ihlal etmek

listen to the pronunciation of ihlal etmek
Türkçe - İngilizce
violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

invade
derogate from
mar
contravene
(Kanun) impair
disturb
(Politika, Siyaset) abuse
to break, infringe, violate (a law, treaty, or agreement)
break

Don't be afraid to break the rules a little. - Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma.

The judge found Scopes guilty of breaking the law. - Hakim Scopes'i yasayı ihlal etmekle suçlu buldu.

to break to, to infringe, to violate, to contravene
trespass on
infringe
trespass upon
ruin
ihlal etme
(Ticaret) infringement
ihlâl etme
violation
ihlal etme
(Ticaret) annulment
ihlal etme
violating
ihlal etme
infringing
ihlal etme
transgression
ihlal et
transgress
ihlal et
violate

Tom violated the restraining order. - Tom yasaklama emrini ihlal etti.

We sued the insurance company because it violated the terms of our policy. - Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık.

ihlal et
{f} violated

You've violated our trust. - Güvenimizi ihlal ettin.

Tom violated the restraining order. - Tom yasaklama emrini ihlal etti.

ihlal etme
violation
Türkçe - Türkçe
Bozmak, zarara uğratmak
ihlal etmek