ötede

listen to the pronunciation of ötede
Türkisch - Englisch
beyond

We saw a small island beyond. - Ötede küçük bir ada gördük.

yon
further on
over there, beyond
over there, over yonder; further on
over
beride here and there
further
{f} yonder
öte
beyond

This work is beyond my grasp. - Bu iş benim kavramamın ötesindedir.

Some things in life are beyond our ability to control. - Hayatta bazı şeyler kontrol etme yeteneğimizin ötesindedir.

ötede beride
here and there, about
öte
{e} above

We live about three miles above this bridge. - Bu köprünün yaklaşık üç mil ötesinde yaşıyoruz.

You must, above all, be faithful to your friends. - Her şeyin ötesinde arkadaşlarına sadık olmalısın.

öte
meta
öte
the further side, the other side; the rest, the other; farther, further, beyond
öte
past

The post office is just past the bank. - Postane tam bankanın ötesinde.

öte
far

Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. - Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

The questions involved go far beyond economics. - Söz konusu sorular ekonominin çok ötesine geçiyor.

daha ötede
further
öte
over
öte
trans
öte
the further side of, the other side of
öte
further
öte
other, yonder, far (side)
öte
the other side

Sami was on the other side. - Sami öteki taraftaydı.

Türkisch - Türkisch
ileride
ötede beride
Çeşitli yerlerde, şurada burada
Öte
mavera
öte
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera: "Köşklerin biraz ötesinde köy kulübelerine benzer derme çatma evler görülürdü."- R. E. Ünaydın
öte
Bulunulan yere göre karşı yanda olan
öte
Daha fazla, çok
öte
Bir şeyin arkadan gelen bölümü
öte
Bulunulan yere göre karşı yanda olan: "Evimizin bir yanı bahçe, öte yanı sokaktı."- M. Ş. Esendal
öte
Daha uzak
öte
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
öte
Daha fazla, çok: "Güzel olduğu pek iddia edilmezdi ama, güzellikten de öte güçlü bir çekiciliği vardı."- H. Taner
ötede
Favoriten