rush in

listen to the pronunciation of rush in
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
inrush
rush in

  Türkçe nasıl söylenir

  rʌş în

  Telaffuz

  /ˈrəsʜ ən/ /ˈrʌʃ ɪn/

  Etimoloji

  [ 'r&sh ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English rysc; akin to Middle High German rusch rush, Lithuanian regzti to knit.

  Günün kelimesi

  phonetic