yakala

listen to the pronunciation of yakala
Türkisch - Englisch
sick him
caught

She would have fallen into the pond if he had not caught her by the arm. - Eğer onu kolundan yakalamasaydı, göletin içine düşmüş olacaktı.

Bill got up so early that he caught the first train. - Bill çok erken kalktı ve ilk treni yakaladı.

catch

She catches colds easily. - O, soğuk algınlığına kolayca yakalanır.

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

{f} capture

If jumps too high the rat - it's captured by the cat. - Fare çok yükseğe sıçrasa da, kedi tarafından yakalanır.

They would capture as many people as possible. - Onlar mümkün olduğu kadar çok sayıda insan yakalardı.

(Bilgisayar) catch up

We'll catch up later. - Daha sonra yakalayacağız.

She has to study hard and catch up with everybody in her class. - Sıkı çalışıp sınıfındaki herkesi yakalamak zorunda.

snare

A fox was caught in the snare. - Kapanda bir tilki yakalandı.

A fox is not caught twice in the same snare. - Bir tilki aynı tuzakta iki kez yakalanmaz.

{f} capturing

I have created a perfect plan for capturing that crafty animal. - O kurnaz hayvanı yakalamak için mükemmel bir planı oluşturdum.

{f} collar

I grabbed the dog by its collar. - Köpeği tasmasından yakaladım.

He seized the pickpocket by the collar. - Yankesiciyi yakasından yakaladı.

nab

The robber was nabbed this morning. - Soyguncu bu sabah yakalandı.

{f} catching

I'm catching the 11:00 train. - 11:00 trenini yakalayacağım.

We set out traps for catching cockroaches. - Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk.

{f} nabbed

The robber was nabbed this morning. - Soyguncu bu sabah yakalandı.

{f} grappling
{f} grapple
captured

If jumps too high the rat - it's captured by the cat. - Fare çok yükseğe sıçrasa da, kedi tarafından yakalanır.

The boy captured the bird with a net. - Çocuk bir ağ ile kuşu yakaladı.

acquire
nail

Where did you nail them? - Onları nerede yakaladın?

I think you nailed it. - Sanırım onu yakaladın.

overtook
overtaken
overtake
catsh
yakalamak
{f} catch

Nick hurried to catch the bus. - Nick otobüsü yakalamak için acele etti.

I got up early to catch the first train. - Ben ilk treni yakalamak için erken kalktım.

yakalamak
grab
yakalamak
{f} snatch
yakalamak
intercept
yakalamak
seize
yakalamak
catch up with

She has to study hard and catch up with everybody in her class. - Sıkı çalışıp sınıfındaki herkesi yakalamak zorunda.

I ran as fast as possible to catch up with her. - Onu yakalamak için mümkün olduğu kadar hızlı koştum.

yakalamak
{f} cop
yakalamak
apprehend
yakalamak
{f} take

It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word. - Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır.

yakalamak
{f} overtake
yakalamak
{f} clutch
dosya yakala
(Bilgisayar) capture file
metin yakala
(Bilgisayar) capture text
video yakala
(Bilgisayar) video capture
video yakala
(Bilgisayar) capture video
yakalamak
(deyim) come up with
yakalamak
hand

It is difficult to catch a rabbit by hand. - Bir tavşanı elle yakalamak zordur.

He put up his hand to catch the ball. - Topu yakalamak için elini kaldırdı.

yakalamak
entoil
yakalamak
lay

Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits. - İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz.

yakalamak
take up
yakalamak
get one's hands on
yakalamak
gripe
yakalamak
acquire
yakalamak
snag
yakalamak
catch up

I have to catch up the lost time. - Kayıp zamanı yakalamak zorundayız.

I ran as fast as possible to catch up with her. - Onu yakalamak için mümkün olduğu kadar hızlı koştum.

yakalamak
become up-to-date
yakalamak
pick up
yakalamak
take hold of
yakalamak
lay hands on
yakalamak
{f} nail
yakalamak
collar
yakalamak
nab
yakalamak
grip
yakalamak
stalk
yakalamak
run in
yakalamak
capture

The local police and the FBI formulated a search plan to capture the fugitives. - Yerel polis ve FBI kaçakları yakalamak için bir araştırma planı hazırladı.

To be honest, we came to capture you. - Dürüst olmak gerekirse, biz seni yakalamak için geldik.

yakalamak
grasp
yakalamak
catch off
yakalamak
arrest
yakalamak
nick

Nick hurried to catch the bus. - Nick otobüsü yakalamak için acele etti.

yakalamak
{f} pinch
yakalamak
{f} grapple
yakalamak
tackle
yakalamak
get hold of
yakalamak
bag
yakalamak
pull up to
yakalamak
to spot, detect, notice, see
yakalamak
snap up
yakalamak
mesh
yakalamak
{f} nobble
yakalamak
claw hold of
yakalamak
{f} trap

We set out traps for catching cockroaches. - Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk.

We set a trap to catch a fox. - Biz bir tilki yakalamak için bir tuzak kurduk.

yakalamak
embrace
yakalamak
take&advantage&of
yakalamak
catch up on
yakalamak
{f} seize on
yakalamak
{f} entrap
yakalamak
hook
yakalamak
to catch, to collar; to grip, to grasp, to seize; to seize, to nail, to nab; (avcı) to bag; to arrest, to run sb in; to stop (sb going)
yakalamak
to catch; to collar, nab; to seize, grab, get hold of
yakalamak
(av) account
yakalamak
(Hukuk) to seize
yakalamak
to regard (someone) as responsible, hold (someone) responsible
yakalamak
to catch (fish, birds, etc.)
yakalamak
catch hold of
yakalamak
capture , trap
Türkisch - Türkisch

Definition von yakala im Türkisch Türkisch wörterbuch

yakalamak
Bir kimsenin gitmesini engellemek; durdurmak
Yakalamak
enselemek
yakalamak
Belirlemek, anlamak
yakalamak
Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak: "Üç ince dalı birleştirerek sıkıca yakaladım."- R. H. Karay
yakalamak
Söz, bakış veya işareti fark etmek
yakalamak
Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak
yakalamak
Bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek
yakalamak
Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak
yakalamak
Belirlemek, anlamak: "Kız onun zayıf damarını yakalamıştı."- T. Buğra
yakalamak
Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak
yakalamak
Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak: "Bu defa Tevfik'i dükkânın kapısında yakaladılar, aynı şeyi ona açtılar."- H. E. Adıvar
yakalamak
Birdenbire etkisi altına almak
yakalamak
Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek
yakalamak
Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak: "Zehra, Yorgaki'nin müziğini herhangi bir yerinden yakalıyor."- A. İlhan
yakala
Favoriten