unauthorized

listen to the pronunciation of unauthorized
İngilizce - Türkçe
{s} izinsiz
{s} yetkisiz
Gayrîresmî
{s} resmi olmayan
yasak
unauthorized person
yetkili olmayan kişi
unauthorized belligerents
(Askeri) KANUNSUZ MUHARİP, KANUNA AYKIRI MUHARİP, GAYRİ MEŞRU MUHARİP: Kara harbi kaidelerine göre meşru muharip sayılmayan ve esir edilmeleri halinde harp esiri işlemine tabi tutulmayan şahıs ve birlikler
unauthorized disclosure analysis center
(Askeri) yetkisiz ifşa analiz merkezi
unauthorized item
(Askeri) YETKİSİZ MADDE: Bir şahıs, birlik, teşkil veya tesis tarafından tedarik, depolanma ve dağıtımına, bir teknik hizmet başkanlığınca yetki verilmiş olmakla beraber, gerekli teşkilat ve malzeme kadrosunda istihbarat çizelgesinde veya malzeme değişiklik listelerinde bulunmayan madde. Bunlar yetkili maddelerin fazlası veya yetkisiz maddeler olabilir
unauthorized person
yetkili olmayan kimse
unauthorised
izinsiz
unauthorised
yetkisiz
unauthorised
yetkisiz, izinsiz, resmî olmayan
unauthorised
(Hukuk) izin verilmemiş olma durumu
İngilizce - İngilizce
not having any authority
without official authorization
{a} not supported by due authority
not endowed with authority without official authorization; "an unauthorized strike"; "wildcat work stoppage
not endowed with authority
without official authorization; "an unauthorized strike"; "wildcat work stoppage"
{s} without authorization, not authorized, unlicensed, forbidden, unlawful (also unauthorised)
un·author·ized in BRIT, also use unauthorised If something is unauthorized, it has been produced or is happening without official permission. the unauthorized use of a military vehicle It has also been made quite clear that the trip was unauthorised. = unofficial. without official approval or permission
unauthorized term
A term discouraged by a controlled vocabulary in favor of its authorized synonym, such as pitch in favor of frequency
unauthorized terms
plural form of unauthorized term
unauthorized search
search that is conducted without a warrant
unauthorised
Not authorised; having no authority
unauthorized.
unauthed
unauthorised
not endowed with authority
unauthorised
without official authorization; "an unauthorized strike"; "wildcat work stoppage"
unauthorised
{s} without authorization, not authorized, unlicensed, forbidden, unlawful (also unauthorized)
unauthorized