too

listen to the pronunciation of too
İngilizce - Türkçe
de
çok

O şimdi iyi; ne çok ağır ne de çok hafif. - It's good now; neither too heavy nor too light.

Bugün, çok fazla ödevim var. - I have too much homework today.

lüzumundan fazla
fazla

Çok fazla dondurma ve spagetti yememelisin. - You must not eat too much ice-cream and spaghetti.

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

Too bad! Vah vah! I am too going
This has gone tooBu mesele sıktı artık
hadden ziyade
dahi

Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti. - In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.

gideceğim

Yarın ben de üniversiteye gideceğim. - I will go to the university tomorrow, too.

Tom giderse ben de gideceğim. - If Tom goes, I'll go, too.

fazla, gereğinden çok: It's too early to go. Gitmek için fazla erken
da
ayrıca

Ayrıca çeşitli konular hakkında konuşmakla çok fazla zaman kaybedeceğiz. - Besides, we will lose too much time to talk about the various topics.

Oyun sırasında, aniden yağmur yağmaya başladı ve ayrıca gök gürledi. - During the game, it suddenly began to rain and it thundered, too.

{f} aynı zamanda

Sadece siz değil aynı zamanda ben de hatalıyım. - Not only are you wrong, but I am wrong too.

Sadece Tom değil aynı zamanda ben de çalışmak zorundayım. - It's not just Tom that has to study. I have to study, too.

öyle yahu
öyle

O öyle büyük bir sorun değil. Oldukça fazla üzülüyorsun. - It's not such a big problem. You're worrying way too much.

Mm- hm. Ben de öyle düşünüyorum. - Mm-hm. I think so too.

aşırı

Onun fikirleri benim için çok aşırı. - His ideas are too extreme for me.

Tom aşırı dozda uyku hapları aldı. - Tom took an overdose of sleeping pills.

(gereğinden) çok
Ne yaparsan yap

Ne yaparsan yap, yardım etmek için çok yorgun olduğunu Tom'a söyleme. - Whatever you do, don't tell Tom you're too tired to help.

de: You too can learn Arabic. Sen de Arapça öğrenebilirsin. You
çok fazla

Çok fazla içmek seni hasta edecek. - Too much drinking will make you sick.

Bugün, çok fazla ödevim var. - I have too much homework today.

hem de
too little
çok az

Fakir, çok az şeye sahip olan değildir fakat çok isteyendir. - Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much.

Bir düşman çok fazla, yüz arkadaş çok az. - One enemy is too much, a hundred friends is too little.

too much
çok fazla

Çok fazla dondurma ve spagetti yememelisin. - You must not eat too much ice-cream and spaghetti.

Çok fazla içmek seni hasta edecek. - Too much drinking will make you sick.

too close for comfort
(deyim) [cogu kez arac icin] rahatsiz edecek kadar yakin
too late
fazla geç

Mektubun fazla geç geldi. - Your letter has arrived too late.

Ben oraya biraz fazla geç vardım. - I got there a little too late.

too many cooks
(deyim) too many cooks (spoil the broth) [atasozu] idarecinin cok oldugu yerde is yurumez
too -
aşırı
too bad!
ne yazık!
too clever by half
anasının gözü
too complex
çok karışık
too deep
çok derin
too familiar
laubali olmak
too familiar
yüz göz olmak
too fast
çok hızlı
too few
çok az

Kötü beslenme bir kişinin diyetinde çok az ya da çok besin içerdiği zaman oluşur. - Malnutrition occurs when a person's diet contains too few or too many nutrients.

Çok kötü! Çok az sayıda zengin insan yetimhaneye bağış yapıyor. - Too bad! Too few rich people donate to the orphanage.

too funny for words
çok komik
too hot
(Gıda) çok acı
too large
çok büyük
too lazy to
üşenmek
too long
çok uzun

Cildinizi çok uzun süre güneşe maruz bırakmayın. - Don't expose your skin to the sun for too long.

Çok uzun bir tatil birini tekrar işe başlamak için isteksiz yapar. - Too long a holiday makes one reluctant to start work again.

too loud
çok gürültülü
too many chiefs and not enough indians
(deyim) sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa
too much
gırla gitmek
too much
aşırı

Mary aşırı makyaj yapıyor. - Mary wears too much makeup.

too much
fazla gelmek
too much
çok gelmek
too much
ziyade
too much
çok fazla miktarda
too much money
çok para
too particular
ince eleyip sık dokumak
too short
çok kısa
too slow
çok yavaş
too soft
çok yumuşak
too soon
çok erken

Onun bir erkek mi yoksa bir kız mı olduğunu söylemek için çok erken. - It's too soon to tell whether it's a boy or a girl.

Tom çok erken vazgeçti. - Tom gave up too soon.

too tired to go on
şişmek
too big for one's boots
burnu havada
too big for one's boots
özünü beğenmiş
too clever by half
fazla akıllı
too clever by half
sivri
too close
çok yakın

Ne kadar yakın çok yakındır? - How close is too close?

TV'ye çok yakın oturma. - Don't sit too close to the TV.

too familiar
sarmaş dolaş
too many
çok fazla

Tom çok fazla defalarca işi kaçırdı. - Tom has missed work way too many times.

Çok fazla sınıfımız var. - We have too many classes.

too much for
için çok fazla

Bu görev benim için çok fazla. - This task is too much for me.

Bu araba için çok fazla istiyorsun. - You are asking too much for this car.

too soon
çok yakın

Tatil çok yakında sona erdi. - The vacation came to an end all too soon.

Çok yakın, ne kadar yakında? - How soon is too soon?

too the extent that
bununla ilgili olarak
too 2
çok 2
too apart
parçalara ayır
too bad
çok kötü

O çok kötü sonuçlanmadı. - That didn't turn out too bad.

Onun partiye gelememesi çok kötü. - It's too bad she can't come to the party.

too close to call
(deyim) Önceden tahmin edilmesi zor, önceden kestirilemeyen
too far away to be heard
çok uzakta duyulmak
too good to be true
gerçek olamayacak kadar iyi
too good to be true
gerçek olamayacak kadar çok iyi
too high
çok yüksek
too little too late
biraz geç
too long to
çok uzun
too much sweet
aşırı tatlı
too right
çok doğru
too tough
çok zor
too violent
çok şiddetli
too bad
(deyim) ne yazık,vah vah
too big for one's boots
(deyim) burnu buyumek,yumurtadan cikip kabugunu begenmemek
too big for one's breeches
(deyim) burnu buyumek,yumurtadan cikip kabugunu begenmemek
too close for comfort
az kalsın ayvayı yiyorduk
too familiar
laubali
too familiar
küstah
too few knots
(Bilgisayar) çok fazla düğüm
too few tags
(Bilgisayar) çok az etiket
too fond of comfort
rahatına fazla düşkün
too funny for words
(deyim) cok komik
too good to be true
(deyim) gerçek olmak için çok fazla güzel, inanılmaz, inanması zor
too good to be true
inanılmayacak kadar iyi
too hot to handle
{k} (deyim) cok tehlikeli oldugu icin deginmemek,iliskisi olmamamk
too loudly
bangır bangır
too many drives
(Bilgisayar) çok fazla sürücü var
too many errors
(Bilgisayar) çok fazla hata
too many files
(Bilgisayar) çok fazla dosya
too many irqs
(Bilgisayar) çok fazla ırq var
too many tags
(Bilgisayar) çok fazla etiket
too much
fazla: You've given me too much change. Bana fazla para verdin. Don't eat too much. Fazla yeme. They praise him too much. Onu fazla övüyorlar
too much
çok pahalı
too much of a good thing
(deyim) bu kadari da biraz cok,her seyin cogu cok
too much of a good thing
pes doğrusu
too much of a good thing
bu kadarı da biraz çok
too previous
acele
too right!
(Argo) kesinlike!
too true
(deyim) cok dogru!
be too tired to go on
şişmek
before it is too late
iş işten geçmeden
consider to be too much
çok görmek
it is never too late to learn
(deyim) öğrenmenin yaşı yoktur
it is too bad
(Konuşma Dili) çok kötü
me too
bilmukabele
nice to meet you, too
ben de memnun oldum
nice too see you
seni görmek güzel
only too glad
dünden razı
only too glad
dünden razı olmak
only too glad
dünden hazır
regard as too little
azımsamak
seem too much
çok gelmek
string too big
(Bilgisayar) dize çok büyük
string too long
(Bilgisayar) dize çok uzun
to be too tired to go on
şişmek
too late
çok geç

Öğrenmek için asla çok geç değildir. - It is never too late to learn.

At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse is stolen.

too much
pek çok

Endüstrileşmiş ülkelerdeki pek çok çocuk çok fazla şeker yemesi nedeniyle çok şişman. - Lots of children in industrialised countries are too fat because they eat too much candy.

try too hard
çok olmak
try too hard
aşırıya kaçmak
way too hard
umulandan çok zor
you too
siz de
all too soon
çek erken
become too specialized
uzmanlaş
eat one's cake and bave it too
ne yardan geçmek ne de serden
go too far
cıvıtmak
go too far
haddini aşmak
go too far
çok ileri gitmek
grow too big for one's boots
yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmemek
have one's cake and eat it too
ne yardan geçmek ne de serden
none too
pek değil
not too bad
şöyle böyle
only too
çok

Sadece yardım etmek için çok mutluyum. - I'm only too happy to help.

Sadece ,sana yardım etmekten çok hoşnut olacak. - He will be only too glad to help you.

raise the elbow too often
kafayı bulmak
spread oneself too thin
kırk tarakta bezi olmak
all too
Tüm çok
be one too many
çok fazla kişi olmak
be too
olmak çok
code segment too large
Kod segmentini çok büyük
enlarge too much
Fazla Ayrıntı
far too
Çok fazla

Bunu yapmak için çok fazla gençsin. - You're far too young to be doing this.

Bizim üniversite çok fazla elektrik tüketir. - Our college uses far too much electricity.

have had a drop too much
çok fazla bir düşüş oldu
have too much tongue
Çok fazla konuşmak
i love you too
ben de seni seviyorum
me-too
me-de
moreover, furthermore, besides, too
dahası, ayrıca da yanında
much too much
daha fazla
not a moment too soon
Çok geç olmadan
take too much for granted
kabul için çok fazla almak
that's too bad
Bu çok kötü
want to have one's cake and eat it too
(deyim) Ne yardan geçmek ne de şerden
way too many
Çok fazla, oldukça fazla
way too many
Haddinden fazla sayıda
way too much
Haddinden fazla miktarda
İngilizce - İngilizce
To an excessive degree; over; more than enough
Likewise
also; in addition
used to contradict a negative assertion

I am too!.

Over; more than enough; noting excess; as, a thing is too long, too short, or too wide; too high; too many; too much
excessively; also
in addition; "he has a Mercedes, too"
to an excessive degree; "too big"
Likewise; also; in addition
{a} over and above, likewise, also, besides
Over; more than enough; -- noting excess; as too much
Too Many Mouths
A receptor-like protein in plants which, when absent, leads to an overproduction of stomata
too bad
That's a pity; that's unfortunate

You can't come to the party? Too bad.

too bad
It is unfortunate that

Too bad you can't come to the party.

too bad, so sad
An expression of mock sympathy

Parents will have to be told what they need and then informed that, too bad, so sad, the needed service will not be developed until their child is too old for it anyway.

too big for one's boots
Far less important or capable than one's thinks or claims to be
too big for one's britches
Disturbingly confident, unacceptably cocky

A diffident, dedicated man, Bradley seemed the personification of rectitude. He never got too big for his britches.

too big to fail
Pertaining to an enterprise deemed too important to the economy or polity to be allowed to “fail”, that is to be liquidated or to go bankrupt
too hot to hold
A place that has too much police activity to harbor a fugitive unnoticed

He made England too hot to hold him, fled to Central America, and died there in 1876 of yellow fever..

too many cooks spoil the broth
If too many people try to take charge at a task, the end product might be ruined
too much
An expression of satisfaction

Too much, man! That was great!.

too much
Excessively

You talk too much.

too much
A quantity which is excessive to the point of being inappropriate, harmful, or overwhelming

You expect too much from your employees.

too much
Excessive to the point of being inappropriate, harmful, or overwhelming

You ate too much cake at the party, and that's why you feel sick.

too much information
An expression indicating that someone has revealed information that is too personal and made the listener or reader uncomfortable
too much of a good thing
Something enjoyable or beneficial which, nevertheless, becomes bothersome or harmful in large quantities or over an extended period of time

Household chemicals are about as personal as modern science gets. We are surrounded by hundreds of them every day — they're in our furnishings, our cosmetics, our vinyl floor tiles and plastic baby bottles. . . . Are they too much of a good thing?.

too posh to push
Of a woman or women, preferring to have a Caesarean section rather than undergo natural child birth
too close to call
(deyim) Impossible to guess the result in advance Usage notes: usually said about a competition or an election

Tonight's semifinals match is too close to call.

too little too late
Not happening early enough or in a strong enough way to stop a bad situation getting worse: "Officials admit that the re-planting of the hillsides only started five years ago and seems to be a classic case of too little too late."
Too $hort
{i} Too Short, Todd Anthony Shaw (born 1966), United States rapper
Too Short
{i} Todd Anthony Shaw (born 1966), United States rapper
too 1
emphasis You use too after adding a piece of information or a comment to a statement, in order to emphasize that it is surprising or important. We did learn to read, and quickly too People usually think of it as a `boys' book', which of course it is, and a very good one too
too 1
emphasis You use too at the end of a sentence to emphasize an opinion that you have added after a statement made by you or by another person. `That money's mine.' --- `Of course it is, and quite right too.' `Oh excuse me.' --- `I should think so too.'
too 1
You use too after mentioning another person, thing, or aspect that a previous statement applies to or includes. `Nice to talk to you.' --- `Nice to talk to you too.' `I've got a great feeling about it.' --- `Me too.' He doesn't want to meet me. I, too, have been afraid to talk to him We talked to her agent. He's your agent, too, right?
too 2
too bad: see bad none too: see none
too 2
vagueness You use too with a negative to make what you are saying sound less forceful or more polite or cautious. I wasn't too happy with what I'd written so far He won't be too pleased to see you. = very
too 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
too 2
Please look at category
too 2
You use too in order to indicate that there is a greater amount or degree of something than is desirable, necessary, or acceptable. Leather jeans that are too big will make you look larger Eggs shouldn't be kept in the fridge, it's too cold She was drinking too much, eating too much, having too many late nights
too 2
emphasis You use all too or only too to emphasize that something happens to a greater extent or degree than is pleasant or desirable. She remembered it all too well The letter spoke only too clearly of his anxiety for her
too bad
deserving regret; "regrettable remarks"; "it's regrettable that she didn't go to college"; "it's too bad he had no feeling himself for church"
too bad
shameful; regrettable, unfortunate
too beautiful for words
is so beautiful that it cannot be described
too early
earlier than necessary, earlier than desired
too good to be true
unbelievable, hard to believe
too little
not enough
too little too late
the compensation was not enough and the timing was also unsuccessful
too many
surplus, oversupply
too many cooks spoil the broth
too many people involved ruin the cooking, a matter which is undertaken by too many individuals will not succeed
too much
more than necessary; "she eats too much"; "let's not blame them overmuch"
too much
being excessive or unreasonable; "the clothes she wears are a bit much"; "in retrospect the elaborate preparations seemed de trop"; "this is entirely too much!"
too much
more than enough, extra, more than adequate
too much for him
beyond his powers
too short
{s} excessively short
too soon
before the usual time or the time expected; "she graduated early"; "the house was completed ahead of time"
too strong
too tight, too forceful, overly powerful, in a strong manner
too tight
too strong, too forceful, overly powerful
all too
Excessively
all too
Very; extremely
and your little dog too
A statement that not only will the person being addressed be punished but their conspirators will also
bridge too far
A step or action that is too ambitious; an act of overreaching

Cloning was an interesting concept. Cloning body parts was again just man's search for immortality riding on the back of naive altruistic medicinal benevolence. But cloning a person was a bridge too far.

go too far
To exceed an unstated limit, especially a limit of acceptable behaviour
have one's cake and eat it too
To seek to have two things which are mutually incompatible (such as eating a piece of cake and yet still possessing that piece for future use)

Do you seriously want to break up with her and still have sex with her? You can't have your cake and eat it too!.

in too deep
In a situation where one can't cope

Because I'm in too deep, and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. ().

it's never too late to mend
You’re never too old to change your ways. Learning is always possible
it's too expensive
Indicates the speaker thinks that the price is too high
it's too late for sorry
An expression of anger or disgust uttered toward someone who offers an apology after causing a situation to go very wrong, a great deal of damage or emotional pain resulted and no amount of repentance can remedy the situation

The grieving mother who lost her daughter in an accident told the drunk driver It's too late for sorry! after he tried to apologize.

me too
I agree; same here
me too
To agree with someone

I'm more or less agreeing with you too (but don't let Moby hear-he'll accuse me of me tooing).

not a minute too soon
at the last possible moment; just in time
not to put too fine a point on it
used to apologise for a possibly impolite statement one is making

En route to his taciturn and, not to put too fine a point on it, not yet perfectly sober companion Mr Bloom.

the lady doth protest too much
It is suspected that, because someone is insisting too much about something, the opposite of what he or she is saying must be true

In all Penelope's devotion to her husband there is an ever present sense that the lady doth protest too much.

think too much
To associate something with a taboo topic such as sex and profanity

For French today, we will learn the word douche - now, don't think too much!.

think too much
To think over a problem in a complex way where the solution is simple
you're never too old to learn
It is possible to learn new things, at any age; (implying) follow your desires and dreams
wound too tight
chronically tense, unable to relax, highly reactive
wound-too-tight
chronically tense, unable to relax, highly reactive
one too many
If you have had one too many, you have drunk too much alcohol
Too much
overmuch
Too soon
oversoon
too long
{s} overlong
too