terti̇p

listen to the pronunciation of terti̇p
Türkçe - İngilizce

terti̇p teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

tertip
makeup
tertip
coordination
tertip
type-setting
tertip
organization
tertip
trick
tertip
method
tertip
(Tıp) prescription
tertip
(Ticaret) lay out
tertip
co-ordination
tertip
arrange
tertip
make-up
tertip
(Denizbilim) cohort
tertip
(Finans)issue (all the bonds issued at one particular time)
tertip
composition
tertip
arrangement, setting up, setup; organizing; planning; contriving, contrivance; the manner in which something is arranged, set up, organized, planned, or contrived
tertip
(Askeriye) disposition (of troops, artillery, etc.)
tertip
arrangement (of words, phrases, or clauses) (in a sentence)
tertip
order, arrangement, disposition; composition; type-setting; prescription; plot, trick
tertip
arrangement
tertip
group (of medicines which are taken together as a treatment for an illness)
tertip
way, manner: İşi bu tertip üzere hallettik. We solved the matter in this way
tertip
print. typesetting, setting (a page) in type
tertip
order
tertip
scheme
tertip edilmiş katliam
pogrom
tertip etmek
form
tertip etmek
fix up
tertip etmek
make a concoction
tertip etmek
allocate
tertip etmek
construct
tertip etmek
stage
tertip etmek
order
tertip etmek
array
tertip etmek
(Askeri) make up
tertip etmek
(Askeri) mount
tertip etmek
organize
tertip analizi
(Denizbilim) cohort analysis
tertip eden
erecter
tertip edilebilen
erectable
tertip edilebilir
devisable
tertip etmek
(Hukuk) draw up
tertip etmek
1. to arrange, set up; to organize; to plan; to contrive. 2. (Askeriye) to dispose (troops, artillery, etc.). 3. print. to typeset, set (a page) in type
tertip etmek
a) to arrange b) to organize
tertip çözümlemesi
(Denizbilim) cohort analysis
tertip-fasla usulü
(Askeri) line offset method
tertip
device
hafif tertip
lightly
hafif tertip
slightly
tertip
(Osmanlıca) consolidation
tertip
plot
tertip
tidy
tertip
collocation
tertip
concoction
iç tertip
internal order
Tertip
(Askeri) combination
fourier yan tertip serisi
(Matematik) fourier's half-range series
hafif tertip
1. small-scale. 2. a little, slightly
parti tertip etmek
lay on party
tam tertip
thoroughly
tertip
contexture
tertip
rede
tertip
ordonnance
tertip
construction
tertip
distribution
tertip
concoct
tertip
plan

I planned a party for Tom. - Tom için bir parti tertip ettim.

tertip
getup
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Sıra,düzen,düzenleme
tertip
Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni
tertip
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
tertip
Hile, düzen, komplo
tertip
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama: "Bu gece yazılacak yazım, tertip olunacak nutkum var."- Ö. Seyfettin
tertip
Düzenleme, hazırlama
tertip
Düzenleme, hazırlama: "Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş."- Atatürk
tertip
Beraber asker olanlar
tertip
Askere alınma dönemi
tertip
Dizgi
tertip
(Osmanlı Dönemi) belli bir sıralama ile düzenleme, sıraya koyma, dizme
tertip
Düzenleniş, sıralanış biçimi
tertip etmek
Düzenlemek, hazırlamak
hafif tertip
Şöyle böyle, biraz, aşırılığa kaçmadan
terti̇p