sallan

listen to the pronunciation of sallan
Türkçe - İngilizce
{f} swaying

Tom is swaying slightly with the music. - Tom müzikle hafifçe sallanıyor.

The flowers were swaying in the wind. - Çiçekler rüzgarda sallanıyordu.

{f} swing

The lamp was swinging back and forth. - Lamba ileri geri sallanıyordu.

There isn't enough room to swing a cat in his flat. - Onun dairesinde bir kedinin sallanacağı kadar yer yok.

{f} wobbling
{f} swung
{f} wobble
{f} lurching
{f} wagging
{f} bob

The little boat bobbed on the rough sea. - Tekne dalgalı denizde şiddetle sallandı.

{i} waggle
{f} sway

The flowers were swaying in the wind. - Çiçekler rüzgarda sallanıyordu.

When Tom awoke, he saw that the fire had gone out and, also, that he was now completely alone. The only sound was the susurration of the bamboo, swaying in the breeze. - Tom uyandığında yangın çıktığını ve ayrıca şimdi tamamen yalnız olduğunu gördü. Tek ses esintiyle sallanan bambunun hışırtısıydı.

{f} lurch

The train suddenly lurched. - Tren aniden sallandı.

{f} swinging

The lamp was swinging back and forth. - Lamba ileri geri sallanıyordu.

Julio is swinging in the hammock that I hung under the old oak tree. - Julio, eski meşe ağacına kurduğum salıncakta sallanıyor.

pendulate
loaf
precess
salla
shook

He shook his son by the shoulder. - O, oğlunun omuzunu salladı.

We shook nuts from the tree. - Biz ağaçtan fındıkları salladık.

salla
{f} shake

We felt the house shake. - Evin sallandığını hissettik.

I felt the floor shake. - Yerin sallandığını hissettim.

salla
forget about it
salla
brandish

She shouted and threatened a policeman by brandishing a knife. - O, polise bağırdı ve bir bıçak sallayarak tehdit etti.

Tom brandished a shotgun on Mary. - Tom, Mary'nin üzerine bir av tüfeği salladı.

salla
{f} shaking

Don't you feel the house shaking? - Evin sallanışını hissetmiyor musun?

The house started shaking. - Ev sallanmaya başladı.

salla
{f} rocked

I rocked the baby on my knee. - Bebeği dizimde salladım.

I rocked the baby in my arms. - Bebeği kollarımda salladım.

salla
{f} waggle

Tom waggled his finger at Mary. - Tom Mary'ye parmağını salladı.

salla
{f} wag

The dog wagged its tail. - Köpek kuyruğunu salladı.

The dog followed its master, wagging its tail. - Köpek kuyruğunu sallayarak, sahibini izledi.

salla
{f} rock

I rocked the baby on my knee. - Bebeği dizimde salladım.

The hand that rocks the cradle rules the world. - Beşik sallayan el dünyayı yönetir.

salla
{f} shaken
salla
jounce
salla
dandle
salla
wigwag
Türkçe - Türkçe

sallan teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

SALLA
(Osmanlı Dönemi) (Salli) Duâ olsun, şânı yücelsin meâlinde söylenir
sallan