complain

listen to the pronunciation of complain
İngilizce - Türkçe
şikayet etmek

O, şikâyet etmekten başka bir şey yapmaz. - She does nothing but complain.

Onlar şikâyet etmekten başka bir şey yapmıyorlar. - They do nothing but complain.

yakınmak

Yakınmak bu durumu çözmeyecek. - Complaining won't remedy the situation.

Sami her şey hakkında yakınmaktan hoşlanır. - Sami likes to complain about everything.

{f} şikâyetçi olmak

Böyle iyi insanlara karşı şikâyetçi olmak zor. - It's hard to complain against such good people.

Şikayetçi olmak istiyorum. - I'd like to file a complaint.

şikayette bulunmak

Ben bir şikayette bulunmak istiyorum. - I want to make a complaint.

Bir şikayette bulunmak istiyorum. - I wish to make a complaint.

(fiil) şikâyet etmek, söylenmek, yakınmak, şikâyetçi olmak, sızlanmak; ihbar etmek; dava açmak
sızıldanmak
nağme yapmak
ağlamak
gık demek
yakın

Yakınma. Kendin kaşındın. - Don't complain about that. You've asked for it.

Tom Mary'nin ona asla yardım etmemesinden yakındı. - Tom complained that Mary never helped him.

{f} ihbar etmek
şikayet

Her zaman şikâyet ediyorsun. - You are always complaining.

Havadan şikâyet etmen bir işe yaramaz. - It is no use complaining about the weather.

{f} söylenmek
{f} dava açmak
{f} sızlanmak

Mary sızlanmaksızın her şeyi kabul etti. - Mary accepted everything without complaining.

complainant şikâyetçi
içini dökmek
{f} şikâyet etmek, yakınmak
şikayet et

Karısı hakkında şikâyet etmeden asla benimle görüşmez. - He never sees me without complaining about his wife.

Onlar şikâyet etmekten başka bir şey yapmıyorlar. - They do nothing but complain.

davacı
(Kanun) dava etmek
şikayat
complain about
(Fiili Deyim ) -den şikayet etmek
complain about
yakınmak

Sami her şey hakkında yakınmaktan hoşlanır. - Sami likes to complain about everything.

Yakınmak için hiçbir nedeni yok. - He has nothing to complain about.

complain of
(Fiili Deyim ) -den şikyet etmek
complain of
yakınmak
complain about
yakın

Yakınmak için hiçbir nedeni yok. - He has nothing to complain about.

Biz komşularımız hakkında yakınıyoruz. - We complain about our neighbors.

complain of
yakın
complain (slang)
şikayet (argo)
complain bitterly
acı acı şikâyet
complain, nag, worry
Endişe nag şikayet
complain to
(Fiili Deyim ) -e şikayet etmek
complaining
(Argo) nağme
complaining
ağlama

Ağlamanın ve şikayet etmenin bir yararı yok. Sahip olduklarınla mutlu olmaya çalışın. - There's no use crying and complaining. Try to be content with what you have.

complaining
şikayet etme

Şikâyet etmenin bir faydası yok. - It is no use complaining.

Karısı hakkında şikâyet etmeden asla benimle görüşmez. - He never sees me without complaining about his wife.

complaining
şikayet ederek

Değiştiremediğin şeyler hakkında şikâyet ederek çok fazla zaman harcamaya çalışma. - Try not to spend so much time complaining about things you can't change.

Biz ağlayarak doğarız, hayatlarımızı şikayet ederek geçiririz ve hayal kırıklığına uğramış olarak ölürüz. - We are born crying, spend our lives complaining, and die disappointed.

complaining
{i} şikayet

Onun sürekli şikâyet konuşması beni sinirlendirdi. - Her constant complaining speech irritated me.

Karısı hakkında şikâyet etmeden asla benimle görüşmez. - He never sees me without complaining about his wife.

complaining
{f} şikayet et

Ben sürekli şikâyet etmenden bıktım. - I'm fed up with your constant complaining.

Havadan şikâyet etmen bir işe yaramaz. - It is no use complaining about the weather.

can't complain
şikayet edemem
cant complain
cant şikayet
complainer
şikâyetçi
complaining
şikayet et(mek)
complainingly
Sızlanarak, yana yakıla, şikayet ederek

She did her work, but she did so complainingly.

complains
şikayetler
complainer
yanıkçı
complaining
sızlanma
complaining
sızlanan
complaining
{i} söylenme
complaining
şikayet eden
complainingly
şikayet eder şekilde
to complain
sızlanmak
to complain
sızıldanmak
İngilizce - İngilizce
To make a formal accusation or bring a formal charge

They've complained about me to the police again.

To express feelings of pain, dissatisfaction, or resentment

Joe was always complaining about the video game.

{v} to murmur, lament, bewail, accuse
express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot to kick about
make a formal accusation; bring a formal charge; "The plaintiff's lawyer complained that he defendant had physically abused his client" express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot to kick about
If you complain about a situation, you say that you are not satisfied with it. Miners have complained bitterly that the government did not fulfill their promises The American couple complained about the high cost of visiting Europe They are liable to face more mistreatment if they complain to the police People should complain when they consider an advert offensive `I do everything you ask of me,' he complained
To lament; to bewail
express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot to kick about"
to lament; to murmur; to find fault; commonly used with of
To give utterance to expression of grief, pain, censure, regret
If you complain of pain or illness, you say that you are feeling pain or feeling ill. He complained of a headache
make a formal accusation; bring a formal charge; "The plaintiff's lawyer complained that he defendant had physically abused his client"
Also, to creak or squeak, as a timber or wheel
{f} find fault, express displeasure
To make a formal accusation; to make a charge
(deyim) sing the blues
{f} bellyache
complain about
{f} express displeasure about, find fault regarding
complain of
{f} express feelings of pain, express dissatisfaction of, express displeasure
complain to
find fault with, express pain or displeasure about
complained
Simple past tense and past participle of complain
complainer
One who complains, or is known for their complaints
complainingly
In a complaining manner; peevishly
Complaining
plaining
Complaining
grumbling
To complain
plein
To complain
nark
To complain
beef
To complain
peenge
To complain
crab
complained
past of complain
complainer
One who complains or laments; one who finds fault; a murmurer
complainer
a person given to excessive complaints and crying and whining
complainer
disapproval A complainer is someone who complains a lot about their problems or about things they do not like. He was a terrible complainer -- always moaning about something. = moaner
complainer
{i} one who complains; whiner, malcontent
complaining
{i} expression of regret, expression of sorrow or injury
complaining
Present participle of to complain
complaining
expressing pain or dissatisfaction of resentment; "a complaining wife"
complainingly
with complaints; "she did her work, but she did so complainingly"
complainingly
while whining, in the manner of expressing dissatisfaction
complainingly
with complaints; "she did her work, but she did so complainingly
complains
Third person singular simple present of to complain
to complain
moan
to complain
grumble
to complain
grump
complain