pointing

listen to the pronunciation of pointing
İngilizce - Türkçe
(İnşaat) derzleme
kuşku
(İnşaat,Teknik) sivriltme
(Telekom) nişan
(Askeri) nişan alma
(Telekom) hedefleme
derz yapma
{i} noktalama
{i} gösterme
(Askeri) NİŞAN ALMA; TEVCİH: Belirli bir silaha atış yapma için bir silah yükseliş ve istikamet verme. Bak. "case I pointing", "case II pointing" ve "case III pointing"
Seçme
{i} işaret etme

Başka insanların hatalarını işaret etmekte belli bir zevk var. - There is a certain pleasure in pointing out other people's errors.

(Telekom) gez göz
(Mimarlık) derz
tevcih
point
{i}

İstatistiklere göre uçakla gitmek, arabayla gitmekten çok daha güvenlidir. - From a statistical point of view, a plane flight is much safer than a car trip.

Bir uçağa ya da helikoptere asla bir lazer işaretleyici doğrultmamalısın. - You should never aim a laser pointer at an airplane or helicopter.

point
nokta

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır. - Everyone has both strong and weak points.

O öğretmenin sınavının kritik noktaları emin olarak tahmin ettin. - You sure guessed the critical points of that teacher's exam.

point
{i} puan

Bugün Dow Jones ortalama iki puanlık artış ilan etti. - The Dow Jones average posted a gain of two points today.

Son olarak, on iki puan Estonya'ya! - And finally, twelve points to Estonia!

pointing device
(Bilgisayar) işaret aygıtı
pointing device
(Bilgisayar) gösterme aygıtı
pointing out
gösterme
pointing device
işaretleme aygıtı
pointing finger
parmak işaret
pointing vector
gösteren vektör
pointing down
(Bilgisayar) aşağıyı gösterme
pointing left
(Bilgisayar) solu gösterme
pointing right
(Bilgisayar) sağı gösterme
pointing stuff
(İnşaat) derz harcı
pointing trowel
(İnşaat) derzleme malası
pointing trowel
(İnşaat) derz malası
pointing up
(Bilgisayar) yukarıyı gösterme
point
göstermek

İnsanları parmakla göstermek kabalıktır. - It is bad manners to point at people.

İnsanları parmakla göstermek toplumsal açıdan kabul edilebilir bir şey değildir. - It is not socially acceptable to point at people.

point
{f} işaret etmek

Senin önerinle ilgili bazı sorunları işaret etmek istiyorum. - I'd like to point out some problems regarding your suggestion.

Başka insanların hatalarını işaret etmekte belli bir zevk var. - There is a certain pleasure in pointing out other people's errors.

point
konu

Ben o konuda seninle aynı fikirde değilim. - I differ from you on that point.

Konuşmasının konusunu anlayamadım. - I couldn't get the point of his speech.

point
ana fikir

Cevap ana fikirden uzaktır. - The answer misses the point.

point
{f} işaret et

Tom bazı sorunlara işaret etti. - Tom pointed out some problems.

Tom dağlara doğru işaret etti. - Tom pointed towards the mountain.

point
doğrultmak

O silahı bana doğrultmak istemiyorsun. - You don't want to point that gun at me.

point
amaç

Onu yapmada amaç nedir? - What's the point in doing that?

Kusura bakmayın ama, onların her ikisinin mantıklı amaçları var. - With all due respect, I think they both had valid points.

point
hedefe nişan almak
point
{i} vurgu

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

Ben konuyu vurguladım. - I stressed the point.

point
husus

Bu hususta seninle aynı fikirde değilim. - I don't agree with you on this point.

Tom'un geçerli bir hususu var. - Tom has a valid point.

point
virgül

İngilizcede, virgül yerine bir ondalık nokta kullanırız. - In English, we use a decimal point instead of a comma.

point
gaye
point
av köpeği ferma yapmak
point
ferma yapmak (av köpeği)
point
önemine işaret etmek
point
noktasal
point
fermaya oturmak
point
borsada puan
point
noktalama işareti
point
(Bilgisayar) göster

O, suçlarcasına parmağını ona gösterdi. - She pointed her finger at him accusingly.

Jim günde üç mil koşmaya özen gösterir. - Jim makes a point of jogging three miles every day.

point
coğrafyada burun
point
işaretleme
point
çıkmak (çıban)
point
kapı

Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi. - Tom snapped his fingers and pointed to the door.

Tom arka kapıyı işaret etti. - Tom pointed to the back door.

point
(Tıp) point
point
(Bilgisayar) işaret etme

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

Başka insanların hatalarını işaret etmekte belli bir zevk var. - There is a certain pleasure in pointing out other people's errors.

point
isabetli

Cevabı çok isabetliydi. - His answer is to the point.

Onun söylediği kısa ve isabetliydi. - What he said was brief and to the point.

point
(Bilgisayar) yazıtipi boyutu birimi
point
yarar

Bunu yapmanın ne yararı var? - What's the point in doing this?

Bunun yararsız olduğunu fark ettik. - We realized it was pointless.

point
pusula kertesi
point
nitelik
point
durum

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

Durum ya batarsın ya da çıkarsın noktasına geldi. - The situation has come to the point where we either sink or swim.

point
priz
point
anlatmak istenilen şey
point
bitirmek
point
borsa puan
point
yer

Lafı dolandırmak yerine, Jones doğrudan konuya girdi. - Instead of beating around the bush, Jones got straight to the point.

Onun konuşması tam yerindeydi. - His speech was to the point.

point
(Bilgisayar) punto nokta
point
tevcih etmek
point
hedef
point
kapı (tavla)
pointing out
belirtme
direct pointing
görerek nişan
point
derece

Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. - Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius.

Bu son derece önemli bir konu. - This is an extremely important point.

point
üzerine çevirmek
point
noktalamak
point
namlu
point
neden

Burada olmamızın nedeni ne? - What's the point of us being here?

Neden bunu yapmak zorundayım? Anlamı ne? - Why do I have to do this? What's the point?

point
çekit
point
sivri uç
point
(duvar) boşlukları doldurmak
point
anlam

Hayat zalim; fakat anlamsız değil. - Life is cruel but not pointless.

Hastaymış gibi yapmanın anlamı yok. - There is no point in pretending to be sick.

point
sıvamak
point
çekitlemek
point
an
point
duy

Bakış açına hepimiz ilgi duyardık. - We'd all be interested in your point of view.

point
özellik

Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı. - The teacher particularly emphasized that point.

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

point
burun
finger pointing
parmak işaret
point
Dansta ayak parmağıyla gösterme
point
noktada
worth pointing out
hatırlatılması önemli
bastard pointing
(İnşaat) kabarık derzleme
case i pointing
(Askeri) 1 NCİ NİŞAN USULÜ: Bir nişan tertibatı vasıtasıyle, istikamet ve yükselişi hedefe yönelterek nişan alma
case ii pointing
(Askeri) 2 NCİ NİŞAN USULÜ: İstikameti, hedefe yöneltilmiş bir nişan tertibatı ile; yükselişi de yükseliş veya mesafe kadranına bağlamak suretiyle nişan alma
case iii pointing
(Askeri) 3 NCÜ NİŞAN USULÜ: 3 ncü nişan tertibatı vasıtasıyle, istikamet ve yükselişi hedefe yönelterek nişan alma
direct pointing
(Askeri) GÖREREK NİŞAN: Bir silahın; hedefi gören bir nişan tertibatıyla bir istikamete veya hem istikamet hem mesafe bakımından tevcihi
gun pointing data
(Askeri) TOP TEVCİH ESASLARI: Bak. "firing data"
indirect pointing
(Askeri) görmeyerek nişan
indirect pointing
(Askeri) GÖRMEYEREK NİŞAN: Bak. "indirect laying"
point
{f} uç vermek
point
ferma etmek
point
ucunu sivriltmek
point
(Askeri) NİŞAN ALMAK; TEVCİH ETMEK: Herhangi bir silahla bir hedefe nişan almak, bir silahı herhangi bir hedefe tevcih etmek
point
{f} sivriltmek
point
{f} çevirmek
point
{f} sivrilmek
point
{i} oyma kalemi
point
hareketsiz durup avın yerini göstermek
point
{i} incelik
point
{f} çıkmak (çıban vb)
point
{i} nokta: boiling point kaynama noktası. freezing point donma noktası. point of intersection kesişme noktası
point
{f} doğrultmak (silah)
point
tüfeğin namlusunu hedefe çevirm
point
{i} mesele

Mesele gerçekten o değil, değil mi? - That's really not the point, is it?

O gerçekten mesele değil. - That's not really the point.

point
(measure) punto
point
duvar taşları arasını çimento ve harç ile doldurmak
point
point at parmakla işaret etmek
point
{i} etki
point
{i} sayı

Bu konuda Tom pek de haksız sayılmaz. - Tom has a point here.

point
(measure) Pt (Yazıtipi boyutu birimi)
point
ferma
safety pointing observer
(Askeri) BATARYA EMNİYET SUBAYI YARDIMCISI: Atışın emredilen emniyet hudutları içinde yapılıp yapılmadığını kontrol eden ve görevi ile ilgili hususlarda batarya emniyet subayına yardımcı olan subay veya astsubay. Bu şahıs; görevlendirdiği topun yükseklik ve yan bağlamalarını kontrol eder ve bunları emniyet sınırları dışında gördüğü zaman, topu atıştan men eder
tuck pointing
gömme derzleme
Türkçe - Türkçe

pointing teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

point
Kuzey Amerika kıtasında, kuzeybatı topraklarında bir göl
İngilizce - İngilizce
Mortar that has been placed between bricks to hold them together. This is not strictly speaking correct word to use in this context, mortar would be the correct word, or joint filling. (or perhaps applies in the US only) This term is often misused as meaning mortar or joint filling, as 'repointing' is the action of making good and repairing of joints between stone
The action of the verb to point
Present participle of point
another phrase for linking Protocol: A formal description of message formats and the rules two computers must follow to exchange those messages Protocols can describe low-level details of machine-to-machine interfaces (e g , the order in which bits and bytes are sent across a wire) or high-level exchanges between allocation programs (e g , the way in which two programs transfer a file across the Internet)
Treatment of joints in masonry by filling with mortar to improve appearance or protect against weather
Troweling mortar into a joint after masonry units are laid See also tuckpointing
the operations involved in compacting mortar in the outer part of a joint and in troweling or otherwise treating its exposed surface to secure watertightness, desired architectural effect, or both
Pointing is the cement between the bricks or stones in a wall. the substance that is put in the spaces between the bricks or stones in a wall, or the way that this substance is put in the spaces
The process of inserting mortar into horizontal and vertical joints after a masonry unit is laid
The act of filling and finishing the joints in masonry with mortar, cement, etc
Refers to orienting the spacecraft or its instrument such as a telescope, camera ,or a sensor towards a specific target or coordinates
a period of time during which the reference axis is held to a specific commanded location in the celestial sphere
The act or process of measuring, at the various distances from the surface of a block of marble, the surface of a future piece of statuary; also, a process used in cutting the statue from the artist's model
Pointing is a way of filling in the gaps between the bricks or stones on the outside of a building so that the surface becomes sealed. He did the pointing in the stonework himself
system which determines the true pointing of the antenna, by means other than the servo system For the GBT, these systems include the metrology, pointing model, and weather station
also, the material so used
Decorative mortar
The act or art of punctuating; punctuation
{i} indicating, instance of pointing out; heading, direction
A term used to describe the thin layer of mortar visible between bricks If something needs repointing, such as part of a wall or chimney breast, it means the mortar is flaking and unstable
Using the mouse to select a cell range while writing a formula
the compacting of the mortar in the outermost portion of a joint and the troweling of its exposed surface to secure water tightness or desired architectural effect
The act of designating, as a position or direction, by means of something pointed, as a finger or a rod
The treatment of masonry joints by filing with a high quality mortar to protect against the weather
that points
The method of indicating a cell block by moving the cell selector to its co-ordinates
The filling and finishing of broker mortar and stone cement masonry joints
Mortar that has been placed between bricks to hold them together
The act of sharpening
the aiming of a cannon
Positioning of spacecraft at a required sky position
The rubbing off of the point of the wheat grain in the first process of high milling
pointing out
Present participle of point out
pointing-trowel
A fine trowel, (metal) tool used in construction to shape mortar neatly into the seams which joint bricks, stones etc. in masonry
pointing at
hinting at -, referring to -
pointing device
device used to move the cursor around on the screen
pointing out
indicating, mentioning, drawing attention to -
pointing out
indication by demonstration
pointing trowel
a trowel used to fill and finish masonry joints with mortar or cement
definition by pointing
Ostensive definition
definitions by pointing
plural form of definition by pointing
finger-pointing
The making of accusations, the assigning of blame
point
To direct the central processing unit to seek information at a certain location in memory
point
To repair mortar

It's rude to point at other people.

point
To direct requests sent to a domain name to the IP address corresponding to that domain name
point
To repair by removing and replacing loose mortar
point
A discrete division of something

UK An electric power socket.

point
To direct or encourage (someone) in a particular direction

If he asks for food, point him toward the refrigerator.

point
To draw attention to something or indicate a direction
point
A sharp extremity

cricket A fielding position square of the wicket on the off side, between gully and cover.

point
be positionable in a specified manner; "The gun points with ease"
point
{v} to sharpen, level, direct, note, divide
point
{n} a sharp end, indivisible part of time or space, nicety, critical moment, stop in writing
built in pointing device
movable trackball or joystick connected to the case of a portable computer
finger-pointing
when people blame other people for something that has gone wrong, instead of trying to solve the problem
finger-pointing
the imputation of blame; "they want all the finger-pointing about intelligence failures to stop"
finger-pointing
the imputation of blame; "they want all the finger-pointing about intelligence failures to stop
point
a promontory extending out into a large body of water; "they sailed south around the point"
point
A one-time charge by the lender or broker for originating a loan A point is one percent of the total loan amount An amount equal to 1 percent of the loan amount Points may be paid by the borrower at the time the loan is made to get a lower interest rate Lenders offer various rate/point combinations Sometimes called a loan origination fee
point
the precise location of something; a spatially limited location; "she walked to a point where she could survey the whole street"
point
Specifically: A small promontory or cape; a tract of land extending into the water beyond the common shore line
point
If you are on the point of doing something, you are about to do it. He was on the point of saying something when the phone rang She looked on the point of tears
point
In spoken English, you use point to refer to the dot or mark in a decimal number that separates the whole numbers from the fractions. Inflation at nine point four percent is the worst for eight years
point
a wall socket the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a gun"
point
A "point" represents a fee collected by lenders to lower the interest rate you pay on your loan One point equals one percent of the loan amount That means if you borrow $150,000 and pay one point, the point equals $1,500 Points are, in effect, pre-paid interest As a general rule, if you pay more points, the interest rate will be lower
point
When builders point a wall, they put a substance such as cement into the gaps between the bricks or stones in order to make the wall stronger and seal it. see also pointed, breaking point, focal point, point of sale, point of view, power point, sticking point, vantage point
point
A unit of measure in typography There are approximately 72 points to the inch A pica is 12 points
point
One of the raised dots used in certain systems of printing and writing for the blind
point
If you point something at someone, you aim the tip or end of it towards them. David Khan pointed his finger at Mary A man pointed a gun at them and pulled the trigger
point
In the case of shares of stock, a point means $1 If ABC shares rise 3 points, each share has risen $3 In the case of bonds a point means $10, since a bond is quoted as a percentage of $1,000 A bond that rises 3 points gains 3% in $1,000, or $30 in value An advance from 87 to 90 would mean an advance in dollar value from $870 to $900 In the case of market averages, the word point means merely that and no more If, for example, the NYSE Composite Index rises from 90 25 to 91 25, it has risen a point A point in this index, however, is not equivalent to $1
point
A decimal point (used when reading decimal fractions aloud)
point
a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch
point
To indicate the presence of game by fixed and steady look, as certain hunting dogs do
point
The mark made by the end of a sharp, piercing instrument, as a needle; a prick
point
{i} spot, pinpoint; tip, prong; essence, gist; intention; matter; small measurement used to measure font size (Computers)
point
Prepaid interest assessed at closing by the lender Each point is an amount equal to one percent of the principal amount of a mortgage For example, if you get a mortgage for $80,000, one point means you pay $800 to the lender Lenders frequently charge points in both fixed-rate and adjustable-rate mortgages in order to increase the yield on the mortgage and to cover loan closing costs These points usually are collected at closing and may be paid by the borrower or the home seller, or may be split between them
point
The perpendicular rising of a hawk over the place where its prey has gone into cover
point
a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines between the dots"
point
A point is a detail, aspect, or quality of something or someone. The most interesting point about the village was its religion Science was never my strong point at school
point
The position at the front or vanguard of an advancing force
point
A point is an electric socket. too far away from the nearest electrical point
point
{f} indicate; emphasize; sharpen; direct
point
To mark (as Hebrew) with vowel points
point
a wall socket
point
indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively; "I showed the customer the glove section"; "He pointed to the empty parking space"; "he indicated his opponents"
point
A particular moment in an event or occurrence
point
the object of an activity; "what is the point of discussing it?"
point
An indivisible portion of time; a moment; an instant; hence, the verge
point
A mark of punctuation; a character used to mark the divisions of a composition, or the pauses to be observed in reading, or to point off groups of figures, etc
point
an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie"
point
sail close to the wind
point
an instant of time; "at that point I had to leave"
point
To fill up and finish the joints of (a wall), by introducing additional cement or mortar, and bringing it to a smooth surface
point
If you say that someone has a point, or if you take their point, you mean that you accept that what they have said is important and should be considered. `If he'd already killed once, surely he'd have killed Sarah?' She had a point there
point
To give particular prominence to; to designate in a special manner; to indicate, as if by pointing; as, the error was pointed out
point
the property of a shape that tapers to a sharp point a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates"
point
Also called discount point It is a one-time charge due at closing (see Closing) One point is one percent of your loan For example, if your loan is for $100,000, two points is $2,000 By paying points, you increase your initial costs in order to decrease your interest rate Sometimes the seller will split the cost of the points with you
point
a fielding position square of the wicket on the off side, between gully and cover
point
Used also figuratively; as, to point a moral
point
An amount equal to 1 percent of the principal amount of the investment or note The lender assesses loan discount points at closing to increase the yield on the mortgage to a position competitive with other types of investments
point
the essential matter; esp
point
The point of what you are saying or discussing is the most important part that provides a reason or explanation for the rest. `Did I ask you to talk to me?' --- `That's not the point.' The American Congress and media mostly missed the point about all this
point
Fee charged by the lender equal to one percentage of the amount borrowed to increase the yield on the mortgage loan
point
a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect
point
You use point to refer to a particular time, or to a particular stage in the development of something. We're all going to die at some point At this point Diana arrived It got to the point where he had to leave
point
The points of the compass are directions such as North, South, East, and West. Sightseers arrived from all points of the compass
point
To supply with punctuation marks; to punctuate; as, to point a composition
point
If you make your point or prove your point, you prove that something is true, either by arguing about it or by your actions or behaviour. I think you've made your point, dear The tie-break proved the point
point
a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?"
point
To approximate to the surface; to head; said of an abscess
point
If you say that something is beside the point, you mean that it is not relevant to the subject that you are discussing. Brian didn't like it, but that was beside the point. = irrelevant
point
the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a gun"
point
A location or place
point
a distinguishing or individuating characteristic; "he knows my bad points as well as my good points"
point
The first practical system was that devised by Louis Braille in 1829, and still used in Europe (see Braille)
point
A point is a unit of measurement There were two different definitions for "point" in common usage before the advent of computers The one in use in the Anglo-Saxon printing world was the "pica point" with 72 27 points per inch ( 2 85pt /mm ), while the one used in Europe was the didot point with 62 2/3 points per 23 566mm ( 2 66pt/mm or 67 54pt/inch ) These two points were so arranged that text at a given point-size would have approximately the same cap-height in both systems, the didot point would have extra white-space above the capitals to contain the accents present in most non-English Latin based scripts This has the interesting side effect that a font designed for European usage should have a smaller proportion of the vertical em given over to the text body I believe that computer fonts tend to ignore this, so presumably european printers now set with more leading As far as I can tell, computers tend to work in pica points (but this may be because I am in the US)
point
A point is 1 percent of the amount of the mortgage
point
An opinion which adds (or supposedly adds) to the discussion
point
Act of pointing, as of the foot downward in certain dance positions
point
mark (a psalm text) to indicate the points at which the music changes
point
That which arrests attention, or indicates qualities or character; a salient feature; a characteristic; a peculiarity; hence, a particular; an item; a detail; as, the good or bad points of a man, a horse, a book, a story, etc
point
If you say that something is true up to a point, you mean that it is partly but not completely true. `Was she good?' --- `Mmm. Up to a point.'
point
Equal to one percent of the total amount of a loan The lender charges it to increase the yield on the loan to be competitive with other types of investments It is also called "discount points " Usually borrowers can raise or lower the interest rate on their loan by paying fewer or greater numbers of points up front Your loan officer can discuss the various options
point
If something points to a particular situation, it suggests that the situation exists or is likely to occur. Private polls and embassy reports pointed to a no vote
point
), and a later improvement, American Braille, embodying the Braille base (: : : ) and the New-York-point principle of using the characters of few points for the commonest letters
point
a brief version of the essential meaning of something; "get to the point"; "he missed the point of the joke"; "life has lost its point"
point
To direct the point of something, as of a finger, for the purpose of designating an object, and attracting attention to it; with at
point
An indefinitely small space; a mere spot indicated or supposed
point
Point is the place in the buffer at which insertion and deletion occur Point is considered to be between two characters, not at one character The terminal's cursor (q v ) indicates the location of point See section Basic Editing
point
a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list; "he noticed an item in the New York Times"; "she had several items on her shopping list"; "the main point on the agenda was taken up first"
point
If you point at a person or thing, you hold out your finger towards them in order to make someone notice them. I pointed at the boy sitting nearest me He pointed to a chair, signalling for her to sit
point
The member of the surveillance team who is following the target from the closest position, the point position
point
a zero-dimensional object that specifies geometric location One coordinate pair or triplet specifies the location Area point, entity point, and label point are special implementations of the general case
point
the unit of counting in scoring a game or contest; "he scored 20 points in the first half"; "a touchdown counts 6 points"
point
repair the joints of bricks; "point a chimney"
point
The sharp tip of an object
point
Something that is to the point is relevant to the subject that you are discussing, or expressed neatly without wasting words or time. The description which he had been given was brief and to the point
point
A unit of measure of success or failure in a game or competition; the unit of scoring
point
mark with diacritics; "point the letter"
point
One of the twelve triangular positions in either table of a backgammon board, on which the stones are played
point
Anything which tapers to a sharp, well- defined termination
point
If you point to something that has happened or that is happening, you are using it as proof that a particular situation exists. George Fodor points to other weaknesses in the way the campaign has progressed
point
The point of something such as a pin, needle, or knife is the thin, sharp end of it
point
You use point to refer to something that someone has said or written. We disagree with every point Mr Blunkett makes The following tale will clearly illustrate this point
point
A zero-dimensional mathematical object representing a location in one or more dimensions
point
To extend the index finger in the direction of something in order to show where it is or to draw attention to it
point
the sharp end of a piercing instrument, as a needle or a pin
point
the proposition to be established; as, the point of an anecdote
point
any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass; "he checked the point on his compass"
point
A one-time charge by the lender for originating a loan A point is 1 percent of the amount of the mortgage
point
An angle equivalent to eleven and a quarter degrees, that is 1/32 of a circle. Most commonly used to indicate a relative bearing to an object or vessel, but can be used to describe a compass bearing
point
intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism directed at her superior"; "direct your anger towards others, not towards yourself"
point
One point equals 1% of the mortgage loan amount Fees associated with mortgage loans are often calculated in points Back to top
point
If something points to a place or points in a particular direction, it shows where that place is or it faces in that direction. An arrow pointed to the toilets You can go anywhere and still the compass points north or south
point
Whatever serves to mark progress, rank, or relative position, or to indicate a transition from one state or position to another, degree; step; stage; hence, position or condition attained; as, a point of elevation, or of depression; the stock fell off five points; he won by tenpoints
point
If you ask what the point of something is, or say that there is no point in it, you are indicating that a particular action has no purpose or would not be useful. What was the point of thinking about him? There was no point in staying any longer
point
a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
point
That which pricks or pierces; the sharp end of anything, esp
point
On a railway track, the points are the levers and rails at a place where two tracks join or separate. The points enable a train to move from one track to another. the rattle of the wheels across the points
point
To appoint
point
To direct toward an abject; to aim; as, to point a gun at a wolf, or a cannon at a fort
point
The amount paid to the lender to secure a lower interest rate A point is equal to 1 percent of the loan amount Back to alphabetical list
point
a period; hence, figuratively, an end, or conclusion
point
A one-time charge paid by a borrower at closing to receive a lower rate Each point is one percent of the mortgage amount
point
a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
point
A peninsula
point
a device by which trains change tracks; switch
point
If you make a point of doing something, you do it in a very deliberate or obvious way. She made a point of spending as much time as possible away from Osborne House
point
(fonts): Describes type size in proportional fonts One point is 1/72 in Refers to type height from the bottom of the descenders (the bottom of a g) to the top of the ascenders (generally the top of capital letters ) Newsprint is about 10 point
point
a case in point: see case in point of fact: see fact to point the finger at someone: see finger a sore point: see sore. boiling point critical point freezing point melting point metal point Old Point Comfort Point Four Program West Point zero point energy
point
On the Internet, to direct requests sent to a domain name to the IP address corresponding to that domain name
point
a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates"
point
A small matter; a trifle; a least consideration; a punctilio
point
A pointed piece of quill or bone covered at one end with vaccine matter; called also vaccine point
point
Hence, the most prominent or important feature, as of an argument, discourse, etc
point
sharp end; "he stuck the point of the knife into a tree"; "he broke the point of his pencil"
point
be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a serious illness"; "Her behavior points to a severe neurosis"; "The economic indicators signal that the euro is undervalued"
point
an isolated fact that is considered separately from the whole; "several of the details are similar"; "a point of information"
point
give a point to; "The candles are tapered"
point
To cut, as a surface, with a pointed tool
point
sharp end; "he stuck the point of the knife into a tree"; "he broke the point of his pencil" a wall socket the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a gun" an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie" a distinguishing or individuating characteristic; "he knows my bad points as well as my good points" the property of a shape that tapers to a sharp point a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates" the object of an activity; "what is the point of discussing it?" a brief version of the essential meaning of something; "get to the point"; "he missed the point of the joke"; "life has lost its point" a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point of the arrow was due north" the precise location of something; a spatially limited location; "she walked to a point where she could survey the whole street" a promontory extending out into a large body of water; "they sailed south around the point" the unit of counting in scoring a game or contest; "he scored 20 points in the first half"; "a touchdown counts 6 points" a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points" a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines between the dots" an instant of time; "at that point I had to leave" repair the joints of bricks; "point a chimney" be positionable in a specified manner; "The gun points with ease" mark (a psalm text) to indicate the points at which the music changes mark with diacritics; "point the letter" mark (Hebrew words) with diacritics
point
Two modifications of this are current in the United States: New York point founded on three bases of equidistant points arranged in two lines viz
point
mark (Hebrew words) with diacritics
point
Hence, to direct the attention or notice of
point
An instrument which pricks or pierces, as a sort of needle used by engravers, etchers, lace workers, and others; also, a pointed cutting tool, as a stone cutter's point; called also pointer
point
A spot to which a straight run is made; hence, a straight run from point to point; a cross-country run
point
be oriented; "The weather vane points North"
point
That which has neither parts nor magnitude; that which has position, but has neither length, breadth, nor thickness, sometimes conceived of as the limit of a line; that by the motion of which a line is conceived to be produced
point
When someone comes to the point or gets to the point, they start talking about the thing that is most important to them. Was she ever going to get to the point?
point
a punctuation mark ( ) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in England they call a period a stop"
point
mark (a psalm text) to indicate the points at which the music changes mark with diacritics; "point the letter"
point
1 A single x,y coordinate that represents a geographic feature too small to be displayed as a line or area; for example, the location of a mountain peak or a building location on a small-scale map 2 A coverage feature class used to represent point features or to identify polygons It is not possible to have point and polygon features in the same coverage When representing point features, the x,y location of the label point describes the location of the feature When identifying polygons, the label point can be located anywhere within the polygon Attributes for points are stored in a PAT
point
A point is a particular place or position where something happens. The pain originated from a point in his right thigh
point
an amount equal to one percent of the principal amount of an investment or note Loan discount points are a one time charge assessed at closing by the lender to increase the yield on the mortgage loan
point
In various games, a position of a certain player, or, by extension, the player himself; The position of the player of each side who stands a short distance in front of the goal keeper; also, the player himself
point
a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point of the arrow was due north"
point
In some sports, competitions, and games, a point is one of the single marks that are added together to give the total score. They lost the 1977 World Cup final to Australia by a single point
point
direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me"
point
a stop, as a comma, a semicolon, and esp
point
direct the course; determine the direction of travelling
point
An amount equal to 1 percent of the principal amount of an investment or note Loan discount points are a one-time charge assessed at closing by the lender to increase the yield on the mortgage loan to a competitive position with other types of investments
point
The position of the pitcher and catcher
point
Also called "commission points" or "discount points " One percent of the amount of the loan
point
the property of a shape that tapers to a sharp point
point
In a computer program, to direct the central processing unit to seek information at a certain location in memory
point
To indicate or discover by a fixed look, as game
point
A dot or mark used to designate certain tones or time To give a point to; to sharpen; to cut, forge, grind, or file to an acute end; as, to point a dart, or a pencil
point
a contact in the distributor; as the rotor turns its projecting arm contacts distributor points and current flows to the spark plugs
point
Specifically: Geom
point
The color/colour on the extremities of an animal (typically darker or richer) than the rest of the coat)
point
berg
tuck pointing
To remove old and deteriorated mortar from between masonry blocks and replace it with new mortar
tuck pointing
The final tooling or pointing of a raked out mortar joint
tuck pointing
The finishing of joints along the center lines with a narrow ridge of putty or fine lime mortar
tuck pointing
The filling in with fresh mortar of removed defective mortar joints in masonry
wirehaired pointing griffon
Any of a breed of medium-sized hunting dog originating in the Netherlands, having a rough steel-gray coat with patches of chestnut
Türkçe - İngilizce

pointing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

point
(Tıp) point
pointing

  Heceleme

  point·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  poyntîng

  Telaffuz

  /ˈpointəɴɢ/ /ˈpɔɪntɪŋ/

  Ortak Eşdizimliler

  pointing out

  Videolar

  ... parents 'cause i can understand uh... they did some pointing this personality ...