etcetera, and others, and so forth

listen to the pronunciation of etcetera, and others, and so forth
İngilizce - Türkçe

etcetera, and others, and so forth teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

and so on
vb
and so on
ve benzerleri

Seyirciler arasında öğretmenler, avukatlar, mühendisler ve benzerleri vardı. - Among the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.

Elmalar, portakalllar, ve benzerlerini getirdi. - She brought apples, oranges, and so on.

and so on
vs
and so on
vesaire

Kalemler, defterler, sözlükler vesaire satın aldı. - He bought pencils, notebooks, dictionaries and so on.

and so on
ve saire
and so on
ve benzeri şeyler

Sandviçler, kekler ve benzeri şeyler yedik. - We ate sandwiches, cakes, and so on.

Gemi kömür, kereste, ve benzeri şeylerle yüklüydü. - The vessel was loaded with coal, lumber, and so on.

and so on
filan
and so on
filan, v.s., v.b
and so on
buna benzer

Dolma kalemlere, defterlere ve buna benzer şeylere ihtiyacım var. - I need pens, notebooks and so on.

İngilizce - İngilizce
and so on
etcetera, and others, and so forth