protocol

listen to the pronunciation of protocol
İngilizce - Türkçe
protokol

Nezaket sadece her toplumda farklı olan bir protokoldür. - Politeness is just a protocol that is different in every society.

Sadece protokole bağlı kal, tamam mı? - Just stick to the protocol, would you?

(Tıp) Bir hastanın hastalık hikayesini ve tedavisini yalızı olarak bildiren belge, protoko
Taraflarca kabul edilmiş haberleşme Yöntemi
(Askeri) PROTOKOL: Milletlerarası bir konferansın tutanakları anlaşma veya sözleşme ile ilgili tamamlayıcı veya tevzih edici mahiyette bir mutabakat veya aynı anlaşma veya sözleşmeyi bazı noktadan açıklamayan ve bunlara eklenen hükümlerdir
tutanak
iletişim kuralları
protokol yapmak
{i} resmi nezaket kuralları
diplomatik işlerde kullanılan resmi usuller
bir anlaşmaya ilâve edilen madde
(Ticaret) bir anlaşmaya ekli
İletişim Kuralı
tutanağa kaydetmek
(Bilgisayar) ilet kuralı
zabıt varakası
protocol insensitive
(Bilgisayar,Teknik) protokola duyarsız
protocol blocked
devre dışı kalmış protokol
protocol handler
(Bilgisayar) Protokol işleyici
protocol absent
(Bilgisayar) iletişim kuralı yok
protocol colors
(Bilgisayar) iletişim kuralı renkleri
protocol conversion
protokol cevirisi
protocol conversion
(Bilgisayar,Teknik) protokol çevirisi
protocol error
(Bilgisayar) iletişim kuralı hatası
protocol errors
(Bilgisayar) iletişim kuralı hataları
protocol handler
protokol kotarici
protocol insensitive
protokola duyarsiz
protocol layer
protokol katmani
protocol lpr
(Bilgisayar) iletişim kuralı lpr
protocol on existing types
(Askeri) tipler protokolü
protocol raw
(Bilgisayar) iletişim kuralı raw
protocol sensitive
protokola duyarli
protocol sensitive
(Bilgisayar,Teknik) protokola duyarlı
protocol stack
İletişim Kuralı Yığını
protocol status
(Bilgisayar) iletişim kuralı durumu
protocol suite
İletişim Kuralı Paketi
provisional protocol
(Politika, Siyaset) geçici protokol
acceptance protocol
(Politika, Siyaset) kabul protokolü
additional protocol
(Ticaret) tamamlayıcı protokol
address resolution protocol
(Bilgisayar) adres çözümleme protokolü
complementary protocol
(Ticaret) tamamlayıcı protokol
gateway protocol
(Bilgisayar) ağ geçit protokolü
gateway protocol
(Bilgisayar) ağ geçit protokolu
high level protocol
üst düzey protokol
high level protocol
(Bilgisayar) yüksek düzeyli protokol
internet protocol
ınternet iletişim kuralı
optional protocol
(Politika, Siyaset) ihtiyari protokol
point to point protocol
(Bilgisayar) noktadan noktaya protokol
post office protocol
(Askeri,Bilgisayar) posta ofisi protokolü
post office protocol
posta iletişim kuralı
serial line internet protocol
(Bilgisayar) seri hat ınternet protokolü
virtual terminal protocol
(Bilgisayar) sanal uçbirim protokolü
virtual terminal protocol
sanal uçbirim protokolu
wireless application protocol
(Telekom) kablosuz uygulama protokolü
additional protocol
katma protokol
chief of the protocol
protokol şefi
Kyoto Protocol
Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli kılmaktadır
Simple Network Time Protocol
(Bilgisayar) Basit Ağ Zaman Protokolü
bridge protocol data unit
köprü protokol veri birimi
extensible authentication protocol
Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü
internet group multicast protocol
internet grubu multicast protokolü
large network protocol
büyük ağ protokolü
packet mode protocol
paket anahtarlamali işletim protokolü, paket mod protokolü
session initiation protocol
Oturum Başlatma Protokolü
transport protocol
taşıma protokolü
wireless access protocol
kablosuz erişim protokolü
SECRET Internet Protocol Router Network
(Askeri) GİZLİ Internet Protokol Yönlendirici Ağı
additional model protocol
ilave model protokolü
additional protocol
(Avrupa Birliği) Katma Protokol (1970)
address resolution protocol
(ARP) Adres Çözümleme İletişim Kuralı
appletalk file protocol
Appletalk Dosya İletişim Kuralı
communication protocol
iletisim protokolu
compressed serial line internet protocol
(C-SLIP) Sıkıştırılmış Seri Hat Internet İletişim Kuralı
directory access protocol
Dizin Erişim İletişim Kuralı
directory system protocol
Dizin Sistemi İletişim Kuralı
dynamic host configuration protocol
(DHCP) Devingen Sunucu Yapılandırma İletişim Kuralı
file transfer protocol
(FTP) Dosya Aktarım İletişim Kuralı
file transfer protocol
(Askeri) dosya devir protokolü
file transfer protocol
Dosya Aktarımı İletişim Kuralı
gateway protocol
ag gecit protokolu
handshake protocol
tokalasma protokolu
herein the protocol
işbu protokol
high level protocol
ust duzey protokol
hypertext transfer protocol
(Bilgisayar) hipermetin aktarma protokolü
initial point; initial position; instructor pilot; Internet Protocol
(Askeri) ilk nokta; ilk durum; eğitmen pilot; Internet Protokolü
interim protocol
(Avrupa Birliği) Geçici Protokol
internet control message protocol
(ICMP) İnternet Denetim İletisi İletişim Kuralı
internet protocol
(IP) Internet İletişim Kuralı
lightweight directory access protocol
(LDAP) Hafif Dizin Erişimi İletişim Kuralı
line protocol
hat protokolu
link access protocol
bag erisim protokolu
link protocol
hat protokolü
lisbon protocol
(Askeri) lizbon protokolu
modem protocol
(Bilgisayar) modem iletişim kuralı
network news transfer protocol
(NNTP) Ağ Haberleri Aktarma İletişim Kuralı
network protocol
ag protokolu
post office protocol
(POP) Posta İletişim Kuralı
protocols
(Bilgisayar) iletişim kuralları
real time protocol
Gerçek Zaman İletişim Kuralı
routing information protocol
(Askeri) yönlendirme bilgi protokolü
sbp2 transport/protocol filter driver
Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
simple message transfer protocol
(Askeri) basit mesaj transfer protokolü
simple network management protocol
(SNMP) Yalın Ağ Yönetimi İletişim Kuralı
tcp/ip protocol
(Bilgisayar) tcp/ıp iletişim kuralı
tcp/ip protocol
bk. Transmission Control Protocol /Internet Protocol
tcp/ip protocol suite
(Bilgisayar) tcp/ıp protokol ailesi
transmission control protocol
(TCP) İletim Denetimi İletişim Kuralı
transmission control protocol
İletim Kontrol Protokolü
transmission control protocol
İletim Denetimi Protokolü
transmission protocol
iletim protokolu
user datagram protocol
(UDP) Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Kuralı
virtual terminal protocol
sanal ucbirim protokolu
web protocol
(Bilgisayar) web iletişim kuralı
İngilizce - İngilizce
The original notes of observations made during an experiment; also, the precise method for carrying our or reproducing a given experiment

The following is an abstract of the protocol of the experiment: Tumour extract.—A measured 16 c.c. of minced Rous Sarcoma tissue was ground with sand and extracted with 400 c.c. of 0.8-per-cent. saline.

An amendment to an official treaty

The 1992 Protocol amended the definitions of other terms, including ‘ship’, ‘oil’ and ‘incident’: Art. 2.

An accepted code of conduct; acceptable behaviour in a given situation or group

For those uncertain in the protocol of handshaking a formula for the perfect handshake has been devised by scientists at the University of Manchester.

An official record of a diplomatic meeting or negotiation; later specifically, a draft document setting out agreements to be signed into force by a subsequent formal treaty

The terms of this protocol formed the basis for the Treaty of London signed by the British, French and Russian governments on 6 July 1827.

To make or write protocols, or first drafts; to issue protocols
To make a protocol of
A set of formal rules describing how to transmit or exchange data, especially across a network

An exception is Jabber, which is designed based on an open protocol called the extensible messaging and presence protocol (XMPP).

The set of instructions allowing a licensed medical professional to start, modify, or stop a medical or patient care order
The official rules and guidelines for heads of state and other dignitaries, governing accepted behaviour in relations with other diplomatic representatives or over affairs of state

Even the Queen (for whom the curtsey is a more standard address) was recently treated to an enthusiastic Obama embrace. Her Majesty, who is not normally known for partaking in such public displays of affection, seemed unperturbed by Michelle Obama's disregard for royal protocol.

The minutes, or official record, of a negotiation or transaction; especially a document drawn up officially which forms the legal basis for subsequent agreements based on it

Another account says that, on the morning of the 31st of May, the king delivered to the prince-royal the crown, the sceptre, and the key of his treasure and gave him his blessing. The privy-counsillor Vockerodt drew up at his desire a protocol of the transaction.

The first leaf of a roll of papyrus, or the official mark typically found on such a page

They marked the beginning of each scroll with their protocol, a practice that continued in the papyrus trade in the Byzantine Empire into the Islamic period, when there were bilingual protocols in Greek and Arabic.

The official formulas which appeared at the beginning or end of certain official documents such as charters, papal bulls etc

The protocol of the bull contains elements that appear to be formulaic by the time of John XVIII 's pontificate.

a declaration or memorandum of agreement less solemn and formal than a treaty
{n} the original copy of a writing, title
To make or write protocols, or first draughts; to issue protocols
A preliminary document upon the basis of which negotiations are carried on
A set of formal rules describing how to transmit data, especially across a network. A message syntax or electrical specification and a description 2 or more communication nodes: finite state machines, the transition functions of which take messages or times as input and, when then so triggered, may themselves send messages
code of correct conduct; "safety protocols"; "academic protocol"
The minutes, or rough draft, of an instrument or transaction
A protocol is a set of rules for exchanging information between computers
: To make a protocol of
code of correct conduct; "safety protocols"; "academic protocol" forms of ceremony and etiquette observed by diplomats and heads of state (computer science) rules determining the format and transmission of data
The original copy of any writing, as of a deed, treaty, dispatch, or other instrument
forms of ceremony and etiquette observed by diplomats and heads of state (computer science) rules determining the format and transmission of data
A protocol is a written record of a treaty or agreement that has been made by two or more countries. the Montreal Protocol to phase out use and production of CFCs = accord
: To make or write protocols, or first drafts; to issue protocols
The minutes, or rough draught, of an instrument or transaction
{i} method of dealing with a certain subject; draft of a treaty; rules of behavior; memorandum, original record of a document; standard for dealing with data transfer (Computers)
A convention not formally ratified
A rule which guides how an activity should be performed
Protocol is a system of rules about the correct way to act in formal situations. He has become something of a stickler for the finer observances of royal protocol. minor breaches of protocol
A protocol is a plan for a course of medical treatment, or a plan for a scientific experiment. the detoxification protocol. In computer science, a set of rules or procedures for transmitting data between electronic devices, such as computers. In order for computers to exchange information, there must be a preexisting agreement as to how the information will be structured and how each side will send and receive it. Without a protocol, a transmitting computer, for example, could be sending its data in 8-bit packets while the receiving computer might expect the data in 16-bit packets. Protocols are established by international or industrywide organizations. Perhaps the most important computer protocol is OSI (Open Systems Interconnection), a set of guidelines for implementing networking communications between computers. The most important sets of Internet protocols are TCP/IP, HTTP, and FTP. file transfer protocol HyperText Transfer Protocol Internet Protocol address Geneva Protocol Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes
An agreement of diplomatists indicating the results reached by them at a particular stage of a negotiation
protocol analyzer
(Bilgisayar) A Packet Sniffer (also known as a network sniffer, network analyzer or protocol analyzer or, for particular types of networks, an Ethernet sniffer or wireless sniffer) is computer software or computer hardware that can intercept and log traffic passing over a digital network or part of a network
protocol handler
(Bilgisayar) protocol handlers receive and send messages in specific communication protocols, such as HTTP and HTTPS, and call data handlers to extract the data contained in the messages
protocol suite
group of protocols which determine the method of data transfer on a network
Address Resolution Protocol
The protocol used to translate IP numbers into MAC addresses to support communication on a LAN
Chicago Protocol
A method for the testing of appliances that perform any kind of combustion (household heaters, stoves, etc.) for carbon monoxide emissions
Internet Protocol
The most widely used of these protocols, IPv4
Internet Protocol
One of the computer networking protocols that are antecedents or descendants of that specified by the IETF STD005, "INTERNET PROTOCOL"; all of which are characterized by providing routable internetwork addressing and by being packet-switched, unreliable, and connectionless
Transmission Control Protocol
A networking protocol, almost always layered on top of the Internet Protocol, that provides reliable, connection based communications
application protocol data unit
A packet of data exchanged between two application programs across a network
think aloud protocol
A data-gathering method used in a variety of research areas in which a person or a group of people are asked to verbalise their thought processes as they do a specific task which are then recorded on paper, audio or video for further analysis. Commonly abbreviated as TAP

here are general or global strategies whose effects may not show up as decision points marked by pauses as opposed to more local strategies that show up in think-aloud protocols as the translator verbalizes the options he or she is considering.

user datagram protocol
A communications protocol that has no error recovery features, and is mostly used to send streamed material over the Internet
kyoto protocol
(Çevre) International treaty on climate change adopted by the United Nations Framework Convention on Climate Change in December 1997 to reduce discharge of greenhouse gas as to fight global warming
Address Resolution Protocol
protocol which supplies addresses to workstations on a local area network
Border Gateway Protocol
(Computers) protocol used for exchanging routing information between gateway hosts on large networks (such as the Internet), BGP
Boxer Protocol
agreement made in 1901 between China and eleven Western nations in which China agreed to accept international supervision and to pay restitution for injuries sustained during the Boxer Rebellion
Distance Vector Multicast Routing Protocol
(Computers) protocol used for sending multicast transmissions over a network or IP (allows significant savings on network bandwidth), DVMRP
Dynamic Host Configuration Protocol
protocol used to assign IP addresses to computers on a Microsoft NT local area network, DHCP (Computers)
File Transfer Protocol
FTP
Geneva Protocol
officially Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes (1924) League of Nations draft treaty to ensure collective security in Europe. Submitted by Edvard Bene, the protocol proposed sanctions against an aggressor nation and provided a mechanism for the peaceful settlement of disputes. States would agree to submit all disputes to the Permanent Court of International Justice, and any state refusing arbitration was to be deemed the aggressor. The French enthusiastically supported the protocol, but it failed after it was rejected by the British
HyperText Transfer Protocol
protocol used to view World Wide Web sites on the Internet
IPX SPX protocol
protocol for information transfer over a network of computers
Interior Gateway Protocol
protocol used to exchange routing information through routers and enable network protocols to route transmissions correctly (Computers), IGP
Internet Control Message Protocol
protocol used to send control messages and error messages during the transmission of IP-type data packets, ICMP
Internet Group Management Protocol
IGMP, protocol that allows Internet servers to transmit a multicast of messages to a group of computers
Internet Message Access Protocol
protocol used to transfer electronic mail on the Internet, IMAP
Lightweight Directory Access Protocol
set of protocols which enable computers to access X 500 information directories (Computers)
Link Control Protocol
(Computers) LCP, protocol which is part of the PPP that configures and determines and tests data-link Internet connections in an automatic manner and confirms the identity of its peer on the link
Multilink Point to Point Protocol
ISDN communications protocol that bonds together separate B channels to allow data transfer over a larger channel (also supports dynamic bandwidth allocation)
Network Time Protocol
(Internet) protocol that schedules the computer's internal clock with the atomic clocks or radio clocks on the Internet, NTP
Point to Point Protocol
protocol used to connect computers to the Internet through telephone lines, PPP
Point to Point Tunneling Protocol
protocol that enables the transfer of data packets of TCP/IP through a foreign network that is not based on these protocols (by marking the packet with an address suited to the foreign network)
Post Office Protocol
POP, protocol for receiving electronic mail from a central POP server (Computers)
Resource Reservation Setup Protocol
protocol that is currently under development and will enable Internet users to reserve Internet channels for high-bandwidth broadcasts and transmissions, RSVP (Internet)
Reverse Address Resolution Protocol
protocol that enables translation of a physical Internet address to an IP address (used mainly by computers that lack hard disks in order to determine their individual IP addresses), RARP
Routing Information Protocol
protocol for managing routing of information in Local Area Networks (Computers), RIP
Secure Hypertext Transfer Protocol
protocol for the World Wide Web that provides safe data transmission by encrypting and decrypting information sent over the Internet (Computers), HTTPS
Serial Line Internet Protocol
SLIP protocol, protocol which allows a full simulated connection to the Internet by using telephone lines
Simple Mail Transport Protocol
protocol used for transferring electronic mail on the Internet
Simple Network Management Protocol
SNMP protocol, protocol for managing complex networks
Transmission Control Protocol
protocol for data transfer on networks and especially on the Internet, TCP
Transmission Control Protocol Internet Protocol
TCP/IP protocol, package of protocols which regulate connections between computers on the Internet
Trivial File Transfer Protocol
simple protocol for transferring files, simple version of FTP that does not have the ability to check user identity, TFTP
Unix-to-Unix Copy Protocol
protocol that enables two UNIX-based computers to communicate through a serial or modem connection, UUCP (Computers)
User Datagram Protocol
UDP, protocol with no connection required between sender and receiver that allows sending of data packets on the Internet (thought unreliable because it cannot ensure the packets will arrive undamaged or in the correct order)
Voice Over Internet Protocol
protocol for transmitting voice digitally over the Internet (without using regular telephone lines), VOIP
XMODEM protocol
old protocol for data transfer between two computers connected by a modem
YMODEM protocol
protocol for data transfer including error detection between two computers connected by a modem
ZMODEM protocol
protocol for data transfer and error detection between two computers connected by a modem
according to protocol
in line with accepted procedures
chief of protocol
government employee in charge of supervising and maintaining proper behavior
communication protocol
standard procedure for transmitting information
communications protocol
definitions and standards according to which communication between computers is performed
connectionless protocol
method of Internet communication in which information is transferred between two central network computers without installing a connection between them
data compression protocol
standard for data compression in communications transfer between computers
error correcting protocol
protocol for transferring data without errors through a modem
file transfer protocol
protocol that allows users to copy files between their local system and any system they can reach on the network
file transfer protocol
client-server protocol which allows a computer user to transfer files from one computer to another over a network
hypertext transfer protocol
a protocol (utilizing TCP) to transfer hypertext requests and information between servers and browsers
internet protocol
The essential network protocol by which data is sent from one computer to another on the Internet It supports TCP, UDP, ICMP and many others CybraryNâ„¢ firewall filters TCP and UDP IP is a packet-oriented protocol that does not guarantee delivery
internet protocol
Telecommunications protocol used on networks which support Internet, enabling the transmission of data packets, from one end system to another based on address information carried in the message The Transmission Control Protocol, is used to with IP to guarantee reliable stream transport, by providing acknowledgements between the source and destination, hence reference is often made to the two protocols together (TCP / IP)
internet protocol
{i} IP, standard which regulates computer connections on networks that make up the Internet (Computers)
internet protocol
Internet Protocol is a standardized method of transporting information across the Internet in packets of data It is often linked to Transmission Control Protocol, which assembles the packets once they have been delivered to the intended location
internet protocol
In the Internet suite of protocols, a connectionless protocol that routes data through a network or interconnected networks and acts as an intermediary between the higher protocol layers and the physical network
internet protocol
The lowest level of communications protocol on the Internet that enables a message or a packet of information to travel across networks to its destination
internet protocol
This is the "low level" protocol used to transport messages on the Internet
internet protocol
A standard developed to identify computers and networks linked to the Internet
internet protocol
The common set of instructions by which data is sent from one computer to another on the Internet As any type of data is sent, it is divided into small chunks or packets that contains the addresses of the sender and receiver Since there are a number of packets to be delivered, they may take different routes as they make their way to their destination Even if they arrive out of order, the transmission control protocol (TCP), which keeps track of the packets' sequence, will reassemble them back in the right order
internet protocol
  A DOD standard protocol designed for use in interconnected systems of packet-switched computer communication networks   Note:   The internet protocol provides for transmitting blocks of data called datagrams from sources to destinations, where sources and destinations are hosts identified by fixed-length addresses   The internet protocol also provides for fragmentation and reassembly of long datagrams, if necessary, for transmission through small-packet networks
internet protocol
IP is part of the TCP/IP suite It is a network-layer protocol that governs packet forwarding
internet protocol
Protocol that carries individual packets between hosts, and allows packets to be automatically routed through multiple networks if the destination host isn't on the same network as the originating host
internet protocol
A protocol that enables packets of data to be transmitted throughout the Internet using the transmission control protocol (TCP) A data entity is broken into individual packets Each packet is wrapped with header information that indicates where the packet came from, where it is going, and what part of a whole entity it belongs to Once the packets arrive at their destination, they are reassembled into their original order by TCP
internet protocol
The standard that allows dissimilar hosts to connect to each other through the Internet This protocol defines the IP datagram as the basic unit of information sent over the Internet The IP datagram consists of an IP header followed by a message [San Diego State University]
internet protocol
Abbreviation of Internet Protocol, pronounced as two separate letters IP specifies the format of packets, also called datagrams, and the addressing scheme Most networks combine IP with a higher-level protocol called Transport Control Protocol (TCP), which establishes a virtual connection between a destination and a source IP by itself is something like the postal system It allows you to address a package and drop it in the system, but there's no direct link between you and the recipient TCP/IP, on the other hand, establishes a connection between two hosts so that they can send messages back and forth for a period of time The current version of IP is IPv4 A new version, called IPv6 or IPng, is under development
internet protocol
A communications protocol that routes packets of data The address of the destination system is used by intermediate routers to select a path through the network See also Transmission Control Protocol
internet protocol
IP - The protocol used to route a data packet from its source to its destination via the Internet
internet protocol
Part of the TCP/IP protocol suite The layer three protocol used in a set of protocols which support the Internet and many private networks IP provides a connectionless datagram delivery service for transport-layer protocols such as TCP and UDP Part of the TCP/IP protocol suite This is the supported protocol on UCInet
internet protocol
A packet switching protocol that is used as a network layer in the TCP/IP protocol suite
internet protocol
An industry standard, connectionless, best-effort packet switching protocol used as the network layer in the TCP/IP Protocol Suite
internet protocol
– (abbreviation: IP) The method or protocol by which data is sent from one computer to another on the Internet Each computer (known as a host) on the Internet has at least one IP address that uniquely identifies it from all other computers on the Internet
internet protocol
The network layer for the TCP/IP protocol suite widely used on Ethernet networks IP is a connectionless, best-effort packet switching protocol It provides packet routing, fragmentation and re-assembly through the datalink layer
internet protocol
communications protocol used on the internet
internet protocol
The part of Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) that routes messages from one Internet location to another IP is responsible for addressing and sending Transmission Control Protocol (TCP) packets over the network IP provides a best-effort, connectionless delivery system that does not guarantee that packets arrive at their destination or that they are received in the sequence in which they were sent See also packet
internet protocol
(IP) The communications Protocol used on Internet networks
internet protocol
A routable protocol in the TCP/IP protocol suite that is responsible for IP addressing, routing, and the fragmentation and reassembly of IP packets
network protocol
method of communication between computers in a local area network
protocols
plural of protocol
protocols
Methods used to share data over networks The Internet is made up of a whole suite of protocols FTP {File Transfer Protocol}: A standard way to transfer files between computers The method has built-in error checking and is frequently used as a way of transferring many types of files over the Internet
protocols
Standards or rules that allow computers to communicate Novell IPX/SPX, UNIX TCP/IP, DECnet, Microsoft NetBEUI, and Macintosh AppleTalk are all examples of protocols
protocols
Hardware or software formats used to transmit data between devices They allow devices to communicate with each other, for example, informing the receiving device that a file has been sent, or a sending device that a file has been received
protocols
Sets of rules or standards that let computers communicate over the Internet HTTP (Hypertext Transfer Protocol) allows transfer of Web pages via a browser FTP (File Transfer Protocol) allows transfer of files through the Internet from one computer to another
protocols
a schedule of scientific investigation; an experimental procedure or series of such procedures
protocols
Different types of network connections Examples of Internet protocols are FTP and HTTP (Unit 7> Tips for Using the Internet)
protocols
A formal description of message formats and the rules two computers must follow to exchange those messages Protocols can describe low-level details of machine-to-machine interfaces (e g , the order in which bits and bytes are sent across a wire) or high-level exchanges between allocation programs (e g , the way in which two programs transfer a file across the Internet)
protocols
Specifications that define procedures which allow networked computers to communicate
protocols
describe the process of care for individual patients (through pre-printed orders) developed to reflect the most cost-effective care for patients with that condition Commonly, they serve to expedite care for routine problems
protocols
The set of rules and standards computers used to communicate with each other
protocols
The rules that define how computers communicate with each other over the Internet Protocols can also refer to the expectations and guidelines for people to communicate with each other via e-mail or in discussions
protocols
A formal set of rules and descriptions of information formats that allow two computers to exchange information
protocols
Used by managers to refer to an agreed description of a treatment process for a medical diagnosis In computer terms it is used to refer to a set of rules governing the transmission of data between two computers that cannot communicate directly
protocols
Rules dictating communication between senders and receivers within a network
protocols
A specific set of parameters that enable computers to communicate with each other Internet protocol enables computers to communicate on the Internet
protocols
A set of rules a computer must follow to allow information between all computers of different types
protocols
The rules and encoding specifications for sending data The protocols also determine whether the network uses a peer-to-peer or client/server architecture
protocols
A set rules or procedures for exchanging information between network or computer system
protocols
control the way data is transfered between server and client computers on the Internet
protocols
Protocol No 2 (that completed the convention) Protocol No 3 (amending the convention) Protocol No 4 (securing additional rights) Protocol No 6 (concerning the abolition of the death penalty) Protocol No 7 Protocol No 8 Protocol No 9 Protocol No 10 Protocol No 11 (restructuring the control machinery of the Convention) Protocol No 12
protocols
A formal description of message formats and the rules two or more computers must follow to exchange messages Standard protocols allow computers from different manufacturers to communicate See also FTP, SLIP, SMTP , and TCPIP
protocols
Protocols are strict procedures for the initiation, maintenance and termination of data communications Protocols define the syntax (arrangements, formats and patterns of bits and bytes) and the semantics (system control, information context or meaning of patterns of bits or bytes) of exchanged data, as well as numerous other characteristics (data rates, timing, etc )
protocols
The specifications that define procedures used by computers when they transmit and receive data
protocols
Rules governing transmitting and receiving of data
protocols
A common set of rules and signals that computers on the network use to communicate
telnet protocol
protocol for simulating a terminal for connecting to another computer through the Internet or a telephone line
transmission control protocol
a protocol developed for the internet to get data from one network device to another; "TCP uses a retransmission strategy to insure that data will not be lost in transmission
transmission control protocol/internet protocol
a set of protocols (including TCP) developed for the internet in the 1970s to get data from one network device to another
wireless application protocol
WAP, specification that allows users to access the Internet from wireless devices
Türkçe - İngilizce

protocol teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sözleşme tutanağı protocol, summary of the results of
a negotiation
protocol