a particle which expresses the relation of connection or addition

listen to the pronunciation of a particle which expresses the relation of connection or addition
İngilizce - Türkçe

a particle which expresses the relation of connection or addition teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

and
bağlaç ve
and
ya
and
daha sonra

Daha sonra, Chris utandı ve özür diledi ve Beth onu bağışladı. - Later, Chris felt ashamed and apologized and Beth forgave him.

Sen ilerle ve ben sana daha sonra yetişirim. - You walk on and I will catch up with you later.

and
-bundan dolayı
and
ma
and
ve
and
sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Önce Hong Kong'a gideceğiz ve sonra Singapura gideceğiz. - We'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.

and
bes

İyi sağlık düzgün beslenme ve ölçülü egzersizden ibarettir. - Good health consists of proper eating and moderate exercise.

Onlar bir siyah ve bir beyaz köpeği beslediler. - They fed a black and a white dog.

and
ve bu yüzden

Biz trafikte yarım saat kadar durdurulduk ve bu yüzden geç vardık. - We were held up for half an hour in the traffic and so we arrived late.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

and
ile

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı. - Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

and
conj. ve
and
Hem de nasıl and so forth ve saire
and
(bağlaç) ve, ile, de
and
ile And howl
and
bağ. ve; ile: mice and men fareler ve insanlar. knife and fork bıçakla çatal. He looked and ran away. Baktı ve kaçtı
and
de
İngilizce - İngilizce
and
a particle which expresses the relation of connection or addition

  Heceleme

  a par·ti·cle which expresses the re·la·tion of con·nec·tion or ad·di·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pärtıkıl hwîç îkspresız dhi rileyşın ıv kınekşın ır ıdîşın

  Telaffuz

  /ə ˈpärtəkəl ˈhwəʧ əkˈspresəz ᴛʜē rēˈlāsʜən əv kəˈneksʜən ər əˈdəsʜən/ /ə ˈpɑːrtəkəl ˈhwɪʧ ɪkˈsprɛsəz ðiː riːˈleɪʃən əv kəˈnɛkʃən ɜr əˈdɪʃən/