as well as

listen to the pronunciation of as well as
İngilizce - Türkçe
hem de

O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor. - He speaks French as well as English.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

birlikte

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

hem ... hem de ...: He gave me money
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
yanısıra
yanı sıra

Televizyon izleyicileri eğlendirmesinin yanı sıra onları aydınlatır. - Television enlightens the viewers as well as entertains them.

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

kadar

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır. - The rich have trouble as well as the poor.

O, İngilizce öğrettiği kadar matematik de öğretiyor. - He teaches mathematics as well as English.

böyle olmakla birlikte
hem

O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor. - He speaks French as well as English.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

-e kadar
gibi
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

ilaveten bu bir tarafa
olmakla beraber
olduğu kadar

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

kadar iyi

Tom kadar iyi tenis oynayamam. - I can't play tennis as well as Tom.

Ben sizin kadar iyi yüzebilirim. - I can swim as well as you.

bu bir tarafa
ilaveten
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

ek olarak
ile birlikte
as as
kadar
as well as to
yani olarak
İngilizce - İngilizce
In addition to; further to

As well as the obvious financial benefits, the merger will allow us some breathing room with regards to R&D.;.

too; likewise; in addition
also; as well

The moon as well as the stars were shining down on them.

in addition to, and also, and likewise, besides
In addition to: "The rhetoric , as well as the reasoning, is appreciated" (Benno C. Schmidt, Jr.)
as well as

  Türkçe nasıl söylenir

  äz wel äz

  Telaffuz

  /ˈaz ˈwel ˈaz/ /ˈæz ˈwɛl ˈæz/

  Videolar

  ... to the 6,000 of you here in attendance as well as the over ...
  ... as well as top albums from the genre and key albums that ...

  Günün kelimesi

  luxuriant