dizgi

listen to the pronunciation of dizgi
Türkçe - İngilizce
(Biyokimya) code
(Denizbilim) system
stripe
(Biyokimya) codon
(Biyokimya) triplet code
(Biyokimya) triplet
string
typographic

Many typographical errors were found. - Birçok dizgi hatası bulundu.

composition
composing
composition, typesetting
typesetting
dizgi dışılık
(İnşaat) dislocation
dizgi eşleme
string matching
dizgi hatası
typo
dizgi hatası
literal error
dizgi hatası
errata
dizgi makinesi
(Matbaacılık, Basımcılık) typesetting machine
dizgi okunumu
(Denizbilim) decoding
dizgi yanlışı
literal error
dizgi bitişi
string break
dizgi harf yatağı
composing stick
dizgi hatası
printer's error
dizgi hatası
typographic error
dizgi hatası
erratum
dizgi ile ilgili
composing
dizgi işleme
string manipulation
dizgi işleme dilleri
(Bilgisayar,Teknik) string processing languages
dizgi kopya ayaklığı
copyholder
dizgi kırılması
string break
dizgi makinesi
linotype
dizgi makinesi
typesetting machine, composing machine
dizgi makinesi
typesetter
dizgi makinesi
typesetter, typesetting machine
dizgi odası
composing room
dizgi tablası
galley
dizgi teknesi
galley
dizgi uzunluğu
string length
dizgi yanlışı
misprint
dizgi yanlışı
typographical error, typesetting error, typo
dizgi yapmak
typeset
dizgi çerçeve takozu
quoin
kalıt-dizgi
(Denizbilim) genetic code
abecesel dizgi
alphabetic string
birim dizgi
unit string
boş dizgi
empty string, null string
ilk dizgi
galley proof
sayısal dizgi
numeric string
yeniden dizgi yapmak
overrun
yeniden dizgi yapmak
reset
Türkçe - Türkçe
Basım için harfleri, kelimeleri, satırları, sayfalar oluşturacak biçimde düzenleme, tertip
tertip
dizgi yeri
Dizgi işlerinin yapıldığı yer, mürettiphane
dizgi