before him
When a modem fails to hang up
A sharp or steep declivity or slope
Of a ball: To rebound unexpectedly or unusually slowly, due to backward spin on the ball or imperfections of ground
of meat, in order to get a gamey taste; "hang the venison for a few days"
To be undetermined or uncertain; to be in suspense; to linger; to be delayed
place in position as by a hinge so as to allow free movement in one direction; "hang a door"
When a bulletin board all of a sudden starts to do nothing That is, it will not accept calls or even let the SysOp type anything until the computer is reset This can be caused by a problem with the BBS software, or the computer itself
If a possibility hangs over you, it worries you and makes your life unpleasant or difficult because you think it might happen. A constant threat of unemployment hangs over thousands of university researchers see also hanging, hung
To cover, decorate, or furnish by hanging pictures, trophies, drapery, and the like, or by covering with paper hangings; said of a wall, a room, etc
A crash where the Mac ignores input from the mouse and keyboard Sometimes you can escape with the force quit command; otherwise you must restart the Mac Also called a freeze Compare bomb
hold on tightly or tenaciously; "hang on to your father's hands"; "The child clung to his mother's apron"
to exhibit (a painting)
To be, or be like, a suspended weight
To fasten in a manner which will allow of free motion upon the point or points of suspension; said of a pendulum, a swing, a door, gate, etc
be placed in position as by a hinge; "This cabinet door doesn't hang right!"
Refers to a sudden loss of function in an application The screen appears to be frozen in place, and will not respond to commands entered via keyboard or mouse In Windows, a hang can sometimes be remedied by pressing the Control, Alt and Delete keys at the same time Related terms: Application, Command, Keyboard, Mouse, Window, Windows
a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar or parallel bars when the gymnast's weight is supported by the arms
The form hung is used as the past tense and past participle. The form hanged is used as the past tense for meaning 5
be menacing, burdensome, or oppressive; "This worry hangs on my mind"; "The cloud of suspicion hangs over her"
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
Connection; arrangement; plan; as, the hang of a discourse
be suspended or poised; "Heavy fog hung over the valley"
A kind of computer crash that makes communication between the keyboard and computer impossible with the exception of utilising the CTRL-ALT-DEL function Doing so will offer the user the option to close the active application or reboot the computer
To "hang up" means to disconnect a telephone call
If something hangs in a high place or position, or if you hang it there, it is attached there so it does not touch the ground. Notices painted on sheets hang at every entrance small hanging lanterns They saw a young woman come out of the house to hang clothes on a line. Hang up means the same as hang. I found his jacket, which was hanging up in the hallway Some prisoners climbed onto the roof and hung up a banner
A man skilled or employed in handcraft
To touch; to feel with the hand; to use or h
fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her long black hair flowed down her back"
to cause (something) to be suspended
To hold or bear in a suspended or inclined manner or position instead of erect; to droop; as, he hung his head in shame
be exhibited; "Picasso hangs in this new wing of the museum"
cling: hold on tightly or tenaciously; "hang on to your father's hands"; "The child clung to his mother's apron"
cf crash
by refusing to join in a verdict that must be unanimous; as, one obstinate juror can hang a jury
To lean or incline; to incline downward
When a modem fails to hang up Home Page-- The document displayed when you first open Mosaic Home Page also refers to the first document you come to at a Web site Hotlists-- Lists of frequently used Web locations and URLs (Uniform Resource Locators) Header--The header is information that appears at the top of an electronic mail message Host--A computer that allows users to communicate with other host computers on a network Individual users communicate by using application programs, such as electronic mail, TELNET, and FTP
To be fastened in such a manner as to allow of free motion on the point or points of suspension
to hang by a thread: see thread. get the hang of sth to learn how to do something or use something
If something hangs loose or hangs open, it is partly fixed in position, but is not firmly held, supported, or controlled, often in such a way that it moves freely. her long golden hair which hung loose about her shoulders
hang a Louie
Make a left turn while driving a vehicle

Hang a Louie up at the next stoplight.

hang a Ralph
Make a right turn while driving a vehicle

Hang a Ralph up at the next stoplight.

hang a left
To turn left, to take a left turn

Hang a left at the next intersection.

hang a leg
Hesitate; hang back
hang a right
To turn right, to take a right turn

Hang a right at the next intersection.

hang about
to spend time or be friends (especially to hang about with someone)

My daughter likes to hang about with older kids after school.

hang about
to stay, linger or loiter

Though unusual in the Dublin area he knew that it was not by any means unknown for desperadoes who had next to nothing to live on to be abroad waylaying and generally terrorising peaceable pedestrians by placing a pistol at their head in some secluded spot outside the city proper, famished loiterers of the Thames embankment category they might be hanging about there or simply marauders ready to decamp with whatever boodle they could in one fell swoop at a moment's notice, your money or your life, leaving you there to point a moral, gagged and garrotted.

hang an arse
to hang back, to be afraid to advance
hang around
to stay, linger or loiter

If you hang around after the show, you can meet the cast.

hang around
to spend time or be friends (especially to hang around with someone)

My daughter likes to hang around with older kids after school.

hang by a thread
To be in danger, calling for precise caution; to be in a precarious situation
hang dog
To hang on the rope after falling off a climb
hang dog
A rascal, one fit to hang from a rope (hanged) like a dog
hang fire
To wait or hold back

We were told to hang fire on the decision until management came back with a proposal.

hang fire
the situation when a gun does not fire when the trigger is pulled, but may fire several seconds later
hang fires
plural form of hang fire
hang five
To perform a longboard move where the surfer goes to the front of the board and rides from there, one foot on the nose and the five toes of that foot extended out over the front of the nose, the other foot placed further back
hang glider
An unpowered aircraft resembling a large kite from which a rider is suspended in a harness
hang glider
The rider of such a craft
hang gliding
Present participle of hang glide
hang gliding
The sport of flying in a hang glider
hang in
To remain in a particular place or status
hang in the balance
To be in a precarious situation, unsure of the future

His life was left hanging in the balance after being shot in the side.

hang on
To hold, grasp, or grip

Hang on to the handle so you don't drop it.

hang on
To wait a moment (usually imperative)

Hang on. Let me check.

hang on
To pay close attention

The audience hangs on his every word.

hang on
To keep; to store something for someone

Hang on to my jacket until I get back.

hang on
To continually believe in something; to have faith in

He's got a philosophy he hangs on to.

hang on
To persevere

Just hang on and keep going; this pain won't last forever.

hang on every word
To be completely attentive to what another person is saying
hang out
To spend time doing nothing in particular

He hung out with his friends all day yesterday.

hang out one's shingle
to open an office or business, especially in a profession

She's good enough at fixing vacuum cleaners that she should hang out her shingle and try making some money at it.

hang out to dry
To abandon someone who is in need or in danger, especially a colleague or one dependent

Without supplemental health insurance, we would have been hung out to dry.

hang out to dry
To attach washing to a clothesline to dry
hang paper
To write a bad check

He's been hanging paper all over town: nobody wants to even talk to him any more.

hang ten
To perform a stunt on a longboard in which a surfer moves to the front of the board and rides with ten toes extended out over the nose, after positioning the board so the back of it is covered and held in place by a wave
hang the moon
To place the moon in the sky: used as an example of a superlative act attributed to someone viewed with uncritical or excessive awe, reverence, or infatuation

But there's no use crying over spilled perfume.

hang tight
To remain in one's current location
hang time
The duration that something stays in the air. Usually refers an athlete or something thrown or kicked
hang times
plural form of hang time
hang tough
To remain strong-willed or brave, especially when experiencing duress or adversity

But Hoop Dreams isn't mainly about sport, or even about life and death in the inner city. It's about families hanging tough on nerve and prayer.

hang up
To terminate a telephone call

When my mother started telling me to be careful over the phone, I threatened to hang up on her.

hang up
To put up to hang

I hung up my washing on the line.

hang up one's boots
retire, call it a day
hang-by
A dependent; a hanger-on; -- so called in contempt - B. Jonson
hang-dog
Alternative spelling of hang dog
hang-glide
To fly a hang glider
hang-glider
hang glider (plane)
hang-glider
hang glider (person)
hang-gliding
Alternative spelling of hang gliding
hang-loose sign
The shaka, a gesture made with a fist with the thumb and little finger extended
hang-up
an unforeseen obstacle to progress; a hitch
hang-up
an emotional difficulty or a psychological inhibition; a complex
hang loose
relax, be at ease; wait patiently; take it easy (Informal)
hang it all
Damn it all!
hang gliding
(Spor) Fly by means of a hang glider, soar
hang gliding
(Spor) Gliding in a hang glider
hang in there
Persevere, don't give up. "You should hang in there and don't quit your job just because you don't like the supervisor."
hang it
An exclamation used to express annoyance or disappointment. "Oh, hang it! I forgot to bring the book I wanted to show you.", "Hang it all, why don't you watch where you're going?"
hang tight
Persevere, persist
hang tough
(deyim) Be or remain inflexible or firmly resolved
hang-up
A source of mental or emotional difficulty broadly
hanged
Simple past tense and past participle of hang
hanging
Present participle of hang
hanging
The act of hanging a person (or oneself) by the neck in order to execute that person (or to commit suicide)

Hanging is the punishment for one convicted of war crimes, there.

hung
Simple past tense and past participle of hang
hung
Having hanging additions or appendages
hung
Suspended by hanging
hung
Of a legislature, lacking a majority political party
hung
Of a jury, unable to reach a unanimous verdict in a trial
hung
Having a large penis (often preceded by an adverb, e.g. well hung)
hung
Of a computer or similar device, receiving power but not functioning as desired; working very slowly or not at all. The condition is often corrected by rebooting the computer
hung
having a penis of a certain size
hangings
{n} ornaments hung against walls
hang on to
Hold tightly, keep firmly. "Please hang on to your hats or the strong wind will blow them off."
Hanging
pendant
Hung
heng
hang about
linger, pass time, loiter; spend time with
hang around
If you hang around, hang about, or hang round, you stay in the same place doing nothing, usually because you are waiting for something or someone. He got sick of hanging around waiting for me On Saturdays we hang about in the park. those people hanging round the streets at 6 am with nowhere to go
hang around
If you hang around, hang about, or hang round with someone or in a particular place, you spend a lot of time with that person or in that place. They usually hung around together most of the time Helen used to hang round with the boys. the usual young crowd who hung around the cafe day in and day out
hang around
be about; "The high school students like to loiter in the Central Square"; "Who is this man that is hanging around the department?"
hang around
linger, pass time, loiter; spend time with
hang back
to lag or linger behind; "But in so many other areas we still are dragging"
hang back
be reluctant to proceed, hesitate; drag or fall behind others who are proceeding
hang back
If a person or organization hangs back, they do not do something immediately. They will then hang back on closing the deal Even his closest advisers believe he should hang back no longer
hang back
If you hang back, you move or stay slightly behind a person or group, usually because you are nervous about something. I saw him step forward momentarily but then hang back, nervously massaging his hands
hang gliding
Sport of flying in unpowered aircraft that are light enough to be carried by the pilot. Takeoff is usually achieved by launching into the air from a cliff or hill. Hang gliders were developed by the pioneers of practical flight. In Germany, starting in 1891, Otto Lilienthal made several thousand flights before a fatal gliding accident in 1896. In the U.S. collaboration between Augustus Herring and Octave Chanute resulted in successful flights of a biplane hang glider in 1896. Modern hang gliding emerged toward the end of the 1960s. In the early 1960s enthusiasts in California were gliding down coastal dunes on homebuilt delta-shaped wings they had adapted from kite designs developed by Francis and Gertrude Rogallo. The Rogallos' kites had attracted attention because of NASA's interest in using them for spacecraft retrieval. By the early 1970s the sport had spread throughout the U.S. and into Europe. World championships in hang gliding have been held and records kept since 1975
hang in
be persistent, refuse to stop; "he persisted to call me every night"; "The child persisted and kept asking questions"
hang in there
{f} keep a stiff upper lip; keep on, be patient
hang on
fix to; attach; "append a charm to the necklace"
hang on
If you hang on to or hang onto something that gives you an advantage, you succeed in keeping it for yourself, and prevent it from being taken away or given to someone else. The British driver was unable to hang on to his lead The company has been struggling to hang onto its sales force
hang on
hold the phone line open; "Please hang on while I get your folder
hang on
If you ask someone to hang on, you ask them to wait or stop what they are doing or saying for a moment. Can you hang on for a minute? Hang on a sec. I'll come with you. = hold on
hang on
{f} persist, persevere, hold out; hold on to something
hang on
If one thing hangs on another, it depends on it in order to be successful. Much hangs on the success of the collaboration between the Group of Seven governments and Brazil. = depend
hang on
hold the phone line open; "Please hang on while I get your folder"
hang on
If you hang on to or hang onto something, you keep it for a longer time than you would normally expect. You could, alternatively, hang onto it in the hope that it will be worth millions in 10 years time In the present climate, owners are hanging on to old ships
hang on
If you hang on to or hang onto something, you hold it very tightly, for example to stop it falling or to support yourself. She was conscious of a second man hanging on to the rail. a flight stewardess who helped save the life of a pilot by hanging onto his legs He hangs on tightly, his arms around my neck. = cling
hang on
If you hang on, you manage to survive, achieve success, or avoid failure in spite of great difficulties or opposition. Manchester United hung on to take the Cup
hang on
be persistent, refuse to stop; "he persisted to call me every night"; "The child persisted and kept asking questions"
hang out
spend time in a certain location or with certain people; "She hangs out at the corner cafe
hang out
{i} dwelling place, "pad" (Slang); place one frequently visits
hang out
{f} hang around, spend time in a certain place; spend time with certain people; reside, live; put something outside (on a clothes line etc.); display in full view (sign, notice, etc.)
hang out
If you hang out clothes that you have washed, you hang them on a clothes line to dry. I was worried I wouldn't be able to hang my washing out
hang out
spend time in a certain location or with certain people; "She hangs out at the corner cafe"
hang out
If you hang out in a particular place or area, you go and stay there for no particular reason, or spend a lot of time there. I often used to hang out in supermarkets We can just hang out and have a good time. see also hangout
hang out with
sped time together with, pass the time with, associate with
hang over
{f} be imminent; dangle from; suspend; stay suspended
hang together
be connected; "In my heart I can make the world hang together"
hang together
be connected; "In my heart I can make the world hang together
hang together
stay together as a group, remain united, stand by one another
hang up
cause to be hanging or suspended; "Hang that picture on the wall"
hang up
see hang 1
hang up
interrupt a telephone conversation
hang up
put a telephone receiver back in its cradle
hang up
hang, suspend; end a telephone conversation
hang up
You can use hang up to indicate that someone stops doing a particular sport or activity that they have regularly done over a long period. For example, when a footballer hangs up his boots, he stops playing football. Keegan announced he was hanging up his boots for good see also hang-up, hung up
hang up
If you hang up or you hang up the phone, you end a phone call. If you hang up on someone you are speaking to on the phone, you end the phone call suddenly and unexpectedly. Mum hung up the phone Don't hang up! He said he'd call again, and hung up on me
hang up
interrupt a telephone conversation put a telephone receiver back in its cradle
hanged
{s} executed or killed by hanging; suspended
hanged
Past tense and past participle of hang
hanged
executed by hanging
hanging
The way in which hangings (decorations) are arranged
hanging
A slang term for leaving a piece en prise
hanging
Death by suspension; execution by a halter
hanging
Suspending meat or game in a cool, dry place until it is tender
hanging
Anything wide, high and rather thin that is hung as a decorative element (such as curtains, gobelins, wallpaper or posters)
hanging
decoration that is hung (as a tapestry) on a wall or over a window; "the cold castle walls were covered with hangings
hanging
A public event at which a person is hanged
hanging
Adapted for sustaining a hanging object; as, the hanging post of a gate, the post which holds the hinges
hanging
or to cover or drape a door or window; used chiefly in the plural
hanging
a form of capital punishment; victim is suspended by the neck from a gallows or gibbet until dead; "in those days the hanging of criminals was a public entertainment"
hanging
decoration that is hung (as a tapestry) on a wall or over a window; "the cold castle walls were covered with hangings"
hanging
Requiring, deserving, or foreboding death by the halter
hanging
The act of suspending anything; the state of being suspended
hanging
simultaneously attacked and unprotected A related term is en prise
hanging
That which is hung as lining or drapery for the walls of a room, as tapestry, paper, etc
hanging
A hanging is a large piece of cloth that you put as a decoration on a wall
hanging
Suspended
hanging
{s} located on a sharp descent or slope; overhanging; suitable to hold something that hangs; that deserves death by hanging
hanging
{i} act of suspending; act of executing by suspending by the neck (from a gallows, gibbet, etc.); something that is hung (such as drapes, tapestry, etc.); descending slope, inclination going down
hanging
Suspended from above; pendent; as, hanging shelves
hanging
A lie where the ball is above the golfer's feet Also what happens to a golfer caught using a hand mashie
hanging
the act of suspending something (hanging it from above so it moves freely); "there was a small ceremony for the hanging of the portrait"
hangings
drapes that are hung, tapestry that is hung; decoration hanging over a window or on a wall
hangings
plural of hanging
hangs
third-person singular of hang
hung
(usually followed by `with' or used in a combining form) having items suspended on or from a support; "walls hung with valuable paintings"; "a vine-hung trellis"
hung
of Hang
hung
{s} suspended; attached; executed by suspending by the neck with a rope; unable to reach a unanimous decision (about a jury); stuck, locked up (about a computer); (Slang) having a large penis (vulgar)
hang
Favoriten