drawn

listen to the pronunciation of drawn
Englisch - Türkisch
çekilmiş

Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu. - Sami found himself drawn to Layla's charm.

Ben telefonda mal sahibi ile konuşuyorken Polis çekilmiş silahları ile geldi. - Cops came with guns drawn, as I was talking to the owner on the phone.

{s} tükenmiş
çizili

Noel baba genellikle tombul çizilir. O neredeyse sıska değildir. - Santa Claus is usually drawn as roly-poly. He is almost never skinny.

(Askeri) çekilen

Kuadriga dört at tarafından çekilen bir arabadır. - A quadriga is a chariot drawn by four horses.

Antik Yunanlar Güneşin tanrı Heleius tarafından sürülen dört beyaz at tarafından çekilen bir arabada gökyüzünü boydan boya geçtiğine inanıyorlardı. - The ancient Greeks believed that the Sun rode across the sky in a chariot drawn by four white horses driven by the god Heleius.

çizilmek
asık
berabere biten oyun
çizik
çizilmiş

Silahını çizilmiş Tom odaya girdi. - Tom entered the room with his gun drawn.

Bu çember bir pusulayla çizilmiş. - This circle was drawn by a compass.

(Askeri) çekili
(oyun) berabere
{f} çiz

NB:Çok uzun süre önce çizildi bu yüzden kalite kötüdür. - NB: This was drawn a long time ago so the quality is low.

Silahını çizilmiş Tom odaya girdi. - Tom entered the room with his gun drawn.

(yüz) asık
Bitkin, argın, tükenmiş
{s} gergin

Senin için çok gerginim. - I'm very drawn to you.

drawn game veya battle berabere bitmiş oyun veya savaş
f., bak. draw
{s} yorgun
{s} bitkin
{s} berabere biten
yorgun görünüşlü
(Askeri) ÇEKİLEN, ÇEKİLİ: Topların veya bazı cihazların, herhangi bir suretle, çekilmesi, çekilerek götürülen şey
{s} süzgün
drawn butter salça gibi kullanılan eritilmiş ve çoğunlukla un ve sıcak su ile karıştırılmış tereyağı
drawn work iplik çekilerek işlenen nakı
asık yüz
tersik
berabere
draw
çizmek

Bir ağaç çizmek istiyorum. - I would like to draw a tree.

Japon bayrağını çizmek çok kolaydır. - Drawing the Japanese flag is very easy.

draw
çekim

Manyetik bir çekimle birbirlerine çekildiler. - They were drawn to each other by a magnetic attraction.

draw
çekiliş

Dün geceki piyango çekilişinde kazanan rakamlar sırayla 7, 18, 3, 41 ve 6 idi. - The winning numbers in last night's lottery draw were 7, 18, 3, 41, and 6 in that order.

draw
çekiş

O, onun bir resim çekişini izledi. - She watched him draw a picture.

draw
karalamak
draw
çekme

Bozuk paramı genellikle masamın çekmecesine atarım. - I usually toss my loose change into my desk drawer.

O, çekmeceyi açarken dikkatliydi. - She was careful opening the drawer.

draw
çekmek

Bu arada, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. - Meanwhile, I want to draw your attention to a point.

Bu sebeple, Komite'nin Parlamento'nun Görünmez Üyeleri hakkındaki raporuna dikkat çekmek isterim. - I would therefore like to draw attention to the Report of the Committee on Invisible Members of Parliament.

drawn the short straw
kısa çöpü çeken
drawn the short straw
kimsenin yapmak istemediği bir işi yapmak için seçilen kişi
drawn up
hazırlanmış
drawn up
hazırla

O, bir vasiyetname hazırladı. - He has drawn up a will.

drawn attention
çizilmiş dikkat
drawn by
tarafından çizilmiştir
drawn through
aracılığıyla çekilmiş
drawn under
altını çizmek
drawn upon
üzerine çizilmiş
drawn, out
Süzgün
drawn butter
eritilmiş unlu tereyağı sosu
drawn butter sauce
eritilmiş unlu tereyağı sosu
drawn glass
çekme cam
drawn in
çekik
drawn match
berabere biten maç
drawn objects
(Bilgisayar) çizili nesneler
drawn out
{s} süzgün
drawn out
{s} bitkin
drawn pipe
çekme boru
drawn pipe
patent boru
drawn section
çekme profil
drawn tube
ince çekme boru
drawn up six deep
6 sıra halinde
drawn with pain
acıdan allak bullak olmuş
drawn work
iplik çekilerek işlenen nakış
draw
cazibe

Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu. - Sami found himself drawn to Layla's charm.

draw
(Spor) maçta beraberlik
draw
{i} berabere biten oyun
draw
yazmak
draw
{f} çekmek: He drew the tray of food closer to his plate. Yemek tepsisini tabağına doğru çekti
draw
beraberlik

Oyun beraberlikle sona erdi ve final skoru 2-2'ydi - The game ended in a draw, and the final score was 2-2.

draw
{f} çiz

İster inanın ister inanmayın, ben aslında resim çizebilirim. - Believe it or not, I can actually draw.

NB:Çok uzun süre önce çizildi bu yüzden kalite kötüdür. - NB: This was drawn a long time ago so the quality is low.

draw
almak

Tom hesap makinesini almak için çekmeceyi açtı. - Tom opened the drawer to get a calculator.

Bir kurşun kalem almak için çekmeceyi açtım. - I opened the drawer to get a pencil.

draw
kura

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

draw
berabere kalmak
draw
{f} sürüklemek
draw
çekmek (perdeyi)
draw
(Bilgisayar) kağıt çekme
draw
çekmek (para)
draw
çizmek resmetmek
draw
ilgi çeken olay
draw
nefes

O son nefesini çekti. - He has drawn his last breath.

Anne uzun bir nefes çekerek Ne muhteşem bir gün! dedi. - What a splendid day! said Anne, drawing a long breath.

draw
resmini yapmak
draw
çekmek (su)
draw
emmek
draw
ilgi çeken kimse
draw
çekmek sürüklemek
draw
çekmek (baca)
draw
perde çekmek
draw
yapmak

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

draw
çekmek (dikkat/ilgi)
draw
çekme (silah)
draw
ikna etmek
draw
çekmek (silah)
draw
getirmek (faiz)
draw
(Bilgisayar) kağıt çek
draw
haddelemek (madeni)
draw
germek (yay, ip vb'ni)
draw
çeliğe su vermek
draw
yük çekmek
draw
resim yapmak

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

draw
(oyun) berabere kalmak
draw
(Avcılık) tabancayı çekmek
draw
kapamak
draw
haddeden çekmek
draw
söyletmek
draw
konuşturmak
draw
(Bilgisayar)

Tom çekmecenin kilidini açtı. - Tom unlocked the drawer.

O, çekmeceyi açarken dikkatliydi. - She was careful opening the drawer.

draw
çekiliş (piyangoda)
draw
kura çekimi
draw
(Ticaret) tanzim etmek
draw
berabere kalma
draw
şekil vermek
draw
rağbet edilen
be at daggers drawn with
kanlı bıçaklı olmak
cold drawn
soğuk çekilmiş
cold drawn steel wire
soğuk çekilmiş çelik tel
draw
cezbetmek
draw
ilgisini çekmek
draw
(nefes) çekmek
draw
gelmek
draw
{f} kazanmak
draw
(resim) çizmek
draw
ilerlemek
draw
(oyun/savaş/vb.) berabere bitirmek/bitmek
draw
(maç/vb.) beraberlik
draw
ilgi toplayan şey/kimse
fine-drawn
inceltilmiş (tel)
being drawn
çizilmiş olması
feel drawn to
-e yakınlık duymak
fine-drawn
ince çekilmiş
horse drawn cart
Atlı araba
horse-drawn
Atın çektiği, atlı
horse-drawn carriage
At arabası
long-drawn-out
uzun süren
over drawn
üzerine çizilir
seamless drawn
dikişsiz çekilmiş
was drawn towards
karşı çizilen
at daggers drawn
(deyim) birbirinin can dusmani
be at daggers drawn
kanlı bıçaklı olmak
be at daggers drawn
can düşmanı olmak
be drawn
karıştırılmak
be drawn
karışmış olmak
be drawn to smb
yakınlaşmak
be drawn to smb
kapılmak
checks drawn and money orders
(Ticaret) verilen çek ve ödeme emir
deep drawn
derin çekme
deep drawn sigh
derin iç çekiş
draw
ağızdan lâf almak için söylenen söz
draw
{f} resmetmek
draw
{f} taslağını çizmek
draw
{f} sorguya çekmek
draw
kaynak olarak kullanmak
draw
{f} germek
draw
{f} yaklaşmak
draw
{f} silâh çekmek
draw
almak suyunu bo
draw
içine çekmek
draw
{f} düzenlemek
draw
{i} (silah) çekme
draw
{f} kura çekmek
draw
{i} ilgi çekici şey
draw
{f} fıçıdan çekmek
draw
{f} kâğıt çekmek
draw
(Tıp) Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak
draw
{i} (piyangoda) çekiliş; kura
draw
{f} keşide etmek
draw
{f} demlemek
draw
silah çekmek
draw
{f} (su) çekmek
draw
emmek ilham almak
draw
{i} yem

Akşam yemeğinden sonra, Hepimiz çizim odasına gittik. - After dinner, we all went into the drawing room.

draw
(Tıp) 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak
draw
devam etmek
draw
teşvik etmek
draw
çiz,v.çiz: n.çekiliş
draw
(to) çizmek
draw
{i} ilgi çeken şey/olay/kimse
draw
{i} çekicilik
draw
{f} (drew, --n)
drawn out
çekik
feel drawn to smb
kendini yakın hissetmek
feel drawn to smb
kapıldığını hissetmek
horse drawn
atlı
long drawn out
uzayıp giden
long drawn out
(deyim) uzun uzadiya
seamless drawn pipe
dikişsiz çekme boru
solid drawn tube
som çekme boru
Englisch - Englisch
{a} pulled, unsheathed, described
Haggard, drained

She looked pale and drawn.

having the curtains or draperies closed or pulled shut; "the drawn draperies kept direct sunlight from fading the rug" represented in a drawing subjected to great tension; stretched tight; "the skin of his face looked drawn and tight"; "her nerves were taut as the strings of a bow" used of vehicles pulled forward (often used in combination); "horse-drawn vehicles
used of vehicles pulled forward (often used in combination); "horse-drawn vehicles
subjected to great tension; stretched tight; "the skin of his face looked drawn and tight"; "her nerves were taut as the strings of a bow"
showing the wearing effects of overwork or care or suffering; "looking careworn as she bent over her mending"; "her face was drawn and haggard from sleeplessness"; "that raddled but still noble face"; "shocked to see the worn look of his handsome young face"- Charles Dickens
represented in a drawing
If someone or their face looks drawn, their face is thin and they look very tired, ill, worried, or unhappy. She looked drawn and tired when she turned towards me. Haggard, as from fatigue or ill health: a wan, drawn face. the past participle of draw. someone who looks drawn has a thin pale face, because they are ill, tired or worried
used of vehicles pulled forward (often used in combination); "horse-drawn vehicles"
having the curtains or draperies closed or pulled shut; "the drawn draperies kept direct sunlight from fading the rug"
{s} attracted; pulled (as curtains or draperies); moved, dragged; stretched, pulled thin; undecided, having no absolute winner (about a contest); represented in a drawing; traced; unsheathed; exhausted, careworn, tired
See Draw, v
past participle of draw
represented in a drawing subjected to great tension; stretched tight; "the skin of his face looked drawn and tight"; "her nerves were taut as the strings of a bow"
Drawn is the past participle of draw
streit
drawn and quartered
Alternative form of hanged, drawn and quartered
drawn and quartered
Past participle of draw and quarter
drawn out
Past participle of draw out
drawn out
Extended; prolonged; protracted; made to last longer than necessary

Graduation speeches are always so long and drawn out.

drawn-out
Protracted, made to take a longer period of time than necessary
drawn butter
Butter that is melted or clarified, often seasoned and used as a sauce
drawn out
{s} lasting longer than is usual; prolonged in an exhausting manner; extended
drawn swords
swords that have been unsheathed; readiness to fight
drawn-out
You can describe something as drawn-out when it lasts or takes longer than you would like it to. The road to peace will be long and drawn-out. = protracted. taking more time than usual or more time than you would like
drawn-out
(used of speech) uttered slowly with prolonged vowels relatively long in duration; tediously protracted; "a drawn-out argument"; "an extended discussion"; "a lengthy visit from her mother-in-law"; "a prolonged and bitter struggle"; "protracted negotiations
drawn-out
(used of speech) uttered slowly with prolonged vowels
drawn-out
relatively long in duration; tediously protracted; "a drawn-out argument"; "an extended discussion"; "a lengthy visit from her mother-in-law"; "a prolonged and bitter struggle"; "protracted negotiations"
draw
To end a game in a draw (with neither side winning)

Both these teams will draw if nobody scores soon.

draw
To pull out (as a gun from a holster, or a tooth)
draw
inhale

Just before you draw your terminal breath.

draw
To take the top card of a deck into hand

At the start of their turn, each player must draw a card.

draw
To trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve one's hand with future cards. See also draw out

Jill has four diamonds, she'll try to draw for a flush.

draw
A situation in which one or more players has four cards of the same suit or four out of five necessary cards for a straight and requires a further card to make their flush or straight
draw
To drag, pull

Lys shuddered, and I put my arm around her and drew her to me; and thus we sat throughout the hot night. She told me of her abduction and of the fright she had undergone, and together we thanked God that she had come through unharmed, because the great brute had dared not pause along the danger-infested way.

draw
To attract

I was drawn to her.

draw
A golf shot that (for the right-handed player) curves intentionally to the left. See hook, slice, fade
draw
To consume, for example, power

The circuit draws three hundred watts.

draw
To determine the result of a lottery

The winning lottery numbers were drawn every Tuesday.

draw
To sketch; depict with lines; to produce a picture with pencil, crayon, chalk, etc. on paper, cardboard, etc
draw
The result of a two-innings match in which at least one side did not complete all their innings before time ran out. Different from a tie
draw
The procedure by which the result of a lottery is determined

The draw is on Saturday.

draw
A shot that lands in play without hitting another stone out, as opposed to a takeout shot
draw
In a commission-based job, an advance on future (potential) commissions given to an employee by the employer
draw
(usually as draw on or draw upon): to rely on; utilize as a source

She had to draw upon her experience to solve the problem.

hanged, drawn and quartered
The death sentence previously passed on those guilty of high treason
horse-drawn
pulled along by a horse
long-drawn-out
Protracted, extending for a great period of time
draw
When a vehicle draws somewhere, it moves there smoothly and steadily. Claire had seen the taxi drawing away
draw
{v} to pull, take out, unsheath, allure, attract, snok, describe
at daggers drawn
with weapons unsheathed; on the verge of a conflict, at each others' throats; in a state of tension
being drawn
being dragged, being pulled, being hauled; being attracted; being evoked; being sketched, being represented; being extracted; being chosen
conclusions were drawn
decisions were made, a settlement was made
draw
If you draw a deep breath, you breathe in deeply once. He paused, drawing a deep breath
draw
(American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got a pair of kings in the draw"
draw
To influence to move or tend toward one's self; to exercise an attracting force upon; to call towards itself; to attract; hence, to entice; to allure; to induce
draw
To obtain from some cause or origin; to infer from evidence or reasons; to deduce from premises; to derive
draw
To leave (a contest) undecided; as, the battle or game was drawn
draw
elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc ; "The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter"
draw
To hit (the ball) with the toe of the club so that it is deflected toward the left
draw
select or take in from a given group or region; "The participants in the experiment were drawn from a representative population"
draw
a game that ends with a tied score
draw
represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse"
draw
to pull out (a gun, a tooth)
draw
To have efficiency as an epispastic; to act as a sinapism; said of a blister, poultice, etc
draw
{i} act of drawing; attraction; lottery; contest which ends in a tie (Sports); natural channel, gully
draw
To have draught, as a chimney, flue, or the like; to furnish transmission to smoke, gases, etc
draw
the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their record was 3 wins, 6 losses and a tie"
draw
If you draw money out of a bank, building society, or savings account, you get it from the account so that you can use it. She was drawing out cash from a cash machine Companies could not draw money from bank accounts as cash
draw
get or derive; "He drew great benefits from his membership in the association"
draw
If someone draws a gun, knife, or other weapon, they pull it out of its container and threaten you with it. He drew his dagger and turned to face his pursuers. = take out
draw
To become contracted; to shrink
draw
move or pull so as to cover or uncover something; "draw the shades"; "draw the curtains"
draw
suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a cigarette"
draw
To draw a liquid from some receptacle, as water from a well
draw
to draw a blank: see blank to draw the line: see line to draw lots: see lot
draw
(American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage
draw
The amount of progress billings on a contract that is currently available to a contractor under a contract with a fixed payment schedule
draw
anything (straws or pebbles etc ) taken or chosen at random; "the luck of the draw"; "they drew lots for it"
draw
To select by the drawing of lots
draw
When you draw, or when you draw something, you use a pencil or pen to produce a picture, pattern, or diagram. She would sit there drawing with the pencil stub Draw a rough design for a logo = sketch + drawing draw·ing I like dancing, singing and drawing
draw
choose at random; "draw a card"; "cast lots"
draw
To move; to come or go; literally, to draw one's self; with prepositions and adverbs; as, to draw away, to move off, esp
draw
move or go steadily or gradually; "The ship drew near the shore"
draw
A drawn game or battle, etc
draw
bring or lead someone to a certain action or condition; "She was drawn to despair"; "The President refused to be drawn into delivering an ultimatum"; "The session was drawn to a close"
draw
The result of drawing, or state of being drawn; A drawn battle, game, or the like
draw
To take or procure from a place of deposit; to call for and receive from a fund, or the like; as, to draw money from a bank
draw
To strike (the cue ball) below the center so as to give it a backward rotation which causes it to take a backward direction on striking another ball
draw
To cause to come out for one's use or benefit; to extract; to educe; to bring forth; as: (a) To bring or take out, or to let out, from some receptacle, as a stick or post from a hole, water from a cask or well, etc
draw
to rely on
draw
To draw something such as water or energy from a particular source means to take it from that source. Villagers still have to draw their water from wells
draw
a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer; "he tooks lessons to cure his hooking"
draw
If you draw on a cigarette, you breathe the smoke from it into your mouth or lungs. He drew on an American cigarette Her cheeks hollowed as she drew smoke into her lungs
draw
That part of a bridge which may be raised, swung round, or drawn aside; the movable part of a drawbridge
draw
An advance of money, as for example the periodic receipt of money by a builder from a lender under the stipulations of a construction loan to pay for labor and materials The term also refers to a practice by some brokers to advance money to certain salespersons with the money being repaid from future commissions
draw
If an animal or vehicle draws something such as a cart, carriage, or another vehicle, it pulls it along. a slow-moving tractor, drawing a trailer
draw
the act of drawing or hauling something; "the haul up the hill went very slowly"
draw
cause to move along the ground by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled"
draw
(n ) short for "quickdraw", a useful link consisting of two caribiners connected by a length of rope or webbing Often used to attach the rope to points of protection
draw
To cause to move continuously by force applied in advance of the thing moved; to pull along; to haul; to drag; to cause to follow
draw
make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here"; "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate"; "What do you make of his remarks?"
draw
on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse" write a legal document or paper; "The deed was drawn in the lawyer's office" elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc
draw
) taken or chosen at random; "the luck of the draw"; "they drew lots for it" the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their record was 3 wins, 6 losses and a tie" a gully that is shallower than a ravine cause to localize at one point; "Draw blood and pus" flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching; "draw steel" steep; pass through a strainer; "draw pulp from the fruit" reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die; "draw wire" contract; "The material drew after it was washed in hot water" bring or lead someone to a certain action or condition; "She was drawn to despair"; "The President refused to be drawn into delivering an ultimatum"; "The session was drawn to a close" select or take in from a given group or region; "The participants in the experiment were drawn from a representative population" make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here"; "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate"; "What do you make of his remarks?" choose at random; "draw a card"; "cast lots" move or pull so as to cover or uncover something; "draw the shades"; "draw the curtains" in baseball: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He drew a base on balls" engage in drawing; "He spent the day drawing in the garden" represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc
draw
To pull; to exert strength in drawing anything; to have force to move anything by pulling; as, a horse draws well; the sails of a ship draw well
draw
(also "slinger, turn over") a shot that curves gently from right to left (right-handed player) Example: Some holes favor a draw/slinger/shot that is turned over by design
draw
make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the outline of a figure in the sand"
draw
guide or pass over something; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers"
draw
to consume energy
draw
If you draw a salary or a sum of money, you receive a sum of money regularly. For the first few years I didn't draw any salary at all
draw
poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer; "he played only draw and stud"
draw
a gully that is shallower than a ravine
draw
{f} attract; pull; pull out; sketch, depict with lines; describe with words; move towards; suck in; conclude; drain; stretch out; pick or be given randomly; shrink by contraction; disembowel
draw
Part of the mule cycle, where the spindles are pulled away from the rollers, stretching the roving as twist is also imparted
draw
pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him; "in the old days, people were drawn and quartered for certain crimes"
draw
thread on or as if on a string; "string pearls on a string"; "the child drew glass beads on a string"; "thread dried cranberries"
draw
– the amount of air that gets pulled through the cigar
draw
To admit the action of pulling or dragging; to undergo draught; as, a carriage draws easily
draw
When you draw a curtain or blind, you pull it across a window, either to cover or to uncover it. After drawing the curtains, she lit a candle Mother was lying on her bed, with the blinds drawn
draw
In a game or competition, if one person or team draws with another one, or if two people or teams draw, they have the same number of points or goals at the end of the game. Holland and the Republic of Ireland drew one-one We drew with Ireland in the first game Egypt drew two of their matches in Italy. = tie Draw is also a noun. We were happy to come away with a draw against Sweden. see also drawing
draw
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
draw
the act of drawing or hauling something; "the haul up the hill went very slowly" poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer; "he played only draw and stud" (American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got a pair of kings in the draw" anything (straws or pebbles etc
draw
To exert an attractive force; to act as an inducement or enticement
draw
engage in drawing; "He spent the day drawing in the garden"
draw
finish a game with an equal number of points, goals, etc ; "The teams drew a tie"
draw
to disembowel
draw
To extract the bowels of; to eviscerate; as, to draw a fowl; to hang, draw, and quarter a criminal
draw
A dry stream bed that drains surface water only during periods of heavy rain or flooding
draw
A hand which is unlikely the best hand, but which has a chance to become one with future card
draw
A lot or chance to be drawn
draw
If you draw something or someone in a particular direction, you move them in that direction, usually by pulling them gently. He drew his chair nearer the fire He put his arm around Caroline's shoulders and drew her close to him Wilson drew me aside after an interview. = pull
draw
To induce topspin onto the ball causing in to move from outside to in on your swing Opposite is Fade
draw
If you draw someone's attention to something, you make them aware of it or make them think about it. He was waving his arms to draw their attention He just wants to draw attention to the plight of the unemployed
draw
To draw amiss To follow scent in the wrong direction Fox-hunting term, where to draw means to follow scent To draw a furrow To plough or draw a plough through a field so as to make a furrow To draw a person out To entice a person to speak on any subject, often with the intention of ridiculing his utterances
draw
To take from a box or wheel, as a lottery ticket; to receive from a lottery by the drawing out of the numbers for prizes or blanks; hence, to obtain by good fortune; to win; to gain; as, he drew a prize
draw
If someone will not be drawn or refuses to be drawn, they will not reply to questions in the way that you want them to, or will not reveal information or their opinion. The ambassador would not be drawn on questions of a political nature `Did he say why?' --- `No, he refuses to be drawn.'
draw
See the Note under Drawbridge
draw
write a legal document or paper; "The deed was drawn in the lawyer's office"
draw
contract; "The material drew after it was washed in hot water"
draw
allow a draft; "This chimney draws very well"
draw
require a specified depth for floating; "This boat draws 70 inches"
draw
pull back the sling of (a bow); "The archers were drawing their bows"
draw
an entertainer who attracts large audiences; "he was the biggest drawing card they had"
draw
allow a draft; "This chimney draws very well
draw
to deduce or infer
draw
If you draw a comparison, parallel, or distinction, you compare or contrast two different ideas, systems, or other things. literary critics drawing comparisons between George Sand and George Eliot
draw
represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc
draw
Also termed an “allotment ” In single-copy sales, the number of copies of each issue of a particular title that are distributed to specific wholesalers and retail outlets Determined on the basis of a title's sales history or typical sales of similar titles in a specific store or area
draw
To play (a short-length ball directed at the leg stump) with an inclined bat so as to deflect the ball between the legs and the wicket
draw
Periodic advances of funds according to the schedule of payments in a construction loan agreement Also called advance, disbursement, payout, progress payment, or takedown
draw
To throw up (the stone) gently
draw
to drag
draw
To pull from a sheath, as a sword
draw
A shot with a slight, controlled curve through the air, from right to left for a right-handed player and right to left for a left-handed player
draw
If something that hits you or presses part of your body draws blood, it cuts your skin so that it bleeds. Any practice that draws blood could increase the risk of getting the virus
draw
To draw something means to choose it or to be given it, as part of a competition, game, or lottery. We delved through a sackful of letters to draw the winning name Draw is also a noun. the draw for the quarter-finals of the UEFA Cup
draw
to close
draw
take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water well"; "She drew strength from the minister's words"
draw
Also referred to as a payroll advance A payment of up to sixty (60) percent on earned but not yet paid gross wages given to an employee in an emergency situation The amount of the assignment is deducted from the employee's next paycheck
draw
If an event or period of time is drawing closer or is drawing nearer, it is approaching. And all the time next spring's elections are drawing closer
draw
The act of drawing; draught
draw
to trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve ones hand with future cards
draw
"The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter"
draw
steep; pass through a strainer; "draw pulp from the fruit"
draw
in racing, to get in front; to obtain the lead or increase it; to draw back, to retreat; to draw level, to move up even (with another); to come up to or overtake another; to draw off, to retire or retreat; to draw on, to advance; to draw up, to form in array; to draw near, nigh, or towards, to approach; to draw together, to come together, to collect
draw
"The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter" take liquid out of a container or well; "She drew water from the barrel" bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim" move or go steadily or gradually; "The ship drew near the shore" cause to flow; "The nurse drew blood" pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him; "in the old days, people were drawn and quartered for certain crimes" require a specified depth for floating; "This boat draws 70 inches" allow a draft; "This chimney draws very well
draw
If you draw somewhere, you move there slowly. She drew away and did not smile When we drew level, he neither slowed down nor accelerated
draw
To unsheathe a weapon, especially a sword
draw
A payment made to subcontractors or suppliers from a construction loan
draw
a rock that stops in front of or in the house
draw
remove (a commodity) from (a supply source); "She drew $2,000 from the account"; "The doctors drew medical supplies from the hospital's emergency bank"
draw
to leave temporarily so as to allow the flavour to increase
draw
in baseball: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He drew a base on balls"
draw
If someone or something draws a particular reaction, people react to it in that way. Such a policy would inevitably draw fierce resistance from farmers. an official tour to South Africa which drew angry political reactions
draw
To draw something from a particular thing or place means to take or get it from that thing or place. I draw strength from the millions of women who have faced this challenge successfully
draw
That which is drawn or is subject to drawing
draw
to end a game with neither side winning
draw
give a description of; "He drew an elaborate plan of attack"
draw
If someone or something draws you, it attracts you very strongly. He drew and enthralled her What drew him to the area was its proximity to central London
draw
A draw is a competition where people pay money for numbered or named tickets, then some of those tickets are chosen, and the owners are given prizes
draw
To make a draft or written demand for payment of money deposited or due; usually with on or upon
draw
To remove the contents of To drain by emptying; to suck dry
draw
bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim"
draw
To take a card, either from the stock pile or from the discard pile
draw
If you draw a particular conclusion, you decide that that conclusion is true. He draws two conclusions from this He says he cannot yet draw any conclusions about the murders
draw
A golf shot that (for the right-handed player) curves intentionally to the left. See hook,slice,fade
draw
cause to localize at one point; "Draw blood and pus"
draw
flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching; "draw steel"
draw
To sink in water; to require a depth for floating
draw
If something such as a film or an event draws a lot of people, it is so interesting or entertaining that a lot of people go to it. The game is currently drawing huge crowds
draw
remove the entrails of; "draw a chicken"
draw
To perform the act, or practice the art, of delineation; to sketch; to form figures or pictures
draw
To extract; to force out; to elicit; to derive
draw
reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die; "draw wire"
draw
cannabis
draw
A shot that tends to curve from right to left in the air (assuming a right-handed golfer ) A draw is a controlled shot preferred by many better players
draw
The result of a game in which neither side has won; a tie
draw
A shot that enters the house
draw
a gully that is shallower than a ravine cause to localize at one point; "Draw blood and pus"
draw
on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse"
draw
[ steps --- ] I owers the active turtle's pen so that a line will definitely be drawn as she moves forward the number of steps given by steps Then her pen is returned to its prevlous state
draw
The spin or twist imparted to a ball, or the like, by a drawing stroke
draw
to pull back the arrow in preparation for shooting
draw
cause to flow; "The nurse drew blood"
draw
to produce a picture with pencil, crayon, chalk, etc. on paper, cardboard, etc
draw
in an unlimited-overs game of one OR two innings, a situation where neither side wins the first team's total is not surpassed, but the innings are not completed (No draws are allowed in limited-over games)
draw
elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc
draw
Also termed an “allotment ” In single-copy sales, the number of copies of each issue of a particular title that are distributed to specific wholesalers and retail outlets Determined on the basis of a title's sales history or typical sales of similar titles in a specific store or area
draw
A running play where the offensive personnel fake a passing play, delay, and then run the ball up the middle of the formation Because the offensive linemen draw back like they're going to pass-protect, the opposing defensive line often come charging on the pass rush and are easily pushed aside at the last moment Draws are often quite effective in "obvious" passing situations
draw
anything straws or pebbles etc
draw
When an event or period of time draws to a close or draws to an end, it finishes. Another celebration had drawn to its close
draw
The advancement of funds by a construction lender to a builder or general contractor
draw
taken or chosen at random; "the luck of the draw"; "they drew lots for it"
draw
take liquid out of a container or well; "She drew water from the barrel"
draw
A shot with a slight, controlled curve through the air, from right to left from a right-handed player and right to left for a left-handed player
draw
scheduled payment on a construction loan Typically issued at selected construction milestones throughout the building process
draw
a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got a pair of kings in the draw"
drawn out
outdrawn
fine-drawn
drawn out to extreme thinness; "fine-drawn features"; "fine-drawn wire
horse-drawn
pulled by a horse; "a horse-drawn carriage"
drawn
Favoriten