float

listen to the pronunciation of float
Englisch - Türkisch
batmadan yüzmek
{f} su yüzünde/havada yüzmek/gitmek
{i} yüzen şey
su üstünde yüzen herhangi bir şey
kesirli
{f} piyasaya çıkarmak
(Mukavele) iş programını koruması açısından başlangıç ya da bitiş tarihi programlanana göre şart olmayan bir faaliyete veya faaliyet sırasına işaret eden programlanmış termin
{i} şamandıra
{f} süzülmek
(Bilgisayar) kayan
(Bilgisayar) kayan nokta
yüzme

Su üstünde yüzmeyi severim. - I love to float on the water.

Dan'ın ceseti yüzme havuzunda yüzüyordu. - Dan's body was floating in the swimming pool.

(Ticaret) (şirket) kurmak
yüzdürücü
(Denizbilim) yüzertop
su kayağı
(Ticaret) çıkarmak
birikmiş para
can yeleği
su yüzünde gitmek
(Ticaret) ihraç etmek
su üstünde durmak
kurmak şirket
neşretmek
havada süzülmek
uçmak
şamandra
(Bilgisayar) kaydırma
(Ticaret) piyasaya sürmek
birikim
(söylenti/vb.) yaymak
yüzdürmek
dolaştırmak
sergi arabası
suyun üstünde kalmak
duba
hisse senedi satarak iş kurmak
hafif şamandıra
yüzmek

Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif. - The substance is light enough to float on the water.

gerekince kullanmak için ayrılmış para
(Havacılık) BOT, sAMANDıRA: Bir deniz uçağının denize indiği zaman batmaması için daimi olarak uçak üzerinde bulunan bot veya samandıra. Buna bazen "pontoon" da denir
{f} (bir şeyin) su yüzünde
para/araba/yüzen şey
(Askeri) BOT, ŞAMANDIRA: Bir deniz uçağının denize indiği zaman batmaması için daimi olarak uçak üzerinde bulunan bot veya şamandıra. Buna bazen "pontoon" denir
{f} su üzerinde durmak
geçit resminde kullanılan süslü araba
{i} sal

Tom bir salla akıntı yönünde batmadan yüzdü. - Tom floated downstream on a raft.

Tom bir sal üzerinde nehirden aşağı süzülüyordu. - Tom floated down the river on a raft.

{f} yaymak
pervane tahtası
{i} mala
{f} dalgalanmak
(İnşaat) serbest hareket etmek
{f} batmamak
{f} (gemiyi) yüzdürmek
{i} döner sermaye
{i} olta mantarı
dondurmalı gazoz
tiyatro sahnesinin ön kısmındaki ışıklar
{f} yüz

Tekne yüzen bir buz tarafından parçalandı. - The boat was broken by the floating ice.

Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif. - The substance is light enough to float on the water.

{i} yüzme kesesi
yüz/yüzdü
hisse senedi satarak iş ku
{f} kurmak (şirket)
{f} dolaşmak
kayak
su yüzünde götürmek
mastar
(İnşaat) bolluk
hayal olmak
samandıra
float glass
yüzdürme cam
float needle
(Otomotiv) iğne
float valve
(Bilgisayar,Teknik) yüzertoplu vana
float valve
şamandıra
float charge
kullanım şarjı
float needle
şamandıra iğnesi
float valve
karbüratör supabı
float adjustment
ayarı float
float and sink analysis  yüzdürme
çökeltme analizi, yüzdürme-çökeltme çözümlemesi
float away
akıp gidecek
float bowl
samandıra haznesi
float in the mind
akılda samandıra
float knees
bir tür diz hastalığı
float needle
samandıra iğnesi
float off
havada süzülmek
float on air
(deyim) Sevinçten uçmak, çok mutlu olmak
float on the surface of water
su yüzeyinde yüzen
float on water
su üzerinde kalmak
float out
dışarı float
float up
su yüzeyine çıkmak
float wood
ahşap samandıra
float yarn
batmayan samandıra
float alarm
şamandralı alarm cihazı
float amphibian
(Havacılık) flotorlu amfibi uçağı
float and sink analysis
(Madencilik) yüzdürme-çökeltme analizi
float and sink test
(Madencilik) yüzdürme-çökeltme deneyi
float arm
(Otomotiv) şamandıra kolu
float ball
(İnşaat) şamandıra
float block
şamandıra bloğu
float board
çark kanadı
float body
(Otomotiv) şamandıra gövdesi
float bowl
şamandıra odası
float breaker
şamandıra anahtarı
float bridge
sallı köprü
float cap
şamandıra kapağı
float cell
(Madencilik) yüzdürme gözcüğü
float cell
(Madencilik) flotasyon hücresi
float chamber
(Otomotiv) şamandıra kabı
float chamber
(Otomotiv) şamandıra haznesi
float collar
yüzdürme yakası
float gauge
şamandıran ölçer
float height
(Otomotiv) şamandıra yüksekliği
float indicator
(Otomotiv) şamandıra düzey göstergesi
float kit
şamandıra kiti
float mechanism
(Havacılık) flotor tertibatı
float over text
(Bilgisayar) metnin üzerinde kaydır
float over text
(Bilgisayar) metin üstünde kaydır
float pin
(Otomotiv) şamandıra pimi
float pivot
şamandra mafsalı
float pivot pin
(Otomotiv) şamandıra pimi
float position
(Otomotiv) şamandıra konumu
float saddle
(Askeri) SAL SEMERİ: Pnömatik köprülerin yapılışında trafik ağırlığını ve köprünün ölü ağırlığını pnömatik sallara intikal ettirmek için kullanılan direk ve levhalar
float saddle
(Askeri) sal semeri
float seaplane
(Havacılık) flotorlu uçak
float serve
(Spor) yüzen servis
float serve
(Spor) uçan servis
float share
(Ticaret) hisse senedi satmak
float share
(Ticaret) hisse satmak
float shoe
yüzdürme kılavuzu
float spindle
şamandıra mili
float storage
(Havacılık) toplam biriktirme
float switch
(Tekstil) şamandıralı kesici anahtar
float switch
(Elektrik, Elektronik,Teknik) şamandıralı kontak
float switch
yüzer tip anahtarlama
float switch
(Elektrik, Elektronik,Teknik) şamandıralı anahtar
float tank
(İnşaat) yardımcı tank
float test
(İnşaat) mala deneyi
float trap
şamandıralı buhar kapanı
float trap
şamandıralı kondenstop
float valve
(İnşaat) şamandıra valfi
float vibrator
(Kimya) yüzer vibratör
float vibrator
yüzer vibrator
floating
{s} su yüzünde/havada yüzen
floating
(Askeri) YÜZÜCÜ: Tekne, tombaz vesaire gibi batmaz vasıtalar yardımı ile su üstünde duran veya yüzen cisim
floating
yüzme

Dan'ın ceseti yüzme havuzunda yüzüyordu. - Dan's body was floating in the swimming pool.

floating
yüzer

Polis, Tom'un vücudunu limanda yüzerken buldu. - The police found Tom's body floating in the harbour.

Tom'un cesedi denizde başıboş yüzerken balıkçılar tarafından bulundu. - Tom's body was found by fishemen floating adrift in the sea.

floating
durağan olmayan
floating
{s} yüzen

Gölde yüzen binlerce ölü balık bulundu. - Thousands of dead fish have been found floating in the lake.

Tom havuzda yüzen bir şey gördü. - Tom saw something floating in the pool.

floating
(Askeri) kısa vadeli
floating
yüzerek
managed float
(Ticaret) kontrollü dalgalanma
managed float
(Ticaret) gözetimli dalgalanma
prone float
yüzükoyun yüzme pozisyonu
battery float current
pil akıcı akımı
carburettor float
karbüratör şamandırası
carburettor float fulcrum pin
karbüratör şamandırası muvazene pimi
carburettor float lever
karbüratör şamandırası kolu
carburettor float needle valve
karbüratör şamandırası iğne subabı
cork float
mantar şamandıra
floating
değişken
floating
hareketli
floating
yerleşik olmayan
floating
{f} yüz

Tekne yüzen bir buz tarafından parçalandı. - The boat was broken by the floating ice.

Bir top nehirden aşağı doğru yüzüyordu. - A ball is floating down the river.

milk float
sütçü kamyoneti
Floating
süzülen
cash float
nakit float
floated
süzülüyor

Bir bulut gökyüzünde süzülüyordu. - A cloud floated across the sky.

Tom bir sal üzerinde nehirden aşağı süzülüyordu. - Tom floated down the river on a raft.

floats
şamandıraları
free float
halka
ice float
buz float
mounted float
float monte
on the float
(deyim) Yüzer durumda, içinde bulunulan suyun ya da sıvının yüzeyinde
swimming float
Bilhassa çocukların yüzme öğrenirken kullandıkları can simidi
zero float
sıfır float
alarm float
uyarı şamandırası
angle float
(İnşaat) köşe malası
ball float
küresel şamandra
bowl of float
(Askeri) şamandıra çanağı
bull float
uzun kollu iri perdah malası
collection float
(Ticaret) tahsil sürecindeki çekler
devil float
çivili tirfil malası
devil float
çivili ahşap mala
drift float
(Askeri) DÜŞÜŞ ÖLÇME ŞAMANDIRASI: Bak. "drift signal
floating
{s} dalgalanan
floating
{f} yüz: prep.yüzerek
floating
{s} döner (sermaye)
floating
gezici
floating
{s} değişen
floating
(Tıp) Yer değiştiren, mobil
floating
floating bridge yüzen köprü dubalı köprü
floating
floating debt gayri muntazam borç
floating
bağlı olmayan
floating
seyyar
floating
{s} sabit olmayan
floating
batmaz
floating
floating anchor sea anchor
floating
{f} yüz: prep.yü
floating
floating capital döner sermaye
floating
floating derrick geze
floats
(Tiyatro) ramp ışıkları
goods a float
(Tekstil) akan eşya
maintenance float
(Askeri) BAKIM YEDEĞİ; BAKIM DEĞİŞTİRME STOKU (ORD.): Hizmete elverişsiz teçhizatın derhal onarımı sahra bakımı faaliyet merkezinde mümkün olamadığı zaman, bu gibi malzeme kalemlerinin yenileri ile değiştirilmesi için tesislerde ve faaliyet merkezlerinde depolanmalarına izin verilmiş nihai maddeler ve malzeme aksamı
mechanical float
mekanik finişer
mechanical float
mekanik mastar
pneumatic float
şişme bot
timber float
(Marangozluk,İnşaat) ahşap mastar
wing tip float
kanat ucu kayağı
wood float
tahta mala
Englisch - Englisch
A small battery-powered vehicle used for local deliveries, especially in the term milk float
To be capable of floating

Oil floats on vinegar.

A small sum of money put in a cashier's till at the start of business to enable change to be made
A maneuver where a player calls on the flop or turn with a weak hand, with the intention of bluffing after the next community card
Premiums taken in but not yet paid out

We make a lot of interest from our nightly float.

To drift or wander aimlessly

Images from my childhood floated through my mind.

An elaborately decorated trailer or vehicle, intended for display in a parade or pageant

That float covered in roses is very pretty.

To perform a float
A sort of trowel used for finishing concrete surfaces

When pouring a new driveway, you can use a two-by-four as a float.

To issue or sell shares in a company (or units in a trust) to members of the public, followed by listing on a stock exchange
To have an exchange value determined by the markets as opposed to by rule

The yen floats against the dollar.

To allow (the exchange value of a currency) to be determined by the markets

Increased pressure on Thailand's currency, the baht, in 1997 led to a crisis that forced the government to float the currency.

A tool similar to a rasp, used in various trades
The total amount of checks/cheques or other drafts written against a bank account but not yet cleared and charged against the account

No sir, your current float is not taken into account, when assets are legally garnished.

To be viable

That's a daft idea... it'll never float.

Funds committed to be paid but not yet paid

Our bank does a nightly sweep of accounts, to adjust the float so we stay within our reserves limit.

A buoyant device used to support something in water or another liquid

Attach the float and the weight to the fishing line, above the hook.

To extend a short-term loan to

Could you float me $50 until payday?.

To use a float (tool)

It is time to float this horse's teeth.

An offering of shares in a company (or units in a trust) to members of the public, normally followed by a listing on a stock exchange
To move in a particular direction with the liquid in which one is floating

I'd love to just float downstream.

Of an object or substance, to be supported by a liquid of greater density than the object so as that part of the object or substance remains above the surface

The oil floated on the vinegar.

To move in a fluid manner

The dancer floated gracefully around the stage.

To cause something to be suspended in a liquid of greater density; as, to float a boat
To drift gently through the air

The balloon floated off into the distance.

A soft beverage with a scoop of vanilla ice-cream floating in it

It's true - I don't consider anything other than root-beer with vanilla ice-cream to be a real float.

To propose (an idea) for consideration

I floated the idea of free ice-cream on Fridays, but no one was interested.

To automatically adjust a parameter as related parameters change
Short form of floating-point number

That routine should not have used an int; it should be a float.

The cork or quill used in angling, to support the bait line, and indicate the bite of a fish
{n} any thing swimming on the water, a raft
{v} to swim on the surface, to deluge
The trowel or tool with which the floated coat of plastering is leveled and smoothed
A float board
This the data type for storing numbers with decimal digits The size of a float in MEL is not necessarily the same as in C++
Anything which floats or rests on the surface of a fluid, as to sustain weight, or to indicate the height of the surface, or mark the place of, something
make the surface of level or smooth; "float the plaster"
A property of a clipless pedal system that allows the rider to rotate the foot within limits, as opposed to a fixed cleat which holds the shoe at a fixed angle in the yaw plane
an elaborate display mounted on a platform carried by a truck (or pulled by a truck) in a procession or parade
To flood; to overflow; to cover with water
convert from a fixed point notation to a floating point notation; "float data"
To cause to float; to cause to rest or move on the surface of a fluid; as, the tide floated the ship into the harbor
During the time between loan application and closing, the interest rate for the loan is not locked It can change based on changes in the financial markets
Either refers to the button on the Java Applet to create a new window In the float position the window can be resized The float button is replaced by Embed to restore its original position in the web page or to the ICQ panel/friend nicknames to float on the desktop
If you float a project, plan, or idea, you suggest it for others to think about. The French had floated the idea of placing the diplomatic work in the hands of the UN
allow (currencies) to fluctuate; "The government floated the ruble for a few months"
Between the time of application and closing, a borrower may choose to bet on interest rates decreasing by electing to float Floating is essentially choosing not to lock the interest rate Since it is the borrower's responsibility to lock his or her rate before (or at) closing, choosing to float is considered risky and may result in a higher interest rate Request information from your lender regarding lock procedures
If something or someone is floating in a liquid, they are in the liquid, on or just below the surface, and are being supported by it. You can also float something on a liquid. They noticed fifty and twenty dollar bills floating in the water. barges floating quietly by the grassy river banks They'll spend some time floating boats in the creek
The number of shares that are actively tradable in the market, excluding shares that are held by officers and major stakeholders that have agreements not to sell until someone else is offered the stock
a hand tool with a flat face used for smoothing and finishing the surface of plaster or cement or stucco
To support and sustain the credit of, as a commercial scheme or a joint-stock company, so as to enable it to go into, or continue in, operation
To rest on the surface of any fluid; to swim; to be buoyed up
The number of shares available for trade in the market times the price Generally speaking, the bigger the float, the greater the stock's liquidity
put into the water; "float a ship"
A quantity of earth, eighteen feet square and one foot deep
The number of shares outstanding of a particular common stock
A contrivance for affording a copious stream of water to the heated surface of an object of large bulk, as an anvil or die
The float is the number of shares held by the general public The higher the float (public vs outstanding) the less volatile the stock is considered If the stock has a small float, a single, large transaction is likely to affect its price
To allow a price to be determined by the markets as opposed to by rule
something that remains on the surface of a liquid a hand tool with a flat face used for smoothing and finishing the surface of plaster or cement or stucco an elaborate display mounted on a platform carried by a truck (or pulled by a truck) in a procession or parade the number of shares outstanding and available for trading by the public the time interval between the deposit of a check in a bank and its payment convert from a fixed point notation to a floating point notation; "float data"
be in motion due to some air or water current; "The leaves were blowing in the wind"; "the boat drifted on the lake"; "The sailboat was adrift on the open sea"; "the shipwrecked boat drifted away from the shore"
Objects such as side bars, pictures, tables, and charts are called floats when they don't have a fixed placement on the text For printed text, a chart can appear either at the top or at the bottom of the page It can also be placed on the next page if it is too large
be afloat; stay on a liquid surface; not sink
When a company is publically traded, a distinction is made between the total number of shares outstanding and the number of shares in circulation, referred to as the float The float consists of the company's shares held by the general public For example, if a company offers 2 million shares to the public in an IPO and has 20 million shares outstanding, its float is 2 million shares
The sea; a wave
The hollow, metallic ball of a self-acting faucet, which floats upon the water in a cistern or boiler
A polishing block used in marble working; a runner
A single-cut file for smoothing; a tool used by shoemakers for rasping off pegs inside a shoe
A small sum of money put in a cashiers till at the start of business to enable change to be made
The percentage of a company's stocks that is held by the public and not by insiders A limited supply of stock means more buyers than sellers for recently public New Economy companies in high demand no-brainer spaces This supply-and-demand imbalance is what rockets these stocks to their first 500 to 1,000 percent wave of appreciation
float around
To be nearby or available
float like a butterfly
To move effortlessly and in an agile fashion
float chamber
The cavity in a carburettor containing a device which floats on the surface of the fuel and seals off the flow as the level rises
float on air
(deyim) Be very happy and excited because something very pleasant has happened to you
float around
A rumour or idea that is floating around is often heard or talked about. There are still some unfounded fears floating around out there about cancer being contagious
float bowl
(Otomotiv) A chamber in the carburetor that holds a small ready supply of fuel to be vapourized and mixed with air by the carburetor
float bridge
{i} bridge which floats at one end and attached with a hinge at the other to allow loading and unloading of boats at any level of water
float glass
– Smooth glass formed on the top of molten tin surface; a flat glass sheer
float glass
Glass formed by a process of floating the material on a bed of molten metal It produces a high-optical-quality glass with parallel surfaces, without polishing and grinding
float glass
Glass which has its bottom surfaces formed by floating on molten metal, the top surface being gravity formed, producing a high optical quality of glass with parallel surfaces and, without polishing and grinding, the fire-finished brilliance of the finest sheet glass Float is replacing plate glass
float glass
High quality, transparent flat glass manufactured by means of the float tank procedure, that is, floating molten glass on a "tin-bath" at extremely high temperature
float with the stream
move along with the flow
Carley float
an early life raft consisting of a large oval ring of copper tubing covered with kapok and painted waterproof canvas
floating
That which floats or float

floating buoys.

floating
Not fixed in position, opinion etc.; free to move or drift

In China, the large floating population has tended to gravitate to cities.

floaty
Having a feeling of extreme calm, as if floating through the air
floaty
light, hypnotic and relaxing

All the floaty music in the world could not disguise my grunts as I clenched my teeth and curled my toes to fight the pain.

floaty
lightweight, so as to rise when the wearer is walking
floaty
A lilo or similar item that floats on water and can be sat on
free float
An estimate of the proportion of shares of a public company that are not held by large owners and that are not stock with sales restrictions
milk float
An electric accumulator battery driven vehicle, designed for the house to house delivery of fresh milk. Common in Europe, especially UK
root beer float
A dessert consisting of root beer poured over vanilla ice cream, so that the ice cream floats
floaty
{a} swimming on the top or surface, light
cash float
Cash float is the time between when you authorize a bank to disperse funds from your bank account and when it actually leaves your account
swimming float
A swimming float is normally used for toddlers or other very young children who are beginning to learn how to swim. These devices, which come in many shapes and types, are used to aid them with buoyancy
bank float
deposit which is credited to one bank account before it has been debited from another account
dead-man's float
a floating position with the face down and arms stretched forward
floated
past of float
floating
afloat
floating
Refers to a circuit that has no connection to ground
floating
(diacritic, accent, mark) (See nonspacing mark )
floating
a condition where the voltage on a line relative to a reference point is not defined due to the lack of an electrical connection or due to very high source impedance
floating
(used for exchange rates, interest rates, etc ) able to change according to supply and demand
floating
The next to last stage in concrete work, when you smooth off the job and bring water to the surface by using a hand float or bull float
floating
The action associated with the trotting gait of the Arabian horse
floating
TLP's, spars, Ship-shaped, mobile, semi-submersibles
floating
Smoothing the surface of wet concrete using a large flat tool (float)
floating
Referring to a circuit which has no connection to ground
floating
3 wire tri-state control
floating
When used in conjunction with an interest rate, it specifies that the rate has not yet been determined
floating
Toolbar that can appear anywhere on the work surface
floating
(of a part of the body) not firmly connected; movable or out of normal position; "floating ribs are not connected with the sternum"; "a floating kidney"
floating
Term often used by brokers to describe the distribution of a new or secondary issue through a public offering
floating
a defect consisting of the preferential raising to the surface of one or more components during drying In a pigmented coating where the final colour is based on a mixture of several pigments, it happens when one or more pigments float to the surface, originating a colour different from the expected one It is caused by too great a difference in pigments' specific gravity and poor wetting of pigments
floating
Free or lose from the usual attachment; as, the floating ribs in man and some other animals
floating
The condition where a common mode voltage exists between an earth ground and the meter or circuit of interest (Low of circuit is not at earth potential )
floating
{s} resting on liquid or air, buoyed by liquid or air; moving lightly from place to place; not fixed, not permanent
floating
a length of warp yarn which passes over two or more weft threads (rather than intersecting with them) in a woven structure
floating
A positive attribute that pertains to soundstaging in which the phantom images seem to exist independently of the loudspeaker positions, giving the impression that the speakers are absent Refer to "Beyond-the-Speakers Imaging," "Depth," & "Layering " The opposite of "Flat" & "Wander "
floating
present participle of float
floating
borne up by or suspended in a liquid; "the ship is still floating"; "floating logs"; "floating seaweed"
floating
Floating threads
floating
the act of someone who floats on the water borne up by or suspended in a liquid; "the ship is still floating"; "floating logs"; "floating seaweed"
floating
Point Writing numbers that may have a decimal value and may be large in size
floating
A dialog box, tool box, or other part of MicroStation's graphical user interface that can be positioned freely on screen
floating
inclined to move or be moved about; "a floating crap game"
floating
{i} resting or moving on liquid or air
floating
Characteristics of some pigments to separate from solution and migrate to the surface of pain film while still wet
floating
See Floating threads, above
floating
not definitely committed to a party or policy; "floating voters"
floating
The process of rendering oysters and scallops plump by placing them in fresh or brackish water; called also fattening, plumping, and laying out
floating
Freely suspending in water of an object
floating
often changing, and not staying the same. the activity of sitting in a flotation tank in order to relax, or to treat illness or injury
floating
the act of someone who floats on the water borne up by or suspended in a liquid; "the ship is still floating"; "floating logs"; "floating seaweed" inclined to move or be moved about; "a floating crap game
floating
continually changing especially as from one abode or occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the floating population"; "vagrant hippies of the sixties"
floating
The tendency of some pigments to separate and float to the surface Also called flooding and results in a streaked or spotty application
floating
inclined to move or be moved about; "a floating crap game
floating
The second coat of three-coat plastering
floating
The interest rate and fees not established at the time of application They may fluctuate up or down with the market until the lender and borrower agree to set them
floating
most or all of the plant is on the water surface
floating
Buoyed upon or in a fluid; a, the floating timbers of a wreck; floating motes in the air
floating
Resting on the surface of the water; buoyant (8)
floating
Not funded; not fixed, invested, or determined; as, floating capital; a floating debt
floating
the act of someone who floats on the water
floats
the product is capable of floating in water In the case of EPIRBs, unit must be held upright to transmit
floats
Pontoons, or flotation devices that enable an airplane (or helicopter) to land on water
floats
The most downstage area Where battens of up light or pyros are sited in the modern theatre Called floats from times when a front stage trough was filled with water to create nautical effects Submitted by Matthew Abercrombie from Wheel
floats
plural of float
floats
warp float: a length of warp yarn on the surface of a woven fabric which passes over two or more weft threads; weft float: a length of weft yarn on the surface of a woven fabric which passes over two or more warp threads
floats
Caused by an end or ends failing to weave into fabric in the manner in which they should
floats
third-person singular of float
floaty
{s} floating, able to float; buoyant; very light
floaty
Swimming on the surface; buoyant; light
floaty
tending to float on a liquid or rise in air or gas; "buoyant balloons"; "buoyant balsawood boats"; "a floaty scarf"
free float
An exchange rate system characterized by the absence of government intervention Also known as clean float
free float
The amount of time an activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following activities See also float
free float
The ability of a mechanism to operate freely or disengage when locked
free float
The amount of time an activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following activities
free float
(FF) - The amount of time that an activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following activities See also float
milk float
{i} (British) small milk delivery car that is powered by means of electricity used for delivering milk and dairy products to houses
milk float
A milk float is a small electric van with a roof and no sides which is used to deliver milk to people's houses. an electric vehicle that is used for delivering milk to people's houses
milk float
a van (typically powered by electricty) with an open side that is used to deliver milk to houses
positive float
(Ticaret) The period of time the start of a project task can be delayed without delaying the entire project. Project tasks that have positive float are not included on the critical path
root beer float
an ice-cream soda made with ice cream floating in root beer
zero float
(Ticaret) A project activity condition of no excess or slack time, where delay in the activity delays the next activity or possibly the entire project
Türkisch - Englisch

Definition von float im Türkisch Englisch wörterbuch

float cam
float glass
float-on/float-off
(Askeri) float-on/float-off
float
Favoriten