consolidation

listen to the pronunciation of consolidation
İngilizce - Türkçe
sağlamlaştırma
takviye etmek
sağlamlaştırmak
pekiştirme
(Osmanlıca) tertip
ittihat
bütünleşme
güçlendirme
(Ticaret) kesinlik
(Çevre) sıkışma
yoğunlaştırma
toplulaştırma
(Ticaret) tahkim
(Turizm) programlı seferler
(Çevre) oturma
birleşim
ünite
birleşme
birleştirme
sertleşme, sağlamlaşma
(Ekonomi) Uluslararası borçlanma işlemlerinde, borçlu bankanın veya doğrudan doğruya borçlu olan devletin alacaklı olan kurum ya da devletle anlaşarak, borcun vadesinin daha ileri bir tarihe alınması işlemine verilen addır. Bu işlemdeki daha uzun vade, daha uzun faiz götürüsü anlamına gelir. Halk arasında "Borcumu ne inkar ederim, ne de öderim" olarak tanımlanır. Konsolidasyon kararı alan bir devlet, o an için bu borçların faizini dahi ödeyemeyecek durumdadır. İleriki yıllarda kendini düzeltip borçlarını kapatsa dahi, konsolidasyon işlemi, o ülkenin uluslararası kredi notunu ve prestijini düşürür
konsolidasyon
(Ekonomi) Geoteknikte ince daneli zeminlerin (şilt,kıl) sabit yükleme altında zamanla çökmesi, oturma yapması
PEKİŞTİRME: Çıkarma kuvveti tarafından askeri hükümet kontrol kıyısının tesisi ile başlayıp, kontrol işgal kuvvetleri tarafından tesisine kadar geçen devre
(Ekonomi) Aynı holdinge mensup olmak gibi aralarında bazı bağlar bulunan firmaların muhasebe tablolarının, borç ve alacak işlemlerinin birbirlerine mahsub edilmek suretiyle birleştirilerek ortak bir mali tablo ortaya çıkarma işlemidir
(Ekonomi) Kısa vadeli borçların uzun vadeli hale getirilmesidir
borçları birleştirme
{i} takviye
{i} sertleşme
{i} konsolide etme
birleştirme/güçlendirme
(Askeri) PEKİŞTİRME: Çıkarma kuvveti tarafından askeri hükümet kontrol kıyısının tesisi ile başlayıp, kontrol işgal kuvvetleri tarafından tesisine kadar geçen devre
(Politika, Siyaset) destekleme
(Ticaret) destek
(Ticaret) kuvvetlendirme
(Turizm) charter seferleri
pekişme
consolidate
sağlamlaştırmak
consolidate
pekiştirmek
consolidate
{f} takviye etmek
consolidation purposes
(Ticaret) konsolidasyon amaçları
consolidation settlement
(İnşaat,Teknik) konsolidasyon oturması
consolidation test
sıkıştırma deneyi
consolidation test
yerleşme deneyi
consolidation test
(Jeoloji,Teknik) konsolidasyon deneyi
consolidation fee
füzyon masrafı
consolidation by vibration
vibrasyonla sıkıştırma
consolidation excess
(Ticaret) şirket birleşmesi kazancı
consolidation grouting
konsolidasyon enjeksiyonu
consolidation of debt
(Kanun) borç konsolidasyonu
consolidation of foundation
(Askeri) temelin konsolidasyonu
consolidation of legal action
(Politika, Siyaset) davanın birleştirilmesi
consolidation of legislation
(Politika, Siyaset) mevzuatın birleştirilmesi
consolidation of position
(Askeri) ELE GEÇİRİLEN BİR MEVZİİN DÜZENLENMESİ: Ele geçirilen bir mevziin düşmana karşı kullanılacak şekilde savunmaya hazırlanması ve takviyesi
consolidation of position
(Askeri) Tahkimat
consolidation of punishments
(Kanun) cezaların içtimai
consolidation operation
(Askeri) Sağlamlaştırma harekatı (pekiştirme)
consolidation operation
(Askeri) sağlamlaştırma harekatı
consolidation propaganda
(Askeri) İDARİ PROPAGANDA: İşgal edilmiş sahalardaki sivil halka yöneltilmiş propaganda. Bu propaganda; kanun emir ve komutanların kararlarına itaati temin maksadıyla yapılır. Ayrıca bakınız: "propaganda"
consolidation psychological warfare
(Askeri) İŞGAL EDİLEN BÖLGELERDE PSİKOLOJİK HARP, İŞGAL PSİKOLOJİK HARBİ: İşgal edilen düşman topraklarında halkın ruhi durumuna müessir olmak ve sempati kazanmak suretiyle askeri maksatların istihsalini kolaylaştırmak için yapılan psikolojik harp
consolidation ratio
konsolidasyon oranı
consolidation ring
(Jeoloji) konsolidasyon halkası
consolidation time curve
oturma zaman eğrisi
consolidation works
(Çevre) birleştirme çalışması
constitutional consolidation
Anayasal konsolidasyon, anayasal birleşme
coefficient of consolidation
konsolidasyon katsayısı
consolidate
birleştirmek
consolidate
güçlendirmek
consolidate
katılaştırmak
consolidate
(Ticaret) emniyete almak
consolidate
(Kanun) içtima ettirmek
anisotropic consolidation
anizotrop konsolidasyon
consolidate
güçlenmek
consolidate
birleştir
consolidate
sağlamlaşmak
consolidate
pekişmek
consolidate
birleşmek
attitudinal consolidation
Tutumsal konsolidasyon, tutumsal birleşme
behavioural consolidation
Davranışsal konsolidasyon, davranışsal birleşme
consolidate
sağlamlaştir
democratic consolidation
(Politika Siyaset) Demokratik konsolidasyon, demokratik birleşme
fiscal consolidation
Mâlî konsolidasyon
negative consolidation
Negatif konsolidasyon, negatif birleşme
positive consolidation
Pozitif konsolidasyon, pozitif birleşme
soil consolidation
toprak konsolidasyon
Yarn consolidation zone
(Tekstil) İplik yoğunlaştırma bölgesi
casualty collection point; consolidated cryptologic program ; consolidation and
(Askeri) yaralı toplama yeri; birleştirilmiş kripto programı; birleştirme ve konteynerleme noktası
consolidate
{f} toplamak
consolidate
birleştir,sağlamlaştır
consolidate
{f} vadesini uzatmak
consolidate
(Askeri) BERKİTMEK, SAĞLAMLAŞTIRMAK
consolidate
{f} tic. konsolide etmek
degree of consolidation
konsolidasyon derecesi
dynamic consolidation
derin kompaksiyon (dinamik konsolidasyon)
gradual consolidation
tedrici konsolidasyon
isotropic consolidation
izotropik konsolidasyon
land consolidation
(Avrupa Birliği) arazi toplulaştırılması
one dimensional consolidation
tek boyutlu konsolidasyon
percent consolidation
konsolidasyon yüzdesi
pre-consolidation
ön konsolidasyon
primary consolidation settlement
birincil konsolidasyon oturması
progressive consolidation
ilerleyici konsolidasyon
psychological consolidation
(Askeri) PSİKOLOJİK BERABERLİK VE BÜTÜNLÜK: Dost kuvvetlerin muhabere bölgesinde ve geri bölgelerinde düzen ve emniyetin sağlanması veya sürdürülmesini teşvik eden ve dost kuvvetler tarafından işgal edilen bir topraktaki mahalli halkın desteğini politik ve askeri hedefleri olgunlaştırarak kazanmayı amaçlayan hareketler
psychological consolidation activities
(Askeri) PSİKOLOJİK BERABERLİK VE BÜTÜNLÜK HAREKETLERİ: Savaşta ve barışta, dost kuvvetlerin kontrolu altındaki bölgelerde yerleşik sivil nüfusa yönelik, desteklenen komutanların askeri hedeflerini ve hareket serbestliğini sağlayacak arzulanan bir davranışa ulaşmayı amaçlayan planlı psikolojik faaliyetler
psychological warfare consolidation
(Askeri) PSİKOLOJİK SAVAŞ BERABERLİĞİ: Askeri harekatı kolaylaştırmak ve sivil halk arasındaki azami işbirliğini teşvik etmek amacıyla dost askeri kuvvetler tarafından işgal edilmiş dost geri bölgelerindeki veya topraklarındaki insanlara, halka yöneltilmiş psikolojik savaş. Ayrıca bakınız: "psychological warfare"
time of consolidation
konsolidasyon süresi
underway replenishment consolidation
(Askeri) denizde ikmal tahkimatı
İngilizce - İngilizce
The act or process of consolidating, making firm, or uniting; the state of being consolidated; solidification; combination
A solidification into a firm dense mass. It is usually applied to induration (swelling or hardening of normally soft tissue) of a normally aerated lung
The combination of several actions into one
The combination of many small shipments into one container
{n} the making of two bodies one
A period where the market trades in a broad sideways pattern within a trend Consolidations usually follow a strong market gain or fall and occur as buyers and sellers begin digesting the recent price move A consolidation will end with the market resuming its trend If the consolidation ends with the market heading in the opposite direction to that before the consolidation it is has formed a top or bottom instead
{i} unification; strengthening; solidification
A loan program that allows a borrower to combine various educational loans into one new loan By extending the repayment period (up to 30 years depending on the loan amount) and allowing a single monthly payment, consolidation can make loan repayment easier for some borrowers
To organic cohesion of different circled in a flower; adnation
– Combining two or more loans into one new loan that has a longer repayment term and a single monthly payment that is smaller than the sum of previous monthly payments By consolidating eligible federal student loans and extending the repayment term (up to 30 years, depending on the total loan amount), repayment can be easier Note that while this may ease the borrower’s cash flow, consolidation can add significantly to the amount of overall interest that is paid over time
A treatment used to strengthen deteriorated materials to ensure their structural integrity Traditional skills and materials are preferred The intervention should be reversible REPOINTING is an example of a reversible consolidation treatment An example of a non-reversible consolidation process would be the strengthening of a timber by inserting metal rods in a bed of epoxy
The process in a market where prices accumulate at a certain level before reversing or continuing Consolidation indicates exhaustion of a market move, but it does not indicate a change in the trend of the market It is a period of uncertainty It may be characterized by either volatility or the absence of trading But it is a short term phenomenon
Refinancing multiple loans into one new loan with a new repayment term and interest rate
Refinancing one or more education loans into a new loan with a new repayment term and interest rate
When you consolidate loans you combine them If for instance, you have an Unsubsidized Stafford Student Loan and a Subsidized Stafford Student Loan, you can combine the two loans and make one payment each month instead of two Consolidation of loans generally results in a lower monthly payment and a longer repayment term Click here for more information
allowing the borrower to consolidate several types of federal student loans with various repayment schedules into one loan
(Ticaret) The combination of shipments from multiple points at an intermediate facility, reducing the number of individual shipments to end locations
A steam locomotive with a 2-8-0 wheel arrangement, 2 pony truck wheels up front, 8 driving wheels in the middle and no trailing truck wheels at the rear under the firebox (click here to a photo of a Reading class I-10sa Consolidation)
The process of combining your student loans through different lenders; into one payment, instead of multiple
A means of combining several loans, or types of loans, in order to make the monthly payments easier to handle
The gradual, slow compression of a cohesive soil due to weight acting on it, which occurs as water is driven out of the voids in the soil Consolidation only occurs in clays or other soils of low permeability
Also called a leveraged rollup, this is an investment strategy in which an LBO firm acquires a series of companies in the same or complementary fields, with the goal of becoming a dominant regional or nationwide player in that industry In some cases, a holding companywill be created, into which the various acquisitions will be folded In other cases, an initial acquisitions may serve as the platform through which the other acquisitions will be made
something that has consolidated into a compact mass; "he dropped the consolidation into the acid bath"
Consolidation was the term used during the 1956 revolution for the period between October 28 and dawn on November 4, when armed combat had ceased and life had returned to normal, after the political demands of the rebels (and the Hungarian nation) had been met The Kádár government that gained power after November 4 applied the same term to the period up to about 1963 This period, marked by terror and reprisals against those who had taken part in the revolution, allowed the Kádár government to cement its initially tenuous hold on power, with the military help of the Soviet Union
combining into a solid mass something that has consolidated into a compact mass; "he dropped the consolidation into the acid bath
collection of multiple shipments in a centralized location (ELC) for further movement as a single shipment
The combination of many small shipments into one container; so as to lower overall freight rates
Refinancing multiple education loans into one new loan with a new repayment term, monthly payments, and interest rate
The combination of education loans into one new loan The repayment period of the new loan can be up to 30 years depending on the new loan amount
combining multiple education loans into a new loan with a new payment schedule and interest rate
the act of combining into an integral whole; "a consolidation of two corporations"; "after their consolidation the two bills were passed unanimously"; "the defendants asked for a consolidation of the actions against them"
(of government debt) This is a means of presenting government accounts in which, where a liability of a government-sector agency and institution is held as an asset somewhere else in the government sector Debt data shown in Economic Outlook are consolidated to the largest possible extent, given data limitations
Consolidation is similar to refinancing, but there is no loan fee It simplifies loan repayment by combining several types of federal education loans into one new loan (In the case of Direct Loan consolidation, the interest rate may be lower than one or more of the underlying loans )
combining into a solid mass
A type of merger that occurs when previously separate providers combine to form a new organization with all the original companies being dissolved
consolidation loan
loan created by merging which several separate loans into one
consolidation of debts
putting all smaller debts into one unified debt
consolidation of proceedings
merging of legal claims
consolidation of statements
combined financial corporate statement which includes all affiliates
consolidate
To combine into a single unit; to group together or join

He consolidated his luggage into a single large bag.

consolidate
to combine into one body or system
consolidate
{v} to harden, become one body, join
democratic consolidation
The process by which a new democracy matures, in a way that means it is unlikely to revert to authoritarianism without an external shock
consolidate
unite into one; "The companies consolidated"
consolidate
To unite into one system or whole; combine
consolidate
To unite, as various particulars, into one mass or body; to bring together in close union; to combine; as, to consolidate the armies of the republic
consolidate
The process of gathering data from dependent entities and aggregating the data up to parent entities After you enter or load data into dependent child entities, you perform a consolidation to aggregate the data through the organization As data consolidates, intercompany processing, conversion methods, equity adjustments, and minority ownerships perform calculations on the data For example, if the dimension Year consists of the members Qtr1, Qtr2, Qtr3, and Qtr4, its consolidation is Year The terms aggregate and roll-up also describe the consolidation process
consolidate
To group and stuff several shipments together in one container
consolidate
bring together into a single whole or system; "The town and county schools are being consolidated"
consolidate
make or form into a solid or hardened mass; "consolidate fibers into boards"
consolidate
To grow firm and hard; to unite and become solid; as, moist clay consolidates by drying
consolidate
bring together into a single whole or system; "The town and county schools are being consolidated
consolidate
To make stronger or more solid
consolidate
To unite by means of applications, as the parts of a broken bone, or the lips of a wound
consolidate
To consolidate a number of small groups or firms means to make them into one large organization. Judge Charles Schwartz is giving the state 60 days to disband and consolidate Louisiana's four higher education boards
consolidate
As a financial term, used to refer to complex aggregations involving intra-company eliminations (to avoid double counting) and frequently currency translations as well
consolidate
To make solid; to unite or press together into a compact mass; to harden or make dense and firm
consolidate
If you consolidate something that you have, for example power or success, you strengthen it so that it becomes more effective or secure. Brydon's team-mate Martin Williamson consolidated his lead in the National League when he won the latest round
consolidate
make firm or secure; strengthen; "consolidate one's gains"; "consolidate one's hold on first place" make or form into a solid or hardened mass; "consolidate fibers into boards" form into a solid mass or whole; "The mud had consolidated overnight" unite into one; "The companies consolidated" bring together into a single whole or system; "The town and county schools are being consolidated
consolidate
To reduce the number of blots a player has, frequently as a precursor to offering a double
consolidate
"The process of combining smaller worksheet files into a single summary worksheet, making it easier to manage large amounts of data "
consolidate
bring together
consolidate
Form multiple debt payments into a single payment
consolidate
Formed into a solid mass; made firm; consolidated
consolidate
form into a solid mass or whole; "The mud had consolidated overnight"
consolidate
make firm or secure; strengthen; "consolidate one's gains"; "consolidate one's hold on first place"
consolidate
{f} unify, merge; strengthen; solidify
consolidations
plural of consolidation
consolidation