daha sonra

listen to the pronunciation of daha sonra
Türkçe - İngilizce
afterwards

Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards. - Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın.

Do you plan to join us for a drink afterwards? - Daha sonra bir şey içmek için bize katılmayı planlıyor musunuz?

subsequently

Tom was subsequently arrested. - Tom daha sonra tutuklandı.

Sami was subsequently murdered. - Sami daha sonra öldürüldü.

1. later; after. 2. afterwards
later

He explained later how he made this decision. - Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı.

One more person will be joining us later. - Daha sonra bir kişi daha bize katılıyor olacak.

next

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

I am uncertain when he will come next. - Ben onun daha sonra ne zaman geleceğini bilmiyorum.

then

Then I'll come again later. - Öyleyse daha sonra tekrar geleceğim.

The thief hit me and gave me a black eye and then ran off. - Hırsız bana vurdu ve gözümü morarttı ve daha sonra kaçtı.

thereafter
then by
subsequent to
after

If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage. - Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın.

You speak first; I will speak after. - Önce sen konuş, ben daha sonra konuşacağım.

afterward

Violence increased soon afterward. - Şiddet daha sonra arttı.

If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage. - Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın.

later, afterwards, later on, then
by and by
later on

I'll let you know all about it later on. - Onun hakkında her şeyi daha sonra sana bildireceğim.

I will explain the situation to you later on. - Durumu daha sonra size açıklayacağım.

much later
and

If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence. - İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır.

The thief hit me and gave me a black eye and then ran off. - Hırsız bana vurdu ve gözümü morarttı ve daha sonra kaçtı.

a later
much more later
daha sonra aramak
call (somebody) back
daha sonra aramak
phone (somebody) back
daha sonra aramak
get back to sb
daha sonra devam et
(Bilgisayar) continue later
daha sonra ekle
(Bilgisayar) add later
daha sonra gönder
(Bilgisayar) send later
daha sonra görüşmek üzere
See you later
daha sonra göster
(Bilgisayar) show me later
daha sonra katılım
(Hukuk) later participation
daha sonra kur
install later
daha sonra tekrar geleceğim
I will come back later
daha sonra yeniden deneyin
(Bilgisayar) retry later
daha sonra yükle
(Bilgisayar) install later
daha sonra ödeyebilir miyim
Can I pay later
hakkını daha sonra kullanabilmek
take a rain check on
hakkını daha sonra kullanma hakkı
rain check
indirimde kalmayan malı daha sonra alabilme hakkı
rain check
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) BADEHU
bilahare
daha sonra