sayı

listen to the pronunciation of sayı
Türkçe - İngilizce
count

A lot of countries participated in the Olympic Games. - Çok sayıda ülke Olimpiyat Oyunlarına katıldı.

Many countries depend on agriculture. - Çok sayıda ülke tarıma dayalıdır.

number

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings. - 20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır.

issue
figure

He will figure on inviting a lot of guests to the opening ceremony. - O, açılış törenine çok sayıda misafir davet etmeyi planlayacak.

Add up these figures. - Bu sayıları toplayın.

quantity

The symbol X usually stands for an unknown quantity in mathematics. - X sembolü genellikle matematikte bilinmeyen sayıyı temsil etmektedir.

score

Our team scored five runs in the last inning. - Ekip son atışta beş sayı kazandı.

Scores of people gathered in front of the Royal Palace. - Çok sayıda insan Royal Palace'nin önünde toplandı.

number, specified total of (people, things): Bunların sayısı yüzü geçmez. There's no more than one hundred of them
goal

When you have few goals, you get older. - Az sayıda amacın olduğunda yaşlanırsın.

number, issue (of a newspaper, magazine)
number , digit
cage
basket

There are few apples in the basket. - Sepette çok az sayıda elma var.

sports point/points scored in a game; basketball basket; soccer goal
number, figure; number, issue; basket
point

Tom has a point here. - Bu konuda Tom pek de haksız sayılmaz.

conversion
button
number, unit in a numerical series
numerary
numeral
volume

Up to what volume of Naruto comics do you own? - Hangi sayıya kadar olan Naruto çizgi romanlarına sahipsin.

(Ticaret) points
tally
(Bilgisayar) numbers

Tom has a good head for numbers. - Tom'un kafası sayılara iyi çalışıyor.

Huge numbers of soldiers and civilians were killed. - Çok fazla sayıda askerler ve siviller öldürüldü.

run

Our team scored five runs in the last inning. - Ekip son atışta beş sayı kazandı.

He has a lot of ideas about running foreign workers. - Onun yabancı işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili çok sayıda fikirleri vardır.

copy
digit

When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence! - Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı!

How many digits does that number have? - O sayının kaç basamağı var.

tek sayı
odd number

One, three, five, seven and nine are odd numbers. - Bir, üç, beş, yedi ve dokuz tek sayılardır.

Mary does not like odd numbers. - Mary tek sayılardan hoşlanmaz.

sayı olarak
numerically
sayı (dergi, gazete)
(Kanun) issue
sayı almadan biten el
slam
sayı belirten
numerical
sayı belirten sözcük
numeral
sayı boncuğu
abacus
sayı boncuğu abacus
(a calculating instrument)
sayı cismi
number field
sayı delgisi
digit punch
sayı dönemi
digit period
sayı düzlemi
digit plane
sayı filtresi
digit filter
sayı göstergesi
sports scoreboard
sayı gösterimi
number representation
sayı hakemi
scorer
sayı ile kaybetmek
to lose on points
sayı ile kazanmak
to win on points
sayı kaydetmek
chalk up
sayı konumu
digit position
sayı parçalayıcı
number cruncher
sayı saymak
number off
sayı saymak
number
sayı saymak
count
sayı saymak
to count
sayı seçici
digit selector
sayı sistemi
number system
sayı sistemindeki temel simge
radix
sayı süzgeci
digit filter
sayı sıfatı
numerical adjective
sayı sıfatı
numeral adjective
sayı sıkıştırma
digit compression
sayı sınırını geçen
transfinite
sayı tahtası
scoreboard
sayı vermeden yenme
whitewash
sayı vermeden yenmek
whitewash
sayı vermek
give points to smb
sayı vermeme
shutout
sayı vermemek
shut out
sayı veya şahıs gösteren
finite
sayı yapma
conversion
sayı yapmak
knock up
sayı yapmak
score up
sayı yapmak
put on
sayı yapmak
score
sayı yapmak
convert
sayı yapmasını önlemek
save
sayı yaptırma
(takım) assist
sayı zamanı
digit period
sayı üreteci
number generator
sabit sayı
(Matematik) constant
sanal sayı
imaginary number
asal sayı
prime

2539 is a prime number. - 2539 bir asal sayıdır.

The set of prime numbers is countable. - Asal sayılar kümesi sayılabilir.

eksiltilen sayı
minuend
sayılar
Numbers
sınırlı sayı
finite number
sıra sayı sıfatı gram
ordinal number
(sayı/puan) kazanmak
score
belirsiz bir sayı
(Matematik) n
bir önceki sayı
back number
dikey sayı
(Bilgisayar) number down
genel sayı
(Bilgisayar) grand count
genel sayı
(Bilgisayar) general number
ikilik sayı sistemi
(Askeri,Matematik) binary system
kesirli sayı
(Matematik) rational number
numara sayı
(Bilgisayar) number
olumlu sayı
(Bilgisayar) positive number
olumsuz sayı
(Bilgisayar) negative number
otomatik sayı
(Bilgisayar) autonumber
toplam sayı
(Bilgisayar) total number
yatay sayı
(Bilgisayar) number across
çok sayı
dozen

I have a dozen reports to read. - Okuyacak çok sayıda raporum var.

Tom gave me a dozen cookies in a plastic bag. - Tom bana plastik bir torba içinde çok sayıda kurabiye verdi.

rasyonel sayı
rational number
sayılar
numbers of
sınırlı sayı
limited number
sınırlı sayı
limited
tam sayı
Integer
zarda gelen sayı
cast
NATO Hizmete Özel; Sayı
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) restricted; Number
abstre sayı
abstract number soyut sayı
abstre sayı
math . abstract number
anahtar sayı
pivot number
artı sayı
positive number
artısız sayı
nonpositive number
asal sayı
prime number

The largest prime number doesn't exist. - En büyük asal sayı mevcut değil.

The set of prime numbers is countable. - Asal sayılar kümesi sayılabilir.

avans sayı almak
take odds
avans sayı vermek
give odds
avrupa sayı sistemi
european nominal digit shapes
az sayı
pittance
belirsiz büyük sayı
(Matematik,Teknik) zillion
beraberlikten bir sayı fazla
bogey (in Golf)
bileşik sayı
composite number
bilinmeyen bir sayı
z
bin (sayı)
one thousand
buz hokeyinde sayı yapmak
cage
bölünemez sayı
indivisible
bölünen sayı
dividend
cebirsel sayı teorisi
algebraic number theory
devirli ondalık sayı
repeater
devirli ondalık sayı
repeating decimal
doğal sayı
natural number
eksi sayı
negative number
en fazla sayı
(Bilgisayar) maximum number
eski sayı
(dergi vb.) back number
eski sayı
back number
eski sayı
back issue
gerekli sayı
(Bilgisayar) num needed
gerçek sayı
real number
gerçek sayı
math . real number
gezer noktalı sayı
floating point number
hangi taraf sayı aldı
Which side scored
hint’-arap sayı sistemi
(Matematik) hindu-arabic system
iki sayı önde olmak
be dormy two
ikili sayı
binary digit, binary number
ikili sayı
(Matematik) dyadic number
ikili sayı
(Matematik,Teknik) binary number
ikili sayı
binary digit
indeks sayı
index number
indeks sayı
indicator
irrasyonel sayı
irrational
karmaşık sayı
math . complex number
kesirli sayı
fractional number
kesirsiz sayı
indivisible
kompleks sayı
complex number
krikette sayı
bye
kritik sayı
(Spor) crucial point
mükemmel sayı
perfect number
onaltılı sayı
hexadecimal digit
ondalık sayı
math . decimal, number written in decimal notation
ondalık sayı
decimal number
onikilik sayı
duodecimal number
onlu sayı sistemi
decimal number system
onluk sayı sistemi
(Matematik) decimal system
orantılı sayı
proportional
pozitif olmayan sayı
(Matematik) nonpositive number
rakibe hiç sayı yaptırmama
shutout
rakibin sayı yapmasını önleme
save
rally sayı sistemi
(Spor) rally scoring system
rastgele sayı dizisi
(Bilgisayar) random number generator
rastgele sayı organizasyonu
random number organization
rastgele sayı üreteci
random number generator
rastgele sayı üreteçleri
random number generators
rasyonel olmayan sayı
surd
rasyonel sayı
math . rational number
reel sayı
real number

The set of real numbers is uncountable. - Reel sayılar kümesi sayılamazdır.

sekizli sayı
octal number
sekizli sayı
octal digit
sekizlik sayı sistemi
(Matematik) octal system
seçkisiz sayı
random number
sihirli sayı
(Bilgisayar) magic number
somut sayı
(İnşaat,Matematik) concrete number
somut sayı
(Matematik) denominate number
sonlu ondalık sayı
(Matematik) finite decimal number
sonsuz büyük sayı
zillion
soyut sayı
abstract number
sınırlı sayı
math . finite number
sınırsız sayı
math . infinity
tambölen sayı
divisor
tekil sayı
singular number
tekrarlayan kesirli sayı
repeating decimal
tekrarlayan kesirli sayı
repeater
temel sayı
(Biyoloji) basic number
toparlak sayı/rakam
round figure, round number
toplanacak sayı (matematik)
augend
yeni sayı
re edition
yeterli sayı olmadığından oturuma son vermek
count out
yetkin sayı
perfect number
yirmilik sayı sistemi
(Matematik) vigesimal number system
yuvarlak sayı
round number
yuvarlak sayı ile
in round number
yüksek sayı atma
nick
yüzle çarpılmış sayı
centuplicate
çift sayı
even number

Every even number is the sum of two primes. - Her çift sayı iki asal sayının toplamıdır.

Two, four, six and eight are even numbers. - İki, dört, altı ve sekiz çift sayıdırlar.

çok büyük sayı
number of many figures
çok büyük sayı
myriad
çok haneli sayı
number of many figures
çok sayı
scores

Scores of people visited Japan. - Çok sayıda insan Japonyayı ziyaret etti.

Scores of people gathered in front of the Royal Palace. - Çok sayıda insan Royal Palace'nin önünde toplandı.

özel sayı
special
özel sayı
special edition
üsse ait sayı
exponential
üst üste üç sayı
hat trick
üç sayı
(Spor) three-point field goal
üç sayı yapmak
score a hat trick
Türkçe - Türkçe
Bir çokluğu belirtmek için kullanılan birim
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
Gazete ve dergi gibi sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha
Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik
nüsha
adet
sayı tabanı
Basamaklı sistem kullanılarak oluşturulan sayıların yazılı gösterim tekniğinde, her bir basamaktaki değerin o basamağın sağ baştan kaçıncı olduğu değeri üssü olarak kullanılarak çarpımında kullanılan değer
sayı boncuğu
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
sayı farkı
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
sayı göstergesi
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
sayı levhası
Sayı
sayı levhası
Sayı göstergesi, skorbort
sayı sıfatı
İsmi sayı kavramı bakımından belirten sıfat
sanal sayı
Karmaşık sayı
çift sayı
4, 6, 8 gibi 2'nin katı olan ve 2'ye bölünebilen tam sayı
MÜRETTEP SAYI
(Hukuk) Belirlenmiş sayı; tertip edilmiş sayı; tam sayı
abstre sayı
bakınız: soyut sayı
artı sayı
Kendisinden önce + işareti bulunan, sıfırdan büyük sayı, pozitif sayı
asal sayı
Kendisinden ve 1'den başka böleni olmayan, 1'den büyük sayı: 2, 3, 5 vb
banko sayı
Sayısal loto oyununda, garanti olarak çıkacağı tahmin edilen sayı
doğal sayı
1, 2, 3, ... sayılarından her biri
eksi sayı
Sıfırdan küçük sayı, negatif sayı
gerçek sayı
Bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı
karmaşık sayı
Kesirleri ondalık sayının tersine olarak çeşitli birimlere göre bölümlenmiş sayı
kat sayı
Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı
kat sayı
Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı
kat sayı
Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler
kesirli sayı
1,5 veya 1,3 gibi kesri olan sayı
negatif sayı
bakınız: eksi sayı
ondalık sayı
Payda olarak 10 veya 10'un herhangi bir kuvvetini alan kesirli sayı
pozitif sayı
Kendisinden önce artı (+) işareti bulunan sıfırdan büyük sayı
rasyonel sayı
Tam veya kesirli sayıların ortak adı
soyut sayı
Birimlerinin türü belirlenmemiş sayı, abstre sayı
sınırlı sayı
Sonsuz değerli olmayan sayı
sınırsız sayı
Sonsuz değerli sayı
sıra sayı sıfatı
Bir şeyin diziliş veya aşamadaki sırasını bildiren sıfat
tam sayı
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı, adedimürettep
tam sayı
Kesirsiz sayı, adedimürettep
tek sayı
1, 3, 5, 7, 9 sayıları
temel sayı
Asıl sayı
toparlak sayı
Yuvarlak sayı
tüm sayı
Bir topluluğu, kuruluşunda oluşturan üye sayısı, adedimürettep
yeter sayı
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
yuvarlak sayı
Bütüne tamamlanmış sayı
özel sayı
Belli bir süreli yayının, bir konuya ayrılmış bir sayısı
sayı

  Heceleme

  sa·yı

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'sA, Southern also 'se ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English secgan; akin to Old High German sagEn to say, Lithuanian sakyti, Greek ennepein to speak, tell.

  Günün kelimesi

  mitty