acele et

listen to the pronunciation of acele et
Türkçe - İngilizce
hurry up

Hurry up or you'll miss the train. - Acele et, yoksa treni kaçıracaksın.

Hurry up. You'll be late for school. - Acele et. Okula geç kalacaksın.

(Argo) get cracking
look lively
{f} rushed

Tom rushed to open the door. - Tom kapıyı açmak için acele etti.

Although you rushed, you're not ready. - Acele etmene rağmen, sen hazır değilsin.

{f} bustle
{f} bustling
{f} scurry
{f} rush

We have time, there's no rush. - Acele etmeyin, zamanımız var.

Be more careful. Rushing through things is going to ruin your work. - Daha dikkatli ol.Her şeye acele etmek işlerini berbat edecektir.

{f} hurried

They hurried to their father's rescue. - Babalarını kurtarmak için acele ettiler.

He hurried so as to be in time for the train. - Trene zamanında yetişmek için acele etti.

{f} hurrying

Hurrying leads to mistakes being made. - Acele etmek hataların yapılmasına yol açar.

Don't hurry if there's no purpose to your hurrying. - Acele etmen için bir amacın yoksa acele etme.

{f} hurry

Hurry up, or you will be late for the last train. - Acele et, yoksa son treni kaçıracaksın.

Hurry, or you'll miss the train. - Acele et, yoksa treni kaçıracaksın.

snap it up
look sharp
snap to it
look slippy
step on it
come along
hurry up!
acele et