resmî

listen to the pronunciation of resmî
Türkçe - İngilizce

resmî teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

resmi
{s} formal

There's no need for you to prepare a formal speech. - Resmî bir konuşma hazırlamana gerek yoktur.

He is very formal with us. - O bizimle çok resmîdir.

resmi
official

Thai is the official language in Thailand. - Tayca, Tayland'ın resmi dilidir.

Thai is the official language of Thailand. - Tayca Tayland'ın resmî dilidir.

resmi
(Politika, Siyaset) governmental
resmi
official building
resmi
academic
resmi
frigid
resmi
state

Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942. - Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir.

The Head of State is here on an official visit. - Devlet Başkanı burada resmi bir ziyarette.

resmi
ceremonial
resmi
starchy
resmi
civil

This book gives a good picture of life in America during the Civil War. - Bu kitap, İç Savaş sırasında Amerika'daki yaşamın iyi bir resmini verir.

resmi
certificated
resmi
regulation
resmi
formal, official, ceremonious
resmi
solemn
resmi
legal
resmi
official, government, pertaining to the government or to a government office
resmi
statutory
resmi
authorized
resmi
official, formal, ceremonial; frigid, stiff
resmi
official, authorized
resmi
ceremonious
resmi olmayan
informal

It was an informal meeting. - Resmi olmayan bir toplantıydı.

Informal diction is always full of mystery and surrealism. - Resmi olmayan diksiyon her zaman gizem ve gerçeküstücülükle doludur.

resmi görüşme
audience
resmi olmayan
unofficial
resmi olmayan
unauthorized
resmi tatil
bank holiday

Monday is a bank holiday. - Pazartesi günü resmi tatildir.

Next Tuesday is a bank holiday. - Gelecek Salı resmî tatil.

resmi akit
(Askeri) formal contract
resmi al
(Bilgisayar) get picture
resmi bilgi
(Askeri) official information
resmi daire
government agency
resmi değil
(Bilgisayar) informal
resmi emir
injunction
resmi emir
(Ticaret) writ
resmi evrak
official document
resmi izin
(Askeri) sanction
resmi izin
approbation
resmi karar
(Askeri) rulings
resmi karar
ruling
resmi konut
(Politika, Siyaset) chamber
resmi kur
(Ticaret) official exchange rate
resmi kurum
(Kanun) public enterprise
resmi kurum
government agency
resmi oluş
ceremoniousness
resmi onay
(Askeri) sanction
resmi rapor
return
resmi sektör
public sector
resmi tatil
national holiday

Today is a national holiday. - Bugün resmi tatildir.

resmi yemek
banquet
resmi yıl
calendar year
resmi zarf
(Askeri) penalty envelope
resmi zarf
(Askeri) official envelope
resmi çağrı
call on
resmi Gazete The Official Gazette
(a government journal that publishes various actions taken by the state)
resmi açıklama
dicta
resmi açıklama
dictum
resmi açıklama
return
resmi açıklama yapma
promulgation
resmi bakım başkanlığı
(Askeri) directory maintenance official
resmi belgelere dayanan
diplomatic
resmi beyan
solemn declaration
resmi bildiri
pronouncement
resmi bir takım
business suit
resmi bir takım rica ediyorum
I would like a business suit
resmi davranmak
stand on ceremony
resmi davranmak
prim
resmi dağıt
(Bilgisayar) disassemble picture
resmi dil official language, legally recognized language
(of a country)
resmi dille yazmak
engross
resmi duyuru
(Hukuk) promulgation, proclamation (ABD)
resmi elbise
uniform
resmi elbise
investiture
resmi elbise
mil . uniform. R
resmi elbise
vestment
resmi elbise süsü kürk
minever
resmi elbise süsü kürk
miniver
resmi elbiseli araba uşağı
tiger
resmi elbiseye süs olarak takılan kürk
miniver
resmi elbiseye süs olarak takılan kürk
minever
resmi elkoymayı kaldırmak
derequisition
resmi elçi
(Politika, Siyaset) official emissary
resmi evrakta sahtecilik
(Hukuk) forgery of administrative documents
resmi formalite
official formality
resmi gazete
official gazette
resmi gazete
gazette
resmi gazetede yayınlamak
gazette
resmi gezi
official trip
resmi gezi
progress
resmi giyinmek
dress

Do you have to dress up every day for work? - İş için her gün resmi giyinmek zorunda mısın?

resmi grev
(Ticaret) official strike
resmi görevli olmayan
noncommissioned
resmi görüşme
official relation
resmi görüşme
official call
resmi günlerde giyilen gömlek
boiled shirt
resmi hizmete mahsustur
(Askeri) for official use only
resmi iflâs
certificated bankrupt
resmi ikametgâh
legal domicile
resmi ilan
(Askeri) formal advertising
resmi izin
fiat
resmi iş saatleri
office hours
resmi işlem
(Kanun) official act
resmi kabul
levee
resmi kanallardan
through official channels
resmi kilise
establishment
resmi kiliseye karşı olma
nonconformity
resmi kişi
authorized person
resmi kredi
(Askeri) official credit
resmi kıyafet
full dress
resmi mektup
missive
resmi merciler
(Hukuk) official authorities
resmi mukavvaya yapıştırmak
mount a picture
resmi mühür
great seal
resmi nezaket kuralları
protocol
resmi nikâh
civil marriage
resmi olarak
on the record
resmi olmama
unconventionality
resmi olmayan
off the record
resmi olmayan grev
wildcat strike
resmi olmayan grev
wildcat
resmi olmayan mahkeme
kangaroo court
resmi olmayan sektör
(Ticaret) informal sector
resmi onaylı suret
exemplification
resmi onaylı suretini çıkarmak
exemplify
resmi rakam
official figure
resmi rapor tutturmanız gerekiyor
You have to make an official report
resmi senet
(Kanun) formal deed
resmi sınav
(Dilbilim) formal test
resmi talep
indent
resmi tatil
public holiday
resmi tatil
dies non
resmi tatil
legal holiday, bank holiday
resmi tavsiyeler
(Hukuk) guidelines
resmi tavırlı
starched
resmi yazı
act
resmi yazı
official writing
resmi yetki
official authorization
resmi yolla
through an official channel
resmi yollar
offical channels
resmi yorum
(Hukuk) official interpretation
resmi yönetim
administrative official
resmi yıl
civil year
resmi ziyaret
courtesy call
resmi ziyaret
courtesy visit
resmi çağrı yapmak
convoke
resmi öpücük
peck
referans resmi
reference picture
kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
sociable
aşırı resmi
prim

That president's secretary is always prim. - O başkanın sekreteri her zaman aşırı resmîdir.

cansız doğa resmi
still life
bilimsel veya resmi yazı
(Hukuk) paper
ayar resmi
(Teknik,Televizyon) test pattern
ayar resmi
(Televizyon) definition chart
ayar resmi
(Teknik,Televizyon) test card
ayar resmi
(Teknik,Televizyon) resolution wedge
bit eşlem resmi
(Bilgisayar) bitmap image
damga resmi
(Ticaret) stamp tax
damga resmi
stamp duties
ekran resmi
(Bilgisayar) screen capture
ekran resmi
(Bilgisayar) screen dump
ekran resmi
(Bilgisayar) screenshot
gümrük resmi
(Ticaret) customs duty
gümrük resmi
(Ticaret) compound duty
gümrük resmi
(Ticaret) tariff
ihracat gümrük resmi
(Askeri,Ticaret) export duty
imalat resmi
shop drawing
kutsal kişilerin resmi
icon
liman resmi
(Ticaret) harbour dues
liman resmi
(Ticaret) anchorage
makine resmi
machine drawing
manzara resmi
landscape
rıhtım resmi
(Ticaret) wharfage
rıhtım resmi
(Ticaret) quayage
seyirciler resmi görüşme
audience
test resmi
(Teknik,Televizyon) test pattern
word resmi
(Bilgisayar) word picture
word resmi
(Bilgisayar) picture
çiçek resmi
flower picture
üstlenmek (resmi bir görevi)
assume
resmi
stuffy
resmi
bond
resmi
stiff
ortodoks resmi
orthodox picture
resmi
a formal
resmi
offical
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
(Hukuk) Official Journal of the European Union (OJ)
Hazreti ısa'nın resmi
Veronica
Londra'da resmi dairelerin olduğu bina
Somerset House
artan gümrük resmi
(Ticaret) increase duty
atelye resmi
working drawing
ayar resmi
test pattern, test card
azizlerin resmi
ikon
azizlerin resmi
icon
aşırı resmi
niminy piminy
aşırı resmi
unbending
belediye sergi resmi
(Politika, Siyaset) stallage
cephe resmi
elevational drawing
damga resmi
stamp duty
damping gümrük resmi
(Ticaret) dumping duty
dağlama resmi
pyrogravure, pyrography
demir resmi
naut . fee for anchoring, anchorage
deniz resmi
seapiece
deniz resmi
(Sanat) sea-piece
deniz resmi
seascape
detay resmi
detail drawing
duvar resmi
mural
duvar resmi
tablature
duvar resmi
wall painting
duvar resmi
fresco
duvar resmi
mural painting
duvar resmi fresco, painting
on a wall
eski resmi belgeleri inceleme bilimi
diplomatics
evi resmi görevle arama
domiciliary visit
fener resmi
lighthouse dues
gayri resmi
unofficial

The song I Am Woman by Helen Reddy became the unofficial anthem of the Women's Liberation Movement. - Helen Reddy'ye ait Ben Kadınım şarkısı Kadın Özgürlük Hareketi'nin gayri resmi marşı haline gelmiştir.

The company has unofficially decided to employ me. - Şirket gayri resmi olarak beni işe almaya karar verdi.

gayri resmi
unofficial, informal
gayri resmi olarak
off the record
gayri resmi sektör
(Ticaret) informal sector
genel harekat resmi
(Askeri) common operational picture
geçit resmi
(uçak) fly past
gökyüzü resmi
skyscape
gümrük resmi
customs, duty
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Resme, yazıya, çizgiye ait. Resme dair
(Osmanlı Dönemi) Ciddi. Çok sert
(Osmanlı Dönemi) Devlet adına veya devlet tarafından
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili: "Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur."- Y. K. Karaosmanoğlu
resmi
Samimî olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
resmi
Samimi olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan: "Kâmuran hemen hemen resmî tavırla hafifçe eğildi."- R. N. Güntekin
resmi
Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan
resmi dil
Bir ülkede kanunla kabul edilen dil
resmi elbise
Üniforma
resmi elbise
Bazı bayram, toplantı, yemek vb.nde giyilmek zorunda olunan belli niteliklerdeki giysi, kıyafet, resmî giysi
resmi giysi
Resmî elbise, üniforma
resmi nikah
Kanunlara uygun olarak nikâh memurunun kıydığı, devlet kayıtlarına geçen nikâh
geçit resmi
Parade
niyabet resmi
(Tarih) Osmanlı zamanında müslüman olmayan halktan alınan bir tür vergi
ALEF RESMİ
(Osmanlı Dönemi) Hayvanların yedikleri saman ve otlardan alınan vergi
DERÇİN RESMİ
(Osmanlı Dönemi) Kesilen hayvanlardan alınan bir cins vergi
TONAJ RESMİ
(Hukuk) Gemilerin net tonları üzerinden alınan vergi;bu vergi genellikle liman yetkilileri tarafından alınır ve liman tesislerinin bakım ve onarım giderlerinde kullanılır
atölye resmi
Bir işin ayrıntılarını gösteren ve atölyede yapım sırasında kullanılan 1/1 ölçüdeki teknik resim
demir resmi
Geminin bir limanda demirlemek için ödediği vergi
duvar resmi
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
geçit resmi
Geçit töreni
imalat resmi
Baskılı devre levhasının delikler, yarıklar, profiller, desenler ve onların yerleri ile son durumları gibi bazı özelliklerini belirten bir resim
işgaliye resmi
Pazar yerlerinde veya toplu ticarî iş yerlerinde satıcının işgal ettiği yer için ödediği ücret veya kira bedeli
mağara resmi
Tarih öncesi insanların mağara duvarlarına yaptıkları resim
palamar resmi
Palamar parası
İHTİSAB RESMİ
(Osmanlı Dönemi) Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı
İngilizce - Türkçe
resmî