kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi

listen to the pronunciation of kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
Türkçe - Türkçe
ara
kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi

    Heceleme

    ki·şi·le·rin ve·ya top·lu·luk·la·rın bir·bi·ri·ne kar·şı o·lan du·ru·mu ve·ya il·gi·si

    Günün kelimesi

    regale