pitch

listen to the pronunciation of pitch
İngilizce - Türkçe
{i} aşama
{i} saha

Bu alan, bir futbol sahası kadar büyük. - This area is as big as a football pitch.

Birkaç gündür yağmur yağdığı için saha çamurluydu ve üstünde oynaması zordu. - Because it had been raining for a couple of days, the pitch was muddy and difficult to play on.

{f} (çadır) kurmak
yükseklik
{i} eğim
{f} atmak
(Askeri) AŞAĞI YUKARI HAREKET (PITCH): 1. Bir uçak veya geminin kendi yan ekseninde dönmesi, (veya baş-kıç yapması), 2. Hava fotoğrafçılığında, fotoğraf makinesinin uçağın enine ekseninde dönmesi,3. ÇADIR KURMAK: Bu anlamda yalnız çadır kurmakta kullanılır. 4. HATVE: Birbirini takip eden vida dişleri veya benzeri helezoni cihaz üzerinde, karşılıklı noktalar arasında uzun eksenden ölçülen mesafe. 5. HATVE; PERVANE HATVESİ: Bir pervanenin 360 derecelik bir devri esnasında bir uçağı ileri doğru götürdüğü mesafe
rampa
(Mekanik) iki dış arasındaki uzaklık
işportacı
sargı adımı
diş açıklığı
yive
(Bilgisayar) sargı adımı bobin
yiv
(Sinema) diş arası
(Muzik) tam perdesini vermek
ses perdesi
(Bilgisayar) yunuslama havacılık
aşağıya meyletmek
seyyar satıcı
ara

Araba kontrolden çıktı paldır küldür nehre düştü. - The car went out of control and pitched headlong into the river.

(Havacılık) yunuslamak
yükselme
yunuslama

Tom'un yunuslaması oldukça iyidir. - Tom's pitching is pretty good.

kurmak (çadır)
konaklamak
{f} fırlat

Tom altı vuruş sırası fırlattı. - Tom pitched six innings.

(düşerge/çadır/vb.) kurmak
takılıp devrilmek
satıcının ağız yapması
(gemi) baş vurmak
(bina) eğim
sesin perdesini ayarlamak
{i} alçalma yükselme açısı
düzey
(dışarı) atmak
zift
düşmek
ziftlemek
derece
perde

O benim perdemi dinledi, bu yüzden o ilgileniyor olmalı. - He listened to my pitch, so he must be interested.

alan

Bu alan, bir futbol sahası kadar büyük. - This area is as big as a football pitch.

toslamak
(beyzbol) atış
konmak
pazarcının satış yeri
yalpalama
fırlatma
(Ses) perde
(Spor) (Futbol) Yarı saha
fırlat(mak)
Sesinin yükseklik alçaklık derecesini ayarlamak

He pitched his voice.

(Mühendislik) hatve, vidanın her dişte ilerleme miktarı, iki diş arasındaki uzaklık, adım
{f} zift kaplamak
{f} düşmek, birdenbire düşmek
{f} kurmak

Bu herhangi biri kadar çadırımızı kurmak için iyi bir yer. - This is as good place to pitch our tent as any.

Tom çadırı nereye kurmak istedi? - Where did Tom want to pitch the tent?

(Nükleer Bilimler) adım

Tom'un mükemmel adımı var. - Tom has perfect pitch.

{f} kur yapmak

Tom kur yapmak istemedi. - Tom didn't want to pitch.

Tom kur yapmak istemiyor. - Tom doesn't want to pitch.

{f} sendelemek
{i} vida adımı
(Tıp) Zift pix
aşam
{f} sunmak (mal)
bazı ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer bir madde
zift/derece/tezgah/saha
{f} taş döşemek (yol)
{i} perde (ses)
(Tıp) Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde
{i} testere dişi
pitch invasion
(Pisikoloji, Ruhbilim) Bir spor müsabakası esnasında veya sonrasında bir kişinin veya bir grup seyircinin kutlama veya protesto amacıyla sahayı işgali
pitch a camp
kamp yapmak
pitch a camp
kamp kurmak
pitch a tent
çadır kurmak
pitch a tent
çadır dikmek
pitch an idea
Bir fikri düşünülmesi için sunmak
pitch angle
(Askeri) yükselme açısı
pitch angle
(Havacılık) adım açısı
pitch board
şablon
pitch board
sıva şablonu
pitch change
(Dilbilim) perde değişimi
pitch circle
(Mekanik) dış açıklığı dairesi
pitch circle
(Mekanik) bölme dairesi
pitch circle
diş açıklığı dairesi
pitch gauge
hatve ya da diş ölçer
pitch in
işe girişmek
pitch line
(İnşaat) eğim çizgisi (merdiven)
pitch line
(İnşaat) merdiven eğim çizgisi
pitch line
(Havacılık) eğim çizgisi
pitch line
yuvarlanma çizgisi
pitch mop
(Askeri) malahtar
pitch range
(Dilbilim) ses yükseklik düzeyi
pitch ratio
(Havacılık) adım oranı
pitch shift
(Bilgisayar) yükseklik değişimi
pitch stick
(Havacılık) adım levyesi
pitch wheel
diş açıklık dişlisi
pitch action
yunuslama
pitch angle
hatve açısı
pitch ball
mürver özü yuvarlağı
pitch in
yemeğe yumulmak
pitch in
beraber çalış

Biraz beraber çalışmanı istiyorum. - I want you to pitch in a little.

Herkes beraber çalışmak zorunda. - Everybody has to pitch in.

pitch into
üstüne saldır
pitch into
atılmak
pitch into
üstüne saldırmak
pitch on
karar vermek
pitch on
seçmek
pitch one's tent
çadırını kurmak
pitch pine
çıralı çam
pitch sb a curve ball
yüreğini ağzına getirmek
pitch-and-toss
yazı tura atma oyunu
pitch-black
simsiyah

Çevremizdeki karanlık simsiyahtı. - The darkness around us was pitch-black.

pitch-black
zifiri karanlık
pitch-dark
zifiri karanlık

Bu gece dışarısı zifiri karanlıktı. - It was pitch-dark outside tonight.

pitch a fit
Saha bir uyum
pitch and roll
pitch ve roll
pitch axis
(Elektrik, Elektronik) Yunuslama ekseni, uçağın bir kanat ucundan diğer kanat ucuna doğru olan ekseni
pitch circle
(Mühendislik) diş açıklığı dairesi, bölme dairesi (dişlide)
pitch contour
Saha kontür
pitch diameter
dış açıklık dairesi çapı, ilk cap
pitch drop experiment
zift damlası deneyi
pitch fibres
Saha lifler
pitch into
girişmek
pitch of
perdenin
pitch pocket
(ağaç) çıra oyuğu, reçine boşluğu
pitch rate
pitch oranı
pitch roll and yaw
pitch roll ve yaw
pitch setting
adım ayarı
pitch upon
rasgele seçmek
pitch-and-toss
Yazı-tura
pitch and catch technique
(Nükleer Bilimler) gönderme-algılama tekniği
pitch and toss
yazı tura
pitch angle
eğim açısı
pitch angle
(Askeri) ALÇALMA/YÜKSELME AÇISI: Uçağın uzunlamasına ekseni ile yeryüzünün yatay düzlemi arasındaki açı. Aynı zamanda buna "indination angle-meyil açısı" denmektedir
pitch attitude
yunuslama acisi
pitch axis
yunuslama ekseni
pitch black
simsiyah

O neredeyse simsiyahtı. - It was nearly pitch black.

pitch black
zifti
pitch black
kapkara
pitch chain
eklemli yassı zincir
pitch dark
kuzguni
pitch dark
{i} zifiri karanlık
pitch dark
(isim) zifiri karanlık
pitch darkness
zifiri karanlık
pitch frequency
perde sikligi
pitch in
(Fiili Deyim ) işe dört elle sarılmak , girişmek
pitch in
{k} (bir grup çalışana) yardım etmek; (yardım etmek üzere) gelmek: Why don't you pitch in and help? Neden gelip yardım etmiyorsun?
pitch indicator
(Askeri) HATVE GÖSTERGESİ: Pervane hatvesini gösteren alet
pitch into
üstüne atılmak
pitch into
(Fiili Deyim ) 1- üstüne saldırmak 2- kıtlıktan çıkmış gibi yemek , silip süpürmek
pitch into
dalmak
pitch of a character
karakter yazim sikligi
pitch of the axe
eksen dalımı
pitch on
rasgele seçmek
pitch one's tents
çadır kurmak
pitch period
perde donemi (ses)
pitch pipe
akort düdüğü
pitch pocket
(Marangozluk) kerestede reçine cebi
pitch pocket
(Marangozluk) reçine boşluğu
pitch pocket
(Marangozluk) (ağaç) çıra oyuğu
pitch upon
(Fiili Deyim ) seçmek
pin pitch
(Elektrik, Elektronik) Pin aralığı
fixed pitch propeller
(Kontrat, Sözleşmeler) sabit kanatlı pervane
low pitch
ahenk
circular pitch
(Mekanik) dairesel hatve
circular pitch
dairesel diş açıklığı
concert pitch
(Muzik) akort notası
dot pitch
nokta sıklığı
hold a pitch
Bir akışı veya düzeni muhafaza etmek, bozmadan sürdürmek
pitch in
beraber çalışmak
pitching
(Otomotiv) sallantı
pitching
(Askeri) başvurma
pitching
(Havacılık) blokaj
pitching
(Askeri) baş kıç vurma
sales pitch
(Ticaret) satış konuşması
such a pitch that
öyle bir derecede ki
absolute pitch
nota frekansı
adjustable pitch airscrew
ayarlanabilir adımlı pervane
angle of pitch
adım açısı
axial pitch
eksenel hatve
basic pitch
ana hatve
circular pitch
dairesel dış açıklığı
coarse pitch
kalın hatve
controllable pitch propeller
hatvesi ayarlanabilir pervane
dot pitch
nokta uzaklığı
pitching
fırlatma
pitching
atma
queer sb's pitch
birinin işini sekteye uğratmak
screw pitch
diş adımı
screw pitch
vida adımı
screw pitch
vida hatvesi
variable pitch propeller
değişken eğimli pervane
Elevator Pitch
Bir asansör yolculuğu süresinde bir iş fikrinin yatırımcıya en etkili şekilde anlatılması. Genellikle "asansör konuşması/cümlesi" olarak adlandırılan bu benzetme, yabancı bir kişiyle birkaç kat aşağı inerken söyleyeceğiniz ilk cümle gibi kısa ve sonuç odaklı olmalıdır. İlk izlenim önemlidir. Kendinizi tanıtma biçiminiz dikkat ve merak uyandırmalı ve karşınızdaki kişinin size soru sorma isteğini tetiklerken yakınlık ve empati kurmasını sağlamalıdır
astro pitch
Hali saha
fractional pitch
kesirli hatve
reverse pitch
ters hatve, ters adım
pitched
taraklanmış
pitched
yonulmuş
pitching
yunuslama
İngilizce - İngilizce
The place where a busker performs
A sticky, gummy substance secreted by trees; sap

It is hard to get this pitch off of my hand.

The distance between evenly spaced objects, e.g. the teeth of a saw, the turns of a screw thread, or letters in a monospace font

The pitch of this saw is perfect for that type of wood.

In an a cappella group, the singer responsible for singing a note for the other members to tune themselves by

Bob, our pitch, let out a clear middle C and our conductor gave the signal to start.

A measure of the degree to which an aircraft's nose tilts up or down

The pitch of an aircraft.

A person or animal's height

Alba the emperor was crook-backed, Epictetus lame; that great Alexander a little man of stature, Augustus Cæsar of the same pitch .

To assemble or erect (a tent)

Pitch the tent over there.

An area in a market (or similar) allocated to a particular trader
A measure of the angle of attack of a propeller

The propellor blades' pitch.

A section of a climb or rock face; specifically, the climbing distance between belays or stances
A vertical cave passage, only negotiable by using rope or ladders

The entrance pitch requires 30 metres of rope.

An intensity

But, except the mind be disordered by disease or madness, they never can arrive at such a pitch of vivacity.

An effort to sell or promote something

He gave me a sales pitch.

The act of pitching a baseball

The pitch was low and inside.

To throw away; discard

He pitched the candy wrapper.

To play baseball in the position of pitcher

Bob pitches today.

To throw

He pitched the horseshoe.

To play a short, high, lofty shot that lands with backspin

The only way to get on the green from here is to pitch the ball over the bunker.

To throw (the ball) toward home plate

intransitive He pitched high and inside.

More specifically, the rotation angle about the transverse axis
To bounce on the playing surface

The ball pitched well short of the batsman.

To deliver in a certain tone or style, or with a certain audience in mind

At which level should I pitch my presentation?.

The angle at which an object sits

The pitch of the roof or haystack.

The field on which cricket, soccer, rugby or field hockey is played

The teams met on the pitch.

To promote, advertise, or attempt to sell

He pitched the idea for months with no takers.

To produce a note of a given pitch
The measure of extent to which a nautical vessel rotates on its athwartships axis, causing its bow and stern to go up and down. Compare with roll, yaw and heave
The perceived frequency of a sound or note

The pitch of middle C is familiar to many musicians.

To settle and build up, without melting
A dark, extremely viscous material remaining in still after distilling crude oil and tar

It was pitch black because there was no moon.

To move so that the front of an aircraft or ship goes alternatively up and down

intransitive The airplane pitched.

erect and fasten; "pitch a tent"
be at an angle; "The terrain sloped down"
heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is slanting"
{n} a kind of resin, size, height, rate, bar
{v} to smear over with pitch, fix, agree, cast throw, drop, light, fall
If a boat pitches, it moves violently up and down with the movement of the waves when the sea is rough. The ship is pitching and rolling in what looks like about fifteen foot seas. see also pitched
{i} relative highness or lowness of a sound; tar, asphalt; throw, toss; slant, inclination; place of business; number of characters in an inch (Computers)
1 n The measurement between identical points on seats of an airplane; the greater the pitch, the greater the degree of comfort 2 v To move sharply up or down, as in an airplane or boat 3 n The sharp, uncomfortable up or down motion of a plane or ship
If you pitch something somewhere, you throw it with quite a lot of force, usually aiming it carefully. Simon pitched the empty bottle into the lake
lead (a card) and establish the trump suit hit (a golf ball) in a high arc with a backspin erect and fasten; "pitch a tent"
That property of sound which is determined by the frequency of vibration of sound waves which strike the ear
Broadly speaking the musical equivalent of the technical term "frequency", although they are not exactly synonymous This is usually because pitch is also used as a synonym of note name So one musician might ask another "What pitch is that?" and be satisfied with the answer "A", whereas the answer "440 Hz" would probably dismay
The distance between evenly spaced objects, e.g. the teeth of a saw or letters in a monospace font
To move so that the front of the craft goes alternatively up and down
If you pitch your tent, or pitch camp, you put up your tent in a place where you are going to stay. He had pitched his tent in the yard At dusk we pitched camp in the middle of nowhere
The distance between the centers of holes, as of rivet holes in boiler plates
The place where a busker performs is called their pitch
an all-fours game in which the first card led is a trump
[tar] A dark, sticky substance used in caulking seams or spread over the inner or outer surfaces of hulls as waterproofing and protection against some forms of marine life Pitches were variously derived from the resins of certain evergreen trees; from bitumens, such as mineral pitches; or from distillation of coal tar, wood tar, etc
Height; stature
A point or peak; the extreme point or degree of elevation or depression; hence, a limit or bound
sell or offer for sale from place to place
fall or plunge forward; "She pitched over the railing of the balcony"
That point of the ground on which the ball pitches or lights when bowled
If something is pitched at a particular level or degree of difficulty, it is set at that level. I think the material is pitched at too high a level for our purposes The government has pitched High Street interest rates at a new level
A descent; a fall; a thrusting down
A running play generally made from a two-back formation The quarterback takes the snap and fakes a handoff to the first back, who's headed toward the line of scrimmage; then he tosses the ball to the laterally to the other runner, who has begun to move to the outside The runner can either take the pitch outside or cut back toward the inside
Rotation of a bar code symbol about an axis parallel to the direction of the bars
To plunge or fall; esp
The degree of roof incline expressed as the ratio of the rise, in feet, to the span, in feet See also slope Also, a thick, oily substance commonly obtained from tar, used to seal out water at joints and seams Pitch is produced from distilling coal tar, wood tar, or petroleum
To light; to settle; to come to rest from flight
If someone makes a pitch for something, they try to persuade people to do or buy it. The President speaks in New York today, making another pitch for his economic program see also sales pitch. In music, position of a single sound in the complete range of sound; this quality varies with the number of vibrations per second (hertz, Hz) of the sounding body and is perceived as highness or lowness. A higher pitch has a higher number of vibrations. In Western music, standard pitches have long been used to facilitate tuning. A confusing variety of pitches prevailed until the 19th century, when the continual rise in pitch made some international agreement a matter of practical necessity. In 1939 the A above middle C was standardized as 440 Hz. See also interval; tuning and temperament
A sound's tone, usually determined by the sound's frequency
The distance between symmetrically arranged or corresponding parts of an armature, measured along a line, called the pitch line, drawn around its length
The point where a declivity begins; hence, the declivity itself; a descending slope; the degree or rate of descent or slope; slant; as, a steep pitch in the road; the pitch of a roof
The highness or lowness of a tone, as determined by the frequency of vibrations per second
the action or manner of throwing something; "his pitch fell short and his hat landed on the floor" (baseball) the throwing of a baseball by a pitcher to a batter an all-fours game in which the first card led is a trump a high approach shot in golf the property of sound that varies with variation in the frequency of vibration degree of deviation from a horizontal plane; "the roof had a steep pitch" a vendor's position (especially on the sidewalk); "he was employed to see that his paper's news pitches were not trespassed upon by rival vendors" any of various dark heavy viscid substances obtained as a residue set to a certain pitch; "He pitched his voice very low" lead (a card) and establish the trump suit hit (a golf ball) in a high arc with a backspin erect and fasten; "pitch a tent" fall or plunge forward; "She pitched over the railing of the balcony
throw or toss with a light motion; "flip me the beachball"; "toss me newspaper"
To pitch somewhere means to fall forwards suddenly and with a lot of force. The movement took him by surprise, and he pitched forward I was pitched into the water and swam ashore
pitch a fit
To become angry, enraged, or upset; to act or react with an outburst, as by shouting, swearing, etc

I'd love to stay later, but my mother will pitch a fit if I'm not home by 10.

pitch a tent
To have an erection that shows through the trousers

Check it out, Jimmy's over there pitching a tent to Maria's boobs.

pitch accent
A term of convenience for a variety of restricted tone systems that use variations in pitch to give prominence to a syllable or mora within a word. The placement of this tone or the way it is realized can give different meanings to otherwise similar words
pitch and putt
An amateur sport derived from golf, but on a smaller scale

At this resort there's an 9-hole golf course, a small putting green and an 18-hole pitch and putt course.

pitch around
To intentionally throw pitches which are slightly out of the strike zone, hoping that the batter will swing wildly at a pitch, but assuming that you will walk him

Jones pitched around the slugger.

pitch class
An equivalence class of all pitches that are octaves apart, and which would be labeled by an integer, not a traditional letter name
pitch count
The number of throws that a pitcher has delivered in a game

His pitch count is up to 110; he will probably be pinch-hit for next inning.

pitch in
To help out; lend assistance; contribute; to do one's part

If we all pitch in, we can raise enough money for the renovation of the church.

pitch invasion
an occurence where spectators at a sports match rush onto the field, especially in celebration or protest
pitch mark
An indentation caused by a golf ball hitting the ground in golf
pitch out
A pitch which was intentionally thrown outside to the catcher who stands up with the pitch for the purpose of enabling the catcher to throw out a runner

The pitch out enabled the catcher to throw out the runner.

pitch out
To intentionally throw the ball outside to the catcher who stands up with the pitch for the purpose of enabling the catcher to throw out a runner

Jones pitched out twice to no avail.

pitch pipe
A device much like a harmonica, used to supply a sought pitch
pitch simultaneity
Any two or more pitches or pitch classes all of which occur simultaneously, or at the same time. May be thought of as a more general term for any possible chord. Any chord progression or harmonic progression is then a simultaneity succession, though not all simultaneity successions are harmonic progressions and not all simultaneities are chords
pitch woo
to flatter
pitch woo
to court
pitch woo
to make love
pitch-black
very dark; without light
pitch-dark
Absolutely dark or black; as dark as pitch

The assassin crept into the royal bedchamber only after it was pitch-dark.

pitch a fit
(deyim) Urban emotional outburst using verbal and animated expressions. Normally seen in the Southern United states

Boy, you should have seen Scotty pitch a fit when we told him the price of his repair.

pitch a tent
set up a tent
pitch a woo
make love to, flirt with, make romantic gestures to
pitch a yarn
invent a story, fabricate a tale
pitch apple
a common tropical American clusia having solitary white or rose flowers
pitch black
extremely black, very dark, totally dark, dark as pitch
pitch black
a very dark black
pitch dark
{i} very dark black, ebony, coal black
pitch darkness
total darkness
pitch diameter
Diameter of a sheave or drum measured from the center line of the cable wrapped around it
pitch diameter
On a straight screw thread, the diameter of an imaginary cylinder, the surface of which would pass through the threads at such points as to make equal the width of the threads and the width of the spaces cut by the surface of the cylinder On a taper screw thread, the diameter, at a given distance from a reference plane perpendicular to the axis of an imaginary cone, the surface of which would pass through the threads at such points as to make equal the width of the threads and the width of the spaces cut by the surface of the cone
pitch diameter
Diameter of a sheave or drum measured from the center line of the cable or rope to be wrapped around it
pitch diameter
Diameter of a circle passing through the center of the conductors in any layer of a multiconductor cable
pitch for
If someone is pitching for something, they are trying to persuade other people to give it to them. laws prohibiting the state's accountants from pitching for business
pitch in
begin to work hard; add one's efforts to, help out
pitch in
If you pitch in, you join in and help with an activity. The agency says international relief agencies also have pitched in The entire company pitched in to help
pitch in
eat heartily; "The food was placed on the table and the children pitched in
pitch in
eat heartily; "The food was placed on the table and the children pitched in"
pitch into
lam into: hit violently, as in an attack
pitch into
attack -, storm -
pitch invasion
If there is a pitch invasion during or after a football, rugby, or cricket match, fans run on to the pitch
pitch line
Imaginary line along the center of a gear tooth
pitch line
An element of the imaginary cylinder or cone as specified under "Pitch Diameter"
pitch line
The point where the center line of a pinion meshes into a ring gear
pitch of sound
tone
pitch on
choose, select; decide on -
pitch pine
large 3-needled pine of the eastern United States and southeastern Canada; closely related to the pond pine
pitch pine
An eastern North American pine tree (Pinus rigida) that yields pitch or turpentine. a type of pine tree that grows in North America, or the wood from this tree
pitch pine
large 3-needled pine of southeastern United States having very long needles and gnarled twisted limbs; bark is red-brown deeply ridged; an important timber tree
pitch pipe
A small pipe that, when sounded, gives the initial pitch for a piece of music or the standard pitch for tuning an instrument
pitch pipe
a small pipe sounding a tone of standard frequency; used to establish the starting pitch for unaccompanied singing
pitch roll and yaw
three axis of movement (including up and down, side to side in a rolling motion, and right to left)
pitch upon
choose, select; decide on -
pitch-and-putt
a game of golf played on a very small course
pitch-black
extremely dark; "a black moonless night"; "through the pitch-black woods"; "it was pitch-dark in the celler"
pitch-black
If a place or the night is pitch-black, it is completely dark. a cold pitch-black winter morning. = pitch-dark. completely black or dark
pitch-dark
Pitch-dark means the same as pitch-black. It was pitch-dark in the room and I couldn't see a thing. = pitch-black. completely dark
pitch-dark
black: extremely dark; "a black moonless night"; "through the pitch-black woods"; "it was pitch-dark in the celler"
pixel pitch
Dot pitch (sometimes called line pitch, phosphor pitch or pixel pitch) is a specification for a computer display that describes the distance between phosphor dots (sub-pixels) or LCD cells of the same color on the inside of a display screen
absolute pitch
perfect pitch
cricket pitch
The twenty-two yard strip between the two wickets, where the batsman faces the bowler
hit-by-pitch
An official scoring play in which a batter is hit by a pitched ball, and is awarded first base as a result. The batter is referred to as a hit batsman
perfect pitch
The exact pitch of a note described by its frequency in vibrations per second
perfect pitch
The ability to identify a note by name without the benefit of a reference note
pitched
Fought from predetermined positions at a specified time and place

a pitched battle.

pitched
Having a specified tonal range

a high-pitched scream.

pitched
Simple past tense and past participle of pitch
pitching
The rotational motion of a vehicle, such as an aircraft or a ship about a lateral line passing through its centre of gravity

As the pilot fought the hijackers for control the aeroplane was pitching wildly.

queer someone's pitch
To make a task more difficult for the speaker
quick pitch
To pitch earlier than the pitcher's rhythm in an attempt to deceive either the batter or runner. This sometimes leads to a balk

Jones quick pitches. The umpire calls a balk, and the runners advance.

sales pitch
Remarks or demonstrations intended to persuade a consumer to make a purchase, especially when vigorously delivered or exaggerated

He was so convinced by the sales pitch that he put around $1 million of his own money into the funds.

time of pitch
The moment when the pitcher begins the motion of pitching the ball and, by the rules of the game, has committed himself to throwing the pitch
wild pitch
A play where the pitcher throws a non-catchable pitch and a runner advances

Jones uncorked a wild pitch, which went to the screen.

Elevator Pitch
(Finans) A slang term used to describe a brief speech that outlines an idea for a product, service or project. The name comes from the notion that the speech should be delivered in the short time period of an elevator ride, usually 20-60 seconds. In the financial world, the speech refers to an entrepreneur's attempt to convince a venture capitalist that a business idea is worth investing in
thread pitch gauge
(Mühendislik) Threading gauges, pictured on the right, are also referred to as pitch gauges and are used to measure the pitch or lead of screw threads. The uppermost gauge in the image is an ISO metric pitch gauge, the larger gauge in the center is for measuring the Acme Thread Form, and the lower gauge is for imperial screws
The pitch
track
The pitch
wicket
pitched
Having a slope
pitched
(of sound) set to a certain pitch or key; usually used as a combining form; "high-pitched
pitched
(of sound) set to a certain pitch or key; usually used as a combining form; "high-pitched"
pitched
past of pitch
pitched
A pitched roof is one that slopes as opposed to one that is flat. a rather quaint lodge with a steeply-pitched roof. see also high-pitched, low-pitched = slanting. a pitched roof is sloping rather than flat
pitched
set at a slant; "a pitched rather than a flat roof"
pitched
{s} fixed at a particular pitch or tone; slanted, set on an angle; covered with tar, spread with tar
pitches
third-person singular of pitch
pitches
plural of pitch
pitching
A ship's movement in a seaway that lifts and lowers the bow and stern
pitching
The act of adding yeast to wort to start fermentation
pitching
The addition of yeast to unfermented wort
pitching
The rough paving of a street to a grade with blocks of stone
pitching
A facing of stone laid upon a bank to prevent wear by tides or currents
pitching
Squared masonry, precast blocks or block-shaped natural stones (e g basaltic columns) laid in a regular fashion with dry or filled joints on the river/sea side of an embankment, dike, or dam as a protection against wave and ice action
pitching
The act of adding yeast to the wort
pitching
{i} setting up, establishment; throwing, tossing, hurling
pitching
Adding yeast to the wort in the fermentation tank
pitching
The rotational motion of an aircraft about a lateral line passing through its centre of gravity
pitching
present participle of pitch
pitching
abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance); "the pitching and tossing was quite exciting"
pitching
The act of throwing or casting; a cast; a pitch; as, wild pitching in baseball
pitching
Rough cobbling on floor, as in courtyards
pitching
Addition of yeast to cooled wort to begin fermentation
pitching
(baseball) playing the position of pitcher on a baseball team
the pitch
ice
Türkçe - İngilizce
(Mimarlık) angle of a roof
pitch