caught

listen to the pronunciation of caught
Englisch - Türkisch
yakala

Bill çok erken kalktı ve ilk treni yakaladı. - Bill got up so early that he caught the first train.

Eve dönerken yağmura yakalanmıştım. - I was caught in the rain on my way home.

f., bak. catch
catch başla/tak/yakala
yakalanmış

Eve dönerken yağmura yakalanmıştım. - I was caught in the rain on my way home.

Soğuk algınlığına yakalanmış olabileceğimi düşünüyorum. - I think I might've caught a cold.

yakayı ele vermek
avlanmak
ele geçmek
yakalanmak

Tom yakalanmak istemedi. - Tom didn't want get caught.

Tom yakalanmaktan kaçınmaya çalıştı. - Tom tried to avoid getting caught.

yakalandı
yakalamış
catch
yakalamak

Nick otobüsü yakalamak için acele etti. - Nick hurried to catch the bus.

Ben treni yakalamak için gerçekten koşmak zorunda kaldım. - I really had to run for it to catch the train.

catch
yetişmek

Tom'a yetişmek için koşmak zorunda kaldım. - I had to run to catch up with Tom.

Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım. - I quickened my steps to catch up with her.

catch
{f} enselemek
catch
yakalama

Adam beni yakamdan yakalamaya çalıştı. - The man tried to catch hold of me by the collar.

Ben treni yakalamak için gerçekten koşmak zorunda kaldım. - I really had to run for it to catch the train.

catch
{i} aldatmaca
caught between two fires
iki ateş arasında kalmak
caught in a trap
kapana kısılmak
caught in the act
suçüstü yakalanmış
caught unawares
gafil avlanmak
caught up in
(Dilbilim) dalmak
caught in the act
hareket yakalandı
caught off balance
dengesini yakalandı
caught on
üzerinde yakaladı
caught sight
yakalanan görme
caught sight of
yakalanan görme
caught up
tamamlamak
caught up
yetiştirmek

Larry is finally caught up on his work.

caught up
yakalandım
caught with one's pants down
(deyim) Suç üstü yakalanmak
caught in a net
ağa tutulmak
caught in a storm
fırtınaya yakalanmak
caught in the act
(Askeri) Suçüstü yakalanmış olmak
caught in the act
suçüstü yakalanmış, cürmü meşhut halinde yakalanmış
caught in the rain
yağmura yakalanmak
caught on camera
kameralara yakalanmak
caught on camera
kameraya yakalanmak
caught unprepared
hazırlıksız yakalanmak
capable of being caught
kabil yakalanmaktan
catch
{i} kilit dili
catch
{i} k.dili. müstakbel eş olarak düşünülen uygun kişi
catch
{i} voli
catch
{i} kanca
catch
{i} kâr

Karım çok çabuk soğuk kapar. - My wife catches colds easily.

Karın öğrenirse ondan fırçayı yiyeceksin. - You're going to catch hell from your wife if she finds out.

catch
{i} bityeniği
catch
{i} tutma av
catch
yakala

Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler. - Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

O, başka bir soğuk algınlığına yakalanmak istemediğinden dolayı odadan ayrılmayacak. - She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold.

catch
{i} topluca söylenen şarkı
catch
{f} maruz kalmak
catch
{i} av, bir partide yakalanan av/balık
catch
{i} parça
catch
{i} hile
catch
{f} tutunmak
catch
{i} tuzak

Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu. - He set a trap to catch the animal.

Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk. - We set out traps for catching cockroaches.

catch
{f} bulaşmak
catch
göz almak
catch
{f} kapmak

Bir virüs kapmaktan korkmuyor musunuz? - Aren't you afraid of catching a virus?

Soğuk algınlığını kapmak istemiyorum. - I don't want to catch your cold.

catch
{f} geçmek
catch
{f} yakalanmak

O, soğuk algınlığına yakalanmaktan korkuyordu. - She was afraid to catch a cold.

Ben soğuk algınlığına yakalanmaktan korktum. - I was afraid to catch a cold.

catch
{f} çekmek

İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz. - Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits.

O, dikkat çekmek için puantiyeli elbise giyer. - She wears dotted gowns to catch attention.

catch
{f} sıkışmak
catch
{f} gafil avlamak
catch
{f} cezbetmek
catch
{f} basmak
catch
{f} tutuşmak
catch
{f} baskın yapmak
catch
{f} tokat atmak
catch
tutuşm
catch
{f} edinmek (alışkanlık)
catch
ateş almak
catch
teşhir etmek
catch
{f} (caught)
catch
(Tekstil) tutucu, mandal
catch
{f} takılmak; sıkışmak: I caught my sleeve on the door handle. Gömleğimin
catch
topluca söylenen ş
catch
yetişmek suçustü yakalamak
catch
takılmak cezbetmek
be caught
yakalanmak

Yakalanmak istemedim. - I didn't want to be caught.

Tom yakalanmak istemiyor. - Tom doesn't want to be caught.

be caught
ele geçmek
catch
eline geçmek
catch
olmak

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

Gribe yakalanmayacağımdan emin olmak istiyorum. - I want to make sure that I don't catch the flu.

catch
farketmek
catch
görmek
catch
edinmek alışkanlık
catch
birdenbire fark etmek
catch
duymak
catch
kilit mandalı
catch
tutucu
catch
tespit mandalı
catch
alev almak
catch
bir an gözüne çarpmak
catch
{f} çalışmak (mekanizma)
catch
yayılmak
catch
ansızın bulmak
catch
{f} (trene/vapura/uçağa) yetişmek
catch
(Avcılık) süngü
catch
tutturmak
catch
çarpmak
catch
(hastalık) yakalanmak
catch
almak
catch
(Dilbilim) gırtlaksı kapantılı
catch
yakalanan av veya balık
catch
tutulmak
catch
çalışmak mekanizma
catch
yetiştirmek
catch
avlamak
to be caught
yakalanmak

Tom yakalanmak istemiyor. - Tom doesn't want to be caught.

Yakalanmak istemedim. - I didn't want to be caught.

be caught in a cleft stick
açmaza düşmek
be caught in a quagmire
çıkmazda olmak
be caught in the middle
iki ateş arasında kalmak
be caught redhanded
suçüstü yakalanmak
catch
topu tutma
catch
takılmak
catch
çalışmak

Onları yakalamaya çalışmak zorundayım. - I've got to try to catch them.

Sally iki haftadır okulda yok, bu yüzden sınıfa yetişmek için çok sıkı çalışmak zorunda. - Sally was absent from school for two weeks, so she has to work hard to catch up with her class.

catch
birdenbire farketmek
catch
anlamak

Onun konuştuğu her sözü anlamak için öne doğru eğildim. - I leaned forward, eager to catch every word he spoke.

catch
tutmak
catch
vurmak
catch
tutulan
catch
carpmak
catch
top tutma
catch
yanmaya başlamak
catch
kavramak
catch
yakalanan şeyin miktarı
get caught in the cross-fire
iki ateş arasında kalmak
get caught in the middle
iki ateş arasında kalmak
be caught dead
(deyim) (catch dead) Kolaylıkla görülüp bulunabilmek. Olumsuz cümle yapısında kullanılır: "He wouldn't be caught dead in that shirt."
be caught flat footed
(deyim) Hazırlıksız yakalanmak
be caught red-handed
Suçüstü yakalanmak
be caught short
of - yanında yeterli miktarda (bir şey) olmamak
be caught short
İngiliz İngilizcesi - sıkışmak, aptesi gelmek
be caught short
parası çıkışmamak
be caught up in
aşırı ilgi duymak
be caught with one's pants down
(deyim) İş üstünde yakalanmak
catch
yakalamam
get caught up
yakalanmamak
i caught you, i tricked you (slang)
i, i (argo) kandırdın sen yakalandı
was caught
yakalandı
(caught) in the act
cürm-i meşhut halinde
be caught by the radar
radara yakalanmak
be caught in a quagmire
bataklığa saplanmak
be caught in a quagmire
batağa saplanmak
be caught off one's guard
hazırlıksız yakalanmak
be caught on the wrong foot
kontrpiyede kalmak
be caught short
İng. sıkışmak, aptesi gelmek
be caught short
of yanında yeterli miktarda (bir şey) olmamak
be caught up in
kendini vermek
catch
rondo
catch
tutma

Tom balık tutmaya gitti, ama bir şey yakalamadı. - Tom went fishing, but didn't catch anything.

Hiç dilinde kar taneleri tutmaya çalıştın mı? - Have you ever tried to catch snowflakes on your tongue?

catch
av
get caught by a radar gun
radara yakalanmak
get caught by a speed gun
radara yakalanmak
get caught in fishing net
ağa takılmak
get caught in traffic jam
trafiğe yakalanmak
get caught into the nets
ağa takılmak
get caught up in a debt trap
borç batağına saplanmak
to be caught
yakayı ele vermek
to be caught
ele geçmek
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of catch
Of the method of being out in which the striker hits the ball and a fielder catches it
past of catch
of Catch
Caught is the past tense and past participle of catch. Past tense and past participle of catch. the past tense and past participle of catch
caught and bowled
Describing the way of being out by being caught by the bowler
caught behind
describing the way of being out by being caught by the wicketkeeper
caught between the devil and the deep blue sea
Having a choice between two alternatives, both undesirable
caught fire
Simple past tense and past participle of catch fire
caught in the act
To be found doing something that you weren't supposed to be doing, while you're doing it

Previously, he blamed his brother for drawing on the walls but when he was caught in the act, he could deny it no longer.

caught in the cookie jar
Alternative form of caught with one's hand in the cookie jar
caught on the hop
To be in an unprepared situation
caught on the hop
To be in a situation of change, especially from a known to an unknown state
caught raiding the cookie jar
Alternative form of caught with one's hand in the cookie jar
caught sight of
Simple past tense and past participle of catch sight of
caught some zs
Simple past tense and past participle of catch some zs
caught up
Simple past tense and past participle of catch up
caught with one's fingers in the cookie jar
Alternative form of caught with one's hand in the cookie jar
caught with one's hand in the cookie jar
Observed or apprehended while committing a theft, especially while embezzling money

Frankenmanto was, in fact, a certified kleptomaniac who had to carry a doctor’s letter on her to explain the embarrassing little moments when she was caught with her hand in the cookie jar.

caught with one's pants down
Caught off guard, unprepared, or in an embarrassing situation
caught with the cookie jar
Alternative form of caught with one's hand in the cookie jar
caught with one's pants down
(deyim) Found doing a bad act, caught in the act
caught a bug
fell ill with a virus, caught a virus, became sick
caught a cold
became sick with coughing and a stuffy nose
caught a glimpse
say quickly, viewed for only a moment
caught him red-handed
caught him in the middle of an action
caught him with his pants down
caught him red-handed, caught him in the act
caught his eye
captured a glance his, caused him to look
caught in
trapped in, ensnared in
caught in flagrante
discovered while committing a crime
caught in the very act
apprehended or detected while perpetrating a crime, caught red-handed
caught red handed
caught in the act, caught at the very moment the act was being committed, caught at the very moment of commiting a crime
caught the disease
became infected with the disease
caught up
having become involved involuntarily; "caught up in the excitement of the crowd"; "caught up in the scandal"
caught up(p)
having become involved involuntarily; "caught up in the excitement of the crowd"; "caught up in the scandal
catch
A stopping mechanism, especially a clasp which stops something from opening

She installed a sturdy catch to keep her cabinets closed tight.

catch
To capture, overtake

Had Nancy got caught with a child? If so she would destroy her parent's dreams for her.

catch
Something which is captured or caught

The fishermen took pictures of their catch.

catch
A concealed difficulty, especially in a deal or negotiation

Be careful, that's a catch question.

catch
To take in with one's senses or intellect

You've really caught his determination in this sketch.

catch
A hesitation in voice, caused by strong emotion

There was a catch in his voice when he spoke his father's name.

catch
The act of catching a hit ball before it reaches the ground, resulting in an out
catch
A state of readiness to capture or seize; an ambush
catch
A stoppage of breath, resembling a slight cough
catch
A type of strong boat, usually having two masts; a ketch

Fourteene miles Northward from the river Powhatan, is the river Pamaunke, which is navigable 60 or 70 myles, but with Catches and small Barkes 30 or 40 myles farther.

catch
The act of catching an object in motion, especially a ball

Nice catch!.

catch
The game of catching a ball

The kids love to play catch.

catch
To seize attention, interest

The enormous scarf did catch my eye.

catch
A player in respect of his catching ability; particularly one who catches well
catch
The amount which is caught, especially of fish

The catch amounted to five tons of swordfish.

catch
To receive (by being in the way)

intransitive To serve well or poorly for catching, especially for catching fish.

catch
To seize hold of

When the program catches an exception, this is recorded in the log file.

catch
A crop which has germinated and begun to grow
catch
The act of noticing, understanding or hearing

Good catch. I never would have remembered that.

catch
The act of seizing or capturing

The catch of the perpetrator was the product of a year of police work.

catch
The refrain; a line or lines of a song which are repeated from verse to verse
catch
The first contact of an oar with the water
catch
A crick; a sudden muscle pain during unaccustomed positioning when the muscle is in use

I bent over to see under the table and got a catch in my side.

catch
To intercept

He caught the last three innings.

catch
A fragment of music or poetry
catch
A find, in particular a boyfriend or girlfriend or prospective spouse

He's a good catch.

catch
A type of humorous round in which the voices gradually catch up with one another; usually sung by men and often having bawdy lyrics
cot-caught merger
A phonemic merger in some varieties of English (especially American and Canadian English) in which the vowels in words such as "hot" and "doll" and in words such as "law" and "talk" are pronounced identically, making the words "cot" and "caught" homophones
not be caught dead
To refuse completely to do something

I would not be caught dead in such a skimpy dress.

catch
{f} capture; trap; understand; stick; be held, be involved
catch
{v} to stop, seize, ensnare, charm, kindle
catch
{n} the act or posture, of seizing, what catches, a prize, kind of song, small ship, taint
be caught dead
(deyim) (catch dead) Find or see at any time ― used in strongly negative constructions . "He wouldn't be caught dead in that shirt."
get caught
Found doing something, caught in the act
get caught up
Yakalanmak, enselenmek
Catch
ketch
be caught in the act
be caught "red-handed", be trapped or captured while doing something wrong
be caught red-handed
be caught while committing a deed, be caught in action, be trapped or captured while doing something wrong
being caught
being apprehended, being captured, being trapped
catch
a restraint that checks the motion of something; "he used a book as a stop to hold the door open"
catch
emphasis You can say things such as `You wouldn't catch me doing that' to emphasize that you would never do a particular thing. You wouldn't catch me in there, I can tell you
catch
A Java(TM) programming language keyword used to declare a block of statements to be executed in the event that a Java exception, or run time error, occurs in a preceding "try" block
catch
n an exit point which is established by a catch form within the dynamic scope of its body, which is named by a catch tag, and to which control and values may be thrown
catch
anything that is caught (especially if it is worth catching); "he shared his catch with the others"
catch
perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily; "I caught the aroma of coffee"; "He caught the allusion in her glance"; "ears open to catch every sound"; "The dog picked up the scent"; "Catch a glimpse"
catch
the act of apprehending (especially apprehending a criminal); "the policeman on the beat got credit for the collar"
catch
nail
catch
A catch on a window, door, or container is a device that fastens it. She fiddled with the catch of her bag
catch
A problem, a snag, especially in a deal or negotiation; a hitch
catch
The total fish captured from an area over some period of time, including fish that are caught but released or discarded instead of being landed Catch can be recorded in pounds or numbers Note that catch, harvest, and landings are different terms
catch
attract; cause to be enamored; "She captured all the men's hearts"
catch
be the catcher; "Who is catching?"
catch
attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter"
catch
To reach in time; to come up with; as, to catch a train
catch
To take captive, as in a snare or net, or on a hook; as, to catch a bird or fish
catch
To get possession of; to attain
catch
When the cards are treating you well, you are said to be catching cards
catch
discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly; catch somebody doing something or in a certain state; "She caught her son eating candy"; "She was caught shoplifting"
catch
A humorous canon or round, so contrived that the singers catch up each other's words
catch
To lay hold on; to seize, especially with the hand; to grasp (anything) in motion, with the effect of holding; as, to catch a ball
catch
To communicate to; to fasten upon; as, the fire caught the adjoining building
catch
succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
catch
That by which anything is caught or temporarily fastened; as, the catch of a gate
catch
If you catch an object that is moving through the air, you seize it with your hands. I jumped up to catch a ball and fell over. Catch is also a noun. He missed the catch and the match was lost
catch
To seize after pursuing; to arrest; as, to catch a thief
catch
catch up with and possibly overtake; "The Rolls Royce caught us near the exit ramp"
catch
To engage, stick, or grasp
catch
To hesitate, as if momentarily stuck
catch
To make contact with
catch
If you catch someone, you manage to contact or meet them to talk to them, especially when they are just about to go somewhere else. I dialled Elizabeth's number thinking I might catch her before she left for work Hello, Dolph. Glad I caught you
catch
reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock caught her in the back of the head"; "The blow got him in the back"; "The punch caught him in the stomach"
catch
To seize with the senses or the mind; to apprehend; as, to catch a melody
catch
to take by sympathy, contagion, infection, or exposure; as, to catch the spirit of an occasion; to catch the measles or smallpox; to catch cold; the house caught fire
catch
A clasp which stops something from opening
catch
a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion) anything that is caught (especially if it is worth catching); "he shared his catch with the others"
catch
If something catches your attention or your eye, you notice it or become interested in it. My shoes caught his attention A quick movement across the aisle caught his eye
catch
The act of landing a fish at which point the fisher has the option of releasing or keeping it
catch
If one thing catches another, it hits it accidentally or manages to hit it. The stinging slap almost caught his face I may have caught him with my elbow but it was just an accident He caught her on the side of her head with his other fist
catch
If you catch a part of someone's body, you take or seize it with your hand, often in order to stop them going somewhere. Liz caught his arm He knelt beside her and caught her hand in both of his Garrido caught her by the wrist. = seize
catch
spread or be communicated; "The fashion did not catch"
catch
check oneself during an action; "She managed to catch herself before telling her boss what was on her mind"
catch
become aware of; "he caught her staring out the window"
catch
A slight remembrance; a trace
catch
The entrance of the oar blade into the water at the beginning of the stroke
catch
hear, usually without the knowledge of the speakers; "We overheard the conversation at the next table"
catch
get or regain something necessary, usually quickly or briefly; "Catch some sleep"; "catch one's breath"
catch
To take a form of transportation that only leaves at certain times
catch
To take hold; as, the bolt does not catch
catch
Act of seizing; a grasp
catch
If something catches the light or if the light catches it, it reflects the light and looks bright or shiny. They saw the ship's guns, catching the light of the moon Often a fox goes across the road in front of me and I just catch it in the headlights
catch
the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
catch
If you catch yourself doing something, especially something surprising, you suddenly become aware that you are doing it. I caught myself feeling almost sorry for poor Mr Laurence. = find
catch
reach in time; "I have to catch a train at 7 o'clock"
catch
be struck or affected by; "catch fire"; "catch the mood"
catch
a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion)
catch
take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of; "Catch the ball!"; "Grab the elevator door!"
catch
To take or receive; esp
catch
contract; "did you catch a cold?"
catch
apprehend and reproduce accurately; "She really caught the spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just right in her photographs"
catch
start burning; "The fire caught"
catch
a hidden drawback; "it sounds good but what's the catch?"
catch
The posture of seizing; a state of preparation to lay hold of, or of watching he opportunity to seize; as, to lie on the catch
catch
To be held or impeded by entanglement or a light obstruction; as, a kite catches in a tree; a door catches so as not to open
catch
a husband or wife in matrimony
catch
Passing opportunities seized; snatches
catch
To notice
catch
If you catch something that someone has said, you manage to hear it. I do not believe I caught your name The men out in the corridor were trying to catch what they said
catch
cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled; "I caught the hem of my dress in the brambles"
catch
The act of the oar initially engaging the water during rowing
catch
Hence: To insnare; to entangle
catch
detect a blunder or misstep; "The reporter tripped up the senator"
catch
the oar blade entering the water as the stroke begins
catch
When the cards are treating you well, you are said to be catching cards The word often carries a mild connotation of improbable luck Someone who says "nice catch" may mean anything from "okay, take the pot, you clueless moron," to "guess you outdrew me, no problem "
catch
The action of placing the blade of the oar into the water Also, the position at the front of the slide from which the blade is placed into the water
catch
suffer from the receipt of; "She will catch hell for this behavior!"
catch
If you are caught between two alternatives or two people, you do not know which one to choose or follow. The Jordanian leader is caught between both sides in the dispute She was caught between envy and admiration
catch
a cooperative game in which a ball is passed back and forth; "he played catch with his son in the backyard"
catch
When you catch a bus, train, or plane, you get on it in order to travel somewhere. We were in plenty of time for Anthony to catch the ferry He caught a taxi to Harrods. = get
catch
When people have been fishing, their catch is the total number of fish that they have caught. The catch included one fish over 18 pounds
catch
The fish (or other aquatic organisms) of a given stock or population killed during a certain period by the operation of fishing gear, whether or not they were the target of the fishery in question This definition implies that fish that are not landed and are either discarded at sea or killed by lost gear ("ghost fishing") must be counted as part of the "catch" of a fishery
catch
To catch liquids or small pieces that fall from somewhere means to collect them in a container. a specially designed breadboard with a tray to catch the crumbs. = collect
catch
If you catch a cold or a disease, you become ill with it. The more stress you are under, the more likely you are to catch a cold
catch
the act of catching an object with the hands; "Mays made the catch with his back to the plate"; "he made a grab for the ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"; "the infielder's snap and throw was a single motion"
catch
The portion of the stroke when the oar initially engages the water
catch
The act of catching an object in motion in the air
catch
Something desirable to be caught, esp
catch
If you are caught in a storm or other unpleasant situation, it happens when you cannot avoid its effects. When he was fishing off the island he was caught in a storm and almost drowned Visitors to the area were caught between police and the rioters
catch
If something catches on or in an object or if an object catches something, it accidentally becomes attached to the object or stuck in it. Her ankle caught on a root, and she almost lost her balance A man caught his foot in the lawnmower
catch
To come upon unexpectedly or by surprise; to find; as, to catch one in the act of stealing
catch
The total number or poundage of fish captured from an area over some period of time This includes fish that are caught but released or discarded instead of being landed The catch may take place in an area different from where the fish are landed Note: Catch, harvest, and landings are different
catch
A JavaTM programming language keyword used to specify an exception handler This run time exception handler consists of a block of statements to be executed in the event that a Java exception Defined after a try block
catch
Catch is a game in which children throw a ball to each other
catch
to catch your breath: see breath to catch fire: see fire to catch hold of something: see hold to be caught short: see short to catch sight of something: see sight. English round, or simple perpetual canon, for three or more unaccompanied voices. Catches were sung by men as a popular pastime in the 16th-19th centuries. Catch texts were often humorous or ribald, and in some instances a pause in the melody in one voice was filled in by the notes and text of another, creating a pun or change of meaning, especially in the late-17th-century Restoration period
catch
If you catch a TV or radio programme or an event, you manage to see or listen to it. Bill turns on the radio to catch the local news
catch
To understand
catch
{i} capture; loot; quantity that was caught (such as fish when fishing); latch; sarcasm; trick, something suspicious; romantic partner with many positive qualities (Slang); act of catching something (object) with the hands
catch
To attain possession
catch
a person regarded as a good matrimonial prospect the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
catch
To engage and attach; to please; to charm
catch
grasp with the mind or develop an undersatnding of; "did you catch that allusion?"; "We caught something of his theory in the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?"; "She didn't get the joke"; "I just don't get him"
catch
Exceptions can be handled by catching them using the procedure catch
catch
take in and retain; "We have a big barrel to catch the rainwater"
catch
The catch statement introduces an exception-handling block of code following a try statement The catch keyword is followed by an exception type and argument name in parentheses, and a block of code within curly braces
catch
That which is captured or the amount which is captured, especially of fish
catch
a fastener that fastens or locks a door or window a restraint that checks the motion of something; "he used a book as a stop to hold the door open"
catch
A find, in particular a boyfriend/girlfriend
catch
To seize an opportunity
catch
To detect; sense
catch
see or watch; "view a show on television"; "This program will be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a show on Broadway"; "see a movie"
catch
Catch is a game in which one child chases other children and tries to touch or catch one of them. = tag see also catching
catch
If you catch someone doing something wrong, you see or find them doing it. He caught a youth breaking into a car Three years ago my wife and I divorced. I caught her with her boss
catch
A Java reserved word which is used to specify an exception handler, defined after a try block
catch
a fastener that fastens or locks a door or window
catch
That which is caught or taken; profit; gain; especially, the whole quantity caught or taken at one time; as, a good catch of fish
catch
A catch is a hidden problem or difficulty in a plan or an offer that seems surprisingly good. The catch is that you work for your supper, and the food and accommodation can be very basic = snag
catch
A component of a latch that can be caused to engage the teeth or detents of the rotor and to inhibit relative motion between the two parts except in one direction Also called a pawl
catch
To spread by, or as by, infecting; to communicate
catch
a person regarded as a good matrimonial prospect
catch
The act of a fielder securing a ball in flight with the glove, or with glove and hand, and holding onto it If a fielder catches a fly ball, pop-up or line drive, the hitter is out
catch
If something or someone catches you by surprise or at a bad time, you were not expecting them or do not feel able to deal with them. She looked as if the photographer had caught her by surprise I'm sorry but I just cannot say anything. You've caught me at a bad time The sheer number of spectators has caught everyone unprepared
catch
At the end of ringing down, the bells are chimed for a few rounds, ending with an instruction such as ``After three, miss one and catch in queens '' meaning that after three more rounds of chiming, the bells are let swung freely for one swing, then caught (making a last note from each one) and held
catch
If you catch a person or animal, you capture them after chasing them, or by using a trap, net, or other device. Police say they are confident of catching the gunman Where did you catch the fish? I wondered if it was an animal caught in a trap. = capture
catch
To handle an error, especially an exception
catch
The amount of precipitation captured by a rain gauge
catch
To capture, especially in the hands
catch
A emotion-caused pause in voice
catch
start burning; "The fire caught
catch
delay or hold up; prevent from proceeding on schedule or as planned; "I was caught in traffic and missed the meeting"
catch
capture as if by hunting, snaring, or trapping; "I caught a rabbit in the trap toady"
catch
to hook or entangle; "One foot caught in the stirrup"
catch
The point of the rowing cycle at which the blade enters the water at the end of the recovery and is accomplished by an upward motion of the arms and hands only The blade of the oar must be fully squared at the catch
catch
(I) The point in the stroke cycle when the rowers put their oars into the water, or the action of putting the oar into the water
catch
If you catch something or catch a glimpse of it, you notice it or manage to see it briefly. As she turned back she caught the puzzled look on her mother's face He caught a glimpse of the man's face in a shop window
catch
perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't get his name when they met the first time"
was caught
was seized, was found out
was caught in the trap
fell into the trap and could not escape; was caught red-handed
was caught red-handed
was caught while performing the deed, his misconduct was found out
was caught with his pants down
was caught red-handed, was caught in the least appropriate or pleasant time, did not have any other choice
Türkisch - Englisch

Definition von caught im Türkisch Englisch wörterbuch

catch
by catch
olta balığı fish caught
with a fishing line
caught

  Türkische aussprache

  kôt

  Aussprache

  /ˈkôt/ /ˈkɔːt/

  Etymologie

  [ 'kach, 'kech ] (verb.) 13th century. Middle English cacchen, from Old North French cachier to hunt, from Vulgar Latin captiare, alteration of Latin captare to chase, frequentative of capere to take; more at HEAVE.

  Gemeinsame Collocations

  caught up, caught on, caught in, caught off

  Videos

  ... Now the rest of the world has caught up -- or is catching up. ...
  ... wherein they were caught i would be supporting my country but since the guys ...

  Wort des Tages

  wildcatter
Favoriten