restlessness

listen to the pronunciation of restlessness
İngilizce - Türkçe
hareketlilik
{i} huzursuzluk
(Tıp) Durmaksızın hareket gösterme, bu nitelikte belirgin aşırı huzursuzluk
{i} yerinde duramama
{i} rahatsızlık
{i} tez canlılık
{i} uykusuzluk
tedirginlik
rest
dinlendirmek
rest
kalan

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

rest
dinlenme

Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim. - I advised him to take a rest.

Çok yorgun olduğumdan dolayı dinlenmek için durdum. - Becoming very tired, I stopped to rest.

rest
{f} dinlenmek

Çok yorgun olduğumdan dolayı dinlenmek için durdum. - Becoming very tired, I stopped to rest.

Canınız dinlenmek istiyor mu? - Do you feel like resting?

rest
istirahat

Eve git ve iyi bir gece istirahati al. - Go home and get a good night's rest.

Birkaç günlük istirahat sana iyi gelecektir. - A few days' rest will do you good.

rest
kalıntı
rest
{i} hareketsizlik
rest
destek
rest
istirahat etmek
restless
huzursuz

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

Tom sabırsız ve huzursuzdu. - Tom was impatient and restless.

rest
{i} geri

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

rest
dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

rest
{i} dinlenme yeri

Hangisi bizim son dinlenme yerimiz olacak? - Which one will be our final resting place?

Hafta sonlarında birçok kişi dinlenme yerine çalışır. - On weekends, many people work instead of having a rest.

restless
hiç durmayan
rest
dayamak
rest
aynen kalmak
rest
dayanak
rest
bakiye
rest
(Ticaret) geri kalan miktar
rest
rahat etmek
rest
(Askeri) RAHAT DURUŞU, İSTİRAHAT: Sıra dahilinde sınırlı kımıldama, konuşma ve sigara içme serbestisi. Rahat komutunda erler bir ayaklarını sıra dahilindeki yerlerinde tutarlar
rest
durak
rest
oturmak

Bütün yapmak istediğimiz oturmak ve dinlenmek. - All we want to do is sit down and rest.

ABD'de bir restorana girerken seçeneğin vardır, sigara içilen ya da sigara içilmeyen yerde oturmak. - In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.

rest
artan

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

rest
(Gıda) dinlendirmek (şarap vb)
rest
yuva
rest
tatil

Son bahar tatilim sırasında yurt dışındaki gezi masraflarımı ödemek için bir restoranda iş buldum. - During my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

rest
soluklanmak
rest
rahatlamak
rest
sükün
rest
huzur

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
sükünet
rest
dikmek (bakış)
rest
güvenmek
rest
soluk almak
rest
(Fizik) durağan
rest
nefes almak
rest
asayiş
rest
geri kalan

Tom, hayatının geri kalanını Mary ile geçirmek istedi. - Tom wanted to spend the rest of his life with Mary.

Geri kalanları alabilirsin. - You can have the rest.

rest
ölmek
rest
(Fizik) hareketsiz
rest
dayandırmak
rest
kalmak
rest
dinginlik
rest
ebedi istirahatta olmak
rest
dinlen

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

Yaşlı bir adam ağacın gölgesinde dinleniyordu. - An old man was resting in the shade of the tree.

restless
kıpır kıpır
restless
huylanmak
restless
uykusuz (gece)
restless
erinçsiz
restless
tedirgin
rest
yatmak
rest
mesnet
rest
gömülü olmak
rest
durup dinlenmek
rest
gerisi

Hikayenin gerisini bilmek istiyorum. - I'd like to know the rest of the story.

Gerisini sana yarın anlatacağım. - I will tell you the rest tomorrow.

rest
es
rest
işlemezlik
rest
dincelmek
rest
bağlı olmak
rest
dem alış
rest
diğerleri

Tom diğerlerimiz gibi değil. - Tom isn't like the rest of us.

Bence sevgi birinin kendi duygularını dizginleyebilir ve diğerlerini dikkate alır. - To me, love is being able to restrain one's own feelings and take others into consideration.

rest
ötekiler
rest
sükun
rest
yaslamak
rest
durma

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı. - Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end.

rest
rahat

Pahalı bir restoranda rahatsız hissettim. - I felt out of place in the expensive restaurant.

Gerçeği öğrenene kadar bana rahat yok. - I won't rest until I find out the truth.

rest
elinde olmak
rest
ara vermek
rest
bel bağlamak
rest
dem almak
rest
kalanlar

Bazılarımız geriye kalanlarımızın arzu ettikleri şey oldukları zaman hariç, hepimiz hiçbirimizin olamadığını olmaya çalışırız. - All of us try to be what none of us couldn't be except when some of us were what the rest of us desired.

Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır. - Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks.

rest
durmak

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
erinç
restless
rahatsız
restless
hareketli

Bu çocuklar her zaman hareketlidirler. - These kids are always restless.

rest
dayanağı
rest
dinleniyorum
rest
istinat etme
restless
kıpır
rest
uzanmak

Uzanmak ve bir süre dinlenmek istiyorum. - I want to lie down and rest for a while.

rest
olmaya devam etmek
rest
ölüm

Ölüm cezası bu ülkeye geri getirildi. - Death penalty has been restored in this country.

rest
koymak
rest
uyumak

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
ebedi istirahatte olmak
rest
misafirhane
rest
yaslanmak
rest
mezar
rest
{f} çıkarmak
rest
{i} rahat, huzur, sükûn
rest
{f} mola vermek
rest
{f} 1. dinlenmek, nefes almak
rest
{i} artık

Artık bunun gerisinin nasıl gittiğini bilmiyorum. - I don't know how the rest of it goes anymore.

Yemek artıklarının kalanını kim yedi? - Who ate the rest of the leftovers?

rest
res daya/dinlen/dinlendir
rest
geriye kalan

Tom hayatının geriye kalan kısmında Boston'da kalmaya niyeti yok. - Tom has no intention of staying in Boston for the rest of his life.

Lütfen hayatınızın geriye kalanı için bu kelimeleri hatırlayın. - Please, remember those words for the rest of your life.

rest
oturtmak
rest
{i} uyku

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
sükunet
rest
{i} ihtiyat akçesi [brit.]
rest
ihtiyat akçesi
rest
as for the rest kalanına gelince
rest
all the rest kalanların hepsi
rest
uyk

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
(Diş Hekimliği) Bir parsiyel protezin veya ortodontik apareyin, destek ve stabilizasyon sağlamaya yardımcı uzantısı, örneğin oklüzal tırnak
rest
istirahat,v.dinlen: n.dinlenme
rest
{i} müz. es
restless
yerinde duramayan
restless
dalgalı
restless
vesveseli
restless
tez canlı

Sen neden her zaman tez canlısın? - Why are you always so restless?

Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı. - Children are often impatient and restless.

restless
kararsız
restless
uyuyamaz
restless
restlesslyrahat durmadan
restless
uykusuz
restless
(Tıp) Durmaksızın hareket eden, huzursuz
restless
rahatsız/hareketli
restless
vesvessli
restless
{s} kıpırdak
restless
dinmeyen
restless
değişiklik isteyen
restless
hiç rahat durmaz
restless
hareketsiz kalamayan
Türkçe - Türkçe

restlessness teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

rest
Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü
rest
Pokerde oyuncunun önündeki paranın tümü
İngilizce - İngilizce
The state or condition of being restless; an inability to be still, quiet, at peace or comfortable

She sat and fidgeted out of restlessness as she waited.

inability to rest or relax or be still
The state or condition of being restless; an inability to be still, quiet, or comfortable
a feeling of agitation expressed in continual motion; "he's got the fidgets"; "waiting gave him a feeling of restlessness"
{i} inability to remain still; nervousness, uneasiness; state of lacking repose; state of being constantly in motion
the quality of being ceaselessly moving or active; "the restlessness of the wind"
a lack of patience; irritation with anything that causes delay
inability to rest or relax or be still the quality of being ceaselessly moving or active; "the restlessness of the wind"
REST
Representational State Transfer
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and relaxation

We took a rest at the top of the hill to get our breath back.

rest
Relief from work or activity by sleeping; sleep

The sun sets, and the workers go to their rest.

rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of a cue when the cue ball is otherwise out of reach

Higgins can't quite reach the white with his cue, so he'll be using the rest.

rest
A final position after death

She was laid to rest in the village cemetery.

rest
To be or to put into a state of rest

Rest assured that I will do my best.

rest
A state of inactivity; a state of little or no motion; a state of completion

Now that we're all in agreement, we can put that issue to rest.

rest
To lean, lie, or lay

I rested against the wall for a minute.

rest
To complete one's active advocacy in a trial or other proceeding, and thus to wait for the outcome (however, one is still generally available to answer questions, etc.)

I rest my case.

rest
To remain
rest
A written symbol indicating such a pause in a musical score such as in sheet music
rest
Peace; freedom from worry, anxiety, annoyances; tranquility

It was nice to have a rest from the phone ringing when I unplugged it for a while.

rest
That which remains

She ate some of the food, but was not hungry enough to eat it all, so she put the rest in the refrigerator to finish later.

rest
Absence of motion

The body's centre of gravity may affect its state of rest.

rest
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration
rest
{a} taken away, deprived
rest
{n} others, those not included, remainder
rest
{n} sleep, repose, quiet, support, remainder
rest
{v} to sleep, die, be at ease, be still, compose, lay at rest, ease, lean, depend, remain
restless
{a} void of rest, uneasy, unsettled
Rest
stay off one's feet
rest
A contradictory word here as it does nothing but increase your tension Interest rates are quotes on a daily rest, monthly rest or annual rest basis The annual rest quote implies that the company gives you the credit for the monthly principal repayments only at the end of each year Such loans are therefore more expensive than a monthly/daily rest loan The shorter the tenure of the loan, the greater the effective interest rate difference will be
rest
They are named as notes are, whole, half, quarter,etc
rest
A symbol for silence in music See meter
rest
To be left (in a specified condition)
rest
To stop presenting arguments
rest
Those not included in a proposition or description; the remainder; others
rest
Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security
rest
(The) A contraction of residue- thus, resid', resit, res't
rest
That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work
rest
be at rest
rest
To lie or lean or be supported
rest
In music, a rhythmic silence Examples: a 2-beat rest, a quarter-note rest
rest
stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week"
rest
A written symbol indicating such a pause in a score
rest
not move; be in a resting position
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and recreation
rest
take a short break from one's activities in order to relax
rest
something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"
rest
a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon"
rest
in the Bank of England, the balance of assets above liabilities
rest
A support for a lance on the side of the breastplate of medieval armor
rest
A pause in playing
rest
To arrest
rest
To lie down and take repose, especially by sleeping
rest
A party is said to "rest" or "rests a case" when he/she has presented all the evidence he/she intends to offer
rest
put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
To be left; to remain; to continue to be
rest
rest on or as if on a pillow; "pillow your head"
rest
be inherent or innate in
rest
To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch
rest
a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest"
rest
To lay or place at rest; to quiet
rest
That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool" a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest" a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep" a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon" be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment" not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder" be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer" be inherent or innate in
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of the cue when the cue ball is otherwise out of reach
rest
Sleep; slumber; hence, poetically, death
rest
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still
rest
To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead
rest
A space in the music in which no notes are heard The beat continues even though no notes are sounding at that particular moment
rest
To be satisfied; to acquiesce
rest
Peace, freedom from trouble, tranquillity
rest
{f} repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case
rest
n (rests, pl ) 1) A rhythmic silence in music 2) A character representing such a silence 3) a brief pause in reading
rest
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
rest
The repose afforded by death
rest
not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
{i} remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)
rest
A set or game at tennis
rest
The timed unit of silence The five most common rests values are whole rests, half rests, quarter rests, eighth rests, and sixteenth rests The length of rests is based upon ratios Whole rests last twice as long as half rests, which last twice as long as quarter rests, which last twice as long as eighth rests, which last twice as long as sixteenth rests Rhythmic Values
rest
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode
rest
n rest, quiet [OE reste]
rest
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise
rest
To lean or lay
rest
be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer"
rest
a party is said to "rest" or "rest the case" when (s)he has presented all the evidence he intends to offer
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence
rest
To stay, remain, be situated
rest
A short pause in reading verse; a cæsura
rest
Any object designed to be used to support something else
rest
A party is said to "rest" or "rest its case" when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
Holding the mash at a specific temperature to induce certain enzymatic reactions
rest
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion
rest
The state of an object when it is not changing position in relation to its immediate surroundings
rest
A party is said to rest or rest its case when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
The absence of movement of an object in relation to its surroundings
rest
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc
rest
A musical sign indicating silence - either for one or more players, or for the entire ensemble
rest
– The symbol for silence in a piece of music
rest
A party is said to "rest" or "rest his case" when he has presented all the evidence he intends to offer
rest
The striking of a balance at regular intervals in a running account
rest
The relief from work or activity afforded by sleeping; sleep
rest
have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
rest
A symbol that indicates silence for a specified time in musical beats [Rhythm Notation]
rest
To place, as on a support; to cause to lean
rest
sit, as on a branch; "The birds perched high in the treee"
rest
A pause of a specified length in a piece of music
rest
The local address portion of an Internet Address
rest
give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool"
rest
In bread-making, to let the dough sit a few minutes before kneading more
rest
A symbol used to denote silence
rest
the number, fraction, or percentage that remain -- "A board with 144 squares has 72 red squares, and the rest are black " (187)
rest
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal
rest
To stop working, to take a break, become inactive
rest
To relieve; give rest to
restless
ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind"
restless
Not affording rest; as, a restless chair
restless
If you are restless, you are bored, impatient, or dissatisfied, and you want to do something else. By 1982, she was restless and needed a new impetus for her talent. + restlessness rest·less·ness From the audience came increasing sounds of restlessness
restless
unable to relax or be still; "a constant fretful stamping of hooves"; "itchy for excitement"; "a restless child"
restless
Never resting; unquiet; uneasy; continually moving; as, a restless child
restless
Not allowing or affording rest
restless
worried and uneasy
restless
Passed in unquietness; as, the patient has had a restless night
restless
If you have a restless night, you do not sleep properly and when you wake up you feel tired and uncomfortable. The shocking revelations of the 700-page report had caused him several restless nights
restless
If someone is restless, they keep moving around because they find it difficult to keep still. My father seemed very restless and excited. + restlessness rest·less·ness Karen complained of hyperactivity and restlessness. + restlessly rest·less·ly He paced up and down restlessly, trying to put his thoughts in order
restless
Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose; eager for change; discontented
restless
worried and uneasy ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind
restless
Without rest; unable to be still or quiet; uneasy; continually moving
restless
Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose or quiet; eager for change; discontented; as, restless schemers; restless ambition; restless subjects
restless
{s} not still, unable to remain still; nervous, uneasy; lacking rest, lacking repose; constantly moving, perpetually in motion
restless
Deprived of rest or sleep
restless
marked by a lack of quiet; not conducive to rest; "spent a restless night"; "fell into an uneasy sleep"
Türkçe - İngilizce

restlessness teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

rest
last stake
restlessness