yakınlık

listen to the pronunciation of yakınlık
Türkçe - İngilizce
closeness
proximity
intimacy
affinity
familiarity
nearness, closeness; proximity; affinity, friendliness
immediacy
connexion
nearness
nearness, closeness, proximity
adjacency
relationship
connection
contiguity
imminence
closeness; warmth; rapport; sympathy
terms
approximation
kinship
propinquity
(Pisikoloji, Ruhbilim) affiliation
fondness
favour
concern
affection

He shows warm affection for his children. - O, çocukları için sıcak duygusal yakınlık gösteriyor.

I know you love me, but all I feel for you is just affection. - Beni sevdiğini biliyorum, ama senin için bütün hissettiğim sadece yakınlıktır.

chumminess
vicinity
nearliness
recency
camaraderie
similarity
yakın
(İnşaat) near

He lived in a small town nearby. - Yakınlardaki küçük bir kasabada yaşıyordu.

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

yakın
close

Where's the closest drugstore? - En yakın eczane nerede?

Where is the closest train station? - En yakın tren istasyonu nerede?

yakınlık derecesi
closeness degree
yakınlık duymak
to feel close to; to feel a sympathy for, feel sympathetic toward
yakınlık duymak
sympathize
yakınlık göstermek
to show concern for; to behave in a friendly way toward, behave warmly toward
yakınlık göstermek
sympathize
yakınlık göstermek
to behave warmly, to be friendly
yakın
recent

It happened quite recently. - O, oldukça yakın zamanda oldu.

I haven't been in contact with Mr. Smith recently. - Yakın zamanda Bay Smith ile görüşmedim.

yakın
adjacent
yakın
intimate

Sami and Layla were having an intimate relationship. - Sami ve Leyla yakın bir ilişki yaşıyorlardı.

Tom was intimate with Mary. - Tom'un Mary'yle yakın ilişkisi vardı.

yakın
akin
yakın
pending
yakın
immediate

Only immediate family members attended Tom and Mary's wedding. - Sadece yakın aile bireyleri Tom ve Mary'nin düğününe katıldı.

This man is my immediate superior. - Bu adam benim en yakın amirimdir.

yakın
(Hukuk) imminent

We think Tom might be in imminent danger. - Tom'un yakın tehlikede olabileceğini düşünüyoruz.

yakın
approximate

This is all very approximate. - Bunun hepsi çok yakın.

Åle, the world's oldest eel, just died. He was approximately 150 years old. - Dünyanın en yaşlı yılan balığı Åle yakın zamanda öldü. Yaklaşık olarak 150 yaşındaydı.

yakın
{i} relative

Tom is a close relative of mine. - Tom benim yakın bir akrabam.

A close neighbor is better than a distant relative. - Yakın bir komşu, uzak bir akrabadan daha iyidir.

duygusal yakınlık
affection
yakın
connate
yakın
connected
yakın
close to

We live close to the station. - Biz istasyona yakın yaşarız.

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

yakın
(Biyokimya) proximal
yakın
para

His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed. - Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak.

yakın
familiar

Layla grew up in Arabia and was very familiar with camels. - Leyla, Arabistan'da büyüdü ve develerle çok yakındı.

I wouldn't permit such familiarity. - Ben böyle yakınlığa izin vermezdim.

duygusal yakınlık
affiliation
yakın
bemoan

When I had to learn English in school, at times I would bemoan all the irregularities and strange rules. - Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım.

yakın
analogous with
yakın
recent time
yakın
within hail
yakın
next door
yakın
close-rage
yakın
(Biyokimya) epimer
yakın
akin to
yakın
nearby place
yakın
(deyim) hail-fellow-well-met
yakın
proximate en
yakın
friend

The inhabitants of the island are friendly. - Adanın sakinleri cana yakındır.

Dogs are man's closest friends. - Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır.

yakın
relation

I don't see any relation between the two problems. - O iki problem arasında herhangi bir yakınlık görmüyorum.

Tom's uncomfortable with close personal relationships. - Tom, yakın kişisel ilişkilerden rahatsız.

yakın
neighbourhood
yakın
analogous
yakın
at one's elbow
yakın
near-by
yakın
neighboring
yakın
in sight
yakın
in approach
yakın
closer

We get closer, trying to understand each other, but just hurt each other and cry. - Birbirimizi anlamaya çalışarak yakınlaşırız fakat sadece birbirimizi incitiriz ve ağlarız.

The two countries were moving closer to war. - İki ülke savaşa yakınlaşıyordu.

yakın
near future

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

In the near future, we will be able to put an end to AIDS. - Yakın gelecekte, AIDS'e son verebileceğiz.

yakın
convenient

My house is located in a convenient place - near the train station. - Evim tren istasyonu yakınında, uygun bir yerde bulunur.

It's convenient living so close to the station. - İstasyona çok yakın yaşamak elverişlidir.

yakın
point-blank
yakın
pleasant
yakın
at close quarters
yakın
beef about
yakın
parallel
yakın
vicinal
yakın
complain

Tom complained that his back hurt. - Tom sırt ağrısından yakındı.

She complained of a headache. - O, bir baş ağrısından yakındı.

yakın
complain about

Don't complain about that. You've asked for it. - Yakınma. Kendin kaşındın.

I don't think I've ever heard you complain about anything. - Senin herhangi bir şey hakkında yakındığını duyduğumu hiç sanmıyorum.

yakın
complain of
yakın
pally
yakın
handy
yakın
close range

It's only effective at close range. - Bu sadece yakın mesafede etkili.

Layla shot Sami at close range. - Leyla yakın mesafeden Sami'yi vurdu.

yakın
at hand

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

gönül bağlamak, yakınlık duymak
hearts to connect, to sympathize
yakın
to close
yakın
close of
yakın
nigh

The zombie apocalypse is nigh! - Zombi kıyameti yakın!

There was a fire near the train station last night. - Dün gece tren istasyonu yakınında bir yangın vardı.

yakın
not far
yakın
close in

We haven't been close in years. - Yıllardır yakın olmamıştık.

akla yakınlık
plausibility
cana yakınlık
graciousness
cana yakınlık
congeniality, friendliness
cana yakınlık
congeniality
cana yakınlık
amiability
en yakınlık
close proximity
sahte yakınlık
unction
yakın
relative, relation; close friend
yakın
near at hand

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

yakın
very similar (to)
yakın
by
yakın
contiguous
yakın
near (to), nearby, close (to), close-by
yakın
connection

Sami had very close connections to the crimes. - Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı.

The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all. - Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur.

yakın
close, (friend) who is close to (someone)
yakın
within walking distance
yakın
within reach
yakın
nearby place: Yakınımızda oturuyor. She lives near us
yakın
near, close, neearby; akin (to), analogous (to/with); intimate; impending, imminent; nearby place, neighbourhood; friend, relation; recent time, near future
yakın
proximate
yakın
(arkadaş) thick
yakın
inseparable

They soon became inseparable. - Onlar yakında ayrılmaz oldular.

yakın
connexion
yakın
hard by
yakın
toward

Tom has been very friendly toward me. - Tom bana karşı çok cana yakın.

The spiral galaxy closest to our Milky Way galaxy is Andromeda. Andromeda is over 2 million light-years away. Its central bulge and spiral arms are tilted toward us at a 15 degree angle. - Samanyolu galaksimize en yakın sarmal gökada Andromeda'dır. Andromeda 2 milyondan fazla ışık yılı uzaklıktadır. Onun orta çıkıntısı ve spiral kolları 15 derecelik açıyla bize doğru eğiktir.

yakın
bosom

Tom and Mary have been bosom friends for years. - Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır.

yakın
along

The old woman went, and soon returned along with the Princess. - Yaşlı kadın gitti ve yakında Prenses ile birlikte geri döndü.

I'm sure he'll be along soon. - Onun yakında geleceğinden eminim.

yakın
kindred
yakın
hard

Tom has hardly any close friends. - Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok.

Hardly anyone has seen this animal up close. - Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi.

yakın
towards
Türkçe - Türkçe
Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi
Yakın olma durumu: "Ayrı ayrı anlıyorum da, aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım."- M. Ş. Esendal
Yakın olma durumu
(Osmanlı Dönemi) NEVB
(Osmanlı Dönemi) MÜZAHEME
(Osmanlı Dönemi) ŞEKAH
(Osmanlı Dönemi) KIRBAN
(Osmanlı Dönemi) VELY
(Osmanlı Dönemi) SAKB
(Osmanlı Dönemi) ZÜLFET
mukarenet
(Osmanlı Dönemi) ZÜLEF
karabet
kurb
(Osmanlı Dönemi) EZVAH
(Osmanlı Dönemi) KÜBR
(Osmanlı Dönemi) KURBET
(Osmanlı Dönemi) karâbet
yakınlık derecesi
Akrabalık ilişkisi içindeki sıra
yakınlık derecesi
Sosyal grup içinde kişileri bir merkez etrafında toplama, kohezyon
yakınlık durumu
Yakın olma durumu
yakınlık eylemi
Yakınlık fiili
yakınlık fiili
Bir fiilin -e zarf-fiil ekiyle yazmak fiilinin birleşmesinden oluşan ve kavramda olayın çok yaklaştığını, neredeyse gerçekleşeceğini gösteren birleşik fiil: Düşeyazmak, öleyazmak gibi
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba: "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yakın
(Osmanlı Dönemi) EHAMM
Yakın
(Hukuk) KARİB
Yakın
(Osmanlı Dönemi) NEYYİF
cana yakınlık
Cana yakın olma durumu
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan: "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..."- S. F. Abasıyanık
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yakın
Uzak olmayan yer
yakın
Aralarında sıkı ilgi bulunan
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer) , uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan
yakın
Uzak olmayarak
yakın
Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan: "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı."- Ö. Seyfettin
yakın
Uzak olmayarak: "Gazinoya girip çıkmakta veya kendine yakın bir başka masada oturmakta."- Y. K. Karaosmanoğlu
yakınlık