used to connect two homogeneous (similar) words or phrases

listen to the pronunciation of used to connect two homogeneous (similar) words or phrases
İngilizce - Türkçe

used to connect two homogeneous (similar) words or phrases teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

and
bağlaç ve
and
ya
and
daha sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Daha sonra, Chris utandı ve özür diledi ve Beth onu bağışladı. - Later, Chris felt ashamed and apologized and Beth forgave him.

and
-bundan dolayı
and
ma
and
ve
and
sonra

Önce Hong Kong'a gideceğiz ve sonra Singapura gideceğiz. - We'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.

Su boruları dondu ve sonra patladı. - The water pipes froze and then burst.

and
bes

Biz üç köpek ve bir kedi besliyoruz. - We keep three dogs and a cat.

İyi sağlık düzgün beslenme ve ölçülü egzersizden ibarettir. - Good health consists of proper eating and moderate exercise.

and
ve bu yüzden

O hastaydı ve bu yüzden onlar sessiz kaldılar. - He was ill, and so they were quiet.

Biz trafikte yarım saat kadar durdurulduk ve bu yüzden geç vardık. - We were held up for half an hour in the traffic and so we arrived late.

and
ile

Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı. - Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

and
conj. ve
and
Hem de nasıl and so forth ve saire
and
(bağlaç) ve, ile, de
and
ile And howl
and
bağ. ve; ile: mice and men fareler ve insanlar. knife and fork bıçakla çatal. He looked and ran away. Baktı ve kaçtı
and
de
İngilizce - İngilizce
and

Boys and girls come out to play.

used to connect two homogeneous (similar) words or phrases