aynı zamanda

listen to the pronunciation of aynı zamanda
Türkçe - İngilizce
at the same time

Tom goes to bed at the same time every night. - Tom her gece aynı zamanda yatmaya gider.

Don't all speak at the same time. - Hepiniz aynı zamanda konuşmayın.

1. at the same time, simultaneously: Alp ve Aslan aynı zamanda doğdu. Alp and Aslan were born at the same time. 2. at the same time, yet, however, nevertheless: O hafta briç turnuvasına katıldı, aynı zamanda bütün sınavlarını büyük bir başarıyla verdi. That week he played in the bridge tournament, at the same time he passed all his exams with high marks
therewithal
while
as well

Dying's nothing. Start instead by living - not only is it harder, but it's longer as well. - Ölüm hiçbir şeydir. Onun yerine yaşayarak başla - sadece daha zor değil fakat aynı zamanda daha uzundur.

That's the deepest part of the lake as well. - O aynı zamanda gölün en derin kısmı.

the while
but only
both

In retrospect, Tom realized he shouldn't have been dating both sisters at the same time. - Geriye dönüp baktığında, Tom her iki kız kardeşle aynı zamanda flört etmemesi gerektiğini anladı.

We are both to blame. - Sadece siz değil aynı zamanda ben de suçlanmalıyım.

at once

You can't do two things at once. - Aynı zamanda iki şeyi yapamazsın.

in the same time
also

The singer is famous not only in Japan but also in Europe. - Şarkıcı sadece Japonya'da değil, aynı zamanda Avrupa'da da ünlü.

You can drink water, but you can also let it walk. - Su içebilirsin fakat aynı zamanda da onun yürümesine izin verebilirsin.

simultaneously

He is a scholar and a musician simultaneously. - O bir bilim adamı ve aynı zamanda bir müzisyen.

{f} too

Not only are you wrong, but I am wrong too. - Sadece siz değil aynı zamanda ben de hatalıyım.

You are not the only one responsible for it, I am too. - Onun için sadece siz değil aynı zamanda ben de sorumluyum.

yet
syn-
also of
contemporaneously
syn
therewith
aynı zamanda olan
simultaneous
aynı zamanda olma
simultaneity
aynı zamanda olmayan
asynchronous
aynı zamanda yaşamış olan kimse
contemporary
fakat aynı zamanda
but at the same time
aynı yerde aynı zamanda
same time same place
aynı yerde aynı zamanda
at the same time, same place
hepsi aynı zamanda
all in unison
Türkçe - Türkçe
Hem de, bununla birlikte
aynı zamanda