ve benzerleri

listen to the pronunciation of ve benzerleri
Türkçe - İngilizce
and so on

He can play the piano, the flute, the guitar, and so on. - O, piyano, flüt, gitar ve benzerlerini çalar.

She brought apples, oranges, and so on. - Elmalar, portakalllar, ve benzerlerini getirdi.

and all
{k} and suchlike
Türkçe - Türkçe
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
ve benzerleri