arama emri

listen to the pronunciation of arama emri
Türkçe - İngilizce
(Kanun) warrant of apprehension
search warrant

The police were at Tom's door with a search warrant. - Polisler bir arama emri ile Tom'un kapısındaydılar.

Do you have a search warrant? - Bir arama emriniz var mı?

Türkçe - Türkçe
Yapılacak araştırma işlemi için yetkili organdan alınan buyruk
arama emri