to; used to connect two finite verbs

listen to the pronunciation of to; used to connect two finite verbs
İngilizce - Türkçe

to; used to connect two finite verbs teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

and
bağlaç ve
and
ya
and
daha sonra

Sen ilerle ve ben sana daha sonra yetişirim. - You walk on and I will catch up with you later.

Hırsız bana vurdu ve gözümü morarttı ve daha sonra kaçtı. - The thief hit me and gave me a black eye and then ran off.

and
-bundan dolayı
and
ma
and
ve
and
sonra

Önce Hong Kong'a gideceğiz ve sonra Singapura gideceğiz. - We'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

and
bes

İyi sağlık düzgün beslenme ve ölçülü egzersizden ibarettir. - Good health consists of proper eating and moderate exercise.

Köpeğimi ne sıklıkta ve ne kadar beslemeliyim? - How often and how much should I feed my dog?

and
ve bu yüzden

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

O hastalandı, ve bu yüzden yurt dışına gitmekten vazgeçti. - He fell ill, and therefore he gave up going abroad.

and
ile

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı. - Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

and
conj. ve
and
Hem de nasıl and so forth ve saire
and
(bağlaç) ve, ile, de
and
ile And howl
and
bağ. ve; ile: mice and men fareler ve insanlar. knife and fork bıçakla çatal. He looked and ran away. Baktı ve kaçtı
and
de
İngilizce - İngilizce
and

Call and see whether John is coming over.

to; used to connect two finite verbs