as well as

listen to the pronunciation of as well as
İngilizce - Türkçe
hem de

O hem çekici hem de çalışkandır. - She is charming as well as diligent.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

birlikte

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

hem ... hem de ...: He gave me money
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
yanısıra
yanı sıra

Televizyon izleyicileri eğlendirmesinin yanı sıra onları aydınlatır. - Television enlightens the viewers as well as entertains them.

Müziğin yanı sıra o sporları da sever. - He likes sports as well as music.

kadar

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır. - The rich have trouble as well as the poor.

O, İngilizce öğrettiği kadar matematik de öğretiyor. - He teaches mathematics as well as English.

böyle olmakla birlikte
hem

O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor. - He speaks French as well as English.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

-e kadar
gibi
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

ilaveten bu bir tarafa
olmakla beraber
olduğu kadar

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

kadar iyi

Tom kadar iyi tenis oynayamam. - I can't play tennis as well as Tom.

O, İngilizceyi benim kadar iyi konuşur. - She speaks English as well as I.

bu bir tarafa
ilaveten
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

ek olarak
ile birlikte
as as
kadar
as well as to
yani olarak
İngilizce - İngilizce
In addition to; further to

As well as the obvious financial benefits, the merger will allow us some breathing room with regards to R&D.;.

too; likewise; in addition
also; as well

The moon as well as the stars were shining down on them.

in addition to, and also, and likewise, besides
In addition to: "The rhetoric , as well as the reasoning, is appreciated" (Benno C. Schmidt, Jr.)
as well as

  Türkçe nasıl söylenir

  äz wel äz

  Telaffuz

  /ˈaz ˈwel ˈaz/ /ˈæz ˈwɛl ˈæz/

  Videolar

  ... exploration of both risks as well as these tremendous ...
  ... to play with or against, as well as quickly find new ...

  Günün kelimesi

  mojo