hem de

listen to the pronunciation of hem de
Türkçe - İngilizce
as well as

She is charming as well as diligent. - O hem çekici hem de çalışkandır.

He speaks French as well as English. - O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor.

also

She can speak not only English but also French. - O hem İngilizce hem de Fransızca konuşabilir.

Not only was he a doctor, he was also a very famous novelist. - O hem bir doktor hem de çok ünlü bir roman yazarıdır.

and what is more
(deyim) to boot
and also
boot
besides
and besides
moreover
and what's more
and what is worse
both to
besides that
in addition
at that

Tom and I were both busy at that time. - Hem Tom hem de ben o zaman meşguldük.

Both Tom and Mary were busy at that time. - Hem Tom hem de Mary o zaman meşguldü.

eke
not to say
hemde
hen I
Türkçe - Türkçe

hem de teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HEMDE
(Osmanlı Dönemi) Ölümle haşir arası
hem de