and

listen to the pronunciation of and
Englisch - Türkisch
ile

Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı. - Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

bağlaç ve
ya
daha sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Hırsız bana vurdu ve gözümü morarttı ve daha sonra kaçtı. - The thief hit me and gave me a black eye and then ran off.

-bundan dolayı
ma
ve
sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Su boruları dondu ve sonra patladı. - The water pipes froze and then burst.

bes

İlginç bir kişi olmak için aklınızı beslemek ve egzersiz yaptırmak zorundasınız. - To be an interesting person you have to feed and exercise your mind.

Onlar bir siyah ve bir beyaz köpeği beslediler. - They fed a black and a white dog.

ve bu yüzden

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

O hastalandı, ve bu yüzden yurt dışına gitmekten vazgeçti. - He fell ill, and therefore he gave up going abroad.

conj. ve
Hem de nasıl and so forth ve saire
(bağlaç) ve, ile, de
ile And howl
bağ. ve; ile: mice and men fareler ve insanlar. knife and fork bıçakla çatal. He looked and ran away. Baktı ve kaçtı
de
more and more
gitgide

Avrupa'da kamusal alanın yokluğu gitgide daha fazla hissediliyor. - The lack of a public sphere in Europe is being felt more and more keenly.

Dünya gitgide artan bir hızla değişiyor. - The world is changing more and more quickly.

toil and moil
didinmek
and as well
aynı zamanda da
and so
ve dahası
and so
o halde
and so on
vb
and so on
ve benzerleri

Elmalar, portakalllar, ve benzerlerini getirdi. - She brought apples, oranges, and so on.

O, piyano, flüt, gitar ve benzerlerini çalar. - He can play the piano, the flute, the guitar, and so on.

and so on
vs
and so on
ve saire
and a lot more
çok daha fazlasıyla
and all that jazz
ve bunun gibi ıvır zıvır
and gate
ve geçidi
and how
hem de ne biçim
and or
ve/veya
and so forth
ve saire
and so forth
vesaire
and so forth
filan fıstık
and so forth
ve benzeri şeyler

O bana yaşımı, adımı, adresimi ve benzeri şeyleri sordu. - He asked me my age, my name, my address, and so forth.

and so on
vesaire

Kalemler, defterler, sözlükler vesaire satın aldı. - He bought pencils, notebooks, dictionaries and so on.

and so on
ve benzeri şeyler

Gemi kömür, kereste, ve benzeri şeylerle yüklüydü. - The vessel was loaded with coal, lumber, and so on.

Sandviçler, kekler ve benzeri şeyler yedik. - We ate sandwiches, cakes, and so on.

and than
ve o zaman
and then
ve sonra

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Önce Hong Kong'a gideceğiz ve sonra Singapura gideceğiz. - We'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.

and thus
ve bu yüzden
and what not
ve benzeri şeyler
and what not
vesaire
and what's more
üstelik
and/or
ve/veya
and 2
ve 2
and all
ve benzerleri
and b
ve b
and co
ve co
and for a good reason
(deyim) İyi bir nedenle, iyi bir neden uğruna
and for good reason
(deyim) İyi bir nedenle, iyi bir neden uğruna
and hence
ve dolayısıyla
and more
ve daha fazlası
and now
şimdi de
and of
ve
and on
ve
and over
ve üzeri
and so forth
Falan, filan, vesaire, ve benzerleri. "First, buy the flour, the mılk, the eggs, and so forth. - Önce un, süt, yumurta vesaireyi al.", "She moaned and groaned and so forth for about an hour. - Bir saat kadar sızlandı mızlandı."
and that's the way it was
ve işte bu yolu
and the like
ve benzeri
and what have you
vesaire
and what have you/and what not
k. dili vesaire
and you
ve sen

Saklanacağım ve sen beni bulacaksın. Tamam mı? - I'll hide and you find me. O.K.?

Tom'un ve senin arkadaşlarının nereye gittiğini biliyor musun? - Do you know where Tom and your friends went?

And how
Hem de nasıl!
and also
hem
and did i know about it
(deyim) ne yapmis oldugumun farkina vardim
and do not i know it
(deyim) bilmez miyim!
and gate
(Nükleer Bilimler) ve kapısı
and how
(deyim) hem de nasil! [kd] i hear that peter liked the present i sent him ,oh, and how peterin gonderdigim hediyeyi begendigini isittim . hem de nasil
and rightly so
ve haklıydı da, ... ve iyi de etti: He scolded him for his negligence, and rightly so. İhmalkârlığından dolayı onu azarladı ve haklıydı
and so forth
ve benzeri gibi
and so forth
(fiil) saire, ve benzeri, ve benzeri gibi
and so forth
ve benzeri

O bana yaşımı, adımı, adresimi ve benzeri şeyleri sordu. - He asked me my age, my name, my address, and so forth.

Kostümler kırmızı, pembe, mavi ve benzeriydi. - The costumes were red, pink, blue, and so forth.

and so on
filan
and so on
filan, v.s., v.b
and so on
buna benzer

Dolma kalemlere, defterlere ve buna benzer şeylere ihtiyacım var. - I need pens, notebooks and so on.

and such
ve benzeri
and such
(fiil) benzeri
and such
ve benzerleri: Orange trees, palms, and such should be kept under glass in winter. Kışın portakal ağaçları, palmiyeler ve benzeri ağaçlar
and suchlike
{k} ve benzerleri
and sure enough
hakikaten de
and that's flat
{k} (deyim) acik ve kesindir,iste o kadar
and there is also that
ve şu da var ki
and there you are
(deyim) iste sonuc! iste cozum!
and vice versa
ve tersine, ve aksine: The bigger the fish, the blander its taste, and vice versa. Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine
and what and i do not know what
(deyim) hemen hemen hersey,ve buna benzer seyler
and what have you
{k} (deyim) ve baskalari ,ve daha bilmem ne
and what have you/and
{k} vesaire
and what not i do not know what
(deyim) hemen hemen hersey,ve buna benzer seyler
and what's more
bir de, hem de, üstelik, ayrıca: She was wearing a pink cape and, what's more, she was carrying a pink poodle. Pembe bir pelerin giymişti ve
and also
hem de
and also
bir de
and so
bu nedenle

Bir eş ve çocuk istiyorum ve bu nedenle bana bir ev lazım. - I want a wife and children, and so I need a house.

and so
ve de
and so
ve böylece
and so forth
(deyim) benzeri

Kostümler kırmızı, pembe, mavi ve benzeriydi. - The costumes were red, pink, blue, and so forth.

O bana yaşımı, adımı, adresimi ve benzeri şeyleri sordu. - He asked me my age, my name, my address, and so forth.

and so on
ve benzeri gibi
and yet
hal böyle iken
between you and me and the bedpost
aramızda kalsın
ANDE
andem
Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise
(Atasözü) Erken yatmak, erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
and then
hem o
between you and me and the gatepost
söz aramızda
between you and me and the lamppost
k. dili söz aramızda
earth and heaven (here and above)
yer ve gök (burada ve üzeri)
every now and then/every now and again
ara sıra, arada bir
now and again/now and then
ara sıra, zaman zaman
pace back and forth/pace up and down
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak, volta atmak
Air Force War and Mobilization Plan; War and Mobilization Plan
(Askeri) Hava Kuvvetleri Harp ve Sefreberlik Planı; Harp ve Seferberlik Planı
Army Mobilization and Operations Planning and Execution System
(Askeri) K.K. Ordu Seferberlik ve Harekat Planlama ve İcra Sistemi
and so forth
ve diğerleri
and so forth
ve başkaları
and so on
filan falan
and so on
ve benzeri

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

Sandviçler, kekler ve benzeri şeyler yedik. - We ate sandwiches, cakes, and so on.

and so on
falan

Elma, portakal falan getirdi. - She brought apples, oranges, and so on.

and so on
ve diğerleri
and so on
falan filan
between you and me and
{k} söz aramızda
between you and me and the bedpost
laf aramızda
between you and me and the lamppost
laf aramızda
between you and me and the lamppost
aramızda
emergency and extraordinary expense authority; evasion and escape
(Askeri) acil ve olağandışı masraf yetkilisi; kaçma ve kurtulma
go out and wander far and near
yollara düşmek
infrared search and track sensor; Infrared Search and Track System
(Askeri) kızılötesi arama ve izleme sensörü; Kızılötesi Arama ve izleme Sistemi
mission, enemy, terrain and weather, troops available and civilian
(Askeri) vazife, düşman, birlik, arazi ve hava durumu, sivil varlık üstüne değerlendirmeler
now and again/now and
ara sıra, zaman zaman
vertical and/or short takeoff and landing aircraft
(Askeri) dikey ve/veya kısa iniş ve kalkış yapan uçak
Türkisch - Türkisch
Englisch - Englisch
To combine (a value) with another value by means of this operator

If an internal node is encountered that contains a mask, the search key is logically ANDed with the mask and another search is made of the subtree.

Alternative form of ∧, the conjunction operator
Used to indicate addition

Five and six are eleven.

Used to connect two homogeneous (similar) words or phrases

Boys and girls come out to play.

Used at the end of a list to indicate the last item

bread, butter and cheese.

To; used to connect two finite verbs

Call and see whether John is coming over.

Used to ask for elaboration

A: I don't have a key. B: And... A: And I need one to get in.

Used to join sentences or sentence fragments in chronological order

I mended the chair and it broke again.

If

Peter answered, and sayde: master, and thou be he, bidde me come unto the on the water.

Used to indicate causation

Ask me the definition of “and” again and I’ll scream.

{c} joining sentences and words
and Alternative form of ∧, the conjunction operator
wa are you finished hul khalast?
The Boolean AND operator, used by WAIS to indicate that found documents must contain both terms that appear in the question
A logical operator joining two well defined logical expressions into one compound logical expression The compound expression formed will be TRUE only when both logical expressions on each side are TRUE Logical operator precedence: Not, And, Or
The logical operator that combines two conditions that must both be ture to retrieve a record
When used on a search engine the Boolean AND operator indicates that found documents must contain both terms that appear in the question
(Boolean) see Boolean AND
A connector/term used in searching databases which indicates that for two statements/rules/criteria only records satisfying both statements/rules/criteria should be selected (DB, Gr 5)
A Boolean logic function which is also mod 2 multiplication
met the $100 00 annual deductible, Medicare will pay 80 percent of the approved charges for blood, starting with the fourth pint
Used when querying many search engines, a Boolean operation which is "true" if both inputs are true
this Boolean operator is used to combine terms and search for both or all of them
do not rely heavily on the loose connectives and, and so, and and then They produce flabby sentences which force readers to guess the relation between clauses
A Boolean operator that narrows a search by requiring all search terms be present in the results retrieved because of the search For example, hot and cold would only retrieve information where both "hot" and "cold" appear See also operators
A Boolean Operator AND is a word used to connect terms in a computer search It narrows the search to articles that contain only the selected terms For example: college students AND stress See also Boolean Logic, Or, Not
Evaluates args (which must be integral values) until an arg is false and then returns false True is returned if all args are true
A logical operation between two numbers
Logical operation where the result is 1 if ANDed terms both have the value 1
A logical operator that required that both of the relational operators it connects must be true for the whole statement to evaluate as true If either of the relational operators are false, or if both are false, the statement will evaluate as false
also or plus -- "both in the information and part of the question " (192)
between two terms indicates that both terms must be present in the article or citation entry to be included in the search set
1 Half of a Quick count (& 1 or 1 &) 2 A Call such as "ready and" 3 Indicates simultaneous action Note: In Don's step descriptions, the word "and" notes simultaneous actions, while the figure "&" indcates movement on a half beat of music
Used when two movements are to be done simultaneously, i e 1 step foward on right foot and clap hands
This may be used to define mutually recursive functions and datatypes datatype Expr = Sum of Term list and Term = Product of Factor list and Factor = Variable of string | Value of int | Bracket of Expr; (* Not a good example as it is easier to have just one type here datatype Expr = Sum of Expr list | Prod of Expr list | Var of string| Val of int; *) fun foo(h: : t) = h+bar t | foo nil = 0 and bar(h: : t) = (~h)+foo t | bar nil = 0
a reserved word, a binary Boolean operator 3 1, 3 4, A 1
You use and to introduce a question which follows logically from what someone has just said. `He used to be so handsome.' --- `And now?'
You use and to interrupt yourself in order to make a comment on what you are saying. As Downing claims, and as we noted above, reading is best established when the child has an intimate knowledge of the language
and WEAK STRONG
In order to; used instead of the infinitival to, especially after try, come, go
emphasis You use and to link two words or phrases that are the same in order to emphasize the degree of something, or to suggest that something continues or increases over a period of time. Learning becomes more and more difficult as we get older We talked for hours and hours He lay down on the floor and cried and cried
It is sometimes, in old songs, a mere expletive
You use and to link two statements when the second statement continues the point that has been made in the first statement. You could only really tell the effects of the disease in the long term, and five years wasn't long enough
You use and to indicate that two numbers are to be added together. What does two and two make? = plus
It is used to conjoin a word with a word, a clause with a clause, or a sentence with a sentence
You use and at the beginning of a sentence to introduce something else that you want to add to what you have just said. Some people think that starting a sentence with and is ungrammatical, but it is now quite common in both spoken and written English. Commuter airlines fly to out-of-the-way places. And business travelers are the ones who go to those locations
And is used before a fraction that comes after a whole number. McCain spent five and a half years in a prisoner of war camp in Vietnam. fourteen and a quarter per cent
You use and in numbers larger than one hundred, after the words `hundred' or `thousand' and before other numbers. three thousand and twenty-six pounds. A logical operator that returns a true value only if both operands are true. andante
And is used by broadcasters and people making announcements to change a topic or to start talking about a topic they have just mentioned. And now the drought in Sudan
You use and to link two or more words, groups, or clauses. When he returned, she and Simon had already gone Between 1914 and 1920 large parts of Albania were occupied by the Italians I'm going to write good jokes and become a good comedian I'm 53 and I'm very happy
A particle which expresses the relation of connection or addition
conj. with, together with; also, too
See An, conj
You use and to link two statements about events when one of the events follows the other. I waved goodbye and went down the stone harbour steps = then
If; though
You use and to link two clauses when the second clause is a result of the first clause. All through yesterday crowds have been arriving and by midnight thousands of people packed the square
bail
patent
og
et
Andaman and Nicobar Islands
Indian union territory in the Bay of Bengal which has Port Blair as its capital
and all
Used to suggest certain unstated relevant implications or what has been stated

What with you saying he was sick and all, I figured neither of you were coming.

and all
Including every object, attribute, or process associated with preceding item or series of items

He ate the whole fish, bones and all.

and all that
Used at the end of a statement to insinuate that there is more information that can be inferred from the preceding

She likes Punk Rock, Screamo, Death Metal and all that.

and change
and some quantity, but less than the increment to the next round number

This ain't your speed young man, run in your lane / So I can come through doin' a hundred and change.

and counting
used to show that the number previously mentioned is continuously changing, i.e. increasing or decreasing

Hurry up, the train leaves in three minutes. No, two minutes and counting!.

and crap
Alternative form of and shit
and finally
A light news story reserved for the end of a bulletin when there is a lack of more important items; typically involving animals or other features supposed to be amusing

The shots were included as part of BBC natural history producer Fergus Beeley nature diary from Beinn Eighe’s National Nature Reserve show water being blown back uphill on a windy day in Torridon. They have been picked up by the media as an ‘and finally’ and widely circulated.

and how
Used to strongly confirm preceding utterance

It created a disruption, and how.

and if
Alternative form of an if
and shit
Used after one or more listed objects, attributes or processes to indicate additional others

Oh no! All this seaweed and shit is getting all over me!.

and so forth
Indicates that a list continues in a similar manner

Don't forget to pack weather items appropriate for the climate: sunscreen, rain gear, and so forth.

and so on
Indicates that a list continues in a similar manner

Put things where you will use them: sponges next to the sink, knives next to the cutting board, and so on.

and that
And everything related to that; and so on; etc

We want to move to a new town, buy a house, start a family and that.

and the horse you rode in on
Euphemistic shortening of "fuck you and the horse you rode in on"
and the horse you rode in on
Intensifier
and the like
And other similar items
and then some
Used to confirm preceding utterance, while implying that what was said or asked is an understatement

It created a disruption, and then some.

and whatnot
And so on; et cetera
and your little dog too
A statement that not only will the person being addressed be punished but their conspirators will also
and/or
Joins two alternatives to mean either or both; indicates that inclusive or is meant where or alone might be taken to mean exclusive or

List three personal and/or business references.

AND gate
A logic gate that simulates the function of the logical operator AND. It emits a signal only if all input wires receive coincident signals
Andaman and Nicobar Islands
Union territory (pop., 2001 prelim.: 356,265), India. It consists of two groups of islands in the Bay of Bengal about 400 mi (650 km) west of Myanmar; the total area is 3,185 sq mi (8,249 sq km). The chief islands are North Andaman, Middle Andaman, and South Andaman (known collectively as Great Andaman), and Little Andaman. The Nicobar group includes Car Nicobar, Camorta (Kamorta) and Nancowry, and Great Nicobar. Most of the population lives in the Andaman group. The first European settlement was at Port Blair, South Andaman, now the union territory capital. In the Nicobar group there are remnants of inhabitation dating to AD 1050
Andrea and Giovanni Gabrieli
born 1510-20, Venice died late 1586, Venice born 1556, Venice died Aug. 12?, 1612, Venice Venetian composers. Andrea worked at the Bavarian court in Munich and in 1566 became an organist at St. Mark's Basilica in Venice, where he remained the rest of his life. He wrote more than 200 madrigals and much other secular vocal music. His sacred vocal works, which number more than 150, include many splendid settings for church festivals; many were published posthumously in a collection called Concerti (1587). His nephew and student, Giovanni, joined him as organist at St. Mark's in 1584. Like Andrea, he wrote numerous festive works for choirs and instrumental groups. His best-known works are those for instruments, especially wind instruments (canzonas, ricercars, sonatas, toccatas, etc.), which employ dramatic dynamic and spatial effects. His student Heinrich Schutz conveyed the Venetian style to Germany
Androcles and the Lion
an ancient Roman story about a slave called Androcles who escapes from his owner and meets a lion with a thorn (=a sharp pointed part of a plant) in its foot. Androcles removes the thorn. Later he is caught and is made to fight with a lion in the arena as punishment for escaping, but the lion is the same one that he helped, and instead of attacking him, it greets him as a friend
and Co.
and company (and partners, and business associates, and colleagues)
and I quote:
his/her exact words were: , this is a direct quotation
and Scaliger Joseph Justus Scaliger, Julius Caesar
born April 23, 1484, Riva, Republic of Venice died Oct. 21, 1558, Agen, France born Aug. 5, 1540, Agen, France died Jan. 21, 1609, Leiden, Holland Classical scholars. Julius worked in botany, zoology, and grammar but was chiefly interested in developing an understanding and critical evaluation of the ancients. His most widely read book was his Poetics (1561), in which Greco-Roman rhetoric and poetics are used as a foundation for literary criticism. His son Joseph, a precocious student of language, studied in France, Germany, and Italy and taught in France before he was called to the University of Leiden, where he became known as the most erudite scholar of his time. His major works are the Study on the Improvement of Time (1583) and Thesaurus of Time (1609), which brought order to ancient chronology
and Slovenes Kingdom of Serbs, Croats
Balkan state formed in 1918 after World War I. It included the previously independent kingdoms of Serbia and Montenegro and the southern Slavic territories formerly subject to the Austro-Hungarian Empire, including Dalmatia, Croatia-Slavonia, Slovenia, and Bosnia and Herzegovina. The kingdom was ruled by the Serbian Karadjordjevi dynasty. In 1929 King Alexander I sought to combat local nationalisms by proclaiming a royal dictatorship and renaming the state Yugoslavia. See also Serbia and Montenegro
and afterwards
and then, after which
and all
and everything, and the whole thing
and all the best
I hope that all goes well for you, best wishes (said in farewell)
and all the more so
and even more, most certainly
and as if that is not enough
and on top of all that
and circuit
a circuit in a computer that fires only when all of its inputs fire
and family
and the other members of the family
and here are the main points
and here are today's top stories/headlines (said at the opening of the telecast before the actual news is broadcast)
and how
an expression of emphatic agreement
and how!
you bet!, for sure!
and more
and even more, and yet, and still
and others
used as an abbreviation of `et alii' (masculine plural) or `et aliae' (feminine plural) or `et alia' (neutral plural) when referring to a number of people
and so
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed"
and so forth
continuing in the same way
and so forth
et cetera, and so on
and so on
continuing in the same way
and so on
etcetera, and others, and so forth
and so on and so forth
etcetera, and others
and spouse
including his wife, including her husband
and that's it
and that's the end of it, and that's enough, and no more, and that's all
and that's the way it was
and that's what happened, and that's what it was like
and the like
and others of the same kind, and those of the same type
and the wolf shall dwell with the lamb
there will be peace even between the fiercest of enemies (Biblical prophecy)
and then
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed"
and then some
and much more in addition to (e.g.: "I understand your car cost about $25,000", "Yes that much and then some because I also added a CD player")
and then some
and considerably more in addition; "it cost me a week's salary and then some"
and then some
and considerably more in addition; "it cost me a week's salary and then some
and what is more
in addition to this, not only this, not this alone
and whatnot
and anything else, and what you please
and who may you be?
and who are you?
and yet
in any event, anyway, despite
Adam and Eve
To believe

Would you Adam and Eve it, I've only gone an' lost me wallet, ain't I?.

Armalite and the ballot box
Electoral strategy pursued by the Irish Republican movement in the 1980s and early 1990s, where elections in Northern Ireland and the Republic of Ireland were contested by Sinn Féin, while the IRA continued military operations against the British Army and RUC
Black and Tan
A member of the RIC British irregular army group, operating against Irish republicans in the War of Independence 1920/21
Bosnia and Herzegovina
A country on the Balkan Peninsula with the capital Sarajevo. Until 1992, it was part of Yugoslavia
Buckley's and none
A supposed two chances (probabilities), being Buckley's chance (meaning a very small chance) or no chance at all
Daman and Diu
Union territory in western India which has Daman as its capital
I have to love you and leave you
Used as an affectionate way of saying goodbye
I'll see you and raise you
More generally, used when someone produces or reveals something. One says this to announce they will answer by producing or revealing something of their own

I'll see your gigabyte and raise you a terabyte.

Jammu and Kashmir
State in Northern India which has Srinagar as its capital (Jammu is its winter capital)
Marks and Sparks
The retailer Marks & Spencer
Newfoundland and Labrador
A province in eastern Canada with capital St. John's
Saint Vincent and the Grenadines
A country in the Caribbean. Official name: Saint Vincent and the Grenadines
South Georgia and the South Sandwich Islands
A British-owned territory of inhospitable islands in the southern Atlantic Ocean
Svalbard and Jan Mayen Islands
Two distinct dependencies of Norway. Official name: Svalbard and Jan Mayen Islands
São Tomé and Príncipe
Island nation off the western equatorial coast of Africa. Official name: Democratic Republic of São Tomé and Príncipe
Trinidad and Tobago
A country in the Caribbean. Official name: Republic of Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
Country in the Caribbean. Official name: Turks and Caicos Islands
Urim and Thummim
A set of seer stones bound by silver bows into a set of spectacles, that founder Joseph Smith, Jr. said he found on the hill Cumorah and used to interpret the golden plates
X's and O's
kisses and hugs

The college co-ed signed her letter to her mother with X's and O's.

X's and O's
The fundamental elements of a play
a hundred and ten percent
A level of effort exceeding one's sustained capacity, possibly risking injury

We busted our tails and won, we gave 110%.

a little bit of bread and no cheese
the song of the yellowhammer

A little bit of bread and no cheese! cry the yellowhammers petulantly. But no one takes any notice of them.

accident and emergency
The department of a hospital that deals with injuries and medical emergencies
aided and abetted
Simple past tense and past participle of aid and abet
aiding and abetting
Present participle of aid and abet
all fingers and thumbs
clumsy or awkward

He tried to tie his shoelace but was all fingers and thumbs due to his nervousness.

all mouth and no trousers
Alternative form of all mouth and trousers
all talk and no cider
all talk and no results
apples and oranges
Said of a comparison of items that are not comparable

Comparing the grades of English students to Engineering students is like trying to compare apples and oranges.

apples and pears
stairs
at sixes and sevens
In a state of dispute or disagreement

All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines, at sixes and sevens with you.

bag and baggage
With all one's possessions
bait and switch
An unscrupulous and sometimes illegal sales technique, in which an inexpensive product is advertised to attract prospective customers who are then told by sales personnel that the inexpensive product is unavailable or of poor quality and are instead urged to buy a more expensive product

Seereeram and other critics say it was a sort of bait and switch. Citibank met with Trintomar three times in the spring of 1992 to pitch its original $66 million refinancing proposal, and in a letter dated Sept. 9, Trintomar asked for a formal proposal. The next day, Citibank sent a letter outlining the extra $96.5 million loan in several pages of eye-glazing detail.

be-all and end-all
Something considered to be of the utmost importance; something essential or ultimate

Profit is the be-all and end-all of business.

beauty and the beast
Two individuals, usually but not necessarily romantically involved, where one is perceived to be considerably more attractive than the other
bed and breakfast
A type of guesthouse providing such a service. Abbreviations: B & B, B&B
bed-and-breakfast
Alternative spelling of bed and breakfast
between a rock and a hard place
Having the choice between two unpleasant or distasteful options; in a predicament or quandary

If Washington Mutual needs to raise capital quickly, it will very likely find itself between a rock and a hard place, because credit markets have all but closed their doors to troubled banks.

between the hammer and the anvil
Having the choice between two unpleasant or distasteful options; in a predicament or quandary

Yet for a time the nation was again placed between the democracy of the levellers and the despotism of the Stuarts, — between the hammer and the anvil.

black and gold garden spiders
plural form of black and gold garden spider
black and white
Easily divided into diametrically opposing camps or schools of thought
black-and-white television
A television set that displays only monochrome images
block and tackle
human male external genitalia
blues and twos
The flashing blue lights and (originally) two-tone siren of a police vehicle
bow and arrow
A weapon consisting of a bow and a supply of arrows, often kept in a quiver
box and whiskers plot
A graphical summary of a numerical data sample through five statistics — median, upper quartile, lower quartile, and upper extreme and lower extreme values — by depiction as a box with its edges at the quartile marks and an internal line at the median and with lines protruding from the box as far as the extremal values
bread and circuses
Food and entertainment provided by the state
bread-and-butter
Relating to basic sustenance or the requirements for everyday living for the masses
bread-and-butter
A general saying used to ward off bad luck
bread-and-butter letter
A short, hand-written communication to thank someone who has recently provided you with hospitality, usually dinner or an overnight visit
bump and grind
To perform such a dance or such movements

A dozen exercisers show up twice a week to bump and grind, do some belly rolls and loosen the hip joints..

butter-and-egg man
A prosperous dairy farmer (or other wealthy rural citizen), seen as coming into the big city and ostentatiously living it up

He puffed on the big cigar that he always had stuck in his face and posed back like a big butter-and-egg man.

cat and dog life
Unhappy married life
caught and bowled
Describing the way of being out by being caught by the bowler
caught between the devil and the deep blue sea
Having a choice between two alternatives, both undesirable
chief cook and bottle washer
Chief executive; person in charge of all tasks
clean and jerk
The act of lifting the barbell to hang at arm's length, a pause, and thrusting the barbell over head to a stationary position in one movement
cock-and-bull story
A far-fetched and fanciful story or tale of highly dubious validity
coming and going
A general bustle of activity
coming and going
The activities of a specified person or group
crook and nanny
A very small place; mistaken form of nook and cranny

There was sand in every crook and nanny, from truck to keel. As the emerging seamen ran out of expletives so the Kalahari may have run out of sand.

cut and dried
decided, set, settled, not open to change
cut and paste
to delete text or other data in one document and insert it in the same or different one
damned if one does and damned if one doesn't
A dilemma where either choice results in a negative outcome

Damned if you do and damned if you don't.

divide and conquer
Applied to various algorithms, such as quicksort, that solve a problem by splitting it recursively into smaller problems until all of the remaining problems are trivial
divide and conquer
A strategy for achieving political or military control
divide and rule
To gain and maintain power by breaking up larger concentrations of power into chunks that individually have less power than the one implementing the strategy
dog and bone
A telephone

Oi, keep the noise down! I'm talking to my old lady on the dog and bone.

done and done
Done thoroughly and satisfactorily

Bob, you've done good work setting up and maintaining your site, and if you> want to setupsic] a WinACE page as a service to the empire community, I have no> objection. Feel free to link [email protected] as the email address forDone and done! It will be up in a few days and it will have it'ssic] own separate section with screen shots, etc. If you don't like what you see just let me know privately via my email address and I'll fix it.

done and dusted
Completed thoroughly and satisfactorily
dots the i's and cross the t's
Third-person singular simple present indicative form of dot the i's and cross the t's
drag and drop
A feature of a graphical user interface whereby the user can drag a visual item across the screen and drop it in another location

Use drag and drop to move the unwanted files to the trash.

draw and quarter
To execute a person by tying each limb to an animal and driving them in different directions
ducking and covering
Present participle of duck and cover
each and every
Each without exception; used for emphasis

Do not leave without checking each and every door to make sure it is locked.

ear, nose and throat
A branch of medicine dealing with diseases of the ear, nose and throat (often used attributively). Abbreviated to ENT
early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
platitude from Benjamin Franklin under the pseudonym Poor Richard
ebbs and flows
plural form of ebb and flow
effing and blinding
Present participle of eff and blind
egg and spoon races
plural form of egg and spoon race
everyone and his brother
A large number of people; most people
everyone and their dog
A large number of people; most people
fire and brimstone
The traditional punishments of Hell
fire and forget
missile guidance system which does not require further control after launch, and can hit its target without the launcher being in line of sight of the target
fits and starts
Activity which is intermittent, variable in intensity, and prolonged by interruptions

Paying for the wars in Iraq and Afghanistan in fits and starts undermines US military planning and risks the gains made by US troops.

five-and-dime
Two pair, composed of fives and tens
five-and-ten
A five-and-dime
flotsam and jetsam
People considered to be of little worth

The flotsam and jetsam of society were at the night club.

for all intents and purposes
For every functional purpose; in every practical sense; in every important respect; practically speaking

This treaty is for all intents and purposes no longer viable.

forgive and forget
Absolve completely for a past wrongdoing; pardon with neither resentment nor a view to retribution

'Not long before he died, the old man disowned him. Then a year and a half ago mom forgave and forgot.'.

forgiving and forgetting
Present participle of forgive and forget
four-and-twenty
Twenty-four

Jamba has removed from Marlowe's Doctor Faustus all but the barest of essentials - even half its title, leaving us with an 80-minute hurtle through Faustus's four and twenty borrowed years on earth.

front and center
At the center of attention
give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed h
It is more worthwhile to teach someone to do something, than to do something for them
go in one ear and out the other
Said of something that is heard but not attended to; (someone) failed to pay attention

He told me who he saw, but it went in one ear and out the other.

goods and services taxes
plural form of goods and services tax
half and half
A mixture of two alcoholic beverages, most frequently those brewed from malt, such as porter and ale or mild and bitter beers, in about equal parts; also used for equal parts of an alcoholic beverage and water
half and half
In equal parts; half
half and half
Half one thing and half another
half-and-half
Alternative spelling of half and half
Türkisch - Englisch

Definition von and im Türkisch Englisch wörterbuch

fındık kurdu gibi small and plump and lively
(woman)
and
Favoriten