next door

listen to the pronunciation of next door
İngilizce - Türkçe
bitişikte

O, bitişikte yaşayan adamdır. - That's the man who lives next door.

O, bitişikte yaşamasına rağmen, bize selam bile vermez. - Even though he lives next door, he doesn't even say hello to us.

yandaki evde

Yandaki evde yaşayan adam Mary'nin sevgilisidir. - The man who lives next door is Mary's lover.

Yandaki evde oturan kız çok güzeldir. - The girl who lives next door is very pretty.

kapı komşu

Tom kapı komşusu kızla evlendi. - Tom married the girl next door.

Tom bizim kapı komşumuz. - Tom is our next door neighbor.

bitişik

Tom bitişikte yaşayan adamla geçinemiyor. - Tom doesn't get along with the man who lives next door.

Mary John'la çalışan otobüs sürücüsüne bitişik mi yaşıyor? - Does Mary live next door to the bus driver that worked with John?

yandaki kapı
bitişik oda
bitişik komşu

Bitişik komşudaki köpek tehlikeli. - The dog next door is dangerous.

Bitişik komşudan gelen müzik yüksek ve rahatsız ediciydi. - The music coming from next door was loud and annoying.

yakın
komşu

Tom kapı komşusu kızla evlendi. - Tom married the girl next door.

Tom bizim yan komşumuz. - Tom is our next door neighbor.

next door neighbor
kapı komşu
next door neighbor
bitişik komşu
next door neighbor
kapı komşusu
next door to
hemen hemen
next door to
neredeyse
next door to
az daha
next-door
bitişik
next-door
yandaki
girl next door
komşu kızı
live next door to someone
(deyim) kapı komşu olmak
nextdoor
bitişik
nextdoor
komşu
the boy next door
(deyim) sıradan adam
the boy next door
(deyim) sıradan erkek
İngilizce - İngilizce
In an adjacent place
That is in an adjacent place; that is located next door

Try the place next door.

at or in or to the adjacent residence; "the criminal had been living next door all this time
at or in or to the adjacent residence; "the criminal had been living next door all this time"
If you refer to someone as the boy next door or the girl next door, you mean that they are pleasant and respectable but rather dull. She was the girl-next-door type. the people living in the house or apartment next to yours = neighbour
in the next house; neighbor; in the same neighborhood
The adjective is also spelled next-door
If a room or building is next door, it is the next one to the right or left. I went next door to the bathroom She was next door at the time. the old lady who lived next door The flat next door was empty. Next door is also an adjective. She wandered back into the next door room The wires trailed through other parts of the HQ into a next door building. If a room or building is next door to another one, it is the next one to the left or right. The kitchen is right next door to the dining room
The people next door are the people who live in the house or flat to the right or left of yours. The neighbors thought the family next door had moved. Next door is also an adjective. Our next door neighbour knocked on the door to say that our car had been stolen
next door to
in the house next to, in the building next to
next door's
You can use next door's to indicate that something belongs to the person or people who live in the house to the right or left of your own. next door's dog
boy next door
A regular, typical boy, as opposed to a superstar

She didn't want to marry the boy next door, she yearned for the big city.

boy-next-door
Alternative spelling of boy next door
girl next door
A regular, typical girl, as opposed to a superstar

He didn't want to marry the girl next door, he hankered for the big city.

girl-next-door
Alternative spelling of girl next door
girls next door
plural form of girl next door
next-door
That occupies an adjacent place
next-door
Alternative spelling of next door
nextdoor
Alternative spelling of next-door and next door
nextdoor
Alternative spelling of next door and next-door
the girl next door
regular girl
boy next door
average boy, regular guy
girl next door
average girl
nextdoor
That lives next door
next door

  Türkçe nasıl söylenir

  neks dôr

  Telaffuz

  /ˈneks ˈdôr/ /ˈnɛks ˈdɔːr/

  Etimoloji

  [ 'nekst ] (adjective.) before 12th century. Middle English, from Old English nIehst, superlative of nEah nigh; more at NIGH.

  Videolar

  ... be yeah telling you live right next door that we ...
  ... yeah next door downstairs ...

  Günün kelimesi

  bellicose