search

listen to the pronunciation of search
İngilizce - Türkçe
{f} araştırmak

Tom bütün akşamı ünlü kişlerin fotoğrafları için Web'i araştırmakla geçirdi. - Tom spent the whole evening searching the Web for photos of famous people.

İstihdamı araştırmak için Tokyo'ya geldi. - He came to Tokyo in search of employment.

{f} aramak

Birçok adam altın aramak üzere batıya gitti. - Many men went west in search of gold.

Böcek aramak üzere ormana girdik. - We went into the woods in search of insects.

{i} araştırma

Tam bir vücut araştırması için seçileceğimi bir an bile asla hayal etmedim. - I never for a moment imagined that I'd be singled out for a full body search.

O, hasta bebeği için doktor araştırmaya gitti. - She went in search of a doctor for her sick baby.

{i} arama

Birçok insan altın aramak için Batıya yola çıktı. - Many men set out for the West in search of gold.

Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı. - Search and rescue operations began immediately.

{f} ara

O kaçırılan torununu aradı. - She searched for her granddaughter who had been taken away.

Sözcükleri arayabilir ve çevirileri alabilirsiniz. Ama o, tam olarak tipik bir sözlük değildir. - You can search words, and get translations. But it's not exactly a typical dictionary.

{f} 1. araştırmak, aramak: We are searching for an inexpensive apartment. Ucuz bir daire arıyoruz. They searched the house from top to bottom
{f} yoklamak
{f} üstünü aramak
{f} gedik açmak (mermi)
(Askeri) ARAŞTIRMAK: Bir hava hedefinin yerini tespit etmek üzere, ışıldak ve radar huzmesini semada bir saha üzerinde ileri hareket ettirmek
{f} incelemek
gemide araştırma yapma
araştırmak, aramak: We are searching for an inexpensive apartment. Ucuz bir daire arıyoruz. They searched the house from top to bottom
taramak ara
aletle içini muayene etmek
search out araştırıp öğrenmek
{f} sondalamak [tıp.]
dikkatle tetkik ve teftiş etmek
arama tarama yapmak
yoklama
bakma
dikkatle incelemek
bakmak
(Bilgisayar) taramak
(Bilgisayar) arama yönü
sondalamak
search for
(Fiili Deyim ) -ı aramak
search for
aramak ...yı aramak
search for
bulmaya çalışmak
search out
arayıp bulmak
search out
ortaya çıkarmak
search and replace
bul değiştir
search for
aktarmak
search for
ara

İnsanların zayıf yönlerini araştırmayın ama güçlü yönlerini araştırın. - Do not search for people's weaknesses, but for their strengths.

Dolma kalemimi aramalıyım. - I need to search for my pen.

search for
aramak

Su o kadar bulanıktı ki polis dalgıçlar vücudu dokunarak aramak zorunda kaldı. - The water was so murky that the police divers had to search for the body by feel.

Onu aramak için zamanları yoktu. - They did not have time to search for it.

search key
arama anahtarı
search language
araştırma dili
search mission
araştırma görevi
search operation
araştırma operasyonu
search party
arama ekibi

Bir arama ekibi organize edelim. - Let's organize a search party.

Bir arama ekibi organize etmeliyiz. - We should organize a search party.

search radar
arama radarı
search time
arama süresi
search warrant
arama emri

Polisler bir arama emri ile Tom'un kapısındaydılar. - The police were at Tom's door with a search warrant.

Bir arama emriniz var mı? - Do you have a search warrant?

search about busily
Arama hakkında busily
search and replace
bul-değiştir
search and rescue mission
arama ve kurtarma görevi
search dog for buried people
gömülü insanlar için arama köpeği
search engine
(Bilgisayar) Arama motoru

Hangi arama motorunu kullanıyorsunuz? - What search engine do you use?

Yandex arama motoru Tatar dilini de desteklemeye başladı. - “Yandex” search engine started supporting Tatar language too.

search engine optimization
arama motoru optimizasyonu : internet web sitesini yada sayfasını arama motorlarında (Google, Yahoo...) üst sıralara yükseltmek için yapılan çalışma
search engines
arama motorları
search field
Arama alanına
search for
internette arama yapmak

search for SOPA on google.

search for
bir doküman içinde arama yapmak

search for sinus infection in the pdf document.

search for
birşeyi aramak

I have been searching for my car key all day - Bütün gün arabamın anahtarını aradım.

search for smuggled goods
kaçak mal aramak
search for, seek
Arama için, talep
search history
arama geçmişi
search light
Arama ışık
search mask
arama maskesi
search medium
Arama orta
search options
arama seçenekleri
search request
arama isteği
search request form
arama istek formu
search stage
arama sahne
search term
arama terimi
search warrant
Arama izni

Bizim bir arama iznimiz var. - We have a search warrant.

Search me
{k} Ne bileyim ben!
search a solution
çözüm yolu aramak
search after
peşinde koşmak
search after
(Fiili Deyim ) aramaya çıkmak , araştırmak
search and attack priority
(Askeri) ARAMA VE HÜCUM ÖNCELİĞİ: Düşmanın taktik veya lojistik imkan ve kabiliyetleri ile ilgili şüpheli hedefleri kapsayan acil görev isteğinin en düşük kategorisi, örnek; bunlar bir birliğin ilerlemesini engellemez fakat hızlı tabiatları ve taktik özellikleri nedeniyle yerlerinin belirlenip imha edilmeleri gereklidir. Ayrıca bakınız: "immediate mission request"; "priority of immediate mission requests"
search and recovery task force
(Askeri) arama ve kurtarma görev kuvveti
search and rescue
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA: Hava, suüstü, denizaltı araçları, özel kurtarma tim ve teçhizatı kullanılarak kara veya denizde tehlikeli durumdaki personelin kurtarılması. Bak. "component search and rescue controller", "joint rescue coordination center"
search and rescue
arama ve kurtarma
search and rescue (SAR) mission coordinator; system master catalog
(Askeri) arama ve kurtarma görevi koordinatörü; sistem mastır kataloğu
search and rescue (SAR) mission information officer
(Askeri) arama ve kurtarma görevi bilgi subayı
search and rescue (SAR) points of contact; space command operations center; Spac
(Askeri) arama ve kurtarma temas noktası; uzay komutanlığı harekat merkezi; Uzay Harekat Merkezi
search and rescue (SAR) telephone (private hotline)
(Askeri) arama ve kurtarma telefonu (özel imdat hattı)
search and rescue alert notice
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA ALARM İLANI: ABD iç hat uçuşları için kullanılan alarm mesajı. Alarm safhasının ilanı ile ilişkilidir. Ayrıca ALNOT olarak bilinir. Ayrıca bakınız: "search and rescue incident classification, subpart, b
search and rescue coordination
(Askeri) Bak. "rescue coordination center"
search and rescue coordination center
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ: Arama ve kurtarma faaliyetlerini koordine ve kontrol etmek üzere, uygun nezaretçi personeli tahsis edilmiş ve teçhizatla donatılmış önemli bir arama ve kurtarma tesisi. Bu tesis müştereken veya tek taraflı çalıştırılabilir
search and rescue coordinator
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA KOORDİNATÖRÜ: Bölge komutanının resmen görevlendirilmiş arama ve kurtarma temsilcisi. Bu temsilci, müşterek kurtarma koordinasyon merkezinin çalıştırılması ve tahsil edilmiş coğrafi bölge dahilinde müşterek arama ve kurtarma faaliyetleri bakımından tam sorumluluk ve yetkiye sahiptir
search and rescue incident classification
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA OLAY SINIFLANDIRMASI: Ciddiyetine ve kurtarma hizmeti ihtiyacına göre 3 acil safha halinde sınıflandırılan olay. a. ŞÜPHE SAFHASI: İlerleme veya durumu ilgilendiren bilgi eksikliği yüzünden veya muhtemel zorlukların bilinmesi nedeniyle şahıslar veya araç güvenliği hakkında şüpheler olması. b. ENDİŞE SAFHASI: İlerleme veya durumla ilgili bilgi eksikliği nedeniyle veya ciddi zorlukların olduğuna dair kesin bilgiler nedeniyle aracın veya şahsın güvenliği hakkında endişeler olması. c. FELAKET SAFHASI: Alarm safhasından sonra gerekli usuller icra edildikten sonra ilerleme veya durumla ilgili devamlı bilgi eksikliği nedeniyle veya personelin veya aracın ciddi bir tehlike ile tehdit edilmesi nedeniyle acil yardım isteği
search and rescue incident report
(Askeri) arama ve kurtarma vukuat raporu
search and rescue management information system
(Askeri) arama ve kurtarma yönetim bilgi sistemi
search and rescue mission coordinator
(Askeri) arama ve kurtarma görev koordinatörü
search and rescue mission coordinator
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA GÖREVİ KOORDİNATÖRÜ: Belirli bir arama ve kurtarma görevini idare etmek üzere, arama ve kurtarma koordinatörü tarafından seçilmiş bir arama ve kurtarma koordinatörü
search and rescue region
(Askeri) arama ve kurtarma bölgesi
search and rescue region
(Askeri) ARAMA VE KURTARMA BÖLGESİ: Bak. "inland search and rescue region", "maritime search and rescue region", "overseas search and rescue region"
search and rescue request
(Askeri) arama ve kurtarma talebi
search and rescue sector
(Askeri) arama ve kurtarma mıntıkası
search and rescue situation summary report
(Askeri) arama ve kurtarma durum özet raporu
search and rescue task force
(Askeri) arama ve kurtarma görev kuvveti
search and rescue unit
(Askeri) arama ve kurtarma birliği
search and rescue unit (SRU) error
(Askeri) arama ve kurtarma birliği (SRU) hatası
search and rescue unit ground speed; sector pattern; volt
(Askeri) arama ve kurtarma birliği kara hızı; bölge unsuru; volt
search at night
(Kanun) gece yapılacak arama
search attack unit
(Askeri) ARAMA HÜCUM BİRLİĞİ: Denizaltıları imha veya aramak için birlikten taktik olarak ayrılmış veya ayrı ayrı organize olmuş gemilere verilen görev
search attack unit
(Askeri) arama taarruz birliği
search coil
(Nükleer Bilimler) test bobini
search cycle
arama cevrimi
search engine
Search Engine: Internet üzerinde aranan bir bilgiyi bulmaya olanak arama yazılımlarına verilen genel addır
search far and wide
(deyim) sıkıntıyla aramak
search for box
Aanan kutusu
search high and low
her yerde aramak
search high and low
fellik fellik aramak
search history
(Bilgisayar) geçmiş sayfalarda ara
search into
iyice incelemek
search into
içyüzünü araştırmak
search jummer
(Askeri) ARAYICI KARIŞTIRICISI, AUTOMATIC SEARCH JUMMER
search light
(Askeri) Işıldak
search list
Arama listesi
search me
bilmem
search me
nereden bileyim
search me
bilmiyorum
search mission
(Askeri) (AIR) ARAMA GÖREVİ: Bir veya birden fazla uçağın belirli bir bölgede olduğundan şüphelenilen cisim/cisimlerin yerini tespit için yapılan hava keşfi
search out
keşfetmek
search out
araştırıp öğrenmek
search party
kayıp arama ekibi
search path
arama yolu Taranacak yol
search patrol
(Askeri) ARAMA DEVRİYESİ: Av uçakları devriyelerinin, bir saha dahilinde, daimi surette, düşman uçaklarını aramaları şeklinde yapılan bir hava savunma sistemi. Bu sistem çok sayıda uçağa ihtiyaç gösterdiğinden, ancak bir hava haber verme ve ikaz hizmeti bulunmadığı zaman kullanılır
search patrol method
(Askeri) ARAMA DEVRİYE USULÜ: Hava savunmasında av uçaklarının kullanılmasına ait üç usulden biri. Bu usulde; verilen bir saha dahilinde, düşman uçaklarını sistemli bir şekilde aramak üzere, av uçakları gönderilir. Diğer iki usul; havada alarm usulü (air alert method) ve yerde alarm usulü (ground alert method) dür
search radar
araştırıcı radar
search radius
(Askeri) ARAMA YARIÇAPI: Arama ve kurtarma harekatında bir nirengi noktasına merkezlenmiş toplam muhtemel hata uzunluğuna eşit olan ve ilaveten arama bölgesi içinde güvenlik uzunluğunu % 50 den daha büyük olan yarıçapı
search radius rounded to next highest whole number
(Askeri) bir sonraki en yüksek tamsayıya yuvarlanmış arama yarıçapı
search radius safety factor
(Askeri) arama çapı emniyet faktörü
search results list
Arama Sonuçları Listesi
search sector
(Askeri) ARAŞTIRMA SAHASI: Hedeflerin bulunması ve yerlerinin tespiti maksadıyla bir ışıldak, radar veya diğer hedef tespit cihazına tahsis edilmiş kara, deniz veya hava sahası
search subarea length
(Askeri) tali bölge arama uzunluğu
search subarea width
(Askeri) arama alt bölge genişliği
search sweeping
(Askeri) ARAMA TARAMASI: Bir deniz mayın harbinde bir bölgede dökülmüş mayınlar olup olmadığına karar vermek veya bir kanaldaki mayını temizleme harekatı
search team
(Askeri) Arama timi
search time available; short ton; trackline pattern
(Askeri) mevcut arama zamanı; kısa ton; merkez hat düzeni
search unit
(Nükleer Bilimler) prob
search unit
(Askeri) arama birliği
search warrant
huk. arama emri
sequential search
ardışıl arama
sequential search
(Bilgisayar) ardışık arama
sequential search
sıralı arama
sea current; search and rescue (SAR) coordinator; station clock
(Askeri) deniz akıntısı; arama ve kurtarma (SAR) koordinatörü
serial search
(Pisikoloji, Ruhbilim) seri arama
Web search engine
(Antika) İnternet arama motoru
search for
(Bilgisayar) bunu ara
binary search
ikiye bölerek arama
comprehensive search
kapsamlı
help search
(Bilgisayar) yardım arama
heuristic search
(Bilgisayar,Teknik) buluşsal arama
modify search
(Bilgisayar) aramayı değiştir
product search
(Bilgisayar) ürün araması
repeat search
(Bilgisayar) yeniden ara
searching
keskin bakış
strip search
(Askeri) hat araması
searcher
araştıran kişi
searcher
{i} araştırmacı
searching
keskin
searching
{f} ara

Tom'u aramak için dışarıda olacağını düşündüm. - I thought you'd be out searching for Tom.

Tom bütün akşamı ünlü kişlerin fotoğrafları için Web'i araştırmakla geçirdi. - Tom spent the whole evening searching the Web for photos of famous people.

searching
içe işleyen
searching
sıkı
searching
meraklı
searchingly
arayarak
Search for
araları
Search for
aralar
searched
araştırdı

Polis evi araştırdı ve iki kilo eroin ele geçirdi. - The police searched the house and seized 2 kilograms of heroin.

Gümrük memurları bütün gemiyi araştırdılar. - The customs officials searched the whole ship.

searching
arıyor

Polisler yıllarca Tom'u arıyorlar. - The police have been searching for Tom for years.

Tom yıllardır Mary'yi arıyor. - Tom has been searching for Mary for years.

infrared search and track sensor; Infrared Search and Track System
(Askeri) kızılötesi arama ve izleme sensörü; Kızılötesi Arama ve izleme Sistemi
searchable
aranabilir
searched
Arandı

İki oğlan polis tarafından durduruldu ve arandı. - The two boys were stopped and searched by the police.

Tom Smith'in evi polis tarafından arandı. - Tom Smith's home got searched by the police.

searcher
{i} sonda
searcher
{i} arama yapan kimse
searcher
{i} arayan
searcher
{i} arayıcı
searcher
{i} araştıran
searcher
(Tıp) Taş aramak maksadiyle mesaneyi muayeneye yarayan alet
searching
{s} araştırıcı
searching
{s} inceden inceye araştıran
searching
{s} sıkı (araştırma)
searching
search ara
searching
{s} keskin (bakış)
searching
keskin searchinglyarayarak
searching
{s} nüfuz eden
searching
(isim) arama
searching
{i} arama

Google'da arama yapmayı denedim ama ne yapacağımı bulamadım. - I have tried searching on Google, but I can't find out what to do.

Tom'u aramak için dışarıda olacağını düşündüm. - I thought you'd be out searching for Tom.

searching
arayıcı
İngilizce - İngilizce
To probe or examine (a wound)

Now to the bottome dost thou search my wound.

An attempt to find something

With only five minutes until we were meant to leave, the search for the keys started in earnest.

To look for, seek

To search the God of loue, her Nymphes she sent / Throughout the wandring forrest euery where .

To look thoroughly

The police are searching for evidence in his flat.

The act of searching in general

Search is a hard problem for computers to solve efficiently.

To look in (a place) for something

I searched the garden for the keys and found them in the vegetable patch.

{n} the act of seeking, a quest, an inquiry
{v} to seek, look, inquire, examin, find
Searching in LegalCitation is basically the same as searching for terms in a document with your word processor, except that you will have the option of being more specific You can search for terms in a particular field, for instance, or in the entire record You could browse through all the records by a certain author, or cases that were decided in a particular jurisdiction, or that contain a term only in the keyword field or title field Or, if you prefer, you could browse through the records that contain a term anywhere in the record
To request the electronic retrieval of documents based on the presence of specific terms and within other restrictions established (e g , subject, date, journal, etc ) Search results list The list of documents retrieved as a result of a search request submitted Settings The record of the personal details related to an individual user, containing information such as, name, address, e-mail, and display preferences (if available), etc Settings are used to set up a personal profile for the user, and are available only on systems that have user/password authentication
A tool that allows you to search for entries that contain a search string or that match other criteria (a particular author, a creation or modification date, and more)
If a book is not on the shelves and it is not checked out, you may place a request at the circulation desk for one of the library staff to try and find the book and hold it for you
emphasis You say `search me' when someone asks you a question and you want to emphasize that you do not know the answer. search for extraterrestrial intelligence search and seizure search engine
In title industry parlance, a careful exploration and examination of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
The operation of looking up a word in the dictionaries
A careful exploration and perusal of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
boarding and inspecting a ship on the high seas; "right of search"
Using a database to look for information The commands or words you type in are referred to as a "search"
{i} quest, hunt, instance of looking for something; investigation, examination
Two meanings: (1) a process used by the agency to locate a missing birth parent in order to notify him/her of rights and responsibilities in regard to a child; and (2) a process whereby a birth parent or adoptee seeks information and/or contact with a family member from whom they were separated through adoption proceedings
- The careful exploration and perusal of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
if a book has not been on the shelves for many days and it is not checked out, you may place a request at the circulation desk for one of the library staff to try to find the book in the library See also database searching
To locate information contained in a database by entering words or numbers in a search box To locate a specific item within the Library's Collection Process by which the Library's circulation staff look in various areas of the Library for a missing item and hold it for the person requesting the search Searches are initiated at the Information Desk by completing the Search Form
{f} seek, hunt for, look for; investigate, examine; penetrate; conduct an examination or investigation
If you go in search of something or someone, you try to find them. Miserable, and unexpectedly lonely, she went in search of Jean-Paul The law already denies entry to people in search of better economic opportunities
An act of searching for information using a search engine or searching a database, form, table of values and or other applicable items
To inquire after; to look for; to seek
This is a built in search engine for WebCT, much like the search features found on many commercial web sites where searching for a particular product is required Students simply put in the Value that they want to find, whether word string or number, and click the Search link However, read the instructions about how to delineate the search (specify) on the bulletin board menu tutorial page
search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!
The act of seeking or looking for something; quest; inquiry; pursuit for finding something; examination
the examination of alternative hypotheses; "his search for a move that would avoid checkmate was unsuccessful"
The careful exploration and perusal of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
An act of searching
newsgroup articles or newsgroup descriptions To customize your search options, try Advanced Newsgroup Finder
The functionality of finding information in documents based on keywords found in the text of those documents or related to the properties of the documents This is commonly referred to as full-text search You must create full-text indexes to use full-text search See also: index
To examine or explore by feeling with an instrument; to probe; as, to search a wound
To look over or through, for the purpose of finding something; to examine; to explore; as, to search the city
Investigation of a country's or region's trademark register for similar marks as used with similar goods or services to determine the availability of a trademark for registration and use
inquire into
To examine; to try; to put to the test
To look throughout (a place) for something. To try and find something
the process by which consumers gather information about what is available in the market, including prices, or by which workers gather information about the jobs that are available, including wages
an operation that determines whether one or more of a set of items has a specified property; "they wrote a program to do a table lookup"
To seek; to look for something; to make inquiry, exploration, or examination; to hunt
The act of searching through registered and published designs in the Industrial Design Office records to verify whether a design is original
A query entered into a search engine in an effort to find documents of a specific nature or topic on the WWW
an investigation seeking answers; "a thorough search of the ledgers revealed nothing"; "the outcome justified the search"
If you search a place, you look carefully for something or someone there. Armed troops searched the hospital yesterday She searched her desk for the necessary information Relief workers are still searching through collapsed buildings looking for victims
An investigation, a review of public records for problems, concerns or simply for information See "title search"
the activity of looking thoroughly in order to find something or someone
Looking for information on subjects covered on the Internet
A search is an attempt to find something or someone by looking for them carefully. There was no chance of him being found alive and the search was abandoned Egypt has said there is no time to lose in the search for a Middle East settlement
If you search for something or someone, you look carefully for them. The Turkish security forces have started searching for the missing men Nonetheless there are signs that both sides may be searching for a compromise
subject to a search; "The police searched the suspect"; "We searched the whole house for the missing keys"
an investigation seeking answers; "a thorough search of the ledgers revealed nothing"; "the outcome justified the search" boarding and inspecting a ship on the high seas; "right of search" the activity of looking thoroughly in order to find something or someone the examination of alternative hypotheses; "his search for a move that would avoid checkmate was unsuccessful" an operation that determines whether one or more of a set of items has a specified property; "they wrote a program to do a table lookup" try to locate or discover, or try to establish the existence of; "The police are searching for clues"; "They are searching for the missing man in the entire county" subject to a search; "The police searched the suspect"; "We searched the whole house for the missing keys" search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!
try to locate or discover, or try to establish the existence of; "The police are searching for clues"; "They are searching for the missing man in the entire county"
the activity of looking thoroughly in order to find something or someone the examination of alternative hypotheses; "his search for a move that would avoid checkmate was unsuccessful"
A tool that allows you to search for entries in forums that contain a search string or that match other criteria (a particular author, a creation or modification date, and more)
search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!"
A fast forward or fast reverse feature of both cassettes and CDs that permit the listener to find a particular passage (e g , Using music search lets me move quickly up to the right part of the song )
If a police officer or someone else in authority searches you, they look carefully to see whether you have something hidden on you. The man took her suitcase from her and then searched her His first task was to search them for weapons
If you search for information on a computer, you give the computer an instruction to find that information. You can use a directory service to search for people on the Internet. Search is also a noun. He was doing a computer search of local news articles. see also searching, strip-search
To look for a specific kind of resource, based on specified keywords or other criteria
c
search and rescue
An effort to save persons whose locations are not precisely known from hazardous situations
search and rescues
plural form of search and rescue
search box
a text box the contents of which are to be searched for in a database, on the Internet, etc
search engine
an application that searches for, and retrieves, data based on some criteria, especially one that searches the Internet for documents containing specified words
search engine optimization
The use of various techniques to improve a web site's ranking in search engines in the hopes of attracting more visitors
search engines
plural form of search engine
search party
A group of people who search for someone or something lost

After their daughter went missing, her parents sent out a search party after her.

search term
The word or phrase entered into the search box of a webpage
search terms
plural form of search term
search tree
A tree (data structure) set up to facilitate searching

Google came up with a red-black tree, a balanced binary search tree that has quite fast insert and delete operations and is always sorted.

search trees
plural form of search tree
search wand
A hand-held security device for detecting metal objects, or transmitters, etc. carried by a person
search wands
plural form of search wand
search warrant
A court order in the form of a warrant, authorizing the search of a home and/or other privacy-protected place(s), notably to seek unlawful possessions, evidence etc. as part of a judicial inquiry

Evidence found without a valid search warrant may be discarded by the courts as null and void.

search out
If you search something out, you keep looking for it until you find it. Traditional Spanish food is delicious and its specialities are worth searching out Many people want jobs. They try to search them out every day. = seek out
search engine optimization
Search engine optimization (SEO) is the process of improving the volume and quality of traffic to a web site from search engines via "natural" ("organic" or "algorithmic") search results for targeted keywords
search warrant
(Kanun) A search warrant is a court order issued by a Magistrate, judge or Supreme Court Official that authorizes law enforcement officers to conduct a search of a person or location for evidence of a crime and to confiscate evidence if it is found
Search Engine Marketing
SEM, marketing methods used to intensify the visibility of a website in results pages of search engines and drive targeted visitors to the website
Search Engine Optimization
SEO, process of choosing targeted keyword and phrases related to a website intended to improve the ranking of the website in search results from search engines
Search for Extraterrestrial Intelligence
global scientific project aimed at discovering life elsewhere in the universe through the detection of remote radio signals, SETI
search & replace
action of a word processor in which one piece of text is replaces with another
search a house
perform an investigation in a house
search and destroy mission
an operation developed for United States troops in Vietnam; troops would move through a designated area destroying troops as they found them
search and rescue
operation made by emergency services of aircraft boats and special teams in order to rescue injured people
search and rescue mission
a rescue mission to search for survivors and to rescue them
search and seizure
In law enforcement, an exploratory investigation of a premises or a person and the taking into custody of property or an individual in the interest of gaining evidence of unlawful activity or guilt. The latitude allowed police in carrying out searches and seizures varies greatly from country to country. In the U.S., the 4th Amendment to the Constitution prohibits unreasonable searches and seizures and requires that a warrant be issued following a finding of probable cause. The warrant must specify the place to be searched and the persons and things to be seized
search engine
A program that searches documents for specified keywords and returns a list of the documents or Web pages where the keywords were found Also applies to Web sites that catalogue other Web sites by topic By entering your subject or title, you access their database, which hopefully provides you with a list of Web sites containing pertinent information
search engine
A tool that enables users to locate information on the World Wide Web Search engines use keywords entered by users to find Web sites which contain the information sought Some search engines are specifically designed to find Web sites intended for children
search engine
a computer program that retrieves documents or files or data from a database or from a computer network (especially from the internet)
search engine
A program that performs keyword searches for information on the Internet
search engine
A web-based program that allows users to search and retrieve specific information online The search engine may search the full text of web documents or a list of keywords, or use librarians who review web documents and index them manually for retrieval
search engine
On the Internet, a program that searches for keywords in files and documents found on the World Wide Web Some search engines are used for a single Internet site, such as a dedicated search engine for a Web site Others search across many sites, using such agents as spiders to gather lists of available files and documents and store these lists in databases which users can search by keyword Examples of the latter type of search engine include Lycos and Excite (adapted from the Microsoft Press Computer Dictionary, Third Edition)
search engine
A program that searches documents for specified keywords and returns a list of the documents where the keywords were found Although search engine is really a general class of programs, the term is often used to specifically describe systems like Alta Vista and Excite that enable users to search for documents on the World Wide Web and USENET newsgroups
search engine
search mechanism, mechanism on the Internet which allows searching for specific information
search engine
A special software/hardware implementation that allows users to search the World Wide Web for information based on keywords and other search criteria The search engine is one of the most useful aspects of the World Wide Web Some of the major ones are InfoSeek, Alta Vista, Excite, Lycos, Webcrawler, and Yahoo
search engine
A search engine is a computer program that searches for documents containing a particular word or words on the Internet. a computer program that helps you find information on the Internet. Tool for finding information, especially on the Internet or World Wide Web. Search engines are essentially massive databases that cover wide swaths of the Internet. Most consist of three parts: at least one program, called a spider, crawler, or bot, which "crawls" through the Internet gathering information; a database, which stores the gathered information; and a search tool, with which users search through the database by typing in keywords describing the information desired (usually at a Web site dedicated to the search engine). Increasingly, metasearch engines, which search a subset (usually 10 or so) of the huge number of search engines and then compile and index the results, are being used
search engine
The software that searches an index and returns matches Search engine is often used synonymously with spider and index, although these are separate components that work with the engine
search engine
A Web service that permits access to and searching of a computer-generated index of Web pages A search engine lets you enter keywords and then finds and displays a list of all pages that contain the keywords that you entered Use the Qwest net search services
search engine
A program that performs keyword searches for information on the Internet The program sends a robot to an Internet site and it gathers keywords and stores them When you search, it's search results are gathered by relavence to your query Some of the more popular search engines are Altavista, Go, Thunderstone (See Directory) Learn More About Search Engines
search engine
A program that searches documents for specified keywords and returns a list of the documents where the keywords were found Although a search engine is really a general class of programs, the term is often used to specifically describe systems like Alta Vista and Excite that enable users to search for documents on the World Wide Web and USENET newsgroups
search engine
Computer programs used in databases and on the Internet that search for records that match your request In a catalog or index database, search engines search specified fields (author, title, subject headings, etc ) of each record in the database On the web, the robots crawl about the web indexing sites, usually looking at URLs, text in the document, or the heading of the document (See also Directory)
search engine
A web-based program that allows users to search for and retrieve specific information from the World Wide Web The search engine may search the full text of web documents or a list of keywords, or use librarians who review web documents and index them manually for retrieval Typically, the user types a word or phrase, also called a query, into a search box, and the search engine displays links to relevant web pages
search engine
A special kind of Web page where the user types in a query and in return receives a list of links to sites that include all or part of what was typed The best way to find information on the World Wide Web if you don't already have the relevant URL Some Web sites (including this one) have their own internal search facilities which allow users to search only within that site
search engine
A system dedicated to the search and retrieval of information for the purpose of cataloging the results Usually based on an index of several HTML documents, so you can easily locate the document(s) you are looking for
search engine
A "search engine" is a Web site that employs bots to search the Web Search engines take the information gathered by its bots and use it to create a searchable index of the Net The "search" in search engine refers to the searching the bots do, not the searching you do to find things on the (search engines are often organized solely by keyword search) Back to Top
search engine
(n ) A search engine is a web-based software tool that enables the user to locate sites and pages on the web based on the information they contain Hierarchical search engines organize known sites in "trees" that the user browses in order to find a site that deals with a particular topic Yahoo (http: //yahoo com) is an example of hierarchical search engine Free-form search engines typically present a form in which the user types words that specify the information sought The search engine returns a hot list of pages containing those words AltaVista (http: //altavista digital com) and Excite! (http: //www excite com) are examples of free-form search engines
search engine
A tool that searches documents by keyword and returns a list of possible matches; most often used in reference to programs such as Google that are used by your web browser to search the Internet for a particular topic
search engine
A tool or program which allows keyword searching for relevant sites or information on the Internet General and topic-specific search engines are prevalent today, for example, UK Favourites, WebCrawler, Infoseek, Lycos, and Yahoo are examples of search engines
search engine
a program that searches for specified keywords and returns a list of the documents, or Web sites, where the keywords were found Alta Vista, Google, and Northern Lights are examples of search engines which look for documents on the Internet Compare with Internet directory [To learn more about search engines, look at the guide to Internet search engines ]
search engine
A search engine is a type of program which searches for specific keywords on your website Search Engines roam around the web with sophisticated spidering software, picking up all the tidbits of information that interest them Examples of different sites that are powered by search engines are AltaVista, Excite, and Google Back to Top
search engine
A web-based program that allows users to search and retrieve specific information from the World Wide Web The search engine may search the full text of web documents or a list of keywords, or use librarians who review web documents and index them manually for retrieval Here is more information on search engines
search engine
In order to find documents on the WWW, you need to use a search engine Search engines are very large databases that contain information about web pages Search engines are automatically updated by special programs called "robots" or "spiders" that search the WWW for new content and then report their findings to the database There are many different web search engines that you can use to do a search Some of the most popular ones are AltaVista, WebCrawler and Excite Ask a librarian if you need help using a search engine
search engine
A server or a collection of servers dedicated to indexing internet web pages, storing the results and returning lists of pages which match particular queries The indexes are normally generated using spiders Some of the major search engines are Altavista, Excite, Hotbot, Infoseek, Lycos, Northern Light and Webcrawler Note that Yahoo is a directory, not a search engine The term Search Engine is also often used to describe both directories and search engines
search engine
A Internet site that allows users to search for specific information or Web sites A popular search engine is www altavista com
search engines
Web services which help search through Internet addresses for user-defined terms or topics in which you are interested
search engines
The internet constitutes a vast source of information People will usually first refer to a search engine when trying to find a web site The importance of registering with the main search engines is obvious but you'd be surprised how often this is overlooked You may have the worlds best web site but if no-one knows about it well, need one say more Registering with search engines is an art in itself and there are a few tricks one can use to ensure a top level listing
search engines
Programs that search for information on the World Wide Web based upon user-defined parameters Separator Command A HTML command type which separates sections of the document and does not require a beginning and ending tag Server provides information to clients Most networks are client-server based
search engines
The World Wide Web has several sites dedicated to indexing the information on all the other sites These sites allow you to search the WWW for any word or combination of words
search engines
Programmes that enable you to search the internet using keywords or phrases
search engines
Internet search tools are called search engines Online organizations and companies with large databases own these engines By using keywords or phrases, you can search text in millions of Web pages
search engines
Remotely accessible programs that let you perform keyword searches for information on the Internet
search engines
Search engines are Web sites that help you search the Internet for other Web sites based on keywords you provide
search engines
Internet programs used for finding information on the internet Some examples of popular search engines are Yahho!, Lycos, Excite, and Alta-Vista
search engines
Sites such as Google or Altavista that use "robots" to scour the Internet They then index the content of Web sites and enable visitors to find them via keywords It is important to register your site, and to optimize its page titles and meta tags for the search engines and directories
search engines
Any of a variety of searching mechanisms The term is so loosely applied that a indexed hierarchy such as Yahoo! is called a search engine, although the only searching that is accomplished is in their own registration database The important things for decision makers to understand are that (1) there are both general and specific search engines (including OTS software for specific sites),; (2) there are less than a dozen major search engines; (3) none of them indexes more than a fraction of public sites; and (4) they use different techniques and come up with very different results It is necessary, therefore, to design a Website for several different search criteria, and to monitor the success in finding a specific site in a variety of searches
search engines
These are services offered at numerous websites designed to help you find something on the Internet Some, like Yahoo (yahoo com) are set up as directories, allowing you to probe it's content according to categories Others, like Hotbot or Excite, allow you to enter a key word(s) you're interested in and searches their files for references to that word
search engines
are tied to databases of Internet resources When you type in a term or terms, the engine searches its database and displays a list of hits or matches for your query
search engines
Check the Search Engine and Directories selection tool (select from those on offer) Includes safe search sites for kids Search Engine Watch is a comprehensive website with tips for searching and submitting websites, reviews of search engines and latest developments Searching for images? Try Alta Vista Australia or Google Image Search Searching for pdfs? Try Google or Search Adobe pdf online Try Search Edu search engine to find information on education sites (over 15 million university and education pages) It also has useful links eg calculators and converters Try Kartoo for an interesting meta search engine which presents information in a visual interface Lots of cool features You can also try the newsletter from Search Engine Watch - Search Day, featuring web search news, reviews, tools, tips, and search engine headlines from across the web
search engines
Search engines are web-sites which help the user to find web-sites which match their requirements They work by keeping a database of web-pages, along with keywords to describe their content The keywords are derived from each web-page, using the "keywords" META tag and the contents of the page (text and ALT tags) BackBack to main documentinternet lynx
search engines
A search engine is the online equivalent of a phone book There are approximately 500 search engines, you will find your favorite one by experimenting As an SYIX member, you can gain access to the search engines directly from our home page just click on "search the internet" and you will be at our search page To find any particular topic or item online enter a "Key Word description" into the search engine form "Key word" example you're looking for GI-Joe doll collectors , therefore I enter GI-Joe Then submit it by pressing the respective search button on the page
search engines
A generic term for the software that "searches" the web for pages relating to a specific query AltaVista and Excite are two examples of common search engines which index and search the whole web There is a great deal of competition between search engines Good web sites like Phillips Academy Andover or the American Memory site of the Llibrary of Congress index their websites and have their own search engines
search engines
Free Webservice such as Yahoo, that allows a user to search the internet for WebPages using Key Words
search engines
Search engines are web sites which provide users the chance to search for a topic on the internet Pages have to be submitted to search engines so that they can index them on their site This process can be time consuming and results can be mixed There are ways to improve your site's chances of being indexed and placed high on the listings and DL Design will make every effort on your behalf
search engines
Services such as Yahoo!, WebCrawler, Excite, Alta Vista, or Lycos that will search the web for sites containing specified key words or phrases The Portal uses the Ultraseek search engine
search engines
Search engines are the sites that collect the data from the internet so that sites, information and content can be found more easily Examples of such search engines are Alta Vista, Excite, Google and MSN Search There are many, many search engines on the internet
search engines
Software that has been developed to perform searches on the Internet In combination with browser software, they enable the user to locate specific Internet sites
search engines
Databases of web sites that use spiders or robots to search the web and catalog web pages and make it convenient for you to search Popular search engines include Google, Infoseek, Lycos, Altavista, Excite, and Hotbot
search for
in projects articles comments Section Main Software Mac OS X Palm Themes login « register « recover password «
search for
in collection: Michael Moncur's collectionLauraMoncur's Motivational QuotesCole's Quotables TheUSENET fortune filealt quotations archives *PoorMan's CollegeThe Devil's Dictionary StevenWright quotationsDeep Thoughts - Jack HandeyDaveBarry Quotations 20th Century QuotationsQuotationsby Women Output is currentlylimited to the first 50 quotes which match the searchkey Quotes will be found in the quote file selected above See the Quotefile list for a description of each collection
search for
Courses Scholarships
search for
Home Decorating Ideas | Interior Design | Shabby Chic | Studio Apartments | Furniture | Window Treatments | Find Rentals | Art & Posters | Buy A House | College Info Webmasters Earn Cash! Add Your Site
search for
Medical Abbreviations Scientific Articles Pharma-Lexicon Medical Abbreviations for Palm Pilot
search for
Up Practice Calendar Prayer Book Shrine Setup Bibliography Glossary Home
search for
Match: Any word All words Exact phrase Sound-alike matching Within: Body Title Description Keywords Anywhere Alternate text URL Show: 5 10 25 50 100 results with without summaries Sort by: score date Search powered by Atomz com
search key
term which is used to conduct search algorithm
search mission
a mission to discover something
search one's conscience
perform a self-criticism
search out
look for, seek
search party
search team, rescue team, group which goes in search of a missing person or a corpse
search party
A search party is an organized group of people who are searching for someone who is missing. a group of people who are organized to look for someone who is missing or lost
search party
a party of people to search for someone
search results
Your search for grilling, glossary found the following documents (of 811 documents searched): Displaying documents 1-10 of 811, with best matches first
search results
The documents found and returned to the viewer as a result of a search These results are generally linked titles or urls which connect the viewer to the requested information
search results
Your search for online, business, dictionary found the following documents (of 2052 documents searched): Displaying documents 1-10 of 1317, with best matches first
search results
the findings of a keyword Web search match
search results
The list of items displayed on a computer screen, representing the matching items found as a result of a successful search in a database or Web search engine This is also known as the "hitlist" or " results list"
search results
1 Get a great deal on a dictionary Find a dictionary at a great price on eBay, the world's largest online marketplace Try ebay co uk
search results
A list of Web sites that a search engine or directory produces in response to your query
search thoroughly
make a comprehensive search, look thoroughly for
search warrant
a warrant authorizing law enforcement officials to search for objects or people involved in the commission of a crime and to produce them in court; the warrant describes the locations where the officials may search
search warrant
legal approval of the court-house to search for evidence on someone's private property
search warrant
A search warrant is a special document that gives the police permission to search a house or other building. Officers armed with a search warrant entered the flat. A warrant giving legal authorization for a search. a legal document that gives the police official permission to search a building
consent search
a warrantless search made by United States law enforcement personnel based on the consent of the individual whose person or property is being searched
depth-first search
an algorithm for traversing a tree or graph where one starts at the root nad explores as far as possible along each branch before backtracking
house-search
A thorough search of a home or other privately owned real estate as part of an official (notably judicial) investigation

An illegal house-search is both a grave violation of privacy and a potential ground to dismiss all evidence it yielded.

jackstay search
An underwater search conducted by divers who remain in contact with a rope marking the search line. Each time a diver reaches an end of the rope, that end is moved in a set direction. The divers may start together or at opposite ends of the rope

To some extent the grid search has superseded the jackstay search in open water, since the latter requires many more ropes to be laid on the seabed. For a detailed search of a small area, however, the jackstay search has much to commend it.

re-search
To search again; to re-examine
searching
thorough
searching
search; hunt
searching
Present participle of search
strip-search
A body search where the cloths are removed (stripped)
strip-search
To remove clothes and do a body search
tabu search
A combinatorial search technique used to solve optimization problems by tracking and guiding the search

Compared to simulated annealing, the tabu search heuristic performed well.

warrantless search
A search of someone's body or property conducted by law enforcement personnel without the issuance of a search warrant
word search
A word game consisting of a grid of letters, the aim of which is to find an array of given words hidden within the grid
a search
{n} quest
searcher
{n} one who searches, an examiner
searchable
Capable of being searched, especially something that has an automated search function included
searchable
{s} can be sought; can be investigated, can be examined
searchable
Capable of being searched
searched
past of search
searcher
someone making a search or inquiry; "they are seekers after truth"
searcher
Formerly, an officer in London appointed to examine the bodies of the dead, and report the cause of death
searcher
An implement for sampling butter; a butter trier
searcher
An officer of the customs whose business it is to search ships, merchandise, luggage, etc
searcher
large metallic blue-green beetle that preys on caterpillars; found in North America
searcher
An instrument for feeling after calculi in the bladder, etc
searcher
{i} seeker, one who looks for something; investigator, inspector, examiner
searcher
A searcher is someone who is trying to find something such as the truth or the answer to a problem. He's not a real searcher after truth. = seeker
searcher
large metallic blue-green beetle that preys on caterpillars; found in North America a customs official whose job is to search baggage or goods or vehicles for contraband or dutiable items
searcher
Searchers are people who are looking for someone or something that is missing. Searchers have found three mountain climbers missing since Saturday
searcher
One who, or that which, searches or examines; a seeker; an inquirer; an examiner; a trier
searcher
One who searches
searcher
An instrument for examining the bore of a cannon, to detect cavities
searcher
A notched metal strip, tooled to 0 0005 inch thickness, used to remove small particles of threads from brass bobbins
searcher
An inspector of leather
searcher
a customs official whose job is to search baggage or goods or vehicles for contraband or dutiable items
searchers
plural of searcher
searches
You may request that library staff conduct a thorough search for library materials that cannot be found in their proper locations You will be notified when the materials are found Searches are available to all registered borrowers Back to Item Request Form
searches
plural of search
searches
We will ask for searches from the Local Authority, the Water Authority and a number of other organisations, so that we can find out everything possible about the property that you are buying If you want to know more about the different types of searches we can obtain on your behalf, click on the following link
searches
Checks carried out during the conveyancing These checks are made with local authorities and other official organisations to check planning proposals and other matters that may affect the value of the property, and if it can be sold in the future The HM Land Registry is also searched to establish that there are no unknown charges registered against the property
searches
A page from which readers can search for different types of information on the School site Readers are likely to want to be able to search for staff, modules, and generally on keywords
searches
checks of local council records for planning applications such as developments which may effect the value of your property or if the property is liable to a compulsory purchase order semi-detached house house which shares a common wall with a neighbouring house sitting tenants when a tenant has the right to stay in the property (often for life) sole agent where a seller chooses only one estate agent to sell their home stamp duty the tax payable on the purchase of a property
searches
third-person singular of search
searches
Looks over and through for the purpose of finding something
searching
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression See section 13 Searching and Replacement
searching
Information retrieval by entering one or more keywords into a search engine
searching
If you wish to search for a particular word within the text you are reading, select "Edit-Search" from the pull-down menus Type in the word and click the "Search" button at the bottom of the window (There are several advanced search options, such as specifying a verse range, which you may modify if you wish) A window will pop up displaying your search results Double click on one of them to see the Biblical text (the searched-for word will be highlighted in blue) The search results will remain behind this window, so if you close it, you will return to the results and can view the next one
searching
Looking for files on the Internet relevant to a research topic or interest It's possible to search by category as well as keyword
searching
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression See section 10 Searching and Replacement
searching
having keenness and forcefulness and penetration in thought, expression, or intellect; "searching insights"; "trenchant criticism
searching
Hypertext searching means using text keywords that you enter to jump to a new location in the current document or to request that a remote data base server (e g Gopher) select additonal documents
searching
A searching question or look is intended to discover the truth about something. They asked her some searching questions on moral philosophy and logic. see also soul-searching
searching
{i} act of looking for something, act of seeking
searching
Searching means moving point to the next match for a specified regular expression See section 15 Searching Mail Folders
Türkçe - İngilizce

search teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Search engine
(Bilgisayar) arama motoru
search