vesaire

listen to the pronunciation of vesaire
Türkçe - İngilizce
and so forth, and so on, et cetera, and what not
so and so
and so on

He bought pencils, notebooks, dictionaries and so on. - Kalemler, defterler, sözlükler vesaire satın aldı.

etc
and so forth
and what have you
and what not
{k} and what have you/and
Türkçe - Türkçe
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.): "Biz yollarda, eğer bulabilirsek başımıza gölge verecek kadar hurma dalı, ot vesaire topluyorduk."- F. R. Atay
vesaire