further

listen to the pronunciation of further
Englisch - Türkisch
daha ileri

Ben daha ileriye gidemem. - I can't go any further.

O, daha ileriye yürüyemedi. - He could not walk any further.

daha öte
başka

Daha başka yorum lüzumsuzdur. - Any further comment is redundant.

Soracak başka sorunuz var mı? - Do you have any further questions to ask?

{f} daha uzağa

Tom daha uzağa gitmedi. - Tom didn't get any further.

ilâveten
{s} ilave edilen
ayrıca

Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır. - Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy.

O sadece güzel değil fakat aynı zamanda nazik ve ayrıca zeki. - She is not only beautiful, but also gentle and, furthermore, intelligent.

başka bir

Söyleyecek başka bir şeyin var mı? - Do you have anything further to say?

Başka bir talimata kadar sessiz kalacaksın. - You will remain silent until further instructed.

ilerlemesine yardım etmek
bir başka
ileri

Daha ileri yürüyemeyecek kadar çok yorgunum. - I'm too tired to walk any further.

Ben daha ileriye gidemem. - I can't go any further.

başkaca
ilerlemesini sağlamak
ötesine
daha uzaktaki
{s} ilave olunan. (Further çoğunlukla miktar ve derece, farther ise mesafe için kullanılır.) z
daha ilerde
üstelik
bundan başka
başka yere
daha uzakta
başka yerde
daha

Daha fazla bir indirim talep ederseniz, ödeme koşullarını değiştirmeyi öneririz. - If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

İçeriye girmek ve bunu daha fazla görüşmek için bir randevu al lütfen. - Please make an appointment to come in and discuss this further.

destek olmak
yeni

Onun yeni işi onu ailesinden daha çok ayırıyor. - His new job further separates him from his family.

daha uzak

O sadece biraz daha uzak. - It's just a little further.

Okulumuz istasyondan daha uzaktır. - Our school is further away than the station.

daha fazla

Daha fazla bir indirim talep ederseniz, ödeme koşullarını değiştirmeyi öneririz. - If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

İçeriye girmek ve bunu daha fazla görüşmek için bir randevu al lütfen. - Please make an appointment to come in and discuss this further.

{s} ilerideki
{f} kolaylaştırmak
{f} ilerletmek

O, kariyerini ilerletmek için Pekin'e gitmek istiyor. - She wants to go to Beijing to further her career.

z daha öte
öte
f ötedeki
ileride
{f} yardım etmek
{s} ek
ayrıca furthermost
öteye
ötede
{s} ileriki
yardım et mek furthermore z bundan başka
{s} ötedeki
f ilerletmek
{s} ötedeki, uzaktaki, daha uzak
bun dan başka
daha çok

Daha çok bilgi için ofise başvurun. - Apply to the office for further details.

Onun yeni işi onu ailesinden daha çok ayırıyor. - His new job further separates him from his family.

ilave olunan
daha da

Tom'un daha da ileri gitmesi gerekecek. - Tom will need to go further.

Daha da ileri gitmek zorunda olduğumuzu sanmıyorum. - I don't think we have to go any further.

eklenen
ilerik
daha ötede
daha öteye
far
uzak

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

Onun çalışması kabul edilebilir, ama mükemmel olmaktan uzak. - His work was acceptable, but far from excellent.

further assistance
daha fazla yardım
further assistance
daha fazla destek
further damage
(Kanun) munzam zarar
further discussion
daha ayrıntılı tartışma
further expansion
yeni açılım
further more
üstelik
further more
bundan başka üstelik
further outlook
(Meteoroloji) ileriye dönük değerlendirme
further processing
(Çiftçilik) ileri işlem
further question
daha fazla soru
further particulars
fazla tafsilat
further to that
bunun ötesinde
further away from a lumen
daha uzakta bir lümen dan
further away than
daha uzakta daha
further development
daha fazla geliştirilmesi
further expansion
ileriye yönelik açılım
further expansion
ileriye açılım
further for
daha fazla değer
further out
daha fazla dışarı
further peace
Daha fazla barış
further reading
daha fazla okuma
further thought
daha fazla düşünce
further to our letter
Daha bizim mektup
further up
daha yukarı
further down the river
nehirden daha aşağıda
further down the river
(isim)hirden daha aşağıda
further on
ötede
further particulars
ayrıntılar
further training/continued/continued training
(Askeri) DAHA İLERİ EĞİTİM/SÜREN/SÜRÜŞ EĞİTİMİ
far
ırak

Gözden ırak olan, gönülden ırak olur. - Far from eye far from heart.

far
pek çok
far
(pek) çok
far
fazla

O çok fazla bira içer. - He drinks far too much beer.

Tom'un Mary'den daha fazla deneyimi var. - Tom has far more experience than Mary.

far
epeyce
far
çok

Jane'in veda konuşması bizi çok üzdü. - Jane's farewell speech made us very sad.

Jon, Tom'dan çok daha çekicidir. - Jon is far more attractive than Tom.

further on
ileride
progress further
daha da ileri gitmek
the further
öteki
till further notice
yeni bir duyuruya kadar
far
{s} öbür
far
alıs
far
ötedeki
far
uzağa

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

Tom ne kadar uzağa gittiğini görmek için kilometre sayacını kontrol etti. - Tom checked his odometer to see how far he'd driven.

far
bir hayli
far
daha uzaktaki
far
öte

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Kapıdan daha öteye gitmedi. - He went no farther than the gate.

furtherance
yardım
far
{s} mesafe katetmiş
a further
daha
any further
başka
as further detailed
daha ayrıntılı açıklandığı gibi
for further distinction )
daha fazla ayrım için
for getting further by time
zamanı geldiğinde

we have started to be active in different sectors; cnstruction, natural stones, mining for getting further by time.

for getting further by time
zamanla
give further instruction
ek bilgi vermek
growing further apart; diverging
daha fazla ayrı büyüyen; birbirinden farklı
look further
ileri bakmak
no further
daha fazla

Daha fazla tartışma gereksiz. - No further discussion is necessary.

Daha fazla ayrıntı yok. - There are no further details.

take further
Bir işte istenilen bir sonucu elde etmek için ilerlemek
take something further
Bir işte istenilen bir sonucu elde etmek için ilerlemek
take the matter further
Meseleyi uzatmak

Policeman took the matter further for driver who stopped by him.

to go one step further
bir adım daha ileri gitmek
without further ado
(deyim) Hemen, ses çıkarmadan, sözü uzatmadan
FAR
(Askeri) Federal Satın Alma Yönetmeliği; Federal Havacılık Yönetmeliği (Federal Acquisition Regulation; Federal Aviation Regulation)
dig up further information
daha fazla bilgiye ulaşmak
far
{s} öteki
far
ilerlemiş
far
uzakta

Tom'un yeme isteği vardı fakat evde yiyecek bir şey olmadığı için yaşadığı yerden çok uzakta olmayan mahalle marketine gitti. - Tom had the munchies, but since there was nothing in the house to eat, he went to the convenience store not too far from where he lived.

Tom bizden uzakta olmayan kirasız küçük bir evde yaşıyordu. - Tom was living rent-free in a small house not too far from us.

far
-den uzak; uzağa; uzakta: He's never journeyed far from Istanbul. İstanbul'dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn't go far. Uzağa
far
Far East Uzak Doğu
far
far and away pek çok
far
few and far between seyrek
far
daha uzun olan
far
Bana göre değil
far
Ben yapmam
far
Allah esirgesin
for further credit to
(Ticaret) hesabına geçmek üzere
furtherance
ilerletme
furtherance
i yardım
furtherance
devam/ilerleme
furtherance
{i} ilerlemesini sağlama
hold further talks
yeni görüşmeler yapmak
no further requirement
(Askeri) BAŞKA İHTİYAÇ YOK
on the further side of
ötesinde
temporary duty pending further orders
(Askeri) YENİ (İKİNCİ) BİR EMRE KADAR GEÇİCİ GÖREV
till further notice
yeni bir talimat verilene kadar, yeni bir duyuruya kadar
till further orders
başka emir gelinceye kadar
until a further order is made
ikinci bir emre kadar
until further notice
ikinci bir habere kadar
until further notice
yeni bir ihbara kadar
until further notice
yeni bir bildiriye kadar
until further notice
ikinci bir emre kadar
until further notice
bir sonraki bildirime kadar
until further notice
yeni bildiriye kadar
until further order
yeni bir emre kadar
until further order
yeni bir talimata kadar
without further ado
hemen, ses çıkarmadan
Türkisch - Türkisch

Definition von further im Türkisch Türkisch wörterbuch

FAR
(Osmanlı Dönemi) Fr. Otomobil, kamyon gibi nakil vasıtalarının önündeki kuvvetli lâmbalar
far
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün: "Uzun ve kıvırcık kirpiklerini göz kapaklarına kadar sürdüğü farla boyadı."- C. Uçuk
far
Taşıtların on bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği "Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek, yukarılara doğru tırmandı."- N. Cumali
FÂR
(Osmanlı Dönemi) Fâre, sıçan
far
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün
far
Fare
far
Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün: "Uzun ve kıvırcık kirpiklerini göz kapaklarına kadar sürdüğü farla boyadı."- C. Uçuk
far
Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği
far
çamaşır kazanı
far
Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği: "Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek yukarılara doğru tırmandı."- N. Cumalı
far
Gözkapağına sürülen boya
far
Budak ve ağaç başı
Englisch - Englisch
Moreover; beyond what is already stated

Further, affiant sayeth naught. (A formal statement ending a deposition or affidavit, immediately preceding the affiant's signature.).

To encourage growth

Further the economy.

To support progress or growth of something
Comparative form of far: more far. Of or pertaining to being distant, or of greater distance in degree or of extension in time
A greater distance in space or time; farther

Washington DC is further from Europe than New York.

Comparative form of far: more far
Also; in addition to

Further, besides sensible things and Forms he says there are the objects of mathematics, which occupy an intermediate position,.

more distant or advanced
to a greater distance; more; in addition
{a} at a distance, beyond this, moreover
{v} to assist, forward, promote, advance
To a greater distance; in addition; moreover
Of greater distance, especially in degree
{s} farther, more distant; additional
more distant in especially degree; "nothing could be further from the truth"; "further from our expectations"; "farther from the truth"; "farther from our expectations"
More remote; at a greater distance; more in advance; farther; as, the further end of the field
Also, in addition to
A further thing, number of things, or amount of something is an additional thing, number of things, or amount. His speech provides further evidence of his increasingly authoritarian approach There was nothing further to be done for this man. = more
in addition or furthermore; "if we further suppose"; "stated further that he would not cooperate with them"; "they are definitely coming; further, they should be here already
Further means to a greater extent or degree. Inflation is below 5% and set to fall further The rebellion is expected to further damage the country's image The government's economic policies have further depressed living standards
Beyond; additional; as, a further reason for this opinion; nothing further to suggest
To help forward; to promote; to advance; to forward; to help or assist
comparative of far
If someone goes further in a discussion, they make a more extreme statement or deal with a point more thoroughly. On February 7th the Post went further, claiming that Mr Wood had grabbed and kissed another 13 women To have a better comparison, we need to go further and address such issues as repairs and insurance
to or at a greater extent or degree or a more advanced stage (`further' is used more often than `farther' in this abstract sense); "further complicated by uncertainty about the future"; "let's not discuss it further"; "nothing could be further from the truth"; "they are further along in their research than we expected"; "the application of the law was extended farther"; "he is going no farther in his studies"
Further is used in expressions such as `further back' and `further ahead' to refer to a point in time that is earlier or later than the time you are talking about. Looking still further ahead, by the end of the next century world population is expected to be about ten billion
You use further to introduce a statement that relates to the same general topic and that gives additional information or makes an additional point. Dodd made no appeal of his death sentence and, further, instructed his attorney to sue anyone who succeeds in delaying his execution. = moreover
existing or coming by way of addition; "an additional problem"; "further information"; "there will be further delays"; "took more time"
Further to is used in letters in expressions such as `further to your letter' or `further to our conversation', in order to indicate what you are referring to in the letter. Further to your letter, I agree that there are some presentational problems, politically speaking
If you further something, you help it to progress, to be successful, or to be achieved. Education needn't only be about furthering your career
Further means a greater distance than before or than something else. Now we live further away from the city centre He came to a halt at a crossroads fifty yards further on Further to the south are some of the island's loveliest unspoilt coves
promote the growth of; "Foster our children's well-being and education"
If you go or get further with something, or take something further, you make some progress. They lacked the scientific personnel to develop the technical apparatus much further
A greater distance in space or time
contribute to the progress or growth of; "I am promoting the use of computers in the classroom"
fur·ther furthers furthering furthered Further is a comparative form of far. It is also a verb
to or at a greater distance in time or space (`farther' is used more frequently than `further' in this physical sense); "farther north"; "moved farther away"; "farther down the corridor"; "the practice may go back still farther to the Druids"; "went only three miles further"; "further in the future"
{f} advance, encourage, promote, assist
further education
higher education, education at university level or higher
further thought
Looking deeper , thinking more
further discussion
additional deliberation; additional examination of a complex legal issue by the supreme court
further education
Further education is the education of people who have left school but who are not at a university or a college of education. Most further-education colleges offer A-level courses. abbreviation FE education for adults after leaving school, that is not at a university higher education
further hearing
additional examination of a legal case performed by a supreme court panel to which more judges have been added
further information
additional details, more facts or data
further peace
promote peace
further to
following on; subsequent to
further to our letter
in addition to what was written in our letter, following our letter
further-fetched
improbable, unlikely; over and above far-fetched
far
Remote in space

He went to a far country.

far
Distant in space, time or degree
far
More remote or longer of two

He moved to the far end of the state. She remained at this end.

far
Remote in time
far
Long

It was a far adventure, full of danger.

far
To or from a great distance, time, or degree

You have all come far and you will go farther.

far
Very much

He was far richer than we'd thought.

far
Extreme

We are on the far right on this issue.

far
spelt (type of wheat)
furtherance
Promotion
furtherance
The act of furthering or helping forward
furtherance
Advancement or progress
with no further ado
Without any other formalities; with no further delay
without further adieu
Intentional (intended as humorous) mangling of without further ado
without further ado
with no further ado
furtherance
advancement
far
{a} a great way off, distant
far
{n} a distant place, a litter of pigs
far
{a} afar, from afar
furtherance
{n} assistance, help, advancement
furtherer
{n} a helper, promoter, advancer
take further
Take action at a more serious or higher level, especially in order to get the result you want
take something further
Take action at a more serious or higher level, especially in order to get the result you want
without further ado
(deyim) Without any fuss or delay; immediately
Far
fer
calls for further investigation
demands additional research, warrants additional examination
detained for further interrogation
held for further questioning
far
emphasis You use the expression by far when you are comparing something or someone with others of the same kind, in order to emphasize how great the difference is between them. For example, you can say that something is by far the best or the best by far to indicate that it is definitely the best. By far the most important issue for them is unemployment It was better by far to be clear-headed
far
The more distant of two; as, the far side (called also off side) of a horse, that is, the right side, or the one opposite to the rider when he mounts
far
Federal Acquisition Regulation
far
Remote in affection or obedience; at a distance, morally or spiritually; t enmity with; alienated
far
nIII: goal; end (of a long process)
far
distantly; from afar; considerably; very
far
Facility Request in SS7 Also Federal Acquisition Regulations
far
emphasis You can use far to mean `very much' when you are comparing two things and emphasizing the difference between them. For example, you can say that something is far better or far worse than something else to indicate that it is very much better or worse. You can also say that something is, for example, far too big to indicate that it is very much too big. Women who eat plenty of fresh vegetables are far less likely to suffer anxiety or depression The police say the response has been far better than expected These trials are simply taking far too long
far
When there are two things of the same kind in a place, the far one is the one that is a greater distance from you. He had wandered to the far end of the room near
far
beyond a norm in opinion or actions; "the far right"
far
{s} distant; remote
far
vagueness You can use far in expressions like `as far as I know' and `so far as I remember' to indicate that you are not absolutely sure of the statement you are about to make or have just made, and you may be wrong. It only lasted a couple of years, as far as I know So far as I am aware, no proper investigation has ever been carried out into the subject
far
If you tell or ask someone what has happened so far, you are telling or asking them what has happened up until the present point in a situation or story, and often implying that something different might happen later. It's been quiet so far So far, they have met with no success
far
A conflagration Usage: "If my brother from Jawjuh don't change the all in my pickup truck, that thing's gonna catch far "
far
to an advanced stage or point; "a young man who will go very far
far
father

Like father, like son. - The apple does not fall far from the trunk.

Like father, like son. - The apple doesn't fall far from the tree.

far
You can talk about how far someone or something gets to describe the progress that they make. Discussions never progressed very far Think of how far we have come in a little time I don't think Mr Cavanagh would get far with that trick
far
the gross floor area of the building relative to the area of the lot on which it's built Each zoning district classification contains an FAR limit A building can contain floor area equal to the lot area multiplied by the floor area ratio (FAR) of the district in which the lot is located In a zone where the permitted FAR is a maximum of 1 0, a 40,000 sq foot lot (approximately an acre) could have a 40,000 sq ft building Staying within the FAR limit, a developer might build a 4-story building at 10,000 sq ft per floor, or a 2-story building at 20,000 sq ft per floor Height rules permitting, it could also be a 10-story building at 4,000 sq feet per floor If the FAR is 4 0 (the greatest FAR currently permitted in Cambridge), the same lot could hold a 160,000 sq ft building Parking areas, cellar space, floor space in open balconies, elevator or stair-bulkheads, and other non-habitable space within the building do not count as part of the FAR
far
If you say that someone will go far, you mean that they will be very successful in their career. I was very impressed with the talent of Michael Ball. He will go far
far
To a great extent or distance of space; widely; as, we are separated far from each other
far
remote in time; "if we could see far into the future"; "all that happened far in the past"
far
You can describe people with extreme left-wing or right-wing political views as the far left or the far right. Anti-racist campaigners are urging the Government to ban all far-Right groups. = extreme
far
You can use far to talk about the extent or degree to which something happens or is true. How far did the film tell the truth about Barnes Wallis?
far
If you say that someone won't go far wrong or can't go far wrong with a particular thing or course of action, you mean that it is likely to be successful or satisfactory. If you remember these three golden rules you won't go far wrong
far
Distant from something; not close or near
far
Federal Aviation Regulations
far
emphasis You use the expression far and away when you are comparing something or someone with others of the same kind, in order to emphasize how great the difference is between them. For example, you can say that something is far and away the best to indicate that it is definitely the best. He's still far and away the best we have. = easily
far
You can talk about how far a person or action goes to describe the degree to which someone's behaviour or actions are extreme. It's still not clear how far the Russian parliament will go to implement its own plans This time he's gone too far
far
Federal Aviation Regulation, aviation rules and regulations enforced by the FAA
far
at a great distance in time or space or degree; "we come from a far country"; "far corners of the earth"; "the far future"; "a far journey"; "the far side of the road"; "far from the truth"; "far in the future"
far
to an advanced stage or point; "a young man who will go very far"
far
being of a considerable distance or length; "a far trek"
far
If one place, thing, or person is far away from another, there is a great distance between them. I know a nice little Italian restaurant not far from here They came from as far away as Florida Both of my sisters moved even farther away from home They lay in the cliff top grass with the sea stretching out far below Is it far? near
far
In a great proportion; by many degrees; very much; deeply; greatly
far
If you ask how far a place is, you are asking what distance it is from you or from another place. If you ask how far someone went, you are asking what distance they travelled, or what place they reached. How far is Pawtucket from Providence? How far is it to Malcy? How far can you throw? You can only judge how high something is when you know how far away it is She followed the tracks as far as the road
far
Music
far
being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle; "the horse on the right is the far horse"; "the right side is the far side of the horse"
far
Remote from purpose; contrary to design or wishes; as, far be it from me to justify cruelty
far
Federal Aviation Regulation
far
If you say that something is good as far as it goes or true so far as it goes, you mean that it is good or true only to a limited extent. His plan for tax relief is fine as far as it goes but will not be sufficient to get the economy moving again
far
If people come from far and wide, they come from a large number of places, some of them far away. If things spread far and wide, they spread over a very large area or distance. Volunteers came from far and wide His fame spread far and wide
far
Widely different in nature or quality; opposite in character
far
as far as I am concerned: see concern a far cry from: see cry in so far as: see insofar as near and far: see near
far
Floor-area ratio, in land-use planning
far
(v ) - be
far
a terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to reinstitute Hutu control; "in 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists"
far
Federal Acquisition Regulations These are the primary regulations for use by all Federal Executive agencies in their acquisition of supplies and services with appropriated funds Clauses from the FAR are usually passed on to IU through contracts with the Federal government
far
You can use the expression `as far as I can see' when you are about to state your opinion of a situation, or have just stated it, to indicate that it is your personal opinion. As far as I can see there are only two reasons for such an action
far
emphasis If you say that something is far from a particular thing or far from being the case, you are emphasizing that it is not that particular thing or not at all the case, especially when people expect or assume that it is. It was obvious that much of what they recorded was far from the truth Far from being relaxed, we both felt so uncomfortable we hardly spoke It is still far from clear exactly what the Thais intend to do
far
You can use far to refer to the part of an area or object that is the greatest distance from the centre in a particular direction. For example, the far north of a country is the part of it that is the greatest distance to the north. I wrote the date at the far left of the blackboard
far
Farandole Composer module Can be 16 channels with a maximum of 64 8Bit/16Bit Samples
far
If you say that something only goes so far or can only go so far, you mean that its extent, effect, or influence is limited. Their loyalty only went so far The church can only go so far in secular matters
far
Distant in any direction; not near; remote; mutually separated by a wide space or extent
far
Federal Acquisition Regulations
far
To a great distance in time from any point; remotely; as, he pushed his researches far into antiquity
far
emphasis You can use the expression `far from it' to emphasize a negative statement that you have just made. Being dyslexic does not mean that one is unintelligent. Far from it
far
far Far has two comparatives, farther and further, and two superlatives, farthest and furthest. Farther and farthest are used mainly in sense 1., and are dealt with here. Further and furthest are dealt with in separate entries
far
This is a spell Range Spells cast at Far range are cast upon something that is within a hundred paces of the magus
far
Field Action Request
far
Federal Acquisition Regulations The regulations applied to the federal government's acquisition of services, including health care services (also see FEHBARS)
far
adj/adv [a long way away] jauh
far
Federal Aviation Regulations, Title 14 of the U S Code of Federal Regulations
far
Someone or something that is not far wrong, not far out, or not far off is almost correct or almost accurate. I hadn't been far wrong in my estimate Robertson is not far off her target
far
You say far be it from me to disagree, or far be it from me to criticize, when you are disagreeing or criticizing and you want to appear less hostile. Far be it from me to criticise, but shouldn't their mother take a share of the blame?
far
= Father Farfar or ff = Fathers father
far
A time or event that is far away in the future or the past is a long time from the present or from a particular point in time. hidden conflicts whose roots lie far back in time I can't see any farther than the next six months The first day of term, which seemed so far away at the start of the summer holidays, is looming
far
at or to a certain point or degree; "I can only go so far before I have to give up"; "how far can we get with this kind of argument?"
far
at or to or from a great distance in space; "he traveled far"; "strayed far from home"; "sat far away from each other"
far
to a considerable degree; very much; "a far far better thing that I do"; "felt far worse than yesterday"; "eyes far too close together"
far
Federal Aviation Regulation (United States)
far
Someone or something that is far gone is in such a bad state or condition that not much can be done to help or improve them. In his last few days the pain seemed to have stopped, but by then he was so far gone that it was no longer any comfort Many of the properties are in a desperate state but none is too far gone to save
far
feelings You can say so far so good to express satisfaction with the way that a situation or activity is progressing, developing, or happening
far
The rules and regulations covering every aspect of aviation
far
Field Alert Report
far
In great part; as, the day is far spent
far
A young pig, or a litter of pigs
furtherance
The act of furthering or helping forward; promotion; advancement; progress
furtherance
{i} promotion, advancement, encouragement
furtherance
encouragement of the progress or growth or acceptance of something
furtherance
The furtherance of something is the activity of helping it to be successful or be achieved. The thing that matters is the furtherance of research in this country. = advancement. the act or process of helping something progress or be done furtherance of
furtherance
the advancement of some enterprise; "his experience in marketing resulted in the forwarding of his career"
furthered
past of further
furtherer
One who furthers
furtherer
or helps to advance; a promoter
furthering
{i} advancement, promotion, assistance, encouragement
furthering
present participle of further
furthers
third-person singular of further
no further
up to this point, that's it, enough, stop it, that's the limit
requires further consideration
needs more perusal, requires more thought
sees no further than his nose
has a narrow mind
till further notice
until a new announcement is made
until further notice
until a future announcement is made
verb further 3
to help something progress or be successful promote
without further ado
without adding any additional words of introduction
Türkisch - Englisch

Definition von further im Türkisch Englisch wörterbuch

far
headlight

She was blinded by the glare of headlights and could not avoid the accident. - O, farların parlamasıyla kör oldu ve kazadan kaçınamadı.

Could you turn on your headlights? - Farlarınızı açar mısınız?

far
light

What is the difference between a lightning bolt and a lightning flash? - Bir yıldırımla bir şimşek arasındaki fark nedir?

Light waves travel through space and various kinds of materials. - Işık dalgaları uzayda ve farklı türde malzemelerde yolculuk ederler.

far
knocker
far
spotlight
far
{i} headlamp
far
{i} lamp
far
{i} eyeshadow
far
(İnşaat) head lamp
far
auto. headlight
far
headlight; eye shadow
öteye further on, yonder;
to the other side
further
Favoriten